Gửi chủ đề "Muốn DKCM nhưng ko có số tai khoan o VN" tới bạn bè.