Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: Kiều Oanh Nguyễn vào 03-04-2021 13:33:19

Tiêu đề: HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI CHƯƠNG TRÌNH T7 YÊU THƯƠNG NĂM 2021
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 03-04-2021 13:33:19
Chào cả nhà, Kiều Oanh gửi cả nhà báo cáo thu chi chương trình thứ 7 yêu thương tháng 1, tháng 2- 2021.
Hiện ngân quỹ của chương trình đã cạn kiệt, rất mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà nhằm duy trì hoạt động ạ. 
Thân! 
Tiêu đề: Re: HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI CHƯƠNG TRÌNH T7 YÊU THƯƠNG NĂM 2021
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 07-04-2021 09:14:50
Chào cả nhà, Kiều Oanh gửi cả nhà báo cáo thu chi chương trình thứ 7 yêu thương tháng 3/2021.
Thân!
Tiêu đề: Re: HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI CHƯƠNG TRÌNH T7 YÊU THƯƠNG NĂM 2021
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 06-05-2021 07:50:18
Chào cả nhà, Kiều Oanh gửi cả nhà báo cáo thu chi chương trình thứ 7 yêu thương tháng 4/2021.

Thân!
Tiêu đề: Re: HÀ TĨNH - BÁO CÁO THU CHI CHƯƠNG TRÌNH T7 YÊU THƯƠNG NĂM 2021
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 18-07-2021 13:54:55
Chào cả nhà, Kiều Oanh gửi cả nhà báo cáo thu chi chương trình thứ 7 yêu thương tháng 5,6/2021 ạ