Tin chung


LÌ XÌ CHO QUỸ NGƯỜI NGHÈO

Tài khoản: 1501 Ngân hàng MB
Tên chủ TK Hoàng Thị Quỳnh Trang

Tin chung


LÌ XÌ CHO QUỸ NGƯỜI NGHÈO

Tài khoản: 1501 Ngân hàng MB
Tên chủ TK Hoàng Thị Quỳnh Trang

Tác giả Chủ đề: Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 114914 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #875 vào: 08-11-2021 15:47:45
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Cập nhật bổ sung ủng hộ tháng 10:
Ngày 05/10/21:
- Cty Mỹ Phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Cô Xuân (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 08/10/21:
- Anh Hùng (Q11) ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 14/10/21:
- Anh Tâm Minh Nguyễn (Mỹ) ủng hộ KTX: 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #874 vào: 03-11-2021 13:51:05
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 01/10/21:
- MTQ có số GD 205312.011021.100750 ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 03/10/21:
- Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T10: 200,000đ.
Ngày 10/10/21:
- Anh Do Huu Minh CMTX T10: 500,000đ.
Ngày 20/10/21:
- Chị Doit CMTX T11,12/2021 và T01/2022: 3,000,000đ.
Ngày 22/10/21:
- Anh Ngụy Như Nam ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 24/10/21:
- MTQ có số GD 578968.211021.214142 ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 25/10/21:
- Lãi T10 ATM: 30,151đ.
- Nhập lại quỹ tồn từ chương trình Hỗ trợ bà con nghèo chống covid19: 182,209,682đ.
Ngày 30/10/21:
- Anh Phong (Q6) ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Saigon bao dung ủng hộ KTX: 20,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #873 vào: 05-10-2021 14:38:08
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 24/9/21:
-Lãi STK 12T: 82,800,000đ.
Ngày 25/9/21:
- Chị Phạm Thúy Hải ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Lãi T9 ATM: 4,624đ.
Ngày 30/9/21:
- Lãi STK 12T: 65,360,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #872 vào: 24-09-2021 06:39:10
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 20/921:
- Chị Doit CMTX T10: 1,000,000đ.
Ngày 22/9/21:
- Chị KLHuong CMTX T9: 200,000đ.
- Chú Lộc ủng hộ KTX: 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #871 vào: 18-09-2021 15:28:50
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 03/9/21:
- Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T9: 200,000đ.
Ngày 07/9/21:
- Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T9,10,11,12/2021: 2,000,000đ.
Ngày 10/9/21:
- Anh Do Huu Minh CMTX T9: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #870 vào: 18-09-2021 15:25:26
Quỹ cơm Saigon đã nhận:
Ngày 10/8/21:
- Cô Tiên (Mỹ) ủng hộ KTX: 7,000,000đ.
Ngày 13/8/21:
- Cô Thành ủng hộ KTX: 400,000đ.
Ngày 25/8/21:
- Lãi T8 ATM: 25,922đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #869 vào: 23-08-2021 10:18:26
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 04/8/21:
- Chị KLHuong CMTX T8: 200,000đ.
Ngày 10/8/21:
- Anh Do Huu Minh CMTX T8: 500,000đ.
Ngày 20/8/21:
- Chị Doit CMTX T9: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #868 vào: 08-08-2021 16:05:34
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 13/7/21:
- Anh(chị) Longannt CMTX T7: 500,000đ.
Ngày 15/7/21:
- Chị Xuân ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Cô Nguyệt (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 18/7/21:
- MTQ có số GD 738261.180721.001735 ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 20/7/21:
- Chị Ann Vân ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Chị Liên Nguyễn ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 21/7/21:
- Cô Nguyệt (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 23/7/21:
- Chị Doit CMTX T8: 1,000,000đ.
Ngày 25/7/21:
- Lãi T7 ATM: 20,956đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #867 vào: 13-07-2021 07:18:37
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 04/7/21:
- Anh Nguyễn Thành Hưng(Q8) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 05/7/21:
- Cô Tám (Q10) ủng hộ KTX: 50,000đ.
- Chị ADTB  CMTX T7,8: 500,000đ.
Ngày 06/7/21:
- Anh Ngụy Như Nam (Q10) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Ha Vy ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
- Chị Hoa ủng hộ KTX: 2,000,000đ
Ngày 09/7/21:
- Anh Ly Le Duy ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị KLHuong CMTX T7: 200,000đ.
Ngày 10/7/21:
- MTQ có số GD: 665223.100721.121053 ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 13/7/21:
- Anh Nguyen Trung Dung ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #866 vào: 05-07-2021 20:01:44
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 20/6/21:
- Anh (chị) Yen Ninh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 24/6/21:
- Anh(Chị) Ong Tu Van ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
- Anh(chị) Xuan Anh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Đỗ Kim Oanh (Tân Bình) ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Lá Hotel (Q10) ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Giang (TNV QCSG) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Cổ Minh Khang (Q6) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 25/6/21:
- Chị Doit CMTX T7 : 1,000,000đ.
- Lãi T6 ATM : 4,455đ.
Ngày 26/6/21:
- GĐ Bà Trần thị Ngân (Q3) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 28/6/21:
- Chị Tran Thi Thanh Phuc ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 29/6/21:
- Anh Cổ Minh Khang (Q6) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/6/21:
- MTQ có số GD 982533.300621.170519 ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T1---> T8/2021 : 4,000,000đ.
- Anh Nhannguyenak  CMTX T7 : 5,400,000đ
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

 • BAN QUẢN TRỊ
 • Người Tôi Cưu Mang
 • *****
 • Bài viết: 1.476
 • Thanked: 2636 times
 • Thích 34
 • Giới tính: Nam
Trả lời #865 vào: 02-07-2021 10:30:58
letuantu cập nhật ủng hộ hiện vật của quán cơm trong thời gian qua:

Ngày 2/6
-Cô Phụng (Quận 10) ủng hộ 20kg thịt bò
Ngày 3/6
-Chị Diệu My (Quận 5) ủng hộ 100kg gạo
Ngày 5/6
-Cô Thanh (Chợ Lớn) ủng hộ 50kg gạo
-Cô Lan (Chợ Hòa Bình) ủng hộ 1.5kg pate
-Cô Vân Dung & nhóm bạn ủng hộ 200kg khoai lang
Ngày 7/6
-Chị Hằng, anh Lộc (Quận 10) ủng hộ 4.5kg lạp xưởng
-Bạn Phương Quyên ủng hộ 10kg khoai lang
Ngày 9/6
-Bác Binh Phạm ủng hộ 2 thùng cá mòi hộp
Ngày 12/6
-Chị Bé (Chợ Thiết) ủng hộ 50kg gạo
Ngày 15/6
-Dương Từ Uyển Huê ủng hộ 50kg gạo
-Từ Tịnh Phối ủng hộ 25kg gạo
Ngày 17/6
-Cô Lan (Chợ Hòa Bình) ủng hộ 1kg pate
-Chú Lương (Mỹ) ủng hộ 23 thùng sữa đậu nành
-Chị Bé (Quận 11) ủng hộ 4 thùng bánh bông lan
Ngày 24/6
-Em Phạm Khắc Thịnh ủng hộ 30kg gạo, 5 lit dầu ăn
Ngày 26/6
-Cô Chi ủng hộ 5kg bột ngot
-Anh Phương ủng hộ 100kg gạo
Ngày 29/6
-MTQ Ẩn Danh ủng hộ 50kg gạo
-Báo Thanh Niên ủng hộ 2 thùng khẩu trang

Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đã chung tay ủng hộ!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #864 vào: 20-06-2021 12:53:51
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 15/6/21:
- Chú Lộc ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 16/6/21:
- Cô Ba (Q5) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 17/6/21:
- Anh Nguỵ Như Nam ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Tran Thi Thanh Phuc ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- MTQ có số GD 667033.170621.115457 ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #863 vào: 14-06-2021 00:25:17
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 02/6/21:
- Chị KLHuong CMTX T5,6 : 400,000đ.
- Chị Tám (Q10 ) ủng hộ KTX : 30,000đ.
Ngày 03/6/21:
- MTQ ẩn danh (Q10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Cổ Minh Khang ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 04/6/21:
- Anh(chị) Nguyễn Thiện Thanh (Khánh Hòa) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 05/6/21:
- Chị Thuận (Chợ Bàn Cờ) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Hiếu (Đức) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Kiều (Q10) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Diep Ngoc Hanh ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Chị Le Thi Ngoc My ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh(chị) Ong Tu Van ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 07/6/21:
- Anh(chị) LONGANNT ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 08/6/21:
- Chị Tám (Q10 ) ủng hộ KTX : 50,000đ.
- Anh(chị) Phuong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/6/21:
- Anh(chị) Tang Ngoc Thu ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 10/6/21:
- Chị Pham Thi Thu Thao ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Pham Thi Tam ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh Đỗ Hữu Minh CMTX T6 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, daoconsetre, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

 • BAN QUẢN TRỊ
 • Người Tôi Cưu Mang
 • *****
 • Bài viết: 1.476
 • Thanked: 2636 times
 • Thích 34
 • Giới tính: Nam
Trả lời #862 vào: 07-06-2021 15:15:05
letuantu cập nhật ủng hộ hiện vật của quán cơm trong thời gian qua:

Ngày 27/4
-Cụ bà Nguyễn Thị Nguyệt ủng hộ 37kg gạo
-Chị Ly (Quận 12) ủng hộ 10kg giá

Ngày 28/4
-Tập đoàn Lộc Trời ủng hộ 1000kg gạo

Ngày 5/5
-Chú Nguyễn Đức Thành ủng hộ 100kg gạo

Ngày 6/5
-Ninh ủng hộ 100kg gạo

Ngày 7/5
-TOH Fish (Đồng Nai) ủng hộ 2 thùng đầu cá lóc

Ngày 8/5
-Anh Phú- Thi ủng hộ 10lit dầu ăn, 4kg hạt nêm, 4,5 kg bột ngọt

Ngày 11/5
-Chị Lâm Thị Hồng Trang ủng hộ 30kg gạo
-Cô Huệ ủng hộ: 60lit dầu ăn, 24kg đường

Ngày 12/5
-Chị Anh - Chị yên (Quận 5) ủng hộ 100kg gạo

Ngày 14/5
-Chị Tư - Thảo ủng hộ 5.5kg cá
-Dương Từ Uyển Huê ủng hộ 50kg gạo
-Từ Tịnh Phối ủng hộ 25kg gạo

Ngày 18/5
-Anh Nguyễn Thiện Tùng (Quận 10) ủng hộ: 50kg gạo, 24 lit nước tương

Ngày 19/5
-Chị Tư-Thảo ủng hộ 5kg xoài
-Chú Trung ủng hộ 50kg gạo
-Chị Diễm My ủng hộ: 
 • 25 lit dầu ăn
 • 10kg đường
 • 10kg muối

Ngày 21/5
-Anh Có ủng hộ 1 thùng khẩu trang

Ngày 22/5
-Anh Hiếu (Quận 10) ủng hộ: 50kg gạo, 2.5lit nước mắm, tương

Ngày 23/5
-Chú Trắc Lương (Mỹ) ủng hộ 23 thùng sữa đậu nành

Ngày 24/5
-Cô Sương ủng hộ 3kg khoai tây
-Chị Tư-Thảo ủng hộ 18kg xoài

Ngày 26/5
-Chị Tú (Quận 1) ủng hộ 100kg gạo

Ngày 27/5
-Chị Bé (Quận 11) ủng hộ 15kg rau muống

Ngày 31/5
-Anh Tài - chị Điệp (Quận 5) ủng hộ 50kg gạo
-Bảo Hòa ủng hộ 50kg gạo

Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ!Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.052
 • Thanked: 3720 times
 • Thích 41
Trả lời #861 vào: 04-06-2021 16:01:36
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 20/5/21:
- Tiền bán phiếu bánh mì ngày 20/5/21: 720,000đ (360 ổ).
Ngày 22/5/21:
- Chị Nguyen Thi Kim Thuy ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Xuân ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Tiền bán phiếu bánh mì ngày 22/5/21: 660,000đ (330 ổ).
Ngày 24/5/21:
- Anh(chị) Ong Tu Van ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- MTQ có số GD 887275.240521.151153 ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Ngày 25/5/21:
- Lãi T5 ATM : 2,596đ.
- Tiền bán phiếu bánh mì ngày 25/5/21: 668,000Đ (334ph).
Ngày 26/5/21:
- Chị Doit CMTX T6 : 1,000,000đ.
- Anh Trung (Q10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 27/5/21:
- Anh Long (Mỹ) ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
- Chị Liên Nguyễn (Mỹ) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 27/5/21: 468,000đ (234ph).
- Tiền thu lại tiền tô nhựa (73 tô x 2000đ) : 146,000đ.
Ngày 28/5/21:
- Lãi STK 13T : 84,958,000đ.
Ngày 29/5/21:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 29/5/21: 506,000đ (253ph).
- Tiền thu lại tiền tô nhựa (77 tô x 2000đ) : 154,000đ.
Ngày 31/5/21:
- MTQ có số GD 876390.310521.163051 ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg