Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Chuyên mục

Chưa có bài mới Chưa Cần Giúp Đỡ

Hoàn cảnh đã được xác minh, nhưng chưa cần giúp đỡ.

Quản trị: chiase

1.800 Bài viết269 Chủ đề Bài mới gửi bởi Wendy Duong
trong Re: A Lưới - Huế - Hoàn ...
vào 25-04-2024 08:47:35
Chưa có bài mới ___CẦN GIÚP ĐỠ___

Hoàn cảnh đã được xác minh, đang cần giúp đỡ.

Quản trị: chiase

30 Bài viết6 Chủ đề Bài mới gửi bởi phuclehuu
trong Re: Huế (A Lưới) - Hai c...
vào Hôm qua lúc 13:33
Chưa có bài mới Mong kết nối

Những hoàn cảnh cần thêm thông tin

231 Bài viết32 Chủ đề Bài mới gửi bởi phuclehuu
trong Re: Nam Đàn, Nghệ An- Bà...
vào 18-04-2024 13:46:37

Hoàn cảnh khó khăn được NTCM xác minh, Đang kêu gọi giúp đỡ.