Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Góc tưởng nhớ => Tác giả chủ đề:: Trần Quốc Hương vào 16-06-2021 16:53:13

Tiêu đề: Hà Tĩnh : Cụ Nguyễn Thị Nhường ( ngày mất 22/5/2021 )
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-06-2021 16:53:13

Họ và Tên : Nguyễn Thị Nhường 


Năm sinh : 1933

Năm mất : 22/05/1933

Quê Quán : xóm thượng - xã thành lộc - TP . Hà Tĩnh 

Hoàn cảnh : mắt bị mù loà , tuổi già sức yếu , bệnh tật .

TV giới thiệu : Lắng Nghe Lòng Bạn  ( ngày viết bài  03/11/2018 )

TV xác minh  : Vânkieuxa ( ngày viết bài 05/11/2018 )

Hình Thức giúp đỡ của NTCM 


Xuất quỹ CMTX 200.000₫ + 10kg gạo  và nhu yếu phẩm mỗi tháng   ( 12/2018 - 6/2019 ) 

Anh Tùng CMTX 200.000₫ mỗi tháng , trong vòng  6 tháng  ( 10/2019 - 03/2020) 

Anh Trường Giang  CMTX 200.000₫ mỗi tháng trong vòng 3 tháng  (04/2020 - 6/ 2020 ) .

Xuất quỹ CMTX 200.000₫ + 10kg gạo và nhu yếu phẩm mỗi tháng  ( 7/2020 - 1/2021 ) Chi tiết tại đây : 

https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=88833.0