Tin chung:

Tin chung


  SÀI GÒN - BỮA ĂN CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ MÙA COVID 2021
  BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG

Chuyên giúp đỡ những gia đình nghèo có người thân mất mà không đủ tiền lo hậu sự.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 1 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Anh Nam_ Hoàn cảnh CMTX mất vì ung thư _ cần giúp đỡ

Bài mới banbe6x tạo 8 tháng trước,
Tác giả Tran Ha tạo 8 tháng trước

5 Trả lời
467 Lượt xem
Bài mới 07-01-2021 22:42:45
gửi bởi banbe6x
BRVT- Anh Hùng- Hỗ trợ chi phí mai táng

Bài mới banbe6x tạo 4 năm trước,
Tác giả le phung tạo 4 năm trước

4 Trả lời
730 Lượt xem
Bài mới 16-08-2017 23:35:22
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Anh Lự - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 4 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 4 năm trước

9 Trả lời
1.547 Lượt xem
Bài mới 15-04-2017 05:56:34
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Anh Hoan - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

5 Trả lời
916 Lượt xem
Bài mới 13-12-2019 13:47:43
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Anh Khiêu - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới lathuvang tạo 4 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 4 năm trước

11 Trả lời
1.233 Lượt xem
Bài mới 30-06-2017 14:29:06
gửi bởi lathuvang
8 Trả lời
1.184 Lượt xem
Bài mới 09-12-2019 21:12:15
gửi bởi Lắng nghe lòng bạn
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Chị Bình - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 10 tháng trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

10 Trả lời
635 Lượt xem
Bài mới 02-11-2020 05:06:00
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Câm Xuyên) - Chị Thanh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 2 năm trước

7 Trả lời
1.075 Lượt xem
Bài mới 07-09-2019 05:33:28
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Em Cường - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới mongthuynavy1992 tạo 3 năm trước,
Tác giả mongthuynavy1992 tạo 3 năm trước

5 Trả lời
1.428 Lượt xem
Bài mới 27-08-2018 15:14:01
gửi bởi mongthuynavy1992
Hà Tĩnh (Can Lộc ) - Chị Hằng - Cần hồ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

11 Trả lời
709 Lượt xem
Bài mới 08-05-2020 07:39:04
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Kỳ Anh) - Anh Thiệu - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 1 năm trước,
Tác giả Lắng nghe lòng bạn tạo 1 năm trước

6 Trả lời
814 Lượt xem
Bài mới 07-01-2020 20:20:02
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Lộc Hà) - Cụ Phẩm - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

7 Trả lời
576 Lượt xem
Bài mới 15-05-2020 08:01:35
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh (Thạch Hà) - Anh Sinh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

6 Trả lời
717 Lượt xem
Bài mới 20-05-2020 10:09:42
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) - Cháu Hoài Thu - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 2 năm trước

6 Trả lời
2.015 Lượt xem
Bài mới 18-04-2019 07:32:59
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh - Anh Hoàng Anh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 2 năm trước,
Tác giả Kiều Oanh Nguyễn tạo 2 năm trước

9 Trả lời
1.692 Lượt xem
Bài mới 09-11-2018 14:19:53
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh - Anh Hùng - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 3 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 3 năm trước

9 Trả lời
979 Lượt xem
Bài mới 14-11-2017 19:52:13
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh - Anh Lê Được - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

3 Trả lời
1.764 Lượt xem
Bài mới 19-11-2019 11:09:39
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh - Anh Quốc - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 3 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 3 năm trước

7 Trả lời
1.773 Lượt xem
Bài mới 11-08-2018 14:41:39
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh - Anh Sơn cần hỗ trợ mai táng.

Bài mới VânKiêuSa tạo 2 tháng trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 2 tháng trước

6 Trả lời
562 Lượt xem
Bài mới 04-07-2021 07:52:25
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh - Anh Thành - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 3 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 3 năm trước

7 Trả lời
792 Lượt xem
Bài mới 09-01-2018 22:26:37
gửi bởi banbe6x