Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 30-10-2011 23:30:12

Tiêu đề: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2011 23:30:12
Chào cả nhà !
Lathuvang xin gửi cả nhà Chi phí mua sắm vật dụng cho Quán cơm Đà lạt.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-11-2011 15:35:46
Mickeydalat xin chào cả nhà!
Mic xin thông báo cho toàn thể gia đình tình hình chi phí trong tháng 10/2011 của quán cơm Đà Lạt nhé.

 
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-11-2011 21:50:15
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 22/10/2011 đến 29/10/2011
Ngày 22/10/2011:
Nước mắm kho 3lít *10.000 =30.000đ; Trứng vịt 100 cái*2600=260.000đ; thùng xốp 1c*70.000đ=70.000đ;thau trung 4c*46000=184.000đ; nước mắm ăn 3lít*15.000=45.000đ;hủ đựng nước mắm 10hủ*3300=33.000đ; thịt 11kg*70.000đ=770.000đ; hành lá 1kg=11.000đ; ngò 1/2kg=15.000đ; tỏi 1kg=21.000đ; hành củ 1kg=25.000đ;ớt tươi 1kg=22.000đ; sú 17kg*4000=68.000đ; cam 8kg*10.000=80.000đ;nước màu 1 chai=10.000đ; bí đao 12kg*8000=96.000đ; cà chua 8kg*6.000=48.000đ;muối bột 100kg*2000=200.000đ; đường 1kg=22.000đ;trứng gà 2kg*30.000=60.000đ; giỏ đi chợ 2cái*30.000=60.000đ; nước rửa chén 5lít*5.000=25.000đ; chổi đót 2cây*30.000đ=60.000đ
Cộng tiền đi chợ ngày 22/10/2011:2.215.000đ

Ngày 25/10/2011
Chả cá 6.6kg*46.000=300.000đ;hành 1kg=10.000đ; ngò 1/2kg=10.000đ; càrốt 1.4kg=5000đ; thịt xay 1kg=75.000đ; gừng 1/2kg=10.000đ; cà chua 5kg*6000=30.000đ; trứng gà 8.5kg*30.000đ =255.000đ;chổi tre 2cây*8000=16.000đ
Cộng tiền đi chợ ngày 25/10/2011 là 711.000đ

Ngày 27/10/2011
Thịt xay 5kg*75.000=375.000đ; Cà chua 6kg*4.000=24.000đ; hành 1kg=11.000đ; ngò 1/2kg=10.000đ, cải thảo 24.5kg=99.000đ; đậu khuôn chiên 300miếng*1.000=300.000đ; chuối 30kg*2.000=60.000đ, nước mắm 2lít*15.000=30.000đ
Cộng tiền chợ ngày 27/10/2011 là 909.000đ

Ngày 29/10/2011
Thịt gà 40kg*50.000=2000.000đ; thịt xay 2kg*75.000=150.000đ;hành ngò 1.5kg=19.000đ; trứng gà 7kg*30.000=210.000đ; gừng 1.7kg=25.000đ; chuối40kg*2.000=80.000d
Cộng tiền chợ ngày 29/10/2011 là 2.484.000 đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 09-11-2011 21:29:12
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 1/11/2011 đến 05/11/2011
Ngày 01/11/2011:
Củ cải 22kg*3.636=80.000đ;hành lá 2kg*10.000=20.000đ; ngò 1kg*10.000=10.000đ; cà rốt 3kg*5.000=15.000đ; thịt heo 11.34kg*78.000=885.000đ;bí đao 13kg*6.000đ=78.000đ;gạo 100kg*12.000=1.200.000đ;hành tỏi = 16.000đ; chuối 40kg*2.000=80.000đ.
Cộng tiền chợ ngày 01/11/2011 là 2.384.000 đ

Ngày 03/11/2011
thịt xay 2kg*78.000=156.000đ; chả cá 7kg*50.000đ=350.000đ; cá tươi 16kg*30.000=480.000đ; ngò 1/2kg*20.000=10.000đ; rau ngót 4kg*12.000=48.000đ;hành lá 1kg*15.000=15.000đ;cải thảo 6kg*3.000=18.000đ; cà chua 2kg*9000=18.000đ; hành tỏi = 20.000đ; chuối 40kg*2.000=80.000đ

Cộng tiền chợ ngày 03/11/2011 là 1.195.000đ

Ngày 05/11/2011
Bột nêm 1kg*54.000=54.000đ; hành khô 1kg*27.000=27.000đ; tỏi 1kg*18.000=18.000đ; hành lá 2kg*13.000=26.000đ; cà chua 7kg*6000=42.000đ;susu 30kg*3000=90.000đ;thịt xay 6kg*78.000=468.000đ; đậu khuôn 400 miếng*1000=400.000đ; chuối 40kg*2000=80.000đ; Cộng tiền chợ ngày 05/11/2011 là 1.205.000đ
Liệt kê sót 2kg trứng *30.000=60.000đ (đã chi ngày 27/10/2011)
Tổng cộng: 1.265.000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 15-11-2011 09:09:28
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 8/11/2011 đến 12/11/2011

Ngày 08/11/2011:
Thịt heo 10kg*78.000=780.000đ; bí đao 14kg*5.000=70.000đ; củ cải 20kg*4.500=90.000đ; sú 25kg*4.000=100.000đ;ớt 0.5kg*30.000=15.000đ; chuối 40kg*2000=80.000đ;nước máy 288.000đ; 01 xô 45L và gáo:130.000đ; Bảng tên 20cái=400.000đ; Ghế đẩu DT 20 cái*46.000=920.000đ; gạo 50kg*13.000=650.000đ.

Cộng: 3.523.000 đồng.

Ngày 10/11/2011

Chả cá 20kg*50.000=1.000.000đ;su 21kg*3.000=63.000đ; hành 1kg*11.000=11.000đ;thịt xay 2kg*78.000=156.000đ; thịt xay 2kg*75.000=150.000đ;ớt bột=10.000đ;Rau má 4kg*12.000=48.000đ;chuối 40kg*2000=80.000đ; sú 23kg*7000=161.000đ; gạo 200kg*12.000=2.400.000đ;

Tổng cộng: 4.079.000 đồng

Ngày 12/11/2011

Thịt xay 6kg*75.000=450.000đ;cà chua 10kg*5000=50.000đ; hành lá 1kg*10.000=10.000đ đậu khuôn 400 miếng*900=360.000đ; chuối 40kg*2000=80.000đ.

Tổng cộng: 950.000đồng.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 17-11-2011 10:30:25
Ngày 17/11/11 :
- Tạm ứng tiền đi chợ quán cơm Đà lạt : 10,000,000đ (chuyển TK Mickeydalat)
@Mickeydalat : em kiểm tra và xác nhận dùm chị nhé. Cảm ơn em.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 17-11-2011 18:53:38
Ngày 17/11/2011
Mickeydalat đã nhận đủ 10.000.000 đ tạm ứng chi phí cho Quán cơm Dalat.(TM&CK).
Mic cùng tất cả anh chị em ở quán cơm DL rất vui khi được BQT quan tâm nhiều.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 25-11-2011 08:44:06
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 15/11/2011 đến 19/11/2011
Ngày 15/11/2011
Thịt heo 4.5kg*75.000=337.500đ;thịt xay 1kg*60.000=60.000đ;tiêu 0.5kg*190.000=95.000đ; bột nêm Knor 2kg*50.000=100.000đ;sú 20kg*3000=60.000đ;chuối 40kg*2000=80.000đ; hành ngò 15.000đ; giấy ăn 1bao*85.000=85.000đ; trứng 4kg*32.000=128.000đ.
Cộng : 960.500 đồng
Ngày 17/11/2011
thịt xay 1kg*60.000=60.000đ; hành lá 1kg*10.000=10.000đ;cà chua 10kg*5000=50.000đ; tỏi 0.5kg*60.000=30.000đ; chả cá 20kg*50.000=1.000.000đ;trứng 1kg*31.000=31.000đ;chuối 40kg*2000=80.000đ.hành củ 1kg*30.000=30.000đ
cộng 1.291.000đ
ngày 19/11/2011
gạo 200kg*12.000=2.400.000đ;thịt vai 12kg*78.000=936.000đ;thịt xay 1kg*60.000=60.000đ;hành lá 1kg*10.000=10.000đ; cà chua 10kg*5000=50.000đ; dưa cải 19.5kg*10.000=195.000;chuối 40kg*2000=80.000đ.
cộng 3.731.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-11-2011 08:06:43
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 22/11/2011 đến 29/11/2011
Ngày 22/11/2011
Thịt vai 7kg* 77,000 = 539,000   đ
thịt nọng 3kg* 57,000 = 171,000   đ
thịt xay 1kg* 60,000 =60,000   đ
sú   40kg * 4,000 = 160,000   đ
su su   10kg* 3,000 = 30,000   đ
hành lá   1kg * 10,000 =   10,000   đ
ớt   0.5kg *   40,000 = 20,000   đ
đậu khuôn 400miếng* 900= 360,000đ   
chuối   40kg *2,000= 80,000đ   

cộng : 1,430,000 đồng

Ngày 24/11/2011
Thịt vai 8kg * 78,000 =624,000đ
thịt xay 1kg * 60,000 =   60,000đ
sả bào   4kg * 16,000 =   64,000đ
su su   35kg *   3,500 =   122,500đ
hành lá   1kg * 10,000= 10,000đ
cải thảo 15kg *   5,500=   82,500đ
cải thảo 30kg *   3,000 =   90,000đ
mắm ruốt 3kg * 30,000=   90,000đ
nước rửa chén   2bình* 17,000đ =34,000đ
chả cá   20kg* 50,000=1,000,000đ
nước màu 2chai*   10,000 = 20,000đ
chuối 40kg*2,000 = 80,000đ

Cộng :2,277,000 đồng

Ngày 26/11/2011

sú   36kg * 4,000= 144,000đ
su su   10kg * 3,500= 35,000đ
hành lá   1kg* 10,000= 10,000đ
thịt xay 1kg* 60,000= 60,000đ
chuối   40kg* 2,000= 80,000đ

Cộng 329,000đồng

Ngày 29/11/2011
Thịt vai 6kg *78,000= 468,000đ
Thịt nọng 7kg* 60,000= 420,000đ
sú 35kg* 4,500=   157.500đ
su su 20kg * 3,500= 70,000đ
hành lá   1kg * 10,000 =10,000đ
dưa cải   20kg * 7,500= 150,000đ
hành củ   1kg * 25,000= 25,000đ
tỏi 0.5kg *30,000 = 15,000đ
tiêu xay 0.5kg *170,000 = 85,000đ
máy điện thoại   1cái * 290,000 = 290,000đ
chuối   40kg* 2,000= 80,000 đồng
trứng 4   kg*30,000= 120,000 đồng

cộng 1,890,500 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2011 06:58:26
Chi lương tháng 11/2011 quán cơm Đà lạt :
Ngày 30/11/11 :
- Anh Nguyễn Văn Phải(Ghedondl) : 4,000,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Hồng : 1,300,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 14-12-2011 09:51:36
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2011 đến 08/12/2011
Ngày 01/12/2011

Chả cá   25kg *   50,000 = 1,250,000đ
thịt xay 1kg *   60,000 = 60,000đ
dưa cải   10kg *   7,500  = 75,000đ
sú   10kg *   5,500  = 55,000đ
cà chua   10kg *   5,000  = 50,000đ
hành lá   1kg  * 10,000  = 10,000đ
cải thảo 40kg*  6,000  = 240,000đ
ớt trái   1kg *  50,000  = 50,000đ
giấy ăn, nứơc rửa chén = 54,000đ
chuối   40kg *   2,000  = 80,000đ
         
cộng ngày 1/12/2011 : 1,924,000 đồng

Ngày 03/12/2011
tiêu xay 0.5kg*180,000 =90,000đ
ớt bột   1kg * 45,000  =   45,000đ
đậu khuôn 450miếg* 900 =405,000đ
cà tím   30kg *   6,000 =   180,000đ
cải ngọt 15kg*   5,500 =   82,500đ
thịt vai 8kg *   77,000=   616,000đ
thịt nọng 4kg*   57,000=   228,000đ
hành   1kg * 10,000  =   10,000đ
tôm khô   2kg *180,000  =   360,000đ
chuối   40kg*2,000    =   80,000đ
phí ngân hàng         =   21,000đ
nước kỳ 10         =   204,000đ
cộng ngày 3/12/2011 : 2,321,500đ

Ngày 06/12/2011

tỏi   1kg* 28,000   =   28,000đ
hàng củ   3kg*25,000    =   75,000đ
sú   40kg*4,500    =   180,000đ
thịt vai 12kg*65,000  =   780,000đ
thịt xay 1kg*78,000   =   78,000đ
bí đao   15kg* 6,000   =   90,000đ
củ cải   20kg*5,000    =   100,000đ
bột canh 10gói*2,800  =   28,000đ
bột nêm   4gói * 26,250 =   105,000đ
hành   1kg *10,000   =   10,000đ
nước màu 4chai *7,500 =   30,000đ
chuối   40kg * 2,000  =   80,000đ
trứng   1kg * 30,000  =   30,000đ
tiền nước tháng 11: 47m3 *12,000 = 564,000đ
tiền điện tháng 11    = 149,530đ
hủ nhựa   12hủ * 3,000  =   36,000đ
vá nhôm múc canh 2cái * 18,000= 36,000đ
xô 10lít 2 cái *40,000 = 80,000đ
ly nhựa   4ly * 5,000 = 20,000đ
hộp đựng cơm thêm 2hộp * 55,000   = 110,000đ
ống muỗng nhựa   1 ống * 12,000   =  12,000đ
bảng gỗ   1 cái   * 69,000   =  69,000đ
cộng ngày 6/12/2011 = 2,690,530đ

Ngày 08/12/2011
su su   44kg* 4,000 =   176,000đ
cải ngọt15kg*6,000  =   90,000đ
hành lá   1kg *10,000 =   10,000đ
nấm   1kg *20,000 =   20,000đ
cà chua   15kg*6,000  =   90,000đ
gaz 2bình *1,360,000=   2,720,000đ
chả cá   20kg * 50,000 =   1,000,000đ
chuối   40kg* 2,000   =   80,000đ
nước rửa chén   2bình * 22,500 = 45,000đ
cộng ngày 8/12/2011: 4,231,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 21-12-2011 18:48:06
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/12/2011 đến 17/12/2011

ngày 10/12/2011
                     
thịt heo 13 kg   * 78000   = 1.014.000 đồng
bí đao    15 kg   *  8000   =   120.000 đồng
sú    40 kg   *  5000   =   200.000 đồng
dưa cải    20 kg   *  7500   =   150.000 đồng
cà chua     5 kg   *  8000   =    40.000 đồng
hành lá     1 kg   * 10000   =    10.000 đồng
chuối    40 kg   *  2000   =    80.000 đồng
tiêu     1 kg   *200000   =   200.000 đồng
                Cộng          1.814.000 đồng
ngày 13/12/2011   
                  
cải ngọt   15 kg * 6500   =    97.500 đồng
su su      40 kg * 4000   =   160.000 đồng
thịt heo    8 kg *78000   =   624.000 đồng
hành lá       1 kg *10000   =    10.000 đồng
ớt trái       1 kg *55000   =    55.000 đồng
thịt heo    3 kg *70000   =   210.000 đồng
chuối      40 kg * 2000   =    80.000 đồng
ốc vít         =   240.000 đồng
      Cộng   1.476.500 đồng

Ngày 15/12/2011
                     
sú        40 kg *  5000  =   200.000 đồng
cải thảo  15 kg *  8000  =   120.000 đồng
thịt heo   1 kg * 78000  =    78.000 đồng
hành lá      1 kg * 10000  =    10.000 đồng
chuối     40 kg *  2000  =    80.000 đồng
chả cá     20 kg * 50000  = 1.000.000 đồng
nước rửa chén       =    68.000 đồng
vệ sinh          =     8.000 đồng
       Cộng    = 1.564.000đồng

Ngày 17/12/2011   
                  
su su       40kg *  5000   =   200.000 đồng
thịt xay     1kg *  78000  =   78.000 đồng
thịt heo     3kg *  87000  =   261,000   đồng
hành lá        1kg * 10000   =   10.000 đồng
chuối       40kg *  2000   =   80.000 đồng
gạo      200kg * 12000   = 2.400.000 đồng
      Cộng      =  3.029.000 đồng
                     
                     
   Tổng : 7.883.500 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 25-12-2011 16:46:55
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/12/2011 đến 24/12/2011


Ngày 20/12/2011                     
khoai tây  40kg   *  2000    =  80.000 đồng
bột canh  1thùng* 142000 = 142.000 đồng
tiêu      1kg   * 180000 = 180.000 đồng
bột nêm   1thùng* 540000 = 540.000 đồng
dưa cải      10kg   * 7500    =  75.000 đồng
tôm khô       1kg   *180000    = 180.000 đồng
hành lá       1kg   *10000    =  10.000 đồng
chuối      40kg   * 2000    =  80.000 đồng
ổ điện kéo   1ổ   * 59000    =  59.000 đồng
khám sức khỏe       = 636.000 đồng
bưu điện phí       =  19.100 đồng
cộng         2.001.100  đồng

Ngày 22/12/2011   
                  
sú     40kg   *  6.000  =   240.000 đồng
cải ngọt  15kg   *  8.000  =   120.000 đồng
hành lá      1kg   * 10.000  =    10.000 đồng
sả bào      4kg   * 17.500  =    70.000 đồng
thịt gà     30kg   * 53.000  = 1.590.000 đồng
giấy ăn      1lốc   *125.000  =   125.000 đồng
khẩu trang 50cái*1.500     =    75.000 đồng
chuối      40kg   *2.000     =    80.000 đồng
                     
              Cộng 2.310.000đồng

Ngày 24/12/2011
thịt heo 15kg   * 78.000 =   1.170.000 đồng
củ cải    10kg   *  6.000 =   60.000 đồng
hành lá     1kg   * 10.000 =   10.000 đồng
chuối    40kg   *  2.000 =   80.000 đồng
dấm     2chai   *  5.000 =   10.000 đồng
chanh    0,5kg   * 14.000 =    7.000 đồng
keo 502      1chai* 5.000  =    5.000 đồng
         
                    Cộng 1.342.000 đồng

Tổng cộng 5.653.100 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-01-2012 14:59:30
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 29/12/11 :
- Bao xốp trắng (3kg*39,000đ): 117,000đ - Bao xốp đen (1kg*30,000đ): 30,000đ - Bao đựng rác (1kg*32,000đ): 32,000đ - Bột điều(2kg*66,000đ): 132,000đ - Bột nghệ (2kg*40,000đ): 80,000đ - Tiêu xay(2kg*70,000đ): 140,000đ - Khẩu trang (40 hộp*18,000đ): 720,000đ.
Tổng chi : 1,251,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 04-01-2012 15:44:28
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 27/12/2011 đến 03/01/2012

Ngày 27/12/2011                     
                     
thịt heo  10kg   * 78,000 = 780,000đồng
sả bào      3kg   *16,000    =  48,000đồng
hành lá      1kg   *10,000    =  10,000đồng
tỏi      1kg   *40,000    =  40,000đồng
hành hương 1kg   *30,000    =  30,000đồng
mắm ruốt   2kg   *30,000    =  60,000đồng
chuối     40kg   * 2,000    =  80,000đồng
trứng      4kg   *32,000    = 128,000đồng
cải thảo   7kg   * 8,000    =  56,000đồng
nước rửa chén 5lít*13,600=  68,000đồng
      Cộng     = 1,300,000đồng

Ngày 28/12/2011                     

vật liệu làm cửa    = 500,000đồng
dây điện, tắc kê vít    =  70,000đồng
tôn 1,85*1,2 và khóa    = 200,000đồng

          Cộng = 770,000đồng

Ngày 29/12/2011                     

gạo   100kg   * 12,000 = 1,200,000 đồng
thịt heo  2kg   * 88,000 =   176,000 đồng
thịt xay  1kg   * 80,000 =    80,000 đồng
chuối    30kg   *  2,000 =    60,000 đồng
cá cơm    25kg   * 45,000 = 1,125,000 đồng
            Cộng 2,641,000 đồng

Ngày 31/12/2011                     

thịt heo  13kg   * 78,000 = 1,014,000 đồng
cà chua     10kg   *  5,000 =    50,000 đồng
ớt tươi      1kg   * 60,000 =    60,000 đồng
hành lá      1kg   * 10,000 =    10,000 đồng
cải ngọt  30kg   *  9,000 =   270,000 đồng
găng tay nilon   1kg *60,000 = 60,000 đồng
đường     1kg   * 24,000 =    24,000 đồng
đậu khuôn 350 miếng * 900=   315,000 đồng
          Cộng:  1,803,000 đồng

Ngày 3/1/2012                     
thịt xay  8kg *   78,000   = 624,000đồng
cà chua     5kg *   6,000   =  30,000đồng
hành lá     1kg *   10,000   =  10,000đồng
chuối    30kg *   2,000   =  60,000đồng
đậu khuôn 200miếng* 900   = 180,000đồng
          Cộng: 904,000đồng
Tổng chi từ 27/12/2011 đến 03/01/2012:7.418.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2012 23:28:56
Chi lương tháng 10/2011 (từ ngày 22/10 đến 31/10/2011):
- Anh Nguyễn Văn Phải (8 ngày): 1,232,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Hồng (5 buổi): 500,000đ.

Chi lương tháng 12/2011 :
- Anh Ng Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,300,000đ.
- Chị Lê thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (11 buổi): 550,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (13 buổi): 650,000đ.
Tổng chi : 9,232,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 18-01-2012 18:49:39
Chi phí qc Đà Lạt :
Ngày 12/01/12 :
- Chi lương tháng 13/2011 anh Ghedondl : 667,000đ.
- ------------- nt ------------------ Chị Hồng : 217,000đ.
- ------------- nt  ----------------- Chị Kiêm : 83,000đ.
Ngày 18/01/12 :
- Chi lương tháng 01/12 anh Ghedondl : 4,000,000đ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 15-02-2012 15:46:21
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 9/2/2012 và  11/2/2012
Ngày 9/2/2012                     
thịt heo   5kg   * 77000   = 385.000đ
hành lá      1kg   * 10000   =  10.000đ
đậu khuôn 200 miếng* 900= 180.000đ
chuối     20kg   * 2000   =  40.000đ
đường, bột ngọt      =  45.000đ
ớt trái         =  20.000đ
nước T12      =  96.000đ
cộng         = 776.000đ
Ngày 11/2/2012                     
thịt heo    6kg   *77000   = 462.000đ
dưa cải     3kg   *15000   =  45.000đ
thịt heo xay 0.3kg *66666 = 20.000đ
hành lá      0.5kg *10000 =  5.000đ
chuối        20   kg * 2000 = 40.000đ
điện thoại T12/2011    =  198.500đ
Tiền nước T1/2012    =  696.000đ
tiến điện tháng 1/2012    =  138.000đ
cộng           1604.500đ
Tổng cộng 2.380.500 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 23-02-2012 08:15:34
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/02/2012 đến 18/02/2012
Ngày 14/2/2012                     
thịt    2kg  * 88000 = 176.000đ
thịt xay 0.5kg*   77000 =  38.500đ
cá cơm    5kg  *   45000 =  225.000đ
chuối   20kg  *   2000  =  40.000đ
          cộng    479.500đ
Ngày 16/2/2012                     
thịt xay   0.5kg   * 77000   = 38.500   đ
hành lá           0.5kg   * 12000   =  6.000   đ
sả             3kg   * 16000   = 48.000   đ
thịt vai    10kg   * 77000   =770.000   đ
đường, bột ngọt         = 40.000   đ
chuối            20kg   *  2000   = 40.000   đ
gaz           2bình   *1620000=3.240.000đ
           Cộng = 4.182.500đ   
Ngày 18/2/2012                     
thịt vai 6kg  * 77000 =   462000đ
susu   10kg  *   5000  =    50000đ
củ cải    3kg  *   8000  =    24000đ
chuối   10kg  *   2000  =    20000đ
         Cộng 556.000đ
Tổng cộng = 5.218.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 29-02-2012 15:31:50
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/02/2012 đến 28/02/2012

Ngày 21/2/2012                     
susu   30kg * 5000 =   150.000đ
sả bào    3kg *16000 =   48.000đ
hành lá   0.5kg*12000 =    6.000đ
đậu khuôn 200miếng*900 = 180.000 đ
chuối    10 kg * 2000 =   20.000 đ
cộng =   404.000đ

Ngày 23/2/2012                     
Thịt vai  8.5 kg * 77000 = 654.500 đ
sú     30 kg   *   4000 = 120.000 đ
dưa cải    6kg   *   7000 =  42.000 đ
hành lá     0.5 kg*  12000 =    6000 đ
cà chua     3kg   *   6000 =  18.000 đ
trứng gà    3kg   *  27000 =  81.000đ
Chuối      20kg   *   2000 =  40.000đ
Bưu điện       = 218,800đ
cộng          = 1.180.300đ

Ngày 25/2/2012                     
thịt xay    10kg * 77000 = 770.000 đ
cà chua        5kg *  6000 =   30.000 đ
đậu khuôn  220miếng * 900=  198.000 đ
chuối       20kg * 2000    =   40.000 đ
điện           =   16.500 đ
hoá chất rửa       =  150.000 đ
   Cộng             =  1.204.500   đ
Ngày 28/2/2012                     
thịt vai   10.5   kg * 77000 = 808.500 đ
củ cải        6  kg *  5000 =  30.000 đ
hành lá      0.5   kg * 12000 =   6.000 đ
chuối       20   kg *  2000 =  40.000 đ
tỏi + ớt+ nước màu      = 120.000 đ
cộng            =1.004.500đ
Tổng cộng 3.793.300 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2012 09:56:39
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 28/02/12 :
- Phí vận chuyển Saigon - Đà lạt(dầu ăn, nc mắm, đường , bột canh ) : 145,000đ.
Ngày 29/02/12 :
- Chi lương tháng 02/2012 anh Phải : 4,000,000đ.
- ----------- nt ---------------- chị Thu Hồng : 1,300,000đ.
- ----------- nt ---------------- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chi lương chị Ngọc Lan (9 buổi) : 450,000đ.
- Chi lương chị Ng Thị Dịu (5 buổi): 250,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 19-03-2012 14:50:40
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/3 đến 17/3/2012

ngày 1/3/2012                     
thơm     5trái   *10000   =  50.000đ
thịt xay  0.5kg   *77000   =  38.500đ
hành lá   0.5kg   *12000   =    6000đ
chả cá      10kg   *50000   =  500.000đ
chuối      20kg   *2000   =   40.000đ
cộng   : 634.500   đ

ngày 3/3/2012                     
thịt xay   10.5kg   * 77000   = 808.500đ
dưa cải            5kg   *  7000   =  35.000đ
hành lá          1.5kg   * 10700   =  16.000đ
chuối           20kg   *  2000   =  40.000đ
cộng   899.500   đ

ngày 6/3/2012                     
nấm           1kg   * 80000   =  80.000đ
cá chua          5kg   *  6000   =  30.000đ
đậu khuôn   200   miếng   *   900   = 180.000đ
thịt vai       6kg   * 78000   = 468.000đ
chuối        20   kg   *  2000   =  40.000đ
cộng   : 798.000đ

ngày 8/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =   654.500đ
hành lá           0.5kg   * 12000   =     6.000đ
thịt ba chỉ   2.5kg   * 78000   =   195.000đ
cộng: 855.500 đ

ngày 10/3/2012                     
chả cá        10   kg   *  50000 =  500.000đ
thịt xay   0.5   kg   *  77000 =   38.500đ
hành lá      0.5   kg   *  12000 =    6.000đ
chuối       20   kg   *   2000 =    40.000đ
cước xe vận chuyển rau từ
Đức trọng -Đà lạt 3 chuyến  100.000đ
tiến nước tháng 3/2012       444.000đ
cộng: 1.128.500   đ

ngày 13/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =  654.500đ
hành lá           0.5kg   * 15000   =    7.500đ
chuối            20kg   *  2000   =    40.000đ
hoá chất              =   215.000đ
Cộng : 917.000đ

ngày 15/3/2012                     
sả bào          3kg   * 16000   = 48.000đ
hành lá       0.5   kg   * 14000   =  7.000đ
thịt xay    0.5   kg   * 77000   =  38.500đ
đậu phộng         =  50.000đ
chanh,rau thơm         =  21.000đ
chuối         20kg   *2000   =  40.000đ
thịt gà         14kg   *47000   =  658000đ
cộng : 862.500đ

ngày 17/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =  654.500đ
dưa cải    8 kg   *  6500   =   52.000đ
hành lá          0.5kg   * 14000   =    7.000đ
chuối           20kg   *  2000   =    40.000đ
cộng: 753.500đ
Tổng cộng 6.849.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 29-03-2012 08:28:24
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/3 đến 24/3/2012
Ngày 20/3/2012                     
                     
chả cá      10kg   * 50.000 = 500.000đ
thịt xay  0.5kg   * 77.000 =  38.500đ
hành lá     0.5kg   * 16.000 =   8.000đ
bí đao      20kg   *  6.000 =  120.000đ
chuối      20kg   *   2000 =  40.000đ
      Cộng =      706.500đ
                     
Ngày 22/3/2012                     
                     
Sả bào          3kg   *   16.000   = 48.000đ
đậu khuôn   220   miếng*   900   =198.000đ
đậu khuôn (mua thêm)50   miếng *   1000 = 50.000đ
hẹ       1bó`     * 10.000   =  10.000đ
giá         3   kg   *   8.000   =  24.000đ
giấy ăn        20   lốc  *   12.500   = 250.000đ
chuối        20   kg   *   2.000   =  40.000đ
nấm         1   kg   *   20.000   =  20.000đ
ớt            =  20.000đ
vệ sinh            =   8.000đ
điện thoại         = 197.400đ
           Cộng : 865400   đ

Ngày 24/3/2012                     

thịt vai   10.5kg   * 77.000 = 808.500đ
củ cải            10kg   *  5.500 =  55.000đ
hành lá       0.5   kg   * 14.000 =   7.000đ
chuối        20   kg   *   2000 =  40.000đ
điện             = 180.500đ
                          Cộng   =1.091.000đ
Tổng cộng: 2.662.900 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-03-2012 18:19:00
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 27/3 đến 31/3/2012
                     
Ngày  27/3/2012                     
                     
chả cá    10kg   * 50.000 = 500.000đ
thịt xay0,5kg   * 75.000 =  37.500đ
hành lá   0,5kg   *  14000 =   7.000đ
chuối   20kg   *   2000 =  40.000đ
trứng   6kg   *  25000 = 150.000đ
   cộng   734.500   đ
Ngày 29/3/2012                     
                     
Thịt xay   10kg   * 75000   = 750.000đ
hành lá         0,5 kg   *14000   =   7.000đ
haành tỏi         =  40.000đ
chanh rau thơm         =  25.000đ
chuối           20kg   *2000   =  40.000đ
cộng         862.000   đ

Ngày  31/3/2012                     
                     
cá        10   kg   * 50000   = 500.000đ
hành lá       0,5   kg   * 14000   =   7.000đ
thịt xay    0,5   kg   * 77000   =  38.500đ
tỏi            =  20.000đ
chuối   20   kg   *  2000   =  40.000đ
cộng      605.500   đ
                     
tổng      2.202.000đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-04-2012 10:55:14
Ngày 31/3/12 : chi lương tháng 3/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (14 buổi) : 840,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (14 buổi) : 840,000đ.
Tổng chi : 8,180,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 18-04-2012 10:31:09
Ngày 3/4/2012                     
                     
cá   12kg * 50.000   = 600.000đ
trứng   8 kg * 25.000   = 200.000đ
thịt xay0.5kg* 75.000   =  37.500đ
hành lá   1kg  * 14.000   =  14.000đ
chuối   20kg *   2.000   =  40.000đ
ớt trái   1.5kg* 25.000   =  37.500đ
cộng         = 929.000đ
                     
Ngày 5/4/2012                     

đậu khuôn 250 miếng * 900 = 225.000đ
cà chua      5kg   *  7000   =    35.000đ
nấm rơm      1kg   * 85.000=    85.000đ
chuối   20kg   * 2000   =    40.000đ
nước tương  10lít*10000   =    100.000đ
dao thái  2cái   * 50.000=    100.000đ
dao bào     3cái   * 35.000=    105.000đ
băng cá nhân 1hộp*20000   =    20.000đ
cộng   = 710.000đ

Ngày 7/4/2012                     

thịt   10kg   * 75.000  = 750.000đ
dưa cải   8kg   *  8.000  =  64.000đ
hành lá   0.5kg   * 14.000  =   7.000đ
chuối   20kg   *  2.000  =  40.000đ
hoá chất xử lý cống     =  50.000đ
hoá chất tẩy rửa     = 130.000đ
tiền nước tháng 4/2012     = 777.000đ
cộng          = 1.818.000đ
TỔNG CỘNG   3.457.000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 18-04-2012 10:47:13
Ngày 10/4/2012                     

thịt   10kg *   75.000   =  750.000đ
cà chua   5kg  *   6000   =  30.000đ
hành lá   0.5kg *   14.000   =  7.000đ
chuối   20kg* 2.000   = 40.000đ
cộng      827.000   đ

Ngày 12/4/2012                     

cá    17kg *   50.000   =  850.000đ
rau thơm      =   10.000đ
chuối    20kg *   2000   =   40.000đ
thịt xay 0.5kg   * 75.000=   37.500đ
      Cộng    = 937.500đ
Ngày 14/4/2012                     

su su   36kg   * 6500   = 234.000đ
tỏi   0.5kg   *24.000   =  12.000đ
hành ngò0.5kg   * 20.000=  10.000đ
sả   3kg   * 16.000=  48.000đ
chuối   20kg   * 2000   =  40.000đ
gà   7kg   * 50.000= 350.000đ
gạo 100   kg   * 11.000= 1.100.000đ
      Cộng    =1.794.000   đ
ngày 17/4/2012                     

gas   2bình   * 1.580.000 = 3.160.000   đ
thịt   11kg   * 75.000  = 825.000đ
củ cải   10kg   * 5500   = 55.000đ
hành lá   0.5kg   *14.000   = 7.000   đ
chuối   20kg   *2000   = 40.000đ
tỏi -hành củ - ớt   = 80.000đ
thau lớn   2cái   *90.000   =180.000đ
vệ sinh         =8.000đ
cộng         =4355000đ
TỔNG CỘNG      =7.913.500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 29-04-2012 21:50:01
Ngày 28/4/12 : chi lương tháng 4/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (12 buổi) : 720,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (12 buổi) : 720,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-05-2012 17:29:16
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/4 đến 28/4/2012

Ngày 19/4/2012                     

thịt xay 0,5 kg   * 75.000 =  37.500đ
hành lá   0,5  kg   * 14000    =   7.000đ
cà chua   5  kg   *  6000    =  30.000đ
chả cá   15 kg   * 50.000 = 750.000đ
chuối   20 kg   *  2000    =  40.000đ
gạo   100kg   * 11000    =1.100.000đ
bưu điện       =  200.000đ
cộng          =2.164.500đ
                     
Ngày 21/4/2012   
                  
đậu khuôn   250   miếng   * 900   =  225.000đ
chả cá       5,0   kg   *50000   =  250.000đ
nấm       10   kg   *20000   =  200.000đ
đậu phụng    1   kg   *50000   =   50.000đ
cà chua 5,0   kg   *6000   =   30.000đ
chuối   20,0   kg   *2000   =   40.000đ
găng, bao nilon   1,0kg   *80000   =   80.000đ
cộng            =  875.000đ

Ngày 24/4/2012
                     
thịt xay    0,5kg   *  75000  =   37.500đ
hành lá       0,5   kg   *  14000  =    7.000đ
cá tươi       7  kg   *  40000  =  280.000đ
chả cá       10kg   *  50000  =  500.000đ
cà chua        5kg   *   6000  =   30.000đ
chuối       20kg   *   2000  =   40.000đ
tỏi              =   25.000đ
riềng, gừng           =   20.000đ
cộng              =  939.500đ
                     
Ngày 26/4/2012                     
gạo   100kg   *  11000    =   1.100.000đ
gà   17kg   *  50000    =   850.000   đ
sả   3 kg   *  16000    =    48.000đ
hành lá   0,5kg   *  14000    =     7.000đ
thịt xay 0,5kg   *  75000    =    37.500đ
trứng gà   5kg   *  25000    =   125.000đ
chuối   20kg   *   2000    =    40.000đ
điện T4/2012          =   212.000đ
cộng             =   2.419.500đ

Ngày 28/4/2012   
                  
thit   10kg   *  75000   =   750.000đ
thịt xay0,5kg   *  75000   =   37.500đ
hành lá   0,5kg   *  12000   =    6.000đ
củ cải   10kg   *   8000   =   80.000đ
chuối   20kg   *   2000   =   40.000đ
cộng            =   913.500đ
                     
   tổng cộng      = 7.312.000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-05-2012 09:36:24
Ngày 28/4/12, Chi lương tháng 4/12 qc Đà Lạt :
- Anh Ng Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (12 buổi): 720,000đ.
- Chị Ng Thị Dịu (12 buổi): 720,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 11-05-2012 16:39:20
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/5/2012 đến 05/5/2012
Ngày 1/5/2012                     

thịt xay  7kg   * 75000   =  525.000đ
hành lá     1kg   * 13000   =   13.000đ
cà chua     3kg   *  6000   =   18.000đ
sú    20kg   *  2600   =   52.000đ
chuối    20kg   *  2000   =   40.000đ
đậu khuôn  162miếng*900   =  145.800đ
bóng đèn      =   60.000Đ   
cộng      =   853.800   đ
                     
Ngày 3/5/2012
                     
thịt   10kg  *   75.000   = 750.000 đ
dưa cải   10kg  *   7500   =  75.000đ
bí ngồi   20kg  *   4000   =  80.000đ
hành lá   0.5kg *   12000   =   6.000đ
chuối   20kg  *   2000   =  40.000đ
hoá chất      = 115.000đ
cộng      1.066.000đ

Ngày 5/5/2012                     

Nấm   10kg   *  20000  = 200.000đ
đậu phụng  1kg   *  50000  =  50.000đ
thịt     5kg   *  75000  = 375.000đ
đậu khuôn 250miếng*  900  = 225.000đ
cộng           =  850.000đ
                     
Tổng   =       2.769.800đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 16-05-2012 08:38:33
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 08/5/2012 đến 12/5/2012
Ngày 8/5/2012                     

Thịt   10.5kg   * 75,000 =  787,500đ
củ cải   12kg   *  7,000 =   84,000đ
hành lá   0.5kg   * 10,000 =    5,000đ
chuối   20kg   *  2,000 =   40,000đ
thiết bị nước       =   80,000đ
tiền nước T5       =  758,500đ
cộng          =1,755,000đ
                     
Ngày 10/5/2012                     
                     
chả cá   22kg   * 50,000 =  1,100,000đ
Thịt xay 0.5kg   * 75,000 =     37,500đ
hành lá   0.5kg   * 10,000 =   5,000đ
chuối   20kg   *  2,000 =     40,000đ
cộng          =  1,182,500đ
                     
Ngày 12/5/2012                     
                     
thịt heo   10 kg *  75,000  =   750,000đ
hành lá      0.5kg *  10,000  =     5,000đ
chuối   20kg    *   2,000  =    40,000đ
cộng             =   795,000đ
                     
TỔNG CỘNG          =  3,732,500Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2012 20:36:28
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 04/5/12 :
- Phí vận chuyển 60kg đường SG - ĐL : 90,000đ.
Ngày 31/5/12 : chi lương tháng 5/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (14 buổi) : 840,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (10 buổi) : 600,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Lê (4 buổi) :240,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-06-2012 10:16:39
Ngày 15/5/2012                     

thịt gà   17kg   * 50,000 = 850,000đ
sả   3kg   * 16,000 =  48,000đ
hành lá   0.5kg   *10,000    =   5,000đ
chuối   20kg   * 2,000    =  40,000đ
giấy ăn   20lốc   *11,500    = 230,000đ
cộng      1,173,000đ
                     
Ngày 17/5/2012                     
                     
Bưu điện tháng 4/2012         =   199,000   đ
cá ba sa    20   kg   * 35,000   =   700,000   đ
gừng          3kg   * 15,000   =    45,000   đ
chuối         30   kg   *  2,000   =    60,000   đ
trứng         4   kg   * 25,000   =   100,000   đ
cộng   1,104,000đ
                     
Ngày 19/5/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
củ cải   10   kg   *   6,000   =   60,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                  880,000   đ
                     
Ngày 22/5/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
hành lá            1      kg   *   10,000   =   10,000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243,000   đ
hoá chất               =   135,000   đ
chuối         30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cà chua          5   kg   *   6,000   =   30,000   đ
tiền điện tháng 4/2012            =      214,000   đ
cộng      1,442,000đ
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TỪ 15/5/ ĐẾN 22/5/2012: 4.599,000Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-06-2012 10:18:56
Ngày 24/5/2012                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
sú tim   40   kg   *   3,500   =   140,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
dưa cải   20   kg   *   7,500   =   150,000   đ
găng tay ( 2 loại)                  200,000   đ
cộng                  1,347,500   đ
                     
Ngày 26/5/2012                     
Thơm   4   kg   *   5,000   =   20,000   đ
cà chua   4   kg   *   7,000   =   28,000   đ
hành củ   1   kg   *   25,000   =   25,000   đ
hành lá   1   kg   *   12,000   =   12,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
bột ngọt   1   kg   *   47,000   =   47,000   đ
cộng                  229,500   đ
                     
Ngày 29/5/2012                     
chả cá   26   kg   *   50,000   =   1,300,000   đ
cà chua   5   kg   *   7,000   =   35,000   đ
hành lá   1   kg   *   12,000   =   12,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                  1,407,000   đ

Ngày 31/5/2012                     
                     
Thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
sả   3         16,000      48,000   đ
hành   1         10,000      10,000   đ
mắm ruốt   2         60,000      120,000   đ
chuối   30         2,000      60,000   đ
cộng                  988,000   đ
                     
TỔNG CHI PHÍ TỪ   24/5/2012 ĐẾN 31/5/2012:3,972,000Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 12-06-2012 10:00:15
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 02/6/2012 đến ngày 09/6/2012

Ngày 2/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
củ cải    20   kg   *   8,000   =   160,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   10,000   =   5,000   đ
su su   18   kg   *   6,100   =   109,800   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                =   1,084,800   đ
                     
Ngày 5/6/2012                     
                     
Cải thảo   30   kg   *   4,000   =   120,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
cá hấp   17   kg   *   50,000   =   850,000   đ
chuối    30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
cộng               =   1,077,500   đ
                     
Ngày 7/6/2012                     
                     
gà   17   kg   *   50000   =   850,000   đ
sả bào   3   kg   *   16000   =   48,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
vận chuyển rau ĐT-ĐL   2   chuyến   *   50000   =   100,000   đ
dép nhựa   10   đôi   *   21000   =   210,000   đ
cộng               =   1,316,500   đ
                     
Ngày 9/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75000   =   750,000   đ
dưa cải   15   kg   *   8000   =   120,000   đ
Hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
sú   20   kg   *   3500   =   70,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
cộng               =   1,048,500   đ
Tổng cộng                  4,527,300   đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 20-06-2012 12:33:09
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/6/2012 đến ngày 16/6/2012
Ngày 12/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
củ cải   25   kg   *   8000   =   200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   22000   =   11.000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
bột ngọt   2   kg   *   56000   =   112.000   đ
ớt bột, nước màu               =   110.000   đ
cộng               =   1.259.500   đ
                     
Ngày14/6/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
cà chua   6   kg   *   8000   =   48.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
me ,ngỗ, quế         *      =   28.000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243.000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
xe vận chuyển   2   chuyến   *   60000   =   120.000   đ
nước tháng 6/2012               =   758.500   đ
cộng               =   2.029.500   đ
                     
Ngày 16/6/2012                     
                     
thịt    10   kg   *   73000   =   730.000   đ
dưa cải   20   kg   *   8000   =   160.000   đ
sú   30   kg   *   9000   =   270.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
cộng               =   1.268.500   đ
                     
      TỔNG            4.557.500   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-06-2012 15:43:20
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/6/2012 đến ngày 23/6/2012
Ngày19/6/2012                     

nấm   5   kg   *   20,000   =   100,000   đ
cà chua   5   kg   *   8,000   =   40,000   đ
thịt xay   7   kg   *   73,000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   24,000   =   12,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
gas   2   bình   *   1,330,000   =   2,660,000   đ
bưu điện tháng 6/2012               =   244,100   đ
cộng               =   3,627,100   đ
                     
Ngày21/6/2012                     
                     
Thịt   10   kg   *   73,000   =   730,000   đ
củ cải   15   kg   *   7,000   =   105,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
tỏi   1   kg   *   60,000   =   60,000   đ
hành củ   2   kg   *   40,000   =   80,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
xe vận chuyển 2 chuyến               =   40,000   đ
cộng               =   1,086,000   đ
                     
Ngày23/6/2012                     
cải thảo   30   kg   *   5,000   =   150,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
cà chua   5   kg   *   8,000   =   40,000   đ
thịt   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ
hóa chất               =   150,000   đ
Điện tháng 6/2012               =   188,000   đ
cộng               =   904,000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  5,617,100   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-06-2012 20:58:55
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26/6/2012 đến ngày 30/6/2012

NGÀY 26/6/2012                     
                     
                     
gà   10   kg   *   50,000   =   500,000   đ
sả   3   kg   *   16,000   =   48,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   73,000   =   36,500   đ
giấy ăn   2   lốc   *   120,000   =   240,000   đ
cộng                  835,500   đ
                     
NGÀY 28/6/20121                     
                     
Trứng    2   kg   *   30,000   =   60,000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243,000   đ
Thịt    7   kg   *   73,000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng         *      =   885,000   đ
                     
Ngày 30/6/2012                     
thịt xay   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ
trứng   5   kg   *   30,000   =   150,000   đ
cải thảo   20   kg   *   3,500   =   70,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
cộng               =   596,000   đ
TỔNG CỘNG               =   2,316,500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-06-2012 23:01:53
Ngày 30/6/12 :
Chi lương tháng 6/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 12-07-2012 08:27:42
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 03/7/2012 đến 09/7/2012
Ngày 3/7/2012                        
                        
sú   30   kg   *   3,500   =   105,000   đ   
nấm   5   kg   *   20,000   =   100,000   đ   
cà chua   3   kg   *   8,000   =   24,000   đ   
thịt   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ   
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =   135,000   đ   
      Cộng =            729,000      

Ngày 4/7/2012 Tiếp sức mùa thi                        
                     
gà   25   kg   *   50,000   =   1,250,000   đ
sả bào   3   kg   *   16,000   =   48,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   73,000   =   36,500   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
bột ngọt   4   kg   *   55,000   =   220,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
ớt trái   1   kg   *   20,000   =   20,000   đ
cộng               =   1,645,500   đ
                     
Ngày 5/7/2012 tiếp sức mùa thi                      
                     
thịt xay   0.5   kg   *   73000   =   36,500   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
sữa đậu nành   50   lít   *   7000   =   350,000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   900   =   270,000   đ
cộng               =   727,500   đ
                     
Ngày 7/7/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
củ cải   7   kg   *   8000   =   56,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
giá   2   kg   *   10000   =   20,000   đ
thơm   1   trái   *   10000   =   10,000   đ
cộng               =   668,000   đ
                     
Ngày 9/7/2012 Tiếp sức mùa thi                     
                     
thịt xay   15   kg   *   73000   =   1,095,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   20000   =   10,000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40,000   đ
hành tây   2   kg   *   11000   =   22,000   đ
hành củ   2   kg   *   30000   =   60,000   đ
tỏi   1   kg   *   60000   =   60,000   đ
chanh   1   kg   *   17000   =   17,000   đ
tiêu   1   kg   *   150000   =   150,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
cộng               =   1,514,000   đ
                     
TỒNG CỘNG                  5,284,000   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-07-2012 20:57:57
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/7/2012 đến 19/7/2012

Ngày 10/7/2012
                     
thịt   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
củ cải   8   kg   *   8.000   =   64.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   22.000   =   11.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cá   10   kg   *   45.000   =   450.000   đ
cà chua   5   kg   *   8.000   =   40.000   đ
                     
cộng               =   990.000   đ
                     
Ngày 12/7/2012                     
                     
thịt   6,5   kg   *   73.000   =   474.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =   135.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cộng               =   678.500   đ
                     
Ngày 14/7/2012                     
                     
gà   10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
sả   2   kg   *   16.000   =   32.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cước bưu điện tháng 6/2012               =   203.800   đ
cộng               =   840.300   đ
                     
Ngày17/7/2012                     
                     
dưa cải   8   kg   *   10.000   =   80.000   đ
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   1   kg   *   18.000   =   18.000   đ
bột điều   1   kg   *   80.000   =   80.000   đ
găng tay nilon               =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
xe vận chuyển 2 chuyến               =   120.000   đ
hoá chất               =   150.000   đ
cộng               =   1.039.000   đ
                     
Ngày 19/7/2012                     
                     
                     
nấm   2,0   kg   *   20.000   =   40.000   đ
đậu khuôn   150,0   miếng   *   900   =   135.000   đ
thịt xay   5,0   kg   *   73.000   =   365.000   đ
chuối   15,0   kg   *   2.000   =   30.000   đ
vá múc canh   10   cái   *   6.500   =   65.000   đ
tỏi   1   kg   *   50.000   =   50.000   đ
cộng               =   685.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.232.800   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-07-2012 21:16:28
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/7/2012 đến 31/7/2012

Ngày 21/7/2012                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
chả cá    10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
cà chua   3   kg   *   8.000   =   24.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sửa máy tính               =   600.000   đ
cộng               =   1.199.500   đ
                     
Ngày 24/07/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12.000   =   6.000   đ
bí đao   7   kg   *   10.000   =   70.000   đ
sú   10   kg   *   8.000   =   80.000   đ
tiền điện tháng 7/2012               =   209.000   đ
cộng               =   876.000   đ
                     
Ngày 26/7/2012                     
                     
thịt xay   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
cải thảo   20   kg   *   3.500   =   70.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   626.000   đ
                     
Ngày 28/7/2012                     
                     
bí đao   6   kg   *   9.500   =   57.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chả cá   10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
Tiền nước tháng 7/2012               =   432.000   đ
cộng               =   1.070.500   đ
                     
Ngày 31/7/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
đậu khuôn   150   kg   *   850   =   127.500   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
keo   1   chai   *   5.000   =   5.000   đ
gas   2   bình   *   1.230.000   =   2.460.000   đ
cộng               =   3.138.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.910.500   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-08-2012 11:08:00
Ngày 31/7/12 :
Chi lương tháng 7/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (15 buổi) : 900,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (15 buổi) : 900,000đ.
Tổng chi lương : 8,300,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 14-08-2012 22:13:29
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/8/2012 đến 11/8/2012

NGÀY 02/8/2012                     

đậu khuôn   200   miếng   *   850   =   170.000   đ
bí đao   5   kg   *   10.000   =   50.000   đ
nấm   3   kg   *   22.000   =   66.000   đ
thịt xay   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sú   30   kg   *   3.000   =   90.000   đ
cộng               =   771.000   đ
                     
NGÀY 04/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   546.000   đ
                     
                     
NGÀY 07/8/2012                     
                     
thịt gà   15   kg   *   50.000   =   750.000   đ
sả   3   kg   *   16.000   =   48.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sú   20   kg   *   3.000   =   60.000   đ
tiến nước tháng 8/2012      kg   *      =   456.000   đ
xe vận chuyển 2chuyến         *   40.000   =   80.000   đ
cộng               =   1.429.000   đ
                     
NGÀY 09/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
đậu khuôn   200   kg   *   850   =   170.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
hẹ   1   kg   *   20.000   =   20.000   đ
rau răm   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
giá   3   kg   *   10.000   =   30.000   đ
sú   30   kg   *   3.000   =   90.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   866.000   đ
                     
NGÀY 11/8/2012                     
                     
                     
thịt   7,5   kg   *   73.000   =   547.500   đ
dưa cải   15   kg   *   10.000   =   150.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
giá   1   kg   *   10.000   =   10.000   đ
rau răm, hẹ   1   kg   *   22.000   =   22.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   764.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.376.500   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 24-08-2012 06:11:28
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/8/2012 đến 21/8/2012

Ngày 14/8/2012                     
                     
thịt   7,5   kg   *   73000   =   547.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
củ cải   15   kg   *   8000   =   120.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
sú   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
vận hcuyển               =   10.000   đ
cộng               =   773.500   đ
                     
Ngày 16/8/2012                     
                     
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
sả   3   kg   *   16000   =   48.000   đ
đậu khuôn   250   kg   *   850   =   212.500   đ
nấm   1   kg   *   20000   =   20.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
tỏi   1   kg   *   50000   =   50.000   đ
gừng               =   10.000   đ
Bưu điện t7/2012                  215.500   đ
cộng                  1.011.000   đ
                     
                     
Ngày 18/8/2012                     
                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
cá hấp   13   kg   *   42000   =   546.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   618.500   đ   
                        
Ngày 21/8/2012                        
                        
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ   
đậu khuôn   200   kg   *   850   =   170.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   717.000   đ   
TỔNG CỘNG                        3.120.000
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-08-2012 11:03:29
Chi lương tháng 8/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-08-2012 11:11:10
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/8/2012 đến 30/8/2012

Ngày 23/8/2012                        
                        
thịt   7   kg   *   77000   =   539.000   đ   
sả   3   kg   *   16000   =   48.000   đ   
mắm ruốt   1   kg   *   60000   =   60.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cước điện thoại t8/2012               =   176.500   đ
cộng                  853.500   đ
                     
Ngày 25/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
củ cải   10   kg   *   6000   =   60.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
xe vận chuyển               =   40.000   đ
cộng                  646.000   đ
                     
                     
Ngày 28/8/2012                     
                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
dưa cải   15   kg   *   8000   =   120.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
xe vận chuyển               =   40.000   đ
cộng                  743.500   đ
                     
Ngày 30/8/2012                     
                     
                     
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
nấm   3   kg   *   25000   =   75.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
bột điều   1   kg   *   100000   =   100.000   đ
găng tay mỏng   0,5   kg   *   100000   =   50.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   905.000   đ   
                        
tổng cộng               3.148.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 16-09-2012 16:29:30
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/9/2012 đến 13/9/2012

NGÀY 1/9/2012                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
cộng                  547.000   đ
                     
NGÀY  4/9/2012                     
thịt gà   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
sả   5   kg   *   16000   =   80.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
cộng                  902.500   đ
                     
Ngày 6/9/2012                     
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
hành lá   1   kg   *   12000   =   12.000   đ
cà chua   3   kg   *   8000   =   24.000   đ
đậu khuôn   250   m   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   653.500   đ
                     
Ngày 8/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   73000   =   620.500   đ
củ cải   17   kg   *   6000   =   102.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cảm biến nhiệt nồi cơm   3   cái   *   220000   =   660.000   đ
cộng                  1.428.500   đ
                     
ngày 11/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   77000   =   654.500   đ
dưa cải   18   kg   *   8000   =   144.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sú   30   kg   *   3500   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
tiền nước tháng 9/2012               =   324.000   đ
cộng               =   1.273.500   đ
                     
ngày 13/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   73000   =   620.500   đ
củ cải   17   kg   *   6000   =   102.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
dấm   3   chai   *   3333,333333   =   10.000   đ
tỏi   1   kg   *   60000   =   60.000   đ
hành củ   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
cộng               =   918.500   đ
TỔNG CỘNG                  5.723.500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-09-2012 16:11:24
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 15/9/2012 đến 29/9/2012

NGÀY 15/9/2012                        
                        
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ   
nấm   3   kg   *   32000   =   96.000   đ   
thịt   5   kg   *   75000   =   375.000   đ   
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
vận chuyển vế SG   1   chuyến   *   60000   =   60.000   đ   
cộng               =   826.000   đ   
                        
NGÀY 18/9/2012                        
                        
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ   
hẹ   2   kg   *   18000   =   36.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
thịt   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ   
chả cá   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ   
rau răm   1   kg   *   20000   =   20.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
điện thọaitháng 8/2012               =   218.000   đ
cước vận chuyển   2   chuyến   *   25000   =   50.000   đ
cộng               =   1.436.500   đ
                     
NGÀY 20/9/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn    20   miếng   *   850   =   17.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
củ cải   20   kg   *   5500   =   110.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
gaz   2   bình   *   1680000   =   3.360.000   đ
cộng               =   4.263.000   đ
                     
NGÀY 22/9/2012                     
                     
cá hấp   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   14000   =   7.000   đ
rau răm   3   kg   *   20000   =   60.000   đ
dấm   5   chai   *   10000   =   50.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   943.500   đ
                     
NGÀY 25/9/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   14000   =   7.000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ   
rau răm   2   kg   *   20000   =   40.000   đ   
cộng               =   1.152.000   đ   
                        
NGÀY 27/9/2012                        
                        
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ   
dưa cải   18   kg   *   10000   =   180.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
van nước               =   30.000   đ   
cộng               =   986.000   đ   
                        
NGÀY 29/9/2012                        
                        
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40.000   đ
nấm   3   kg   *   25000   =   75.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hành   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
cộng               =   781.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  10.388.000   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-10-2012 12:49:47
Chi phí qc Đà lạt :
Ngày 01/9/12 :
- Bột điều 2kg*88000 = 176,000đ.
- Bao PE 120x150  6 cái*15000 = 90,000đ.
- Bao PE 60x120  1kg = 42,000đ.
- Bao xốp đen 40   2kg*35000 = 70,000đ.
- Bao tay xốp 2kg*65000 = 130,000đ.
- Tiêu 2kg*70000 = 140,000đ.
Tổng chi ngày : 648,000đ.

Ngày 30/9/12 :
Chi lương tháng 9/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 11-10-2012 12:40:06
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 02/10/2012 đến 09/10/2012
NGÀY 2/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   77000   =   770.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
giấy ăn   2   cây   *   120000   =   240.000   đ
cộng               =   1.056.000   đ
                     
NGÀY 4/10/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn   150   miếng   *   850   =   127.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   905.500   đ
                     
NGÀY 6/10/2012                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
sú   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cá hấp   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   898.500   đ
                     
NGÀY 9/10/2012                     
                     
Thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,5   kg   *   25000   =   12.500   đ
cá   7   kg   *   50000   =   350.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
trứng gà   8   kg   *   30000   =   240.000   đ
cộng               =   731.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  3.591.000 ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 23-10-2012 22:39:34
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/10/2012 đến 18/10/2012

NGÀY 11/10/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
dưa cải   20   kg   *   11000   =   220.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
sú   30   kg   *   3500   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
val, rắcco nước               =   65.000   đ
bưu điện tháng 9/2012               =   242.700   đ
cộng               =   1.560.700   đ
                     
NGÀY 13/10/2012                     
                     
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
cà chua   3   kg   *   7000   =   21.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.246.500   đ
                     
NGÀY 16/10/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
củ cải   25   kg   *   9500   =   237.500   đ
sú   50   kg   *   3500   =   175.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
tiền nước tháng 10/2012               =   240.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
cộng               =   1.620.500   đ
                     
NGÀY 18/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
cà chua   5   kg   *   7000   =   35.000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
bí   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
ớt   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.354.500   đ
                     
TỔNG CỘNG               =   5.782.200   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-10-2012 22:20:35
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/10/2012 đến 30/10/2012
Ngày 20/10/2012                     
                     
cá hấp   17   kg   *   55000   =   935.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   30000   =   30.000   đ
cộng               =   1.017.000   đ
                     
ngày 23/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
dưa cải   20   kg   *   13000   =   260.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển               =   10.000   đ
cộng               =   1.052.000   đ
                     
ngày 25/10/2012                     
                     
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,4   kg   *   20000   =   8.000   đ
thịt   10   kg   *   60000   =   600.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   909.000   đ
                     
Ngày 27/10/2012                     
                     
tỏi   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
thịt đầu tai   30   kg   *   30000   =   900.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.018.500   đ
                     
Ngày 30/10/2012                     
                     
thịt   5,5   kg   *   75000   =   412.500   đ
hành   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sả   3,5   kg   *   18000   =   63.000   đ
trứng   4   kg   *   31000   =   124.000   đ
ruốt   2,5   kg   *   40000   =   100.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
nước rửa chén   1   chai   *   22000   =   22.000   đ
cộng               =   767.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.764.000Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-10-2012 22:45:43
Ngày 30/10/12 :
Chi lương tháng 10/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 11-11-2012 23:02:09
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/11/2012 đến 10/11/2012

Ngày 01/11/2012                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
dưa cải    20   kg   *   11000   =   220.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,5   kg   *   20000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
dĩa   5   cái   *   10000   =   50.000   đ
cộng               =   1.244.500   đ

Ngày 3/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
đậu khuôn   250   kg   *   850   =   212.500   đ
haành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
tỏi   2   kg   *   60000   =   120.000   đ
haành củ   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hóa chất rửa               =   150.000   đ
điện tháng10/2012               =   143.000   đ
cộng               =   1.630.000   đ
                     
Ngày 6/11/2012                     
                     
thịt gà   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
sả   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
giấy ăn + tăm               =   300.000   đ
cộng               =   1.406.500   đ
                     
Ngày 8/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
dưa cải   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   2   chuyến   *   20000   =   40.000   đ
chổi   5   cây   *   10000   =   50.000   đ
bi đỏ   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
cộng               =   1.454.500   đ
                     
Ngày 10/11/2012                     
                     
chả cá   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
màn nhựa   1   caùi   *   180000   =   180.000   đ
vận chuyển   1   chuyeán   *   20000   =   20.000   đ
văn phòng phẩm               =   16.000   đ
dao+ đá mài               =   55.000   đ
cộng               =   1.359.500   đ
                     
Tổng Cộng               =   7.095.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 23-11-2012 13:10:03
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 13/11/2012 đến 20/11/2012
Ngày 13/11/2012                     
                     
thòt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
gaz   2   bình   *   1.730.000   =   3.460.000   đ
bưu điện tháng 10/2012               =   353.000   đ
cộng               =   4.228.000   đ
                     
Ngày 15/11/2012                     
                     
thòt   12   kg   *   73.000   =   876.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
gừng   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
trứng gà   3   kg   *   32.000   =   96.000   đ
cộng               =   1.244.500   đ
                     
Ngày 17/11/2012                     
                     
thòt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
dưa cải   20   kg   *   9.000   =   180.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   1.142.500   đ
                     
Ngày 20/11/2012                     
                     
thòt   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
cá   17   kg   *   45.000   =   765.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
vận chuyển               =   10.000   đ
cộng               =   861.500   đ
TỔNG CỘNG                  7.476.500   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-11-2012 06:03:20
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 22/11/2012 đến 29/11/2012

NGÀY 22/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   1.175.000   đ
                     
NGÀY 24/11/2012                     
                     
thịt   8   kg   *   60.000   =   480.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
củ cải   20   kg   *   8.000   =   160.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
điện tháng 11               =   142.000   đ
cộng               =   832.000   đ
                     
                     
Ngày 27/11/2012                     
thịt   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
nấm   4   kg   *   35.000   =   140.000   đ
trứng   3   kg   *   22.000   =   66.000   đ
cộng               =   918.500   đ
                     
                     
Ngày 29/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
dưa cải   20   kg   *   8.000   =   160.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
tỏi               =   40.000   đ
cộng               =   1.162.500   đ
TỔNG CỘNG               =   4.088.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-12-2012 11:05:12
* Chi phí qc Dalat :
Ngày 28/11/12 :
- Chi lần 1 Sửa mái qc Dalat : 20,000,000đ.
Ngày 29/11/12 :
* Chi lương tháng 11 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 14-12-2012 09:46:34
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2012 đến 11/12/2012

Ngày 01/12/2012                     
gà   20   kg   *   50000   =   1,000,000   đ
thịt   0.5   kg   *   73000   =   36,500   đ
hành   0.5   kg   *   16000   =   8,000   đ
sả   3   kg   *   18000   =   54,000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40,000   đ
Cộng               =   1,138,500   đ
                     
Ngày 4/12/2012                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876,000   đ
đậu khuôn   200   miếng   *   850   =   170,000   đ
trứng   2   kg   *   32000   =   64,000   đ
cà chua   4   kg   *   7000   =   28,000   đ
giá   3   kg   *   10000   =   30,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,218,000   đ
                     
Ngày 6/12/2012                     
                     
Thịt    12   kg   *   75000   =   900,000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297,500   đ
hành    0.5   kg   *   18000   =   9,000   đ
cà chua   4   kg   *   5000   =   20,000   đ
tỏi   2   kg   *   60000   =   120,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,396,500   đ
                     
Ngày 8/12/2012                     
                     
chả cá   20   kg   *   50000   =   1,000,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
hành   0.5   kg   *   20000   =   10,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,097,500   đ
                     
Ngày 11/12/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   70000   =   700,000   đ
mắm ruốt   3   kg   *   35000   =   105,000   đ
sả   5   kg   *   16000   =   80,000   đ
ớt   1   kg   *   40000   =   40,000   đ
dưa leo   10   kg   *   7000   =   70,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
nước tháng 12/2012               =   480,000   đ
cộng               =   1,525,000   đ
TỔNG CỘNG               =   6,375,500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 28-12-2012 20:44:10
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/12/2012 đến 22/12/2012

NGÀY 13/12/2012                     

thịt   12   kg   *   75.000   =    900.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =    212.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ

cộng            =    1.172.500   đ
                     
Ngày 15/12/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75.000   =    750.000   đ
củ cải   20   kg   *   5.000   =    100.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
trứng   5   kg   *   31.000   =    155.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ
bưu điện tháng 11/2012               =    540.000   đ

cộng               =    1.605.000   đ
                     
Ngày 18/12/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   75.000   =    900.000   đ
dưa cải   25   kg   *   8.000   =    200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
giấy ăn   2   lố   *   120.000   =    240.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ
phí VS               =    8.000   đ

cộng               =    1.408.000   đ
                     
Ngày 20/12/2012                     
                     
cá hấp   20   kg   *   47.000   =    940.000   đ
thịt   0,5   kg   *   65.000   =    32.500   đ
hành lá   1   kg   *   20.000   =    10.000   đ
hóa chất rửa               =    150.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ

cộng               =    1.182.500   đ
                     
Ngày 22/12/2012                     
                     
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =    297.500   đ
bột nêm   1   thùng   *   492000   =    492.000   đ
thịt xay   10   kg   *   70000   =    700.000   đ
giấm ăn   1   thuùng   *   92000   =    92.000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =    50.000   đ
tiền điện tháng 11/2012               =    270.000   đ

cộng               =    1.901.500   đ
                     
                     
TỔNG CỘNG                  7.269.500   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-01-2013 11:45:31
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/12/2012 đến 31/12/2012
Ngày 25/12/2012                     

thịt   12   kg   *   75.000   =   900.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuồi   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
gas   2   bình   *   1.685.000   =   3.370.000   đ
củ cải   25   kg   *   8.000   =   200.000   đ
                     
cộng               =   4.530.000   đ
                     
Ngày 27/12/2012                     
                     
nấm   4   kg   *   15.000   =   60.000   đ
đậu bắp   2   kg   *   10.000   =   20.000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
thịt   7   kg   *   75.000   =   525.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
thơm   2   trái   *   12.000   =   24.000   đ
giá   5   kg   *   10.000   =   50.000   đ
cước vc               =   66.000   đ
                     
cộng                  1.050.000   đ
                     
Ngày 29/12/2012                     
                     
chả cá   12   kg   *   50.000   =   600.000   đ
thịt   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12.000   =   6.000   đ
cây lau nhà   1   cây   *   80.000   =   80.000   đ
ớt   1   kg   *   20.000   =   20.000   đ
                     
cộng               =   743.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.323.500   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2013 11:17:51
Chi phí qc Đà lạt :
Ngày 25/12/12 :
- Tạp dề nylon 20 cái*9500 = 190,000đ.
Ngày 31/12/12 :
Chi lương T12 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (11 buổi) : 660,000đ.
- Chị Thúy Hằng (11 buổi) : 660,000đ.
- Chị Đỗ Lệ (2 buổi) : 120,000đ.
- Chị Trần Thị Hòa (2 buổi) : 120,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 14-01-2013 06:20:38
Chào Cả nhà!
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 1/1/2013 đến 10/1/2013

Ngày 01/1/2013                     
                     
thịt gà   18   kg   *   50.000   =   900.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   15.000   =   7.500   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
sả   5   kg   *   18.000   =   90.000   đ
găng tay   10   đôi   *   10.000   =   100.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
      cộng   *      =   1.185.000   đ
                     
Ngày 3/1/2013                     
                     
thịt   12   kg   *   75.000   =   900.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   15.000   =   7.500   đ
đậu khuôn   200   miếng   *   900   =   180.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
      cộng   *      =   1.137.500   đ
                     
Ngày 05/1/2013                     
                     
chả cá   12   kg   *   45.000   =   540.000   đ
thịt   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   20.000   =   20.000   đ
tiền nươc               =   456.000   đ
      cộng   *      =   1.112.500   đ
                     
Ngày 8/1/2013                     
                     
cá hấp   20   kg   *   45.000   =   900.000   đ
thịt   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
      cộng   *      =   997.500   đ
                     
Ngày 10/1/2013                     
                     
thịt   10   kg   *   70.000   =   700.000   đ
mắm ruốt   3   kg   *   35.000   =   105.000   đ
sả   5   kg   *   18.000   =   90.000   đ
dưa leo   23   kg   *   7.000   =   161.000   đ   
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ   
đường   50   kg   *   16.000   =   800.000   đ   
      cộng   *      =   1.906.000   đ   
                        
   TỔNG CỘNG               6.338.500   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: ghedondl vào 29-01-2013 14:33:51
Chào cả nhà ghedon thay Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12 đến 24-01-2013
- Ngày 12-01-2013
chả cá 15kgx45000 = 675.000đ
susu 30kg x 6000 = 180.000đ
ớt trái 1kg x 25000 =25.000đ
thịt heo 0,5kg x 80000 = 40.000đ
hành lá 0,5kg x20000 = 10.000đ
giấy ăn 2 cây x 125000 = 250.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
CỘNG 1.230.000đ

- Ngày 15-01-2013
thịt heo 13kg x 68000 = 884.000đ
đậu khuôn 200m x 900 = 180.000đ
hành lá 0,5kg x 20000 = 10.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
phí vệ sinh 8.000đ
cước điện thoại 256.000đ
CỘNG : 1.388.000đ

- Ngày 17-01-2013
cá hấp 20kg x 45000 = 900.000đ
thịt 0,5kg x 75000 = 37.5000đ
hành lá 0,5kg x 20000 = 10.000đ
hóa chất nc rửa chén 150.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
CỘNG :1.147.500đ

- Ngày 19-01-2013
thịt heo 12kg x68000 = 816.000đ
củ cải 25kg x 8000 = 200.000đ
hành lá 0,5kg x 20000 = 10.000đ
đậu ve 20kg x 11000 = 220.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
 CỘNG : 1.296.000đ

- Ngày 22-01-2013
gà 20kg x 50.000 = 1.000.000đ
thịt heo 0,5kg x68000 = 34.000đ
sã bào 5kg x 16000 = 80.000đ
hành lá 0,5kg x 18000 = 9000đ
tỏi 1kg x 45000 = 45.000đ
ngũ vị hương + cà ri 2 lố x 10000 = 20.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
sữa lò vi sóng 120.000đ
CỘNG : 1.358.000đ

- Ngày 24-01-2013
thịt heo 10kg x 68000 = 680.000đ
dưa cải 20kg x 7000 = 140.000đ
hành lá 0,5kg x 18000 = 9000đ
ớt bột 1kg x 50.000 = 50.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
tiền điện tháng 1/13: 336.000đ
CỘNG 1.265.000đ
TỔNG Cộng : 7.684.500đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-01-2013 14:18:32
Chi phí qc Dalat :
Ngày 24/01/13 :
Chi lương tháng 12/2012 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (11 buổi) : 660,000đ.
- Chị Thúy Hằng (11 buổi): 660,000đ.

Chi lương Tháng 13/2012 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,375,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm: 917,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2013 22:09:32
Chi lương tháng 02 qc Dalat :
Ngày 28/02/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị  Kiêm  : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (2 buổi) : 120,000đ.
- Chị Thúy Hằng (2 buổi) : 120,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-03-2013 23:01:12
Chào cả nhà! Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26 đến 28-02-2013
Ngày 26/02/2013                     
                     
thịt xay   7   kg   *   68.000   =   476.000   đ
đậu khuôn   120   miếng   *   900   =   108.000   đ
tỏi   1   kg   *   50.000   =   50.000   đ
hành củ   1   kg   *   25.000   =   25.000   đ
ớt   1   kg   *   25.000   =   25.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   724.000   đ
                     
Ngày 28/02/2013                     
                     
gà   15   kg   *   50.000   =   750.000   đ
sả bào   2   kg   *   18.000   =   36.000   đ
giá   4   kg   *   10.000   =   40.000   đ
hẹ   2   kg   *   20.000   =   40.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   80.000   =   40.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
nước tháng 1/2013               =   420.000   đ
cước điện thọai               =   167.000   đ
cộng               =   1.503.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 11-03-2013 20:15:44
Chào cả nhà! Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/3/2013 đến 10/3/2013
Ngày 2/3/2013                     
                     
thịt    8   kg   *   68.000   =   544.000   đ
củ cải   16   kg   *   8.000   =   128.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
tiền điện tháng 2               =   149.000   đ
cộng               =   859.000   đ
                     
Ngày 5/3/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   68.000   =   544.000   đ
cải chua   16   kg   *   8.000   =   128.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   710.000   đ
                     
Ngày 7/3/2013                     
                     
cá hấp   20   kg   *   45.000   =   900.000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   68.000   =   34.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
gaz   2   bình   *   1.500.000   =   3.000.000   đ
cộng               =   3.972.000   đ
                     
Ngày  9/3/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   68.000   =   544.000   đ
đậu khuôn   100   miếng   *   900   =   90.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
nước tháng 2               =   48.000   đ
cộng               =   720.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.261.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 23-03-2013 17:37:54
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/3/2013 đến 19/3/2013
Ngày 12/3/2013                     
chất rửa               =   150.000   đ
dưa cải   16   kg   *   8000   =   128.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
thịt   8   kg   *   68000   =   544.000   đ
găng tay   1   kg   *   70000   =   70.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   940.000   đ
                     
Ngày 14/3/2013                     
                     
chả cá   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
thịt    0.5   kg   *   68000   =   34.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
thau lớn   2   cái   *   100000   =   200.000   đ
thau nhỏ   5   cái   *   30000   =   150.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
phí VS               =   8.000   đ
cống               =   1.190.000   đ
                     
Ngày 16/3/2013                     
                     
cước điện thọai               =   193.000   đ
củ cải   20   kg   *   8000   =   160.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
thịt   10   kg   *   68000   =   680.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.081.000   đ
                     
Ngày 19/3/2013                     
                     
cước vận chuyển   3   bao   *   20000   =   60.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
thịt   10   kg   *   68000   =   680.000   đ
đậu khuôn   200   miếng   *   900   =   180.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   968.000   đ
                     
Tổng Cộng               =   4.179.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2013 13:24:06
Chi lương tháng 3 qc Dalat :
Ngày 30/3/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 05-04-2013 19:24:59
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/3/2013 đến 30/3/2013
Ngày 21/3/2013                     
                     
cước vận chuyển   2   chuyến         =   127.000   đ
chuối    20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   167.000   đ
                     
Ngày 23/3/2013                     
                     
thịt nọng   10   kg   *   30000   =   300.000   đ
sả bào   5   kg   *   20000   =   100.000   đ
mắm ruốc   3   kg   *   35000   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
cộng               =   553.000   đ
                     
Ngày 26/3/2013                     
                     
tiền điện               =   175.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
      cộng         =   215.000   đ
                     
Ngày 28/3/2013                     
thịt xay   12.5   kg   *   65000   =   812.500   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
      cộng         =   860.000   đ
                     
Ngày 30/3/2013                     
                     
thịt xay   0.5   kg   *   65000   =   32.500   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
      cộng         =   80.500   đ
TỔNG CỘNG               =   1.875.500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 13-04-2013 18:08:55
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/4/2013 đến 10/4/2013
Ngày 2/4/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   50000   =   400.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành củ , tỏi      kg   *      =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
mắm   2   kg   *   30000   =   60.000   đ
bông cải   30   kg   *   3000   =   90.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   30000   =   30.000   đ
cộng               =   698.000   đ
                     
Ngày 4/4/2013                     
                     
thịt xay   0.5   kg   *   65000   =   32.500   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   80.500   đ
                     
Ngày 6/4/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   60000   =   720.000   đ
củ cải   25   kg   *   6000   =   150.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   60000   =   60.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   978.000   đ
                     
Ngày9/4/2013                     
                     
gaz   2   bình   *   1500.000   =   3.000.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
đậu khuôn   100   miếng   *   900   =   90.000   đ
cộng               =   3.157.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.914.000
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 24-04-2013 15:54:56
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/4/2013 đến 20/4/2013
Ngày 11/4/2013                     
                     
chả cá   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   14000   =   7.000   đ
tỏi   1   kg   *   45000   =   45.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   862.000   đ
                     
Ngày 13/4/2013                     
                     
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cước điện thọai               =   197.000   đ
      cộng         =   257.000   đ
                     
Ngày 16/4/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
dưa cải   25   kg   *   7000   =   175.000   đ
vận chuyển               =   30.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   1.172.500   đ
                     
Ngày 18/4/2013                     
                     
thịt   17   kg   *   60000   =   1.020.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   900   =   225.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
hành tỏi                =   50.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   1.392.500   đ
                     
Ngày 20/4/2013                     
                     
Trứng gà   10   kg   *   32000   =   320.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   387.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.071.500   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-05-2013 10:58:17
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/4/2013 đến 30/4/2013
Ngày 23/4/2012                     
                     
chuối   20   kg   *   3000    =    60,000    đ
rau thơm                =    20,000    đ
phí vệ sinh                =    8,000    đ
tiền điện                =    300,000    đ
cộng                   388,000    đ
                     
Ngày 25/4/2013                     
                     
                     
cà chua   5   kg   *   5000    =    25,000    đ
ớt   1   kg   *   30000    =    30,000    đ
tỏi   1   kg   *   40000    =    40,000    đ
hành củ   1   kg   *   30000    =    30,000    đ
đậu khuôn   50   miếng   *   900    =    45,000    đ
thịt xay   10   kg   *   30000    =    300,000    đ
chuối   20   kg   *   3000    =    60,000    đ
kính cửa   2   tấm   *   100000    =    200,000    đ
sửa máy tính                =    150,000    đ
cộng                   880,000    đ
                     
Ngày 27/4/2013                     
                     
cá hấp   25   kg   *   50000    =    1,250,000    đ
thịt xay   0.5   kg   *   60000    =    30,000    đ
hành lá   1   kg   *   10000    =    10,000    đ
chuối   20   kg   *   3000    =    60,000    đ
cộng                =    1,350,000    đ
                     
Ngày 30/4/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000    =    900,000    đ
chuối   20   kg   *   3000    =    60,000    đ
cộng                =    960,000    đ
Tổng cộng                =    3,578,000    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-05-2013 14:18:19
Chi lương tháng 4 qc Dalat :
Ngày 30/4/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (12 buổi) : 720,000đ.
- Chị Thúy Hằng (12 buổi) : 720,000đ.
- Chị Trần Thị Lê (02 buổi) : 120,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 15-05-2013 20:25:53
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 2/5/2013 đến 10/5/2013
Ngày 2/5/2013                     
cá hấp   7   kg   *   50000   =   350.000   đ
cà chua   5   kg   *   4000   =   20.000   đ
thịt   0.5   kg   *   60000   =   30.000   đ
hành lá   1   kg   *   14000   =   14.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
dao   2   cái   *   30000   =   60.000   đ
cước vận chuyển   2   chuyến   *   30000   =   60.000   đ
tiền nước                =   372.000   đ
cộng               =   966.000   đ
                     
Ngày 4/5/2013                     
                     
chả cá   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
hành lá   1   kg   *   12000   =   12.000   đ
tỏi   1   kg   *   80000   =   80.000   đ
thịt   1   kg   *   60000   =   60.000   đ
hóa chất rửa               =   150.000   đ
cộng               =   1.052.000   đ
                     
Ngày 7/5/2013                     
                     
Thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
củ cải   25   kg   *   10000   =   250.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   1.210.000   đ
                     
Ngày 9/5/2013                     
                     
Bột nêm   2   thùng   *   200000   =   400.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
khắc dấu   1   cái   *   200000   =   200.000   đ
phiếu thu   10   cuốn   *   7000   =   70.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
thuế nhà đất năm 2011 và 2012               =   2.310.000   đ
cộng               =   3.070.000   đ
                     
tổng cộng                  6.298.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 25-05-2013 18:44:46
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/5/2013 đến 21/5/2013
Ngày 11/5/2013                     
                     
thịt   3   kg   *    60.000    =   180.000   đ
cải thảo   40   kg   *    7.000    =   280.000   đ
bún tươi   5   kg   *    9.000    =   45.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
      cộng         =   565.000   đ
                     
Ngày 14/5/2013                     
                     
thịt   15   kg   *    60.000    =   900.000   đ
cải thảo   20   kg   *    10.000    =   200.000   đ
cà chua   3   kg   *    5.000    =   15.000   đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =   15.000   đ
cải chua   20   kg   *    10.000    =   200.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
gaz   2   bình   *    1.235.000    =   2.470.000   đ
      cộng   *      =   3.860.000   đ
                     
Ngày 16/5/2013                     
                     
thịt   15   kg   *    60.000    =   900.000   đ
cải thảo   25   kg   *    5.000    =   125.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
điện thọai               =   205.000   đ
phí vệ sinh               =   8.000   đ
      cộng         =   1.298.000   đ
                     
Ngày 18/5/2013                     
                     
cá hấp   25   kg   *    50.000    =   1.250.000   đ
khoai tây   5   kg   *    20.000    =   100.000   đ
tỏi   1   kg   *    30.000    =   30.000   đ
thịt   0.5   kg   *    60.000    =   30.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
vận chuyển SG               =   160.000   đ
      cộng         =   1.630.000   đ
                     
                     
Ngày 21/5/2013                     
                     
thịt   15   kg   *    60.000    =   900.000   đ
dưa cải   20   kg   *    10.000    =   200.000   đ
sú   30   kg   *    7.000    =   210.000   đ
hành lá   1   kg   *    10.000    =   10.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
găng tay   0.5   kg   *    100.000    =   50.000   đ
      cộng         =   1.430.000   đ
                     
Tổng cộng                  8.783.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-05-2013 17:15:54
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/5/2013 đến 31/5/2013
Ngày23/5/2013                     
                     
mướp   30   kg   *   9000   =   270.000   đ
bí đao   10   kg   *   7000   =   70.000   đ
sả   5   kg   *   20000   =   100.000   đ
bột càry   5   gói   *   2000   =   10.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   516.000   đ
                     
Ngày 25/5/2013                     
                     
chả cá   10   kg   *   50000   =   500.000   đ
cải thảo   10   kg   *   7000   =   70.000   đ
hành lá   1   kg   *   15000   =   15.000   đ
cà chua   5   kg   *   5000   =   25.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
tiền điện tháng 5/2013               =   300.000   đ
      cộng         =   970.000   đ
                     
Ngày 28/5/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
củ cải   25   kg   *   10000   =   250.000   đ
cước    2   chuyến   *   30000   =   60.000   đ
hóa chất   1   bộ   *   150000   =   150.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.420.000   đ
                     
                     
                     
đậu khuôn   50   miếng   *   900   =   45.000   đ
thịt    15   kg   *   60000   =   900.000   đ
hành lá   1   kg   *   10000   =   10.000   đ
cà chua   5   kg   *   5000   =   25.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.040.000   đ
                     
Tổng cộng                  3.946.000
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-06-2013 10:20:31
Chi lương tháng 5 qc Dalat :
Ngày 30/5/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Thúy Hằng (12 buổi) : 720,000đ.
- Sinh viên Hòa (01 buổi) : 60,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 17-06-2013 21:13:51
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/6/2013 đến 13/6/2013
Ngày 1/6/2013                     
                     
gà   18   kg   *   50000   =   900.000   đ
tỏi   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành hương   1   kg   *   25000   =   25.000   đ
hành lá   1   kg   *   10000   =   10.000   đ
sả bào   5   kg   *   20000   =   100.000   đ
cước vc               =   30.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.155.000   đ
                     
Ngày 4/6/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
dưa cải   25   kg   *   10000   =   250.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   14000   =   7.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cước VC về Cần thơ               =   130.000   đ
cước VC về SG               =   120.000   đ
      cộng         =   1.467.000   đ
                     
Ngày 6/6/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
sú    20   kg   *   10000   =   200.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   14000   =   7.000   đ
vòi nước, bóng đèn               =   150.000   đ
khóa van gaz               =   25.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng            1.192.000   đ
                     
Ngày 8/6/2013                     
                     
susu   30   kg   *   8000   =   240.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
   cộng            =   300.000   đ
                     
Ngày 11/6/2013                     
                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
củ cải   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.166.000   đ
                     
Ngày 13/6/2013                     
                     
thịt    8   kg   *   30000   =   240.000   đ
đậu khuôn   70   miếng   *   900   =   63.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   14000   =   7.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   370.000   đ
                     
   TỔNG CỘNG               5.650.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 25-06-2013 13:24:59
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 15/6/2013 đến 22/6/2013
Ngày 15/6/2013                     
cá hấp   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ
cải thìa   20   kg   *   7000   =   140.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sú   10   kg   *   10000   =   100.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.306.000   đ
                     
Ngày 18/6/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
cải thìa   20   kg   *   7000   =   140.000   đ
su   20   kg   *   6000   =   120.000   đ
tỏi   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành củ   1   kg   *   35000   =   35.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
nước màu   5   chai   *   7000   =   35.000   đ
đường   12   kg   *   17500   =   210.000   đ
      cộng         =   1.476.000   đ
                     
Ngày 20/6/2013                     
                     
thịt   12   kg   *   60000   =   720.000   đ
su   30   kg   *   5000   =   150.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   20000   =   20.000   đ
điện thọai T5               =   197.000   đ
vệ sinh               =   8.000   đ
      cộng         =   1.161.000   đ
                     
Ngày 22/6/2013                     
                     
cá tươi   30   kg   *   28000   =   840.000   đ
rau muống   20   bó   *   7000   =   140.000   đ
thơm   2   trái   *   15000   =   30.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
giá   5   kg   *   10000   =   50.000   đ
bạc hà   3   kg   *   7000   =   21.000   đ
me   1   gói   *   15000   =   15.000   đ
nước tháng 5/2013               =   507.000   
      cộng         =   1.633.000   đ
                     
   TỔNG CỘNG               5.576.000   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 29-06-2013 13:32:59
Chi lương tháng 6 qc Dalat :
Ngày 29/6/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (10 buổi) : 600,000đ.
- Chị Thúy Hằng (10 buổi) : 600,000đ.
- Sinh viên Hòa (02 buổi) : 120,000đ.
- Sinh viên Quỳnh (02 buổi) : 120,000đ.
- Sinh viên Duyên (02 buổi) : 120,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 06-07-2013 21:17:39
ngày 25/6/2013                     
                     
thịt   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
điện tháng 5/2013               =   255.000   đ
      cộng          =   361.000   đ
                     
Ngày 27/6/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   60000   =   480.000   đ
rau muống   35   bó   *   5000   =   175.000   đ
khổ qua   8   kg   *   9000   =   72.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   793.000   đ
                     
Ngày 29/6/2013                     
                     
khoai tây               =   37.000   đ
cà rốt               =   10.000   đ
su               =   11.000   đ
tỏi               =   15.000   đ
hành ngò               =   14.000   
hành củ   1   kg   *   33000   =    33.000    đ
sú   15   kg   *   4000   =    60.000    đ
   cộng            =    180.000    đ
                     
TỔNG CỘNG                   1.334.000    ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 24-07-2013 12:55:35
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 1/7/2013 đến 13/7/2013

   Ngày 2/7/2013                     
                     
thịt heo   7   kg   *   60000   =    420.000    đ
hành lá   0.5   kg   *   13000   =    6.500    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
hóa chất               =    150.000    đ
gaz   2   bình   *   1470000   =    2.940.000    đ
      cộng         =    3.576.500    đ
                     
Ngày 4/7/2013                     
                     
thịt xay   8   kg   *   30000   =    240.000    đ
đậu khuôn   350   kg   *   900   =    315.000    đ
tiêu xay   0.5   kg   *   140000   =    70.000    đ
hành lá   0.5   kg   *   13000   =    6.500    đ
sú   80   kg   *   6000   =    480.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
giấm   12   chai   *   10000   =    120.000    đ
      cộng         =    1.291.500    đ
                     
ngày 5/7/2013                     
                     
thịt heo   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
hành lá   1   kg   *   12000   =    12.000    đ
ớt   1   kg   *   35000   =    35.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
      cộng         =    587.000    đ
                     
ngày 6/7/2013                     
                     
thịt heo   5   kg   *   60000   =    300.000    đ
dưa cải   5   kg   *   8000   =    40.000    đ
dđường   50   kg   *   15500   =    775.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
      cộng         =    1.175.000    đ
                     
ngày 9/7/2013                     
                     
bột ngọt   3   gói   *   70000   =    210.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
cước vc               =    80.000    đ
thịt heo   5   kg   *   60000   =    300.000    đ
      cộng         =    650.000    đ
                     
ngày 11/7/2013                     
                     
thịt heo   5   kg   *   60000   =    300.000    đ
hành lá   0.5   kg   *   13000   =    6.500    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
      cộng         =    366.500    đ
                     
ngày 12/7/2013                     
                     
thịt heo   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =    135.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
tỏi   1   kg   *   35000   =    35.000    đ
hành hương   1   kg   *   30000   =    30.000    đ
ớt   1   kg   *   35000   =    35.000    đ
hành lá   1   kg   *   14000   =    14.000    đ
      cộng         =    909.000    đ
                     
ngày 13/7/2013                     
                     
thịt heo   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
củ cải   15   kg   *   8000   =    120.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
hành lá   1   kg   *   13000   =    13.000    đ
      cộng         =    673.000    đ
      TỔNG CỘNG             9.228.500    Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2013 18:10:21
Chi phí qc Dalat :
Ngày 03/7/13 :
- Bổ sung phí sửa chữa qc Dalat : 198,000đ.
Ngày 31/7/13 :
Chi lương tháng 7 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (7 buổi) : 420,000đ.
- Chị Thúy Hằng (7 buổi) : 420,000đ.
- Sinh viên Thảo (04 buổi) : 240,000đ.
- SV Châu (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Nhất (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Tuyền (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Phương (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Liên (05 buổi) : 300,000đ.
- SV đào (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hiên(02 buổi) : 120,000đ.
- SV Hiền (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Huệ (05 buổi) : 300,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-07-2013 21:10:00
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 16/7/2013 đến 30/7/2013


NGÀY 16/7/2013                     
                     
thịt   8   kg   *    60.000    =    480.000    đ
hành lá   1   kg   *    10.000    =    10.000    đ
hành hương   1   kg   *    35.000    =    35.000    đ
chuối   20   kg   *    3.000    =    60.000    đ
vệ sinh               =    8.000    đ
      cộng             593.000    đ

Ngay 18/7/2013
                     
                     
tỏi   1   kg   *    30.000    =    30.000    đ
chuối   20   kg   *    3.000    =    60.000    đ
khám sức khỏe( Lan - Kiêm)               =    574.000    đ
      cộng         =    664.000    đ
                     
Ngày 20/7/2013                     
                     
                     
thịt   7   kg   *    60.000    =    420.000    đ
đậu khuôn   150   miếng   *    900    =    135.000    đ
hành lá   1   bó   *    10.000    =    10.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
      cộng         =    610.000    đ
                     
Ngày 23/7/2013                     
                     
thịt   4   kg   *    75.000    =    300.000    đ
ớt   1   kg   *    30.000    =    30.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
khám sức khỏe ( Hồng)               =    287.000    đ
điện kỳ 7/2013               =    277.000    đ
      cộng         =    939.000    đ
                     
Ngày 25/7/2013                     
                     
thịt   1   kg   *    60.000    =    60.000    đ
Hành lá   1   bó   *    10.000    =    10.000    đ
sả bào   3   kg   *    20.000    =    60.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
nước kỳ 7/2013               =    533.000    đ
      cộng         =    708.000    đ
                     
Ngày 27/7/2013                     
                     
cá hấp   12   kg   *   50000   =    600.000    đ
rau muống   25   bó   *   7000   =    175.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
giấy, tăm ăn               =   300000   đ
gaz   2   bình   *   1305000   =    2.610.000    đ
vật tư nước               =    150.000    đ
      cộng         =    3.880.000    đ
                     
Ngày 30/7/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
   cộng            =    480.000    đ
                     
            TỔNG CỘNG       7.874.000
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 24-08-2013 21:06:35
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/8/2013 đến 15/8/2013
Ngày 1/8/2013                     
                     
                     
sả bào   2   kg   *   20000   =    40.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
thịt heo               =    40.000    đ
      Cộng         =    85.000    đ
                     
Ngày 3/8/2013                     
                     
thịt heo   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
      Cộng         =    530.000    đ
                     
Ngày 6/8/2013                     
                     
thịt heo   2   kg   *   60000   =    120.000    đ
sả bào   2   kg   *   20000   =    40.000    đ
tỏi   1   kg   *   25000   =    25.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
vận chuyển   1   chuyến   *   20000   =    20.000    đ
      cộng         =    250.000    đ
                     
Ngày 8/8/2013                     
                     
thịt heo   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
hành lá   1   kg   *   10000   =    10.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
      Cộng         =    670.000    đ
                     
Ngày 10/8/2013                     
                     
thịt heo   0,5   kg   *   76000   =    38.000    đ
   cộng                38.000    
                     
Ngày 13/8/2013                     
                     
thịt heo   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
chuối   11   kg   *   3000   =    33.000    đ
      Cộng         =    633.000    đ
                     
Ngày 15/8/2013                     
                     
                     
thịt   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
cà chua   5   kg   *   10000   =    50.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
      Cộng         =    580.000    đ
                     
      TỔNG CỘNG             2.786.000    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 05-09-2013 06:21:01
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 17/8/2013 đến 31/8/2013
Ngày 17/8/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *   60000   =    720.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
hóa chất rửa               =    150.000    đ
      cộng         =    920.000    đ
                     
Ngày 19/8/2013                     
                     
su   25   kg   *   6000   =    150.000    đ
sả bào   2   kg   *   20000   =    40.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
cước điện thoại T7               =    194.000    đ
phí vệ sinh               =    15.000    đ
   cộng            =    444.000    đ
                     
Ngày 22/8/2013                     
                     
thịt   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
cà chua   3   kg   *   12000   =    36.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
      cộng         =    686.000    đ
                     
Ngày 24/8/2013                     
                     
thịt heo   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
dưa cải   20   kg   *   10000   =    200.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
điện lực tháng 7               =    407.000    đ
      cộng         =    1.257.000    đ
                     
Ngày 27/8/2013                     
                     
thịt   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
dưa cải   4   kg   *   12000   =    48.000    đ
cải thìa   15   kg   *   8000   =    120.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
rỗ lớn   5   cái   *   50000   =    250.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
nước tháng 7/2013               =    560.000    đ
      cộng   *      =    1.628.000    đ
                     
Ngày 29/8/2013                     
                     
thịt xay   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
thơm   2   trái   *   12000   =    24.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
tỏi   1   kg   *   27000   =    27.000    đ
cà chua   5   kg   *   10000   =    50.000    đ
me - ngỗ               =    15.000    đ
đậu khuôn   50   miếng   *   900   =    45.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
      cộng   *      =    691.000    đ
                     
ngày 31/8/2013                     
                     
thịt gà   10   kg   *   50000   =    500.000    đ
sả bào   5   kg   *   20000   =    100.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =    6.000    đ
      cộng         =    606.000    đ
                     
      TỔNG CỘNG             6.232.000    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 05-09-2013 21:45:52
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/8/13 :
Chi lương tháng 8 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (6 buổi) : 360,000đ.
- Chị Yến (6 buổi) : 360,000đ.
- Sinh viên Thảo (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Hà (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Nhất (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Niệm (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Phương (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Liên (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Hiên(01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hiền (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 22-09-2013 20:36:58
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 03/9/2013 đến 17/9/2013
ngày 3/9/2013                     

thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
bột điều   1   kg   *    100.000    =    100.000    đ
ớt tươi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
vận chuyển               =    80.000    đ
cộng                   970.000    đ
                     
ngày 5/9/2013                     
                     
hóa chất               =    150.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    10.000    =    5.000    đ
giấy ăn tăm               =    260.000    đ
cộng               =    460.000    đ
                     
ngày 7/9/2013                     
                     
cá hấp   20   kg   *    50.000    =    1.000.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    10.000    =    5.000    đ
tỏi, ngũ vị hương               =    30.000    đ
su su               =    95.000    đ
cộng                   1.130.000    đ
                     
ngày 10/9/2013                     
                     
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
sú   12   kg   *    3.000    =    36.000    đ
cải thảo   17   kg   *    5.000    =    85.000    đ
bí đao   15   kg   *    4.000    =    60.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    9.000    =    4.500    đ
cộng                =    230.500    đ
                     
ngày 12/9/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    10.000    =    5.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
cộng               =    770.000    đ
                     
ngày 14/9/2013                     
                     
thịt   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
dưa cải   15   kg   *    10.000    =    150.000    đ
sú   12   kg   *    3.000    =    36.000    đ
cải thảo   17   kg   *    5.000    =    85.000    đ   
bí đao   15   kg   *    4.000    =    60.000    đ   
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ   
cộng               =    1.096.000    đ   
                        
ngày 17/9/2013                        
                        
thịt   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ   
cộng               =    720.000    đ   
                        
tổng cộng                   5.376.500    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-10-2013 21:58:20
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/9/2013 đến 28/9/2013
Ngày 19/9/2013                     
                     
thơm   2   trái   *    7.000    =    14.000    đ
giá   3   kg   *    10.000    =    30.000    đ
cà chua   3   kg   *    8.000    =    24.000    đ
đậu bắp   2,5   kg   *    10.000    =    25.000    đ
me   1   kg   *    10.000    =    10.000    đ
tỏi   1   kg   *    35.000    =    35.000    đ
rau thơm               =    15.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
phí vệ sinh               =    15.000    đ
cộng               =    213.000    đ
                     
Ngày 21/9/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
củ cải   20   kg   *    8.000    =    160.000    đ
ớt tươi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
gaz   2   bình   *    1.540.000    =    3.080.000    đ
      cộng         =    3.985.000    đ
                     
Ngày 24/9/2013                     
                     
Thịt   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
bí đỏ   20   kg   *    8.000    =    160.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
      cộng         =    925.000    đ
                     
Ngày 26/9/2013                     
                     
thịt xay   10   kg   *    60.000    =    600.000    đ
bí đao   20   kg   *    11.000    =    220.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    12.000    =    6.000    đ
khuôn đậu   50   miếng   *    900    =    45.000    đ
điện tháng 9/2013               =    375.000    đ
      cộng         =    1.246.000    đ
                     
Ngày 28/9/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
măng tươi   15   kg   *    15.000    =    225.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    13.000    =    6.500    đ
ván mica   1   tấm   *    180.000    =    180.000    đ
vật liệu               =    20.000    đ
van bật bếp               =    37.500    đ
Nước tháng 9/2013               =    534.000    đ
      cộng         =    1.723.000    đ

Tổng cộng: 8.092.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-10-2013 14:19:43
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/9/13 :
Chi lương tháng 8 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (3 buổi) : 180,000đ.
- Chị Yến (3 buổi) : 180,000đ.
- Sinh viên Trang (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Thoa (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Phương (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Đinh Thị Liên (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hạnh (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Ngọc (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Kim(03 buổi) : 180,000đ.
- SV Thúy (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Kiều (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Kim Liên (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Huỳnh Trang (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Cúc (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Tư (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-11-2013 22:25:05
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/10/2013 đến 15/10/2013

Ngày 1/10/2013                     
                     
                     
thịt heo   15   kg   *    60.000    =    900.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
dao thái nhỏ   5   cái   *    21.000    =    105.000    đ
dao thái trung   3   cái   *    36.000    =    108.000    đ
dao bào   3   cái   *    40.000    =    120.000    đ
tiêu xay   0,5   kg   *    170.000    =    85.000    đ
găng tay cao su   10   đôi   *    10.000    =    100.000    đ
vận chuyển    1   chuyến   *    120.000    =    120.000    đ
cước tháng 8               =    197.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
      cộng         =    1.820.000    đ
                     
Ngày 3/10/2013                     
                     
thịt heo xay   10   kg   *    60.000    =    600.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
hành hương   1   kg   *    35.000    =    35.000    đ
đậu khuôn   100   miếng   *    900    =    90.000    đ
dép nam   5   đôi   *    18.000    =    90.000    đ
dép nữ   10   đôi   *    25.000    =    250.000    đ
nước mắm   1   thùng   *    170.000    =    170.000    đ
hóa chất  rữa   1   bộ   *    150.000    =    150.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
      cộng         =    1.445.000    đ
                     
Ngày 5/10/2013                     
                     
đậu khuôn   200   miếng   *    900    =    180.000    đ
sả bào   3   kg   *    20.000    =    60.000    đ
nước tương   2   can 5l   *    52.000    =    104.000    đ
rỗ lớn   5   caái   *    50.000    =    250.000    đ
nước tháng 10               =    533.000    đ
   cộng            =    1.127.000    đ
                     
Ngày 8/10/2013                     
                     
thịt   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
      Cộng         =    720.000    đ
                     
Ngày 10/10/2013                     
                     
thịt   15   kg   *    60.000    =    900.000    đ
   cộng                900.000    
                     
Ngày 12/10/2013                     
                     
thịt xay   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
ớt trái   1   kg   *    40.000    =    40.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
tiền công làm nền               =    2.500.000    đ
gạch nền   15   m2   *    90.000    =    1.350.000    đ
xi măng trắng   10   kg   *    6.000    =    60.000    đ
xi măng    2   bao   *    90.000    =    180.000    đ
   cộng   kg   *      =    4.865.000    đ
Ngày 15/10/2013                     
                     
thịt heo   15   kg   *    60.000    =    900.000    đ
dưa cải   20   kg   *    12.000    =    240.000    đ
hành lá   1   kg   *    20.000    =    20.000    đ
cước viễn thông               =    203.000    đ
cộng               =    1.363.000    đ
   tổng cộng                12.240.000 d
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-11-2013 22:26:48
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 17/10/2013 đến 31/10/2013

Ngày 17/10/2013                     
                     
                     
cá hấp   20   kg   *    50.000    =    1.000.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
nước mắm   40   lít   *    15.000    =    600.000    đ
rau thơm               =    5.000    đ
giấy ăn   2   lố   *    120.000    =    240.000    đ
tăm   2   hộp   *    10.000    =    20.000    đ
      cộng         =    1.880.000    đ
                     
ngày 19/10/2013                     
đậu ve   23   kg   *    6.000    =    138.000    đ
ớt bột   0,5   kg   *    44.000    =    22.000    đ
trứng gà   3   kg   *    31.667    =    95.000    đ
phí vệ sinh               =    15.000    đ
phí vận chuyển xà bần   3   chuyến   *    100.000    =    300.000    đ
      cộng         =    570.000    đ
                     
ngày 22/10/2013                     
                     
thịt heo   17   kg   *    60.000    =    1.020.000    đ
nước rửa chén               =    130.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
ớt trái   1   kg   *    40.000    =    40.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
bột điều   1   kg   *    100.000    =    100.000    đ
bột canh   1   thùng   *    135.000    =    135.000    đ
tiền điện tháng 9               =    399.000    đ
      Cộng         =    1.866.000    đ
                     
Ngày 26/10/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
măng tươi   10   kg   *    15.000    =    150.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
      cộng         =    885.000    đ
                     
ngày 24/10/2013                     
                     
đậu khuôn   250   miếng   *    900    =    225.000    đ
thịt heo   17   kg   *    60.000    =    1.020.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
      cộng         =    1.262.000    đ
                     
Ngày 29/10/2013                     
                     
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
giá   2   kg   *    12.000    =    24.000    đ
hẹ   0,5   kg   *    20.000    =    10.000    đ
thịt   1   kg   *    60.000    =    60.000    đ
gaz   2   kg   *    1.403.000    =    2.806.000    đ
      cộng   *      =    2.913.000    đ
                     
                     
Ngày 31/10/2013                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
đậu khuôin   150   miếng   *    900    =    135.000    đ
      cộng         =    870.000    đ
                     
      tổng              10.246.000 d
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-11-2013 14:59:39
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/10/13 :
Chi lương tháng 10 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (01 buổi) : 60,000đ.
- Sinh viên Hà Trang (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Thu Phương (07 buổi) : 420,000đ.
- SV Thúy (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Cúc (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Tư (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Nam (07 buổi) : 420,000đ.
- SV Thiện(01 buổi) : 60,000đ.
- SV Mác (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Huệ (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Thu Thủy (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hồng (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hương (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 20-11-2013 18:37:29
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 1/11/2013 đến 10/11/2013

Ngày 1/11/2013                     
đậu khuôn   100   miếng   *    900    =    90.000    đ
dưa cải   15   kg   *    10.000    =    150.000    đ
cộng               =    240.000    đ
                     
Ngày 5/11/2013                     
thịt heo   17   kg   *    60.000    =    1.020.000    đ
bí đao   10   kg   *    6.000    =    60.000    đ
củ đậu   10   kg   *    5.000    =    50.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
cộng               =    1.147.000    đ
                     
ngày 7/11/2013                     
                     
thịt heo   15   kg   *    65.000    =    975.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
Nước kỳ 11/2013               =    754.400    đ
cộng                =    1.771.400    đ
                     
Ngày 9/11/2013                     
                     
cá hấp   20   kg   *    50.000    =    1.000.000    đ
măng tươi   13   kg   *    12.000    =    156.000    đ
hành lá   2   kg   *    15.000    =    30.000    đ
tiêu xay   0,5   kg   *    140.000    =    70.000    đ
nước màu   5   chai   *    10.000    =    50.000    đ
cộng               =    1.306.000    đ
                     
Tổng cộng                   4.464.400    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 22-11-2013 18:51:09
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/11/2013 đến 19/11/2013

Ngày 12/11/2013                     
thịt heo   17   kg   *    65.000    =    1.105.000    đ
ớt trái   1   kg   *    50.000    =    50.000    đ
cộng               =    1.155.000    đ
                     
Ngày 14/11/2013                     
thịt heo   15   kg   *    65.000    =    975.000    đ
măng   15   kg   *    12.000    =    180.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
hóa chất   2   bộ   *    130.000    =    260.000    đ
cộng               =    1.432.000    đ
                     
Ngày 16/11/2013                     
đậu khuôn   150   miếng   *    900    =    135.000    đ
cước viễn thông T10               =    212.000    đ
cộng               =    347.000    đ
                     
Ngày 19/11/2013                     
thịt heo   17   kg   *    65.000    =    1.105.000    đ
củ cải   15   kg   *    10.000    =    150.000    đ
hành lá   1   kg   *    16.000    =    16.000    đ
gaz   2   bình   *    1.590.000    =    3.180.000    đ
cộng               =    4.451.000    đ
                     
TỔNG CỘNG                   7.385.000    Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-12-2013 15:58:26
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/11/13 :
Chi lương tháng 11 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (04 buổi) : 240,000đ.
- SV Thu Phương (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Thúy (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Tư (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Nam (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Thiện(01 buổi) : 60,000đ.
- SV Mác (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Mây (02 buổi) : 120,000đ
- SV Thùy Dương  (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Mỹ Trang(01 buổi) : 60,000đ.
- SV Lệ (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Trần ThịHương (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Thu Hồng (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Thiên Hương (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 04-12-2013 06:24:25
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/11/2013 đến 30/11/2013
Ngày 21/11/2013                     
thịt heo   15   kg   *    65.000    =    975.000    đ
bí đỏ   21   kg   *    8.500    =    178.500    đ
hành lá   1   kg   *    14.000    =    14.000    đ
giấy ăn   2   lố   *    125.000    =    250.000    đ
   cộng            =    1.417.500    đ
                     
Ngày 23/11/2013                     
thịt heo   5   kg   *    65.000    =    325.000    đ
cá hấp   22   kg   *    50.000    =    1.100.000    đ
cải thìa   22   kg   *    10.000    =    220.000    đ
đậu ve   15   kg   *    15.000    =    225.000    đ
bột canh   1   thùng   *    135.000    =    135.000    đ
ớt bột   1   kg   *    80.000    =    80.000    đ
ca múc nước   2   cái   *    15.000    =    30.000    đ
điện tháng 11               =    526.000    đ
      cộng         =    2.641.000    đ
                     
Ngày 26/11/2013                     
thịt heo   17   kg   *    65.000    =    1.105.000    đ
cải thìa   12   kg   *    10.000    =    120.000    đ
hành lá   1   kg   *    14.000    =    14.000    đ
      cộng         =    1.239.000    đ
                     
Ngày 28/11/2013                     
đậu khuôn   150   miếng   *    900    =    135.000    đ
thịt heo   13   kg   *    65.000    =    845.000    đ
bí đao   30   kg   *    10.000    =    300.000    đ
      cộng         =    1.280.000    đ
                     
Ngày 30/11/2013                     
thịt gà   5   kg   *    50.000    =    250.000    đ
cải ngọt   22   kg   *    10.000    =    220.000    đ
rau muống   10   bó   *    4.000    =    40.000    đ
sả bào   1,5   kg   *    20.000    =    30.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
hành lá   1   kg   *    14.000    =    14.000    đ
chuối   20   kg   *    5.000    =    100.000    đ
      cộng         =    679.000    đ
tổng cộng               =    7.256.500    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 13-12-2013 06:22:08
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2013 đến 12/12/2013

đậu khuôn   400   miếng   *    900    =    360.000    đ
dưa cải   15   kg   *    11.000    =    165.000    đ
nấm   3   kg   *    15.000    =    45.000    đ
gạo               =    400.000    đ
chuối   20   kg   *    5.000    =    100.000    đ
      cộng         =    1.070.000    đ
                     
Ngày 5/12/2013                     
thịt   23   kg   *    65.000    =    1.495.000    đ
rau muống   30   bó   *    5.000    =    150.000    đ
cải thảo   5   kg   *    10.000    =    50.000    đ
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
lưới rửa chén   5   mét   *    5.000    =    25.000    đ
cây lau nhà   2   cây   *    60.000    =    120.000    đ
chổi   3   kg   *    35.000    =    105.000    đ
cộng               =    1.958.000    đ
                     
Ngày 7/12/2013                     
                     
cá hấp   25   kg   *    50.000    =    1.250.000    đ
tiền nước tháng 12               =    755.000    đ
đậu ve   15   kg   *    11.000    =    165.000    đ
đậu ve   10   kg   *    13.000    =    130.000    đ
cá rốt   7   kg   *    7.000    =    49.000    đ
khoai lang   5   kg   *    12.000    =    60.000    đ
chuối   20   kg   *    5.000    =    100.000    đ
cộng               =    2.509.000    đ
                     
Ngày 10/12/2013                     
                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
bí đỏ   8   kg   *    10.000    =    80.000    đ
su su   7   kg   *    6.000    =    42.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
gas   2   bình   *    1.703.000    =    3.406.000    đ
chuối   20   kg   *    5.000    =    100.000    đ
cộng               =    4.890.000    đ
                     
Ngày 12/12/2013                     
                     
thịt heo   13   kg   *    72.000    =    936.000    đ
hành lá   2   kg   *    14.000    =    28.000    đ
ớt trái   1   kg   *    50.000    =    50.000    đ
tiêu xay   0,5   kg   *    210.000    =    105.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
cộng               =    1.269.000    đ
Tổng cộng: 11.696.000đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-01-2014 22:47:05
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/12/2013 đến 31/12/2013
Ngày 14/12/2013                     
                     
cá hấp   25   kg   *    47.000    =    1.175.000    đ
đậu ve   7,5   kg   *    12.000    =    90.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
hóa chất rửa   2   bộ   *    130.000    =    260.000    đ
      cộng         =    1.675.000    đ
                     
Ngày 17/12/2013                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
thơm   2   trái   *    15.000    =    30.000    đ
giá   3   kg   *    10.000    =    30.000    đ
me   1   gói   *    10.000    =    10.000    đ
cà chua   3   kg   *    12.000    =    36.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
vận chuyển               =    50.000    đ
      cộng         =    1.543.000    đ
                     
Ngày 19/12/2013                     
thịt   13   kg   *    72.000    =    936.000    đ
cà chua   3   kg   *    12.000    =    36.000    đ
hành lá   1   kg   *    12.000    =    12.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
cước viễn thông               =    199.500    đ
vệ sinh               =    15.000    đ
      cộng         =    1.348.500    đ
                     
ngày 21/12/2013                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
măng tưiơi   15   kg   *    12.000    =    180.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
mài dao               =    70.000    đ
trứng gà   2   kg   *    30.000    =    60.000    đ
giấy ăn   2   lố   *    120.000    =    240.000    đ
      cộng             1.949.000    
                     
                     
                     
Ngày 24/12/2013                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
ớt trái   1   kg   *    55.000    =    55.000    đ
      cộng         =    1.292.000    đ
                     
Ngày 26/12/2013                     
                     
thịt heo   13   kg   *    72.000    =    936.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
hành lá   1   kg   *    12.000    =    12.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
      cộng         =    1.123.000    đ
                     
Ngày 28/12/2013                     
rau muống   10   bó   *    6.500    =    65.000    đ
khoai lang   5,6   kg   *    10.000    =    56.000    đ
hành lá   1   kg   *    7.000    =    7.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
nước mắm   1   thùng   *    168.000    =    168.000    đ
gạo   100   kg   *    10.500    =    1.050.000    đ
xe vận chuyển               =    20.000    đ
      cộng         =    1.516.000    đ
                     
Ngày 31/12/2013                     
                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
bí đao   20   kg   *    10.000    =    200.000    đ
hành lá   1   kg   *    10.000    =    10.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
điện               =    538.200    đ
      cộng         =    2.122.200    đ
                     
             TỔNG CỘNG        12.568.700 đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-01-2014 20:08:39
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/12/13 :
Chi lương tháng 12 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Nam (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Mây (01 buổi) : 60,000đ
- SV Thu Hồng (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Đạt (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 13-01-2014 23:08:12
Chào cả nhà !
quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 12/01/2014 như sau:
* Ngày 02/01/2014:
Rau muống: 17 bó * 7.000 = 119.000đ
Hành lá: 1kg * 17.000 = 17.000đ
Bí đỏ: 15.6kg * 10.000 = 156.000đ
Chuối: 30kg * 5.000 = 150.000đ
Thịt xay: 10kg *75.000 = 750.000đ
Tổng = 1.192.000đ

* Ngày 04/01/2014
Dưa chua: 15kg * 7.500 = 112.500đ
Cà rốt: 5kg * 10.000 = 50.000đ
Rau muống: 5bó * 7.000 = 35.000đ
Thịt ba chỉ: 15kg * 77.000 = 1.155.000đ
Bột canh: 50gói * 2.700 = 135.000đ
Chuối: 28kg * 5000 = 140.000đ
Dây điện: 40m * 6.500 = 260.000đ
Tổng = 1.887.500đ

* Ngày 07/01/2014:
Thịt heo: 15kg * 75.000 = 1.125.000đ
Tỏi: 1kg * 20.000 = 20.000đ
Hành lá: 1kg * 15.000 = 15.000đ
Ga: 2bình * 1.740.000 = 3.480.000đ
Nước _ kỳ 1/2014: 636.400đ
Chuối: 18kg * 5000 = 90.000đ
Tổng : 5.366.400đ

* Ngày 09/01/2014:
Bí đao: 15kg = 100.000đ
Hẹ: 0.5kg * 20.000 = 10.000đ
Hành Lá: 1kg * 14.000 = 14.000đ
Rau răm: 2lạng * 2.000 = 4.000đ
Ớt trái: 0.5kg * 54.000 = 27.000đ
Chuối: 28kg * 5.000 = 140.000đ
Thịt xay: 11kg * 72.000 = 792.000đ
Tổng = 1.087.000đ

* Ngày 11/01/2014:
Chuối: 30kg * 5.000 = 150.000đ
Thịt heo: 15kg * 75.000 = 1.125.000đ
Củ cải: 15kg * 6.000 = 90.000đ
Hành lá: 1kg * 14.000 = 14.000đ
Cước vận chuyển: = 80.000đ
Tổng = 1.459.000đ

Tổng chi từ 01/01/2014 đến 12/01/2014 = 10.991.900đ.
Thân ái
quynhanhnguyen.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 22-01-2014 13:00:34
Chào cả nhà!
quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 13/01/2014 đến 21/01/2014:
 quynhanh cập nhật bổ sung cho ngày 18/01/2014 :
Điện thoại T01/2014 : 239.600 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 23-01-2014 07:34:25
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí ngày 22/01/2014 đến ngày 23/01/2014 :
 
* Ngày 23/01/2014: Tiền điện kì 01/2014 : 357.000 đồng

Thân ái,
quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-02-2014 21:20:14
Chi phí qc Dalat :
Ngày 24/01/14 :
Chi lương tháng 01 :
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Lệ (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Nam (06 buổi) : 360,000đ
- SV Dương (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Mác (01 buổi) : 60,000đ.

Chi lương tháng 13/2013 :
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
Phí chuyển tiền : 6,600đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 25-02-2014 10:39:15
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/02/2014 đến ngày 23/02/2014 cho quán cơm Đà Lạt như sau:

*Ngày 18/02/2014
Thịt heo: 4.92kg*73.000=359.000đ
Tiêu: 0.5kg*140.000 =70.000đ
Thịt xay:1kg*75.000=75.000đ
Hành lá: 1kg*10.000=10.000đ
Chuối:18kg*5.000=90.000đ
Găng tay:1kg*60.000=60.000đ
Cước vận chuyển:160.000đ
Nước rửa chén (loại 5 lít): 1can*72.000=72.000đ
Nước kỳ 2/2014:592.000đ
Điện thoại T02/2014:324.000đ
Tổng theo ngày: 1.812.000đ

Ngày 20/02/2014
Thịt xay:7kg*70.000=490.000đ
Ớt trái: 1kg*28.000=28.000đ
Chuối: 20kg*5.000=100.000đ
Phí vệ sinh T02/2014:15.000đ
Dung dịch pha nước rửa chén:1gói*115.000=115.000đ
Tổng theo ngày: 748.000đ

Ngày 22/02/2014
Thịt heo:8kg*75.000= 600.000đ
Chuối: 20kg*5.000=100.000đ
Điện kỳ 2/2014: 239.000đ
Trứng gà:2kg*32.000=64.000đ
Tổng theo ngày: 1.003.000đ

Tổng cộng: 3.563.000đ

Thân ái,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-03-2014 00:47:41
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng cho quán cơm Đà Lạt từ ngày 24/02/2014 đến ngày 28/02/2014 như sau:

* Ngày 25/02/2014

Thịt heo: 9kg * 75.000 = 675.000đ
Chuối: 19kg * 5000 = 95.000đ
Hành lá: 1kg *8.000 = 8.000đ
Bột điều: 1kg * 90.000 = 90.000đ
Ớt bột: 1kg * 53.000 = 53.000đ
Tỏi: 1kg * 20.000 = 20.000đ
Nước màu: 5 chai * 5.000 = 25.000đ
Trứng gà: 3kg * 30.000 = 90.000đ

Tổng theo ngày: 1.056.000đ

* Ngày 27/02/2014:

Thịt xay: 8kg * 70.000 = 560.000đ
Chuối: 19kg * 5.000 = 95.000đ
Ga : 2 bình *1.740.000= 3.480.000đ

Tổng theo ngày: 4.135.000đ

Tổng cộng: 5.191.000đ

Thân ái,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-03-2014 14:42:24
Chi phí qc Dalat :
Ngày 28/02/14 :
Chi lương tháng 02 :
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Thu Hồng (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 11-03-2014 13:25:05
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/03/2014 đến ngày 09/03/2014 như sau:

http://www.mediafire.com/view/p9gvrg57i8a57m0/Chi_phi_quan_com_tu_01.03.2014_den_09.03.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 19-03-2014 12:26:44
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/03/2014 đến ngày 16/03/2014 của quán cơm Đà Lạt như sau:

http://www.mediafire.com/view/nlaf46592i9qu6b/Chi_phi_quan_com_tu_10.03.2014_den_16.03.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 26-03-2014 12:20:51
Chào cả nhà,

quynhanh cạp nhật chi phí mua hàng từ ngày 17/03/2014 đến ngày 23/03/2014 của quán cơm Đà Lạt.

http://www.mediafire.com/view/9hwt69vtgg27xe6/Chi_phi_quan_com_tu_17.03.2014_den_23.03.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2014 14:42:30
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/3/14 :
Chi lương tháng 3:
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam  (12 buổi) : 720,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-04-2014 22:33:40
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 24/03/2014 đến ngày 31/03/2014 như sau:

*Ngày 25/03/2014

- Thịt heo: 12kg * 78.000 = 936.000đ
- Chuối: 10kg * 5.000 = 100.000đ

Tổng theo ngày: 1.036.000đ

* Ngày 27/03/2014

- Thịt xay: 10kg * 72.000 = 720.000đ
- Đậu ve: 16.5kg * 5.000 = 82.500đ
- Chuối: 20kg * 5.000 = 100.000đ
- Tiêu: 20.000đ

Tổng theo ngày: 922.500đ

* Ngày 29/03/2014

- Thịt heo: 10kg * 78.000 = 780.000đ
- Chuối: 18kg * 5.000 = 90.000đ
- Dưa cải chua: 15kg * 8.000 = 120.000đ

Tổng theo ngày: 990.000đ

Tổng chi: 2.948.5000đ

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-04-2014 13:45:26
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/04/2014 đến ngày 06/04/2014.

http://www.mediafire.com/view/3hlfp55hkad3d1o/Chi_phi_quan_com_tu_01.04.2014_den_06.04.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 18-04-2014 14:45:44
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 07/04/2014 đến ngày 13/04/2014

http://www.mediafire.com/view/ip0lya9dsfy69jg/Chi_phi_quan_com_tu_07.04.2014_den_13.04.2014(2).pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-05-2014 14:55:25
Chào cả nhà

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 14/04/2014 đến ngày 20/04/2014 :

http://en.file-upload.net/download-8879454/Chi-phi-quan-com-tu-14.04.2014-den-20.04.2014.pdf.html

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-05-2014 15:34:51
Chào cả nhà

quynhanh cập nhật chị phí mua hàng từ ngày 21/04/2014 đến ngày 30/04/201 của quán cơm Dà Lạt :

http://en.file-upload.net/download-8879612/Chi-phi-quan-com-tu-21.04.2014-den-30.04.2014.pdf.html


Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2014 21:51:43
Chi phí qc Dalat :
Ngày 29/4/14 :
Chi lương tháng 4:
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 27-05-2014 14:18:37
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/05/2014 đến ngày 11/05/2014 :

http://www.mediafire.com/view/47waf7f9x79c8dr/Chi_phi_quan_com_tu_01.05.2014_den_11.05.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 27-05-2014 14:23:57
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 12/05/2014 đến ngày 25/05/2014 :

http://www.mediafire.com/view/kzd02x8qegmqapa/Chi_phi_quan_com_tu_12.05.2014_den_25.05.2014(2).pdf

Thân ,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-06-2014 08:10:01
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26/05/2014 đến ngày 31/05/2014 của quán cơm Đà Lạt như sau:

* Ngày 27/05/2014
Thịt đùi : 10kg * 82,000 = 820,000
Thịt xay : 3kg * 75,000 = 225,000
Hành lá : 1kg * 20,000 = 20,000
Chuối : 15 kg * 5,000 = 75,000
Bí đỏ : 10kg * 7,000 = 70,000
Cải ngọt : 15kg = 100,000

Tổng chi theo ngày : 1,310,000đ

* Ngày 27/05/2014
Thịt đùi: 10kg * 82,000= 820,0000
Hành lá: 1kg * 20,000= 20,000
Dưa cải : 12kg * 10,000 = 120,000
Chuối : 10kg * 5,000 = 50,000

Tổng chi theo ngày : 1,010,000đ

* Ngày 31/05/2014
Bột điều : 1kg * 100,000 = 100,000
Hành lá : 1kg * 15,000 = 15,000
Tỏi : 1kg * 22,000 = 22,000
Dưa cải : 3kg * 10,000 = 30,000

Tổng chi theo ngày : 167,000đ

Tổng chi : 2,487,000đ

Thân,

Quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-06-2014 15:27:06
Chi phí qc Dalat :
Ngày 19/5/14 :
- Khẩu trang 20 hộp*13500 = 270,000đ.
- Bao PE (150x120cm)  10 cái*15000 = 150,000đ
Ngày 31/5/14 :
Chi lương tháng 5:
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (12 buổi) : 720,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-06-2014 06:34:08
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật bổ sung chi phí mua hàng tháng 5/2014 của quán cơm Đà Lạt:

* Ngày 05,05,2014
Ga : 2 bình * 1,540,000 = 3,080,000

* Ngày 31/05,2014
Chuối: 15kg * 5,000 = 75,000

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-06-2014 10:07:34
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm ĐL từ ngày 01/06/2014 đến ngày 08/06/2014 :


http://www.mediafire.com/view/9q13en1niaa38di/Chi_phi_quan_com_tu_01.06.2014_den_08.06.2014.pdf

Thân

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 16-06-2014 10:10:53
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 09/06/2014 đến ngày 15/06/2014:

http://www.mediafire.com/view/wtru0c9kz51x60r/Chi_phi_quan_com_tu_09.06.2014_den_15.06.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-07-2014 11:13:41
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 16/06/2014 đến ngày 30/06/2014 của quán cơm ĐL  :


http://www.mediafire.com/view/9qqkbpc29sd3t3g/Chi_phi_quan_com_tu_16.06.2014_den_30.06.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-07-2014 08:56:49
Chi phí qc Dalat :
Ngày 28/6/14 :
Chi lương tháng 6:
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (11 buổi) : 660,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 16-07-2014 08:50:51
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm ĐL từ ngày 01/07/2014 đến ngày 06/07/2014 :

http://www.mediafire.com/view/akbaj3hxxj0bw8h/Chi_phi_quan_com_tu_01.07.2014_den_06.07.2014.xlsx

Thân ,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 16-07-2014 08:52:44
Chào cả nhà

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 07/07/2014 đến ngày 13/07/2014 của quán cơm ĐL :

http://www.mediafire.com/view/jaymh47hp8vprhb/Chi_phi_quan_com_tu_07.07.2014_den_13.07.2014.xlsx

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-08-2014 10:12:53
Chào cả nhà,

quynh anh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/07/2014 đến ngày 31/07/2014 :

http://www.mediafire.com/view/b2qelku8s2fys5p/Chi_phi_quan_com_tu_14.07.2014_den_31.07.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-08-2014 22:05:12
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/7/14 :
Chi lương tháng 7:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Ngọc Trâm (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Bùi Thị Chánh (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Phạm Thành An (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Đinh Xuân Nam (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Đỗ Thị Ly (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 23-08-2014 12:03:11
Chào cả nhà ,

quynh anh cập nhật chi phí mua hàng  của quán cơm Da Lat từ ngày 01/08/2014 đến ngày 16/08/2014

http://www.mediafire.com/view/pip61okim03020k/Chi_phi_quan_com_tu_01.08.2014_den_17.08.2014.xlsx

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-09-2014 09:25:07
Chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phía mua hàng từ 17/08/2014 đến ngày 31/08/2014 của quán cơm Đà Lạt :

http://www.mediafire.com/view/qa8c5i1eiezace4/Chi_phi_quan_com_tu_18.08.2014_den_31.08.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-09-2014 14:49:58
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/8/14 :
Chi lương tháng 8:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Ngọc Trâm (13 buổi) : 780,000đ.
- SV Đinh Xuân Nam (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Trọng Nghĩa (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-09-2014 10:32:54
Chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/09/2014 đến ngày 0709/2014 của quán cơm Đà Lạt:

http://www.mediafire.com/view/nlkb74advv77w18/Chi_phi_quan_com_tu_01.09.2014_den_07.09.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-10-2014 09:47:08
Chào cả nhà,

quynh anh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 08/09/2014 đến ngày 30/09/2014:

* Ngày 09/09/2014
Thịt đùi : 4.4kg *80,000= 350,000đ
Chuối : 20kg *5,000 = 100,000đ
Hành lá : 1kg *16,000= 16,000đ
Tổng : 466,000đ

* Ngày 11/09/2014
Thịt xay : 8kg * 75,000 = 600,000đ
Chuối : 20kg * 5,000 = 100,000đ
Hành lá : 1kg * 16,000 = 16,000đ
Tổng : 716,000đ

* Ngày 13/09/2014
Thịt đùi : 10kg * 80,000 = 800,000đ
Chuối : 20kg *5,000 = 100,000đ
Bột điều : 1kg *100,000 = 100,000đ
Ớt bột : 1kg * 70,000 = 70,000đ
Giấy ăn : 2 lố * 110,000 = 220,000đ
Ga : 2 bình * 1,485,000 = 2,970,000đ
Dưa cải : 18kg * 10,000 = 180,000đ
Điện T9/2014 : 197,000đ
Tổng : 4,637,000đ

Tổng cộng : 5,819,000đ

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-11-2014 14:59:34
Chào cả nhà,

quynhanh gửi cả nhà chi phí T10/2014 của quán cơm ĐL:

http://www.mediafire.com/view/4ouvhlvfh42z94c/Chi_phi_quan_com_tu_01.10.2014_den_31.10.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 05-11-2014 18:23:29
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/9/14 :
Chi lương tháng 9:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV  Nam (06 buổi) : 360,000đ.
Ngày 30/10/14 :
Chi lương tháng 10:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV  Nam (09 buổi) : 540,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-11-2014 15:59:13
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/11/2014 đến ngày 15/11/2014 :

http://www.mediafire.com/view/48ri3fc6v8nd10b/Chi_phi_quan_com_tu_01.11.2014_den_15.11.2014.pdf

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-12-2014 08:46:38
Chào cả nhà,

quynhanh  cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/11/2014 :

http://www.mediafire.com/view/n7ldyijy8o5bo2d/Chi_phi_quan_com_tu_16.11.2014_den_30.11.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-12-2014 15:46:07
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/11/14 :
Chi lương tháng 11:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 29-12-2014 08:34:59
chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2014 đến ngày 15/12/2014 :

http://www.mediafire.com/view/wydypv65n51and7/Chi_phi_quan_com_tu_01.12.2014_den_15.12.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-01-2015 08:22:54
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 16/12/2014 đến ngày 31/12/2014 :

http://www.mediafire.com/view/uaufxmum2oapxu1/Chi_phi_quan_com_tu_16.12.2014_den_31.12.2014.pdf

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-01-2015 16:46:26
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/12/14 :
Chi lương tháng 12:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-02-2015 15:47:08
Chao ca nha,

quynhanh cap nhat chi phi mua hang tu cua quan com Da Lat tu ngay 01/01/2015 den ngay 31/01/2015:

http://www.mediafire.com/view/8qirhbru5tvtof9/Chi_phi_quan_com_tu_18.01.2015_den_31.01.2015.pdf

http://www.mediafire.com/view/v5qocymlpb7v6ad/Chi_phi_quan_com_tu_01.01.2015_den_17.01.2015.pdf

Than,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 28-02-2015 11:31:30
Chào cả nhà,
quynhanh cập nhật chi phí  mua hàng  từ ngày 01 / 01/2015 đến ngày 17/01/2015  của quán cơm ĐL :

http://www.mediafire.com/view/hx2r93p6apffvfc/Chi_phi_quan_com_tu_01.01.2015_den_17.01.2015(2).pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 28-02-2015 11:33:32
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm ĐL từ ngày 18/01/2015 đến ngày 31/01/2015 :

http://www.mediafire.com/view/1q51wrzhruzaacj/Chi_phi_quan_com_tu_18.01.2015_den_31.01.2015(2).pdf

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 18-03-2015 15:54:19
Chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng trong tháng 2/2015 của quán cơm Đà Lạt .

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-04-2015 11:07:21
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng trong tháng 03/2015 của quán cơm Đà Lạt .
Cả nhà xem trong file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-04-2015 18:09:20
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/01/15 :
Chi lương tháng 01:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- SV Nam (02 buổi) : 120,000đ.
Ngày 13/02/15 :
Chi lương tháng 02:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Chi lương tháng 13/2014:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Kiêm : 1,000,000đ.
Ngày 31/3/15 :
Chi lương tháng 3:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 23-04-2015 12:48:52
Chào cả nhà ,

Quỳnh anh cập nhật chí phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/04/2015 đến  ngày 16/04/2015 .

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-05-2015 10:31:58
Chào cả nhà ,

Quynhanh gửi cả nhà chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt  từ ngày 17/04/2015 đến ngày 30/04/2015 .
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-06-2015 10:09:44
Chao ca nha ,

quynhanh gui den ca nha chi phi mua hang thang 5/2015 cua quan com Da Lat.

Than.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-06-2015 14:41:54
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/4/15 :
Chi lương tháng 4:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Ngày 30/5/15 :
Chi lương tháng 5:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.
- Sinh Viên Yến (4 buổi) : 240,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 30-06-2015 15:44:15
Chào cả nhà ,

Quynh anh gửi đến cả nhà chi phí tháng 6 / 2015  của quán cơm Đà Lạt :

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-07-2015 10:02:28
.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-07-2015 11:51:47
Quynhanh gửi lại chi phí T6/2015 của quán cơm ĐL.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-07-2015 21:45:41
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/6/15 :
Chi lương tháng 6:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.
- Sinh Viên Yến (3 buổi) : 180,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-08-2015 08:24:30
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng trong tháng 07/2015 cuả quán cơm Đà Lạt .

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-09-2015 12:39:28
Chào cả nhà ,

Quynhanh gửi đến cả nhà chi phí mua hàng T8/2015 của quán cơm Đà Lạt /

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-10-2015 11:34:58
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của T9/2015 cho quán cơm Đà Lạt .
Cám ơn cả nhà .

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 19-10-2015 14:52:22
Chào cả nhà ,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/10/2015 đến 17/10/2015.

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-10-2015 15:45:04
Chào cả nhà
 Quynh anh cập nhật chi lương cho quán cơm Đà Lạt như sau :

Ngày 11/08/2015
Chi lương T7/2015
- Cô Thu Hồng : 1,700,000đ

Ngày 04/09/2015
Chi lương T8/2015
- Cô Thu Hồng : 1,700,000đ

Ngày 08/10/2015
Chi lương T9/2015
- Cô Thu Hồng : 1,700,000đ

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-11-2015 14:11:27
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 18/10/2015 đến ngày 31/10/2015

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 19-11-2015 15:57:52
Chào cả nhà ,

Quỳnh anh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/11/2015 đến ngày 15/11/2015.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-12-2015 10:13:32
Chào cả nhà ,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 16/11/2015 đến ngày 30/11/2015 .

Thân
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2015 21:50:41
Chi lương qc Dalat :
Ngày 31/10/15 :
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Ngày 30/11/15 :
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- SV Yên (2 buổi) : 120,000đ.
- SV Phương (1 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 14-12-2015 13:40:29
Chào cả nhà ,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 1/12/2015 đến ngày 13/12/2015 .

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-01-2016 11:54:54
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 14/12/2015  đến ngày 31/12/2015 .

Thân
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2016 21:28:40
Chi lương qc Dalat :
Ngày 31/12/15 :
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-02-2016 11:51:41
Chao ca nha,

Quynhanh cap nhat chi phi mua hang thang 1/2016 cua quan com DaLat

Than ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-02-2016 16:08:16
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/01/16 :
- Lương T01/2016 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Lương T13 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-03-2016 13:10:48
Chi phí qc Dalat :
Ngày 29/02/16 :
- Chi lương T02/2016 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-04-2016 14:51:40
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng  tháng 3/2016  của quán cơm Đà Lạt .
Cám ơn cả nhà .

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-04-2016 20:57:29
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/3/16 :
- Chi lương T3/2016 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-05-2016 10:26:35
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng tháng 04/2016 của quán cơm Đà Lạt .
Cám ơn cả nhà ,

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-05-2016 10:03:49
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/4/16 :
- Chi lương T4/2016 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-06-2016 09:23:55
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chị phí mua hàng tháng 05/2016 của quán cơm Đà Lạt .
Cả nhà xem file đính kèm nhé .
Cám ơn cả nhà ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-07-2016 11:41:34
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng T6/2016 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé .
Cám ơn cả nhà .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-08-2016 15:09:43
Chào cả nhà ,

Quỳnh Anh cập nhật chí phí mua hàng tháng 07/2016 của quán cơm ĐL .
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà .

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-09-2016 10:05:37
Chào cả nhà ,

Quynh anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 08/2016 của quán cơm ĐL .
Cả nhà xem file đính kèm  nhé .

Cám ơn cả nhà .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-10-2016 12:56:13
Chào cả nhà ,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 09/2016 của quán cơm Đà Lạt ạ .
Cả nhà xem file đính kèm nhé .
Cám ơn cả nhà.

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-11-2016 09:55:07
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 10/2016 của quán cơm ĐL .
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-12-2016 15:29:51
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 11/2016 của quán cơm Đà Lạt.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-01-2017 15:00:35
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng T12/2016 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-02-2017 11:00:53
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi chợ tháng 01/2017 của quán cơm Đà Lạt.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-03-2017 13:44:59
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 02/2017
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-04-2017 08:28:05
Chà cả nhà,

Quỳnh anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 03/2017
cả nhà xe file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-05-2017 07:58:29
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 04/2017 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-06-2017 11:23:53
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 05/2017 quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-07-2017 13:07:20
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng T6/2017 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-08-2017 11:22:01
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng T7/2017 của quán cơm Đà Lạt .
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả  nhà.

Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 09-09-2017 09:01:23
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T8/2017 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-10-2017 10:29:18
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng T9/2017 của  quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-11-2017 11:33:39
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 10/2017 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà,

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-12-2017 15:49:39
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T11/2017 của quán cơm ĐL
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 15-01-2018 14:26:04
Chào cả nhà,

Quynh anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 12/2017 của quán cơm ĐL .
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-02-2018 12:23:31
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 01+02/2018 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-06-2018 07:22:05
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T3/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-06-2018 07:22:25
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T4/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-06-2018 13:58:13
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T5/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-07-2018 07:11:36
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T6/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-08-2018 15:49:30
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T7/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-09-2018 15:48:50
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T8/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-10-2018 12:38:53
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T9/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-11-2018 14:19:53
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T10/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-12-2018 10:06:10
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T11/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 29-01-2019 14:26:31
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật  chi phí tháng 12/2018 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé
  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 30-01-2019 08:37:19
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 01/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.

  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-04-2019 09:17:36
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 03/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-05-2019 16:08:04
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 04/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-06-2019 15:50:58
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 05/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-07-2019 13:36:08
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 06/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-08-2019 12:40:41
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 07/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-09-2019 15:49:29
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 08/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-10-2019 15:20:54
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 09/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: banbe6x vào 30-10-2019 06:38:07
Chào cả nhà !

Từ tháng 10/2019 lương của chị Hồng - Đầu bếp chính của Quán cơm 2000đ - Đà Lạt sẽ là 2,500,000đ/tháng các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-11-2019 09:57:38
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 10/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-12-2019 15:25:58
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 11/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-01-2020 11:49:35
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 12/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-01-2020 14:19:09
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 12/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Chào cả nhà,

Cả nhà xem lại file chi phí này giúp Quynh Anh nhé.
Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 17-01-2020 15:44:40
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 01/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-04-2020 15:31:01
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 03/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-05-2020 14:14:30
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 04/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-06-2020 07:26:36
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 05/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-07-2020 07:25:13
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 06/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-08-2020 14:56:19
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 07/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-09-2020 12:01:42
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 08/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-10-2020 11:32:07
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 09/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-11-2020 09:01:59
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 10/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-12-2020 08:09:06
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 11/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-01-2021 13:57:27
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 12/2020 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-02-2021 14:38:15
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 01/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-04-2021 16:12:44
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 03/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-05-2021 15:36:03
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 04/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-06-2021 08:30:37
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 05/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-07-2021 12:48:19
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 06/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 12-08-2021 07:25:04
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 07/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-09-2021 13:42:46
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 08/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-10-2021 08:13:17
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 09/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-11-2021 11:19:51
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 10/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-12-2021 12:02:01
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 11/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-01-2022 13:53:21
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 12/2021 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 24-01-2022 08:26:16
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 1/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 18-03-2022 15:30:44
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 2/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-04-2022 07:50:49
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 3/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 09-05-2022 14:22:01
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 4/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-06-2022 15:22:59
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 5/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-07-2022 14:36:44
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 6/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-08-2022 11:36:47
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 7/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-08-2022 06:37:35
Ngày 12/7/22:
- Chi phúng điếu và vòng hoa viếng Anh Phải: 1,550,000đ.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-09-2022 06:12:12
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 8/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 14-10-2022 07:36:00
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 9/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-11-2022 06:56:45
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 10/2022 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.