Tin chung:

Tin chung

Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo Đắk Lắk - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 24633 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #70 vào: 25-10-2013 14:36:02
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 10/10/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 11/10/13 :
- Anh Trung Dang CMTX T10 : 200,000đ.
Ngày 17/10/13 :
- Co Phuong Anh CMTX T10,11,12/2013 : 1,500,000đ.
- Co Bich Van CMTX T10,11,12/2013 : 600,000đ.
Ngày 28/10/13 :
- Chị Uyen Phan ủng hộ KTX : 100,00đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #69 vào: 08-10-2013 21:13:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 01/10/13 :
- Chị hangnt05 ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Senxanh CMTX T10 : 100,000đ.
- Chị NikeCRCC CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 04/10/13 :
- Chị Tran Thi Thanh Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 07/10/13 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10 : 300,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị L.Tran CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị Huyen Trang CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị Q Tran CMTX T10 : 400,000đ.
- Chị H Giao CMTX T10 : 200,000đ.
- Chị N Hoa CMTX T10 : 200,000đ.
- Đồng Nghiệp TungShing CMTX T10 : 6,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #68 vào: 30-09-2013 22:09:16
Ngày 25/9/13, Chị Hien Do CMTX T10 đến T12/2013 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #67 vào: 16-09-2013 20:42:44
Lathuang đã nha65nu3ng hộ cho Nồi cháo Cư pui :
Ngày 02/9/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 04/9/13 :
- Chị Senxanh CMTX T9 : 100,000đ.
Ngày 05/9/13 :
- Chị Th.Vân CMTX T9 : 500,000đ.
- Anh(chị) L.Tran CMTX T9 : 500,000đ.
- Chị H.Trang CMTX T9 : 500,000đ.
- Anh(chị) Q.Tran CMTX T9 : 400,000đ.
- Chị H.Giao CMTX T9 : 200,000đ.
- Chị N.Hoa CMTX T9 : 200,000đ.
Ngày 06/9/13 :
- Chị Tran Thanh Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 09/9/13 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 300,000đ.
Ngày 10/9/13 :
- Anh Ha Huy Cuong CMTX T9 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #66 vào: 03-09-2013 20:20:16
Ngày 30/8/13, Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 6,000,000đ.
Chân thành cảm ơn các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #65 vào: 29-08-2013 16:23:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư pui :
Ngày 22/8/13 :
- Chị Thu Phuong FHI CMTX T8 : 200,000đ.
Ngày 27/8/13 :
- Chị hangnt05 ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị NikeCRCC CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #64 vào: 21-08-2013 14:49:09
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 09/8/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 19/8/13 :
- Anh Ha Huy Cuong CMTX T8 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #63 vào: 07-08-2013 18:07:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 05/8/13 :
- Chị Th.Vân CMTX T8 : 500,000đ.
- Anh(chị) L.Tran CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị H.Trang CMTX T8 : 500,000đ.
- Anh(chị) Q.Tran CMTX T8 : 400,000đ.
- Chị H.Giao CMTX T8 : 200,000đ.
- Chị N.Hoa CMTX T8 : 200,000đ.
- Chị Senxanh CMTX T8 : 100,000đ.
- Đồng Nghiệp TungShing CMTX T8 : 6,400,000đ.
Ngày 06/8/13 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 : 300,000đ.
Ngày 07/8/13 :
- Famous Quan Nhung - TungShing ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #62 vào: 20-07-2013 13:34:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 07/7/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 13/7/13 :
- Chị Nguyen Dieu Huyen CMTX T7 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #61 vào: 07-07-2013 14:46:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 01/7/13 :
- Chị Senxanh CMTX T7 : 100,000đ.
- Chị Ha Tran và Bich Huong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Ha Huy Cuong CMTX T7 : 200,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7--->T12/2013 : 1,800,000đ.
Ngày 05/7/13 :
- Chị Th.Van CMTX T7 : 500,000đ.
- Chị H.Trang CMTXT7 : 500,000đ.
- Anh(chị)L.Tran CMTX T7 : 500,000đ.
- Chị Quyen Tran CMTX T7 : 400,000đ.
- Chị Ng.Hoa CMTX T7 : 200,000đ.
- Chị H.Giao CMTX T7 ; 200,000đ.
- Chị Thu Phuong FHI CMTX T7 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Nguyen Thi Thu Hue

Trả lời #60 vào: 02-07-2013 02:09:19
Em chào Chị Lá :)

Hôm nay em chuyển khoản tiếp phần tiền CMTX ủng hộ nồi cháo Cư Pui -Đaklak  cho 6 tháng cuối năm 2013 (T7, 8, 9, 10, 11, 12): 300 ngđ x 6= 1,8 triệu đồng.

Nhờ Chị kiểm tra & xác nhận nhé. 

Cám ơn Chị!  :)

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #59 vào: 01-07-2013 14:37:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui :
Ngày 28/6/13 :
- Đồng nghiệp TungShing ủng hộ : 5,600,000đ.
- Chị Nguyet & Betty ủng hộ : 200,000đ.
- Anh Trinh Quang Thanh FHI 360 CMTX T5,6,7/2013 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #58 vào: 26-06-2013 14:00:54
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo Cư Pui :
Ngày 11/6/13 :
- Chị Nguyen Dieu Thuy CMTX T6 : 300,000đ.
Ngày 13/6/13 :
- Chị Thu Phương FHI CMTX T6 : 200,000đ.
Ngày 21/6/13 :
- Chị Do Thi Hong Hien CMTX T7,8,9 : 600,000đ.
Ngày 25/6/13 :
- Chị Dinh Thi Yen Nhi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #57 vào: 08-06-2013 14:26:50
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui:
Ngày 03/6/13 :
- Anh(chị) Hai Ha (FHI) ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Tran thanh Ha ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Chị Sen Xanh CMTX T6 : 100,000đ.
Ngày 06/6/13 :
- Anh Namanhsg CMTX T6 : 500,000đ.
- Anh(chị) Th Van CMTX T6 : 500,000đ.
- Chị H.Trang CMTX T6 : 500,000đ.
- Chị L.Tran CMTX T6 : 500,000đ.
- Chị Quyen Tran CMTX T6 : 400,000đ.
- Chị Ng.Hoa CMTX T6 : 200,000đ.
- Chị H.Giao CMTX T6 : 200,000đ.
Ngày 07/6/13 :
- Tập thể đồng nghiệp TungShing : 6,400,000đ.
- Anh Ha Huy Cuong CMTX T6 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.469
 • Thanked: 1634 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #56 vào: 31-05-2013 21:41:27
Ngày 31/5/13,Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Cư Pui của :
- Chị Diemdiem ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Love_nobeder ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Ms Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Mr Henry Lin ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh Chung (bạn của ThaiDzuy) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi