Tin chung:

Tin chung

CHIA BUỒN GIA QUYẾN
Kiều Xuân Trường Trường

Tác giả Chủ đề: nồi cháo Quảng Trị - Cập nhật chi Phí năm 2017  (Đã xem 919 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #10 vào: 22-12-2017 10:32:38
dragon cập nhật chi phí đi chợ của nồi cháo tháng 11/2017
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #9 vào: 22-12-2017 10:31:05
dragon cập nhật chi phí đi chợ của nồi cháo tháng 10/2017
Tuần 1
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 5

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #8 vào: 22-12-2017 10:29:21
dragon cập nhật chi phí đi chợ của nồi cháo tháng 9/2017
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #7 vào: 22-12-2017 10:28:00
dragon cập nhật chi phí đi chợ của nồi cháo tháng 8/2017
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #6 vào: 19-08-2017 00:07:20
Tháng 7/2017
TUẦN 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 5

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #5 vào: 19-08-2017 00:05:17
dragon báo cáo chi phí đi chợ nồi cháo Quảng Trị tháng 6/2017
TUẦN 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #4 vào: 26-05-2017 00:45:46
Chi phí tiền đi chợ nồi cháo Quảng Trị tháng 4/2017
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 5

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #3 vào: 26-05-2017 00:43:19
Chi phí tiền đi chơ nồi cháo Quảng Trị tháng 3/2017
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2: Nghỉ (do gia đình của địa điểm nấu cháo có việc riêng)

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.155
 • Thanked: 171 times
 • Khen tặng 11
Trả lời #2 vào: 26-05-2017 00:40:09
Tiền đi chợ nồi cháo Quảng Trị tháng 2/2017
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Cập nhật chi Phí nồi cháo Quảng Trị

 • bạn
Trả lời #1 vào: 26-05-2017 00:37:21
Dragonfly xin cập nhật tiền đi chợ tháng 1/2017
Tuần 1:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 5: Nghỉ tết âm lịch: