Gửi chủ đề "A Lưới_ Huế: xin hỗ trợ gạo,nhu yếu phẩm cho bà con thôn Âr Bả, Quảng Nhâm" tới bạn bè.