Tin chung

Tin chung

Tác giả Chủ đề: Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 115022 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #935 vào: 21-10-2022 14:13:30
Quỹ cơm Saigon đã nhận
Ngày 04/10/22:
- Chị Ngô Tuyết ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Anh Hùng (Q11) ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
- CTy Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Hồng ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Ngụy Như Nam (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 04/10/22: 488,000đ (244ph).
Ngày 06/10/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 06/10/22: 494,000đ (247ph).
Ngày 08/10/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 08/10/22: 484,000đ (242ph).
Ngày 11/10/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 11/10/22: 434,000đ(217ph).
Ngày 12/10/22:
- Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T10: 3,000,000đ.
Ngày 13/10/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 13/10/22: 400,000đ (200ph).
Ngày 14/10/22:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 15/10/22:
- Anh Trung (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 15/10/22: 484,000đ(242ph).
Ngày 18/10/22:
- Chị Doit CMTX T11: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #934 vào: 11-10-2022 15:23:01
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 01/10/22:
- Chị Tào Quế Ngọc (Q 8 ) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Vy (Q 8 ) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 01/10/22: 582,000đ(291ph).
Ngày 04/10/22:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T10: 200,000đ.
Ngày 05/10/22:
- Chị ADTB CMTX T10: 500,000đ.
Ngày 06/10/22:
- Anh Danhq11 ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 08/10/22:
- Chị KLHuong CMTX T10: 200,000đ.
Ngày 10/10/22:
- MTQ có số GD 086876.101022.103801 CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #933 vào: 04-10-2022 14:51:17
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 13/9/22:
- Cô Hạnh ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Bạn Vy (Q 8 ) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 13/9/22: 370,000đ (185ph).
Ngày 15/9/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 15/9/22: 388,000đ (194ph).
Ngày 14/9/22:
- Anh Từ Vương (Q11) ủng hộ KTX: 1,500,000đ.
- Tô Mỹ Nghi (Q10 ) ủng hộ KTX: 1,500,000đ.
Ngày 17/9/22:
- Chú Ba Kháng ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 17/9/22: 416,000đ(208ph).
Ngày 20/9/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 20/9/22: 382,000đ (191ph).
Ngày 21/9/22: 
- Lãi STK 1T: 1,012,909đ.
Ngày 22/9/22:
- Chị Nguyen Quynh ủng hộ KTX: 320,000đ.
- Chị Hạnh (Nha Trang) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Vân Trang (Mỹ) ủng hộ KTX: 2,500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 22/9/22: 396,000đ (198ph).
Ngày 24/9/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 24/9/22: 440,000đ (220ph).
- Lãi STK 12T: 59,220,000đ.
Ngày 25/9/22:
- Chị Bien Thi Thuy Kieu CMTX T9,10: 1,000,000đ.
- Lãi T9 ATM: 3,730đ.
Ngày 26/9/22:
- Chị Hạnh (Nha Trang) ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 27/9/22:
- Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Cô Nữ (Q10) ủng hộ KTX: 100,000đ.
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 80,000đ.
- Anh Trần Trí Bảo ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 27/9/22: 452,000đ (226ph).
Ngày 29/9/22:
- Chị Huyền, Hoa, Khanh  ủng hộ KTX: 600,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 29/9/22: 474,000đ (237ph).
Ngày 30/9/22:
- Chị Thảo (Q11) ủng hộ KTX: 2,500,000đ.
- Chị Uyên (Q11) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- CTy Lá Phong (Q11) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Lãi STK 12T : 46,060,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.


Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #932 vào: 21-09-2022 19:19:39
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 01/9/22:
- Anh Tung  ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 01/9/22: 342,000đ (171ph).
Ngày 03/9/22:
- Chị ADTB CMTX T9: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 03/9/22: 380,000đ (190ph).
Ngày 05/9/22:
- Chị Linh (Q10) ủng hộ KTX: 2,500,000đ.
- Chị Loan Anh, chị Ngân (Mỹ) ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Tường Vân (Q5) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Vân (Q10) ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 06/9/22:
- Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Cty mỹ phẩm Minh Phượng ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Anh Trần Trí Bảo ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 06/9/22: 426,000đ (213ph).
Ngày 08/9/22:
- Cô Thánh Nữ ủng hộ KTX: 500,000đ.
- ANh Trung Hớn Vỹ ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T9: 3,000,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 08/9/22: 414,000đ (207ph).
Ngày 09/9/22:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Vân (Q10) ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Thu (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 10/9/22:
- Cô Nữ (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Tuấn và ac phòng kinh doanh ủng hộ KTX: 8,000,000đ.
- Anh Do Huu Minh CMTX T9: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 10/9/22: 710,000đ (355ph).
Ngày 11/9/22:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 14/9/22:
- Chị KLHuong CMTX T9: 200,000đ.
Ngày 17/9/22:
- Anh(chị) CRCC Asian ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 19/9/22:
- Chị Doit CMTX T10: 1,000,000đ.
- Chị KLHuong CMTX T9: 200,000đ.
- MTQ có số GD 558804.190922.155353 ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #931 vào: 07-09-2022 15:13:56
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 25/8/22:
- Anh Tuấn ( Q10) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 25/8/22: 292,000đ (146ph).
Ngày 26/8/22:
- Chị Hiền (Q10) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 27/8/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 27/8/22: 296,000đ(148ph).
Ngày 29/8/22:
- Anh Bảo (Q10) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 30/8/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 30/8/22: 336,000đ(168ph).
Ngày 31/8/22:
- Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T9: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

 • BAN QUẢN TRỊ
 • Người Tôi Cưu Mang
 • *****
 • Bài viết: 1.476
 • Thanked: 2637 times
 • Thích 34
 • Giới tính: Nam
Trả lời #930 vào: 07-09-2022 11:51:29
Cập nhật ủng hộ hiện vật của Quán cơm trong thời gian qua:

Ngày 18/8
- Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (Quận 5) ủng hộ 50kg gạo, 4kg đường
- Nguyễn Thị Điệp (Quận 5) ủng hộ 100kg gạo

Ngày 20/8
- Cô Mai (Mỹ) ủng hộ 300kg gạo

Ngày 21/8
- Số 84 Ngô Quyền (Quận 10) ủng hộ 100kg gạo

Ngày 25/8
- Ông bà Trí Đặng và các con (Mỹ) ủng hộ 200kg gạo
- Anh Phương, anh Tiến (Quận 8 ) ủng hộ 10 thùng chao

Ngày 27/8
- Bàn Tùng (quận 7) ủng hộ 50kg gạo

Ngày 31/8
- Dương Từ Uyển Huê - Từ Tịnh Phối ủng hộ 75kg gạo

Cảm ơn sự chung tay của Quý Mạnh Thường Quân!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #929 vào: 27-08-2022 14:16:05
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 17/8/22:
- Gia Đình 221 Lê Đại Hành ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 18/8/22:
- Anh Hiếu - Chị Trúc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Phạm Quốc Việt, Phạm Minh Huy (Q3) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 18/8/22: 262,000đ (131ph).
Ngày 19/8/22:
- Bạn Ngân (Q1) ủng hộ KTX: 400,000đ.
Ngày 20/8/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 20/8/22: 294,000đ (147ph).
Ngày 22/8/22:
- Chị Doit CMTX T9: 1,000,000đ.
- Lãi STK 1T: 1,009,565đ.
Ngày 23/8/22:
- Chị Linh (Q5) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Nguyên (Q5) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Thành (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- ANh Như (Bình Tân) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 23/8/22: 270,000đ (135ph).
Ngày 25/8/22:
- Lãi T8 ATM: 4,755đ.
Ngày 27/8/22:
- Anh(chị) Phuc An ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #928 vào: 19-08-2022 13:37:54
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 09/8/22:
- Chị Vi (Q10) ủng hộ KTX 60USD: 1,380,000đ.
Ngày 10/8/22:
- Chị Nguyễn Ngọc Phượng (Q10) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 11/8/22:
- Anh Tuyến (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Nguyễn Khiêm ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Chú Lợi (Q10) ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 11/8/22: 264,000đ (132ph).
Ngày 12/8/22:
- Chị Xuan Lan ủng hộ KTX: 600,000đ.
Ngày 13/8/22:
- Chị Hồng Loan (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 13/8/22: 280,000đ (140ph).
Ngày 15/8/22:
- Chị Ngô Thị Huệ (Q11) ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Chị Bùi Thị Dung (Q11) ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 16/8/22:
- Anh Nguyễn Văn Hùng (Q1) ủng hộ KTX: 800,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 16/8/22: 310,000đ (155ph).
Ngày 18/8/22:
- MTQ có số GD 833912.180822.081017 ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Mai Thi Ngoc Lan Thanh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

 • BAN QUẢN TRỊ
 • Người Tôi Cưu Mang
 • *****
 • Bài viết: 1.476
 • Thanked: 2637 times
 • Thích 34
 • Giới tính: Nam
Trả lời #927 vào: 17-08-2022 12:24:39
Cập nhật ủng hộ hiện vật quán đã nhận trong những ngày qua:

Ngày 20/7
-Võ Bảo Trân (Quận 7) ủng hộ 9kg thịt gà

Ngày 27/7
-Dương Từ Uyển Huê -Từ Tịnh Phối ủng hộ 75kg gạo

Ngày 4/8
-Cô Cúc ủng hộ 50kg gạo
-Cô Thánh Nữ (Quận 10) ủng hộ 15kg gạo

Ngày 5/8
-Cô Nguyễn Thị Xuân Ánh (Nha Trang) ủng hộ 30kg bí đỏ
-Chị Trang ủng hộ:
 • 250kg gạo
 • 10 thùng sữa đậu nành
 • 30lit dầu ăn
 • 11kg đường
 • 5kg muối
 • 5lit nước tương
 • 4.4kg hạt nêm
-Chị Bé (Chợ Thiếc Q11) ủng hộ 30kg dưa leo

Ngày 6/8
-Chị Hoa ủng hộ 45kg đùi tỏi gà

Ngày 8/8
-Bạn Bảo Trân ủng hộ 10kg đùi gà

Ngày 9/8
-Chị Hà Lệ Xuân (Tân Phú) ủng hộ 9kg hạt nêm
-Chị Hoa ủng hộ 20kg chả cá
-Cô Nguyễn Thị Xinh (Quận 1) ủng hộ 50kg gạo
-Chị Lan Hương ủng hộ 10 thùng sữa đậu nành

Ngày 10/8
-Chị Uyển ủng hộ 50kg gạo
-CHị Thanh ủng hộ 10kg gạo

Ngày 12/8
-Chị Nhung Trần ủng hộ 150kg gạo

Ngày 13/8
-Chị Hồng Loan (Quận 10) ủng hộ 70kg gạo

Ngày 16/8
-MTQ ẩn danh ủng hộ 1 thùng sữa đậu nành

Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ!
« Sửa lần cuối: 17-08-2022 12:25:18 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #926 vào: 10-08-2022 19:13:59
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 01/8/22:
- Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T7/22 đến T12/22: 3,000,000đ.
- Chị Trần Mỹ Linh (Q10) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Nhuận Tâm ủng hộ KTX: 550,000đ.
Ngày 02/8/22:
- N GEMS ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Thanh lý dầu cặn: 150,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 02/8/22: 336,000đ (168ph).
Ngày 03/8/22:
- Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T8: 200,000đ.
Ngày 04/8/22:
- Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Cô Thánh Nữ (Q10) ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 04/8/22: 292,000đ (146ph).
Ngày 05/8/22:
- Chị Thanh (Q10) ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 06/8/22:
- Crcc Asia ủng hộ KTX: 1,250,000đ.
- Chị Do Hong Hyen Ngoc ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Thái Phương (chợ Nguyễn Tri Phương - Q10) ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Bạn Vy (Q 8 ) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 06/8/22: 312,000đ (156ph).
Ngày 08/8/22:
- Chị An Nhien Q3 ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị ADTB CMTX T8: 500,000đ.
- Chị KLHuong CMTX T8: 200,000đ.
- Anh Tăng Quân Nam CMTX T8: 3,000,000đ.
Ngày 09/8/22:
- Anh (chị) Nguyen Khanh Dong ủng hộ KTX: 100,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 09/8/22: 342,000đ (171ph).
Ngày 10/8/22:
- Anh Do Huu Minh CMTX T8: 500,000đ.
Chân thánh cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #925 vào: 05-08-2022 20:17:02
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 21/7/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 21/7/22: 286,000đ (143ph).
- Lãi STK1T: 973,876đ.
Ngày 23/7/22:
- Anh Hiền ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Hoàng (Q10) ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 23/7/22: 372,000đ (186ph).
Ngày 25/7/22:
- Tommy Tran/ Supa Dragon ủng hộ KTX: 3,000,000đ.
- Anh Do Tuan Anh ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
- Lãi T7 ATM: 5113đ.
Ngày 26/7/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 26/7/22: 370,000đ( 185ph).
Ngày 27/7/22:
- Chị Nữ ( Q10) ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 28/7/22:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 100,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 28/7/22: 342,000đ (171ph).
Ngày 30/7/22:
- Anh Tung ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hoa ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Bạn Nhân Vị ( Thủ Đức) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 30/7/22: 360,000đ(180ph).
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #924 vào: 21-07-2022 13:48:01
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 12/7/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 12/7/22: 336,000đ( 168ph).
Ngày 14/7/22:
- MTQ có số GD 477677.140722.210541 ủng hộ KTX: 50,000đ.
- Anh Hiếu - Chị Trúc (Gò Vấp) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Ông Lê Thế Hiển ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 14/7/22: 402,000đ (201ph).
Ngày 15/7/22:
- Anh Bảo (Q10) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 16/7/22:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 16/7/22: 384,000đ (192ph).
Ngày 17/7/22:
- An Trần Trí Bảo ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 19/7/22:
- Chị Nguyễn Thị Phước (Trảng Bom - Đồng Nai) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Nguyễn Đông Hải (USA) ủng hộ KTX: 3,000,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 19/7/22: 346,000đ (173ph).
Ngày 20/7/22:
- Chị Doit CMTX T8: 1,000,000đ.
- Cty Lá Phong (Q11) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

 • BAN QUẢN TRỊ
 • Người Tôi Cưu Mang
 • *****
 • Bài viết: 1.476
 • Thanked: 2637 times
 • Thích 34
 • Giới tính: Nam
Trả lời #923 vào: 20-07-2022 13:29:17
Ngày 2/7
-Cô Hường (Quận 10) ủng hộ:
 • 60lit nước tương
 • 15lit dầu ăn
 • 24kg đường
 • 13.5 lit nước mắm
 • 5kg bột ngọt
 • 9kg hạt nêm
 • 20kg muối
Ngày 7/7
-Thảo - Tùng (Quận 10) ủng hộ 10lit dầu ăn, 12lit nước mắm

Ngày 8/7
-Chị Chi (Quận 11) ủng hộ 100kg gạo

Ngày 9/7
-Chị Ngọc Như ủng hộ:
 • 150kg muối
 • 180lit dầu ăn
 • 20kg hạt nêm
 • 100kg đường
 • 20lit nước mắm
Ngày 13/7
-Anh Thiện Hello Coffee ủng hộ 50kg gạo

Ngày 14/7
-Chị Thắm & GĐ Tài - Nguyên (Quận 7) ủng hộ 45kg đùi gà
-Chị PuPu Nguyễn ủng hộ 100kg gạo

Ngày 16/7
- Cô Từ Phúc - Diệu Châu - Chúc Thiện - Châu Tiên ủng hộ 20lit dầu ăn

Ngày 19/7
-Huỳnh Ngọc Thanh ủng hộ 100kg gạo
-Lâm Vĩnh Phong ủng hộ 50kg gạo

Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ!
« Sửa lần cuối: 20-07-2022 13:29:35 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

 • BAN QUẢN TRỊ
 • Người Tôi Cưu Mang
 • *****
 • Bài viết: 1.476
 • Thanked: 2637 times
 • Thích 34
 • Giới tính: Nam
Trả lời #922 vào: 20-07-2022 13:06:01
Cập nhật ủng hộ hiện vật của quán cơm trong những ngày qua:

Ngày 16/6
-Cô Hường (Quận 10) ủng hộ 50kg gạo
-MTQ ẩn danh ủng hộ 40kg chôm chôm

Ngày  17/6
-Anh Huy Kỳ (Dak Lak) ủng hộ 50kg bún gạo

Ngày 18/6
-Anh Duy (Quận 10) ủng hộ 50kg gạo

Ngày 20/6
-Cô DIệu Châu - Từ Phúc - Trúc Thiện ủng hộ:
 • 20 lit dầu ăn
 • 12kg đường
 • 5kg hạt nêm
Ngày 23/6
-Cô Huệ (Quận 3) ủng hộ:
 • 60 lit dầu ăn
 • 24kg đường
 • 2 cây mì khô
Ngày 28/6
-Vũ Duyên (Quận 7) ủng hộ 50kg gạo, 2.5lit nước tương
-Anh Hiếu ủng hộ 50kg gạo, 2.5lit nước mắm

Ngày 30/6
-Dương Từ Uyển Huê - Từ Tịnh Phối ủng hộ 75kg gạo
« Sửa lần cuối: 20-07-2022 13:06:21 gửi bởi letuantu »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3729 times
 • Thích 41
Trả lời #921 vào: 11-07-2022 19:44:51
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 01/7/22:
- Anh Danh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Nữ (Q10) ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 02/7/22:
- Chị Thien Trang, chị Tham ủng hộ KTX: 400,000đ.
- Chị Uyên (Q10) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Chị Hà Thanh Phương (Q5) ủng hộ KTX: 400,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 02/7/22: 296,000đ (148ph).
Ngày 04/7/22:
- Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T7: 200,000đ.
Ngày 05/7/22:
- Hội Bồ câu VN ủng hộ KTX: 5,300,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 05/7/22: 324,000đ (162ph).
Ngày 06/7/22:
- Anh Tung ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 07/7/22: 
- Chị ADTB CMTX T7: 500,000đ.
- Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Anh Thành ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Anh Tăng Quân Nam CMTX T7: 3,000,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 07/7/22: 340,000đ (170ph).
Ngày 09/7/22:
- MTQ có số GD 893365.090722.130013 ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị KLHuong CMTX T7: 200,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 09/7/22: 326,000đ (163ph).
Ngày 10/7/22:
- Anh Do Huu Minh CMTX T7: 500,000đ.
Ngày 11/7/22:
- Chị To Hien Trinh CMTX T7: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg