Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 05-06-2013 14:44:51

Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-06-2013 14:44:51
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 01/6/13 :
- Chị Hanoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hoa Pham ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 03/6/13 :
- Chị Nguyễn Thị Hồng Phúc ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-06-2013 14:34:18
Lathuvangd đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 06/6/13 :
- Anh(chị) Thien Van ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 07/6/13 :
- Chị Hong (ban Dao Nguyen) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-06-2013 14:08:55
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 19/6/13 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 24/6/13 :
- Anh Cuongnguyen & ThaiDzuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ kinh phí mua sắm và ứng tiền chợ ban đầu : 9,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 15-07-2013 09:26:18
Ngày 14/07/2013
Anh Thắng( Win 78) ủng hộ :200.000đ
    Phương( Hoa xương rồng) ủng hộ : 200.000đ
Số tiền này Hoa xương rồng sẽ chuyển vào TK cho Điệp nhé.
Bạn Tuấn (qdiso) ủng hộ 5kg gạo cho tuần 2 tháng 7/2013.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-07-2013 15:45:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 28/6/13 :
- Cuongnguyen&ThaiDzuy ủng hộ KTX (bổ sung): 500,000đ.
- Đồng nghiệp Tungshing ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 02/7/13 :
- Chị Gaumevidai CMTX T7,8,9/2013 : 300,000đ.
Ngày 17/7/13 :
- Chị ADKN CMTX 12 tháng (T7/2013--->T6/2014) : 1,200,000đ.
Ngày 19/7/13 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 25/7/13 :
- Anh tminhnguyen ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-08-2013 14:56:36
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 05/8/13 :
- Đồng nghiệp TungSing CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 08/8/13 :
- Chị Thien Van CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 15/8/13 :
- Chị Van Thuy (ban Thien Van) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/8/13 :
- Anh Leminh41 CMTX T8 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-09-2013 19:55:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 27/8/13 :
- Bé Hiền, Minh và Cà chua CMTX T9 : 200,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Anh Le Quoc Vinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/8/13 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-09-2013 20:37:45
Ngày 05/9/13, chị Thien Van ủng hộ KTX : 500,000đ.
Cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-09-2013 22:07:55
Ngày 19/9/13, Anh Leminh41 CMTX T9 : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-10-2013 14:31:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 01/10/13 :
- Bé Hiền, Minh &Cà chua CMTX T10 : 200,000đ.
Ngày 07/10/13 :
- Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 :300,000đ.
Ngày 21/10/13 :
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 04-11-2013 22:38:39
@Chị Lathuvang:
 
Đồng nghiệp Tungshing ủng hộ 600,000 VN cho Cháo Thanh Hoá. Em đã chuyển.

Chị kiểm tra giùm em nha.

Thân mến,
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-11-2013 21:32:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 01/11/13 :
- Bé Hiền, Minh & Cà chua CMTX T11 : 200,000đ.
Ngày 04/11/13 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 600,000đ.
Ngày 08/11/13 :
- Chị Thien Van CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 19/11/13 :
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-12-2013 23:36:24
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 01/12/13 :
- Bé Hiền,Minh &Cà chua CMTX T12 : 200,000đ.
Ngày 04/12/13 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 400,000đ.
Ngày 09/12/13 :
- Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2014 22:12:32
Ngày 19/12/13, anh Leminh41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-01-2014 22:38:31
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 02/01/14 :
- Bé Hiền,Minh & Cà chua CMTX T01 : 200,000đ.
Ngày 06/01/14 :
- Chị Thien Van CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 08/01/14 :
- Chị Le Linh (bạn Hoa Xương Rồng) CMTX T01--->T5/2014 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-01-2014 17:47:47
Cập nhật bổ sung tháng 12/2013 :
Ngày 31/12/13 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2014 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-01-2014 09:17:43
Ngày 20/01/14, Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
- Chị Thien Van CMTX T02 : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-02-2014 16:43:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 27/01/14 :
- Các thành viên ủng hộ KTX : 950,000đ.
Ngày 04/02/14 :
- Bé Hiền,Minh & Cà chua CMTX T02 : 200,000đ.
Ngày 17/02/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
Ngày 19/02/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-03-2014 22:51:07
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/3/14 :
- Chị Thien Van CMTX T3 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 400,000đ.
Ngày 07/3/14 :
- Bé Hiền, Minh & Cà chua CMTX T3 : 200,000đ.
Ngày 19/3/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-04-2014 16:44:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/4/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 08/4/14 :
- Bé Hiền, Minh & Cà chua CMTX T4 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T4 : 500,000đ.
- Anh(chị) Hoc Do (bạn Thuong Trinh) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 21/4/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2014 10:36:55
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 29/4/14 :
- Anh(chị) bnle ủng hộ KTX : 234,000đ.
Ngày 04/5/14 :
- Bé Hiền,Minh & Cà chua CMTX T5 : 200,000đ.
Ngày 05/5/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-05-2014 12:52:13
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 06/5/14 :
- Chị Thien Van CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 08/5/14 :
- Chị Nguyen Huong(ban Hoa Xương Rồng) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-06-2014 15:36:53
Ngày 19/5/14, Anh Leminh41 CMTX T5 Nồi cháo Thanh Hóa.
Chân thành cảm ơn anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-06-2014 11:36:31
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/6/14 :
- Chị Le Huong Giang ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 04/6/14 :
- Chị Thien Van CMTX T6 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 400,000đ.
Ngày 06/6/14 :
- Bé Hiền,Minh& Cà Chua CMTX T6 : 200,000đ.
Ngày 08/6/14 :
- Anh(chị) Viethuong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-07-2014 14:59:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 09/6/14 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5,6 : 200,000đ.
Ngày 19/6/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-07-2014 20:46:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 02/7/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 03/7/14 :
- Bé Hiền,Minh &Cà chua CMTX T7 : 200,000đ.
Ngày 10/7/14 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 100,000đ.
Ngày 18/7/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-08-2014 09:37:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/8/14 :
- Chị Thiên Vân CMTX T7+8 : 1,000,000đ.
Ngày 05/8/14 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T8 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-08-2014 21:48:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/8/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T8 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-09-2014 21:27:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 28/8/14 :
- Chị Le Linh (bạn Hoa Xương Rồng) CMTX T6,7,8,9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-09-2014 21:23:17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/9/14 :
- Chị Thien Van CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 09/91/4 :
- Chị Thanh (Bạn Lê Hương Giang) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 300,000đ.
- Anh Phuclehuu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/9/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2014 11:19:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/10/4 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 20/10/14 :
- Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 29/10/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-11-2014 15:19:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/11/14 :
- Anh(chị) Nguyen Thanh (bạn của Hương Giang) CMTX T10,11 : 4,000,000đ.
Ngày 07/11/14 :
- Chị Thien Van CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 12/11/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
Ngày 19/11/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-12-2014 15:00:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/12/14 :
- Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 10/12/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 400,000đ.
Ngày 19/11/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-01-2015 18:07:36
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/01/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 07/01/15 :
- Chị Thien Van CMTX T01 : 500,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5/2014--->T01/2015 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-01-2015 14:37:07
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 07/01/15 :
- Chị Thanh (bạn Hương Giang) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Chị Huong Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thanh Hien CMTX T01 : 100,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-02-2015 20:25:11
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/01/15 :
- ANh Leminh41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 27/01/15 :
- Anh Trần Quang Cường CMTX 01 : 100,000đ.
- Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-02-2015 21:06:25
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/02/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
Ngày 03/02/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T02 : 100,000đ.
- Anh Le An ủng hộ KTX : 50,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 19/02/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-03-2015 16:11:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/3/15 :
- Chị Thien Van CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 03/3/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T3,4 : 200,000đ.
Ngày 09/3/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 300,000đ.
Ngày 12/3/15 :
- Chị Thanh Hien CMTX T2,3 : 200,000đ.
- Chị Nguyen Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-03-2015 20:56:13
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/3/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 25/3/15 :
- Chị Le Linh CMTX T11/14 ---> T5/2015 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-04-2015 21:33:02
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/4/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T4 : 500,000đ.
- Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-04-2015 21:01:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/4/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-05-2015 09:48:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 06/5/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-05-2015 14:00:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/5/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-06-2015 15:59:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/6/15 :
- Chị Nguyễn Thi Dieu Huyen CMTX T2-->T6 : 500,000đ.
Ngày 04/6/15 :
- ANh(chị) Pingping CMTX T5,6 : 200,000đ.
- Anh Trần Quang Cường CMTX T5,6 : 200,000đ.
- Anh Minh Pham CMTX T5,6 : 300,000đ.
Ngày 05/6/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 08/6/15 :
- Ban chi Loan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Duc Khue ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-07-2015 19:30:46
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/6/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 30/6/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-07-2015 23:26:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/7/15 :
- Anh Tran Quang Cuong CMTX T7,8 : 200,000đ.
Ngày 06/7/15 :
- Chị Thien Van CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 08/7/15 :
- Anh Ba Thang ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Le Giang ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Lan Anh Nguyen ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Nam Tran ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Le Huong Giang ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Van Hair ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-07-2015 04:22:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/7/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-08-2015 01:43:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 06/8/15 :
- Chị Thienvan CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 13/8/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T8 : 300,000đ.
- Chị Quyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Huong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Me Moon ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-08-2015 06:36:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 25/8/15:
- Anh Tuan Minh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hương Le ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh(chị) Minh Pham CMTX T8,9,10/15 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-09-2015 08:15:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/9/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T9 : 300,000đ.
- Chị Thu Huong Vu CMTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-09-2015 06:01:38
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/9/15:
- Me Moon ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 08/9/15:
- Chị Tran Hien ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/9/15:
- Chị Thien Van CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-09-2015 21:38:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 15/9/15:
- Anh Leminh41 CMTX T8,9 : 1,000,000đ.
Ngày 23/9/15:
- Anh Tran Quang Cuong CMTX T8,9 : 200,000đ.
- Bé Bao Anh ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Bao Quyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-10-2015 06:21:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 30/9/15:
- Anh Duc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thien Van CMTX  T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-10-2015 22:10:20
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/10/15:
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 12/10/15:
- Bon Bi CMTX Quý 4 : 500,000đ.
- Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,00đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-11-2015 00:01:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 15/10/15:
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-11-2015 04:01:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/11/15 :
- Chị ThienVan CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 04/11/15:
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
Ngày 09/11/15:
- Chị Thu Huong Vu CMTX T11 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2015 21:25:20
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/11/15:
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 23/11/15 :
- Chị Hien Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Lan Tran ủng hộ KTX : 500,00đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-12-2015 20:48:09
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/12/15 :
- Chị Huong Le ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Chị Thuy Tran ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Vu Tuan Minh  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 02/12/15 :
- Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 03/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 300,000đ.
Ngày 15/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 đến T12 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-12-2015 13:47:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/12/15 :
- Chị Huong Le CMTX T12 : 100,000đ.
- Chị Hang Xinh  ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh LeMinh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-12-2015 20:56:31
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 31/12/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2016 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-01-2016 14:25:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/01/16 :
- Chị Le Linh CMTX T6--->T12/2015 : 700,000đ.
Ngày 05/01/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 06/01/16 :
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Tran Quang Cuong CMTX T01--->T5/2016 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-01-2016 14:05:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 18/01/16 :
- Chị Dung Trinh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/01/16 :
- Anh(chị) Van Anh Truong Nguyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-02-2016 16:09:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 29/01/16 :
- Anh Pham Van Hai  ủng hộ KTX : 300,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-02-2016 14:44:46
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/02/16 :
- Nhóm Van,Trang,Hoa CMTX T2 : 500,000đ.
Ngày 03/02/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 700,000đ.
Ngày 04/02/16 :
- Chị Yen Hoanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 15/02/16 :
- Chị Nguyễn Thị Nhung ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Viet Ha CMTX T3,4 : 1,000,000đ.
- Chị Cao Loan ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh Thanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Yen Hoanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chi Huyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-03-2016 15:04:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/02/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-03-2016 17:52:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/3/16 :
- Nhóm Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T3 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 400,000đ.
Ngày 06/3/16 :
- Chị Lê Thị Vân Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2016 13:57:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/3/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-04-2016 18:27:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/4/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 04/4/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 07/4/16 :
- Chị Dung Trinh CMTX T4 : 500,000đ.
- Bạn chị Viet Ha Le ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Nguyen Anh Nga CMTX T4,5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-05-2016 16:56:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/4/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-05-2016 20:01:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/5/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 10/4/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 300,000đ.
Ngày 16/5/16 :
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX  : 400,000đ.
Ngày 24/5/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 25/5/16 :
- Chị Dang To Quyen ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-06-2016 16:04:03
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/6/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 07/6/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 17/6/16 :
- Bạn Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/6/16 :
- Chị Anh Nga CMTX T6,7 : 1,000,000đ.
- Anh Minh Huy ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Ngoc Paul ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Em Thong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 21/6/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 23/6/16 :
- Chị Hong Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Luan ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Vu Minh ủng hộ KTX : 500,0000đ.
- Chị Viet Ha Le CMTX T5,6 : 1,000,000đ.
- Chị Kim Lien CMTX T5,6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị em.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-07-2016 20:04:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/7/16 :
- Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T7 : 800,000đ.
Ngày 02/7/16 :
- Chị Ly Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Kim Lien CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 04/7/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-07-2016 20:17:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 13/7/16 :
- Chị Viet Ha CMTX T7,8 : 1,000,000đ.
- Chị Hong Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Nam Tran ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Học sinh chị Viet Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/7/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-08-2016 11:51:50
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 22/7/16 :
- Chị Thuy Ngo ủng hộ KTX : 2,225,000đ.
- Chị Gia Bao tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-08-2016 12:01:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/8/16 :
- Đồng nghiệp TungShing  CMTX T8 : 400,000đ.
Ngày 05/8/16 :
- Chị Le Thi Kim Lien  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/8/16 :
- Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 12/8/16 :
- Anh Tran Quang Cuong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-09-2016 17:49:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 12/8/16 :
- Bạn chị Binh Le ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/8/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-09-2016 17:56:50
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/9/16 :
- Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 07/9/16 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 700,000đ.
Ngày 09/9/16 :
- Anh Cong Tuan ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Thong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Huy ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Ko TY ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Chau ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Quoc Anh ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Bao ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh(chị) Mau Anh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Ha Tuan ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Duc Lan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh(chị) Gia Bao ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Kim Liên ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Bạn Pham Hai ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-10-2016 13:35:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/9/16 :
- Anh Leminh_41 CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 30/9/16 :
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T10 : 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-10-2016 15:13:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/10/16 :
- Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T10 : 500,000đ.
- Chi Cuc, Chi Thuy, Chi Lien ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 06/10/16 :
- Chị Ngo Thi Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/10/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-11-2016 10:22:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/11/16 :
- Chị Le Thi Kim Lien CMTX T11 : 500,000đ.
- Chi An ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Thanh Hien ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Bạn Keo Dang ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 02/11/16 :
- Đồng nghiệp USG Friends CMTX T11 : 600,000đ.
Ngày 05/11/16 :
- Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 10/11/16 :
- Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Anh Nga ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Yen Hoanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Thu Huong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Duong Thuy ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-12-2016 09:57:20
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 21/11/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-12-2016 11:33:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/12/16 :
- Đồng nghiệp USG  CMTX T12 : 600,000đ.
Ngày 08/12/16 :
- Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 16/12/16 :
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Lien ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Le ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Be Bong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/12/16 :
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 10-01-2017 09:14:20
Chị Điệp ơi!
Có chị Lê Vân Anh hàng tháng vẫn chuyển 500kj cho nồi chao Thanh Hóa. Nhưng chị ấy chuyển bằng ATM nên ko hiển thị nội dung được> Chị để ý giúp em với ạ. Em cảm ơn chịu nhiều!
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-01-2017 12:58:23
Trích dẫn của: \"Hoa xương rồng\" post=96228
Chị Điệp ơi!
Có chị Lê Vân Anh hàng tháng vẫn chuyển 500kj cho nồi chao Thanh Hóa. Nhưng chị ấy chuyển bằng ATM nên ko hiển thị nội dung được> Chị để ý giúp em với ạ. Em cảm ơn chịu nhiều!

@Hoa xương rồng : chị có nhận ủng hộ của Lê Thị Vân Anh  hàng tháng nhưng chị đã nhập vào Quỹ quán cơm SG do ko ghi rõ nội dung hay nhắn tin. Em xem đường link quán cơm SG nhé:
http://nguoitoicuumang.com/index.php/forum?view=topic&catid=10&id=17352&start=624
Vậy từ tháng này chị sẽ cập nhật vào Quỹ NC Thanh Hóa khi Vân Anh chuyển tiền. Em nhắn Vân Anh cho xin số TK để chị cập nhật dc chính xác . Cảm ơn em, cảm ơn Vân Anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 13-01-2017 10:29:18
Chào chị Điệp:
Số TK của chị Lê Vân Anh là: 0781003797358 tại ngân hàng VCB Thanh Hóa chị nhé!
Cảm ơn chị nhiều ạ
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-01-2017 13:58:01
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/01/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 05/01/17 :
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 06/01/17 :
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 19-01-2017 09:05:24
Ngày 19/11 Hoa xương rồng chuyển vào TK chị Điệp: 4.500K
1.Chị Lệ : 2trieu
2. Chị Cúc: 500K
3. Chị Hằng :1trieu
4. Chị Hòa : 1 triẹu
Cảm ơn các chị rất nhiều ạ
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-01-2017 20:31:27
Trích dẫn của: \"Hoa xương rồng\" post=96366
Ngày 19/11 Hoa xương rồng chuyển vào TK chị Điệp: 4.500K
1.Chị Lệ : 2trieu
2. Chị Cúc: 500K
3. Chị Hằng :1trieu
4. Chị Hòa : 1 triẹu
Cảm ơn các chị rất nhiều ạ

Chị đã nhận 4,500,000đ nói trên . Cảm ơn em.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-02-2017 21:56:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/02/17 :
- Nhóm bạn Van ,Trang, Tran, Hoa CMTX T02 : 500,000đ.
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 20-02-2017 22:00:53
1.Chị Thuý Ngô:1 trieu
2.Chij Phùng Cúc:500k
3.Chị Kim Liên:500k
4.Chị Gia Bảo Trần:500k
5.Chị Hoa Hoa: 1.500k
6.Chị Trịnh Hiền và sinh viên:1.500k
7. Anh Nguyện:500k
Cảm ơn các chị rất nhiều ạ.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2017 14:51:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 23/01/17 :
- Anh Leminh41 CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 21/02/17 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 24-03-2017 08:49:39
Hoa xương rồng nhận được sự ủng hộ :
1. Anh Hùng( Bạn chị Liên):500K
2. Thu Hương:300k
3. Minh Hiên:500K
4. Đại Nguyễn:200k
5.Chị Anh Nga:500k
6. Chị Phùng Cúc:500K
7.Chị Lê Duyên:300k
8.Anh Minh ( Trường Hồng Đức):500k
9.Sư cô chùa Đại Bi:600k
10. Bé Nhật Minh( Con trai anh Hiền Đỗ);2000.000đ
11. An Trịnh Lê Tâm: 20kg gạo
Cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị rất nhiều ạ!
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2017 12:04:09
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/3/17 :
- Đồng nghiệp USG TungShing CMTX T02 : 600,000đ.
- Đồng nghiệp USG TungShing CMTX T3 : 800,000đ.
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 07/3/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Tran, Linh CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 20/3/17 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 04-04-2017 10:19:53
Ngày 02/04/2017 Hoa xương rồng nhận được sự ủng hộ từ các anh chị sau:
1. Trịnh Minh Huy:500k
2.Lê Thanh Hiền:300k
3.Chị Thanh Hà:500k
4.Nhóm lớp yoga:500k
5. Bạn chị Hoa:100k
6.Chị Kim Liên:500k
7.Chị Phùng Cúc:500k
8.Chị Bùi Cẩm Giang; 8.000.000Đ
9. Thu Hương; 200k
10.Chị Gia Bảo:500k
11.Chị Ốc Ngọc:500K
12.Anh Hùng bạn chị Liên;500k
Cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị rất nhiều ạ
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-04-2017 14:34:08
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/4/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T4 : 600,000đ.
Ngày 08/4/17 :
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 11/4/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh, Tran CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2017 11:37:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/4/17 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh .
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 29-05-2017 12:21:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 10/5/17 :
- Đồng nghiệp USG  CMTX T5 : 600,000đ.
Ngày 19/5/17 :
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T5 : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 06-06-2017 15:31:38
Ngày 04/05/17
- Bạn chị Thanh Hà ủng hộ:200k
- chị Sinh bạn chị Thanh Hà ủng hộ:500k
- Chị Phùng Cúc :500k
Ngày 30/5/17
- Trần Quang Cường:1 trieu
- Chị Hằng: 1 triệu
- Bạn chị Thanh Hà:300k
- Người nhà bệnh nhân:200k
- Chị Gia Bảo Trần: 1trieu
- Chị Hương lớp yoga:200k
- Bạn chị Liên: 500k
Cảm ơn sư ủng hộ của các anh chị rất nhiều ạ
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-06-2017 13:52:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/6/17 :
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh, Tran CMTX T6 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T6 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 26-06-2017 15:50:44
Ngày 25/06
Hoa xương rồng nhận đc sự ủng hộ của các anh chị sau:
1. Chị Hương Lê;500k
2. chị Dung Lê; 1000tr
3. Chị Đức Lan:500k
4. Bánh Nam Hương:500k
Cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị rất nhiều ạ
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-06-2017 11:16:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/6/17 :
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T6 : 500,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-07-2017 11:05:38
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/7/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 06/7/17 :
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-08-2017 18:07:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/7/17 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  anh.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-08-2017 15:26:37
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/8/17 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T8 : 600,000đ.
Ngày 04/8/17 :
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 08/8/17:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh, Tran CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Hoa xương rồng vào 29-08-2017 09:57:28
Ngày 2/8
1. Chị Nga ( Thành long) ủng hộ ; 1trieu
2.Chij Xuân Bùi: 1.500k
3. Chị Phung Cúc: 500k
4.Chị Gia Bảo: 500k
5.Chị Ốc Ngọc: 500k
6. Anh Trung Kiên: 500k
7. Bạn Kiên( Hà Nội);500k ( Tháng 7)
8. Cháu Đỗ Nhật Minh : 2trieu( Tháng 7)
9. Chị Thúy Ngô: 500k( Tháng 7)
10. Chị Duyên:300k( Tháng 7)
11. Bé Thế Lâm; 100K(Tháng 7)
Cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị rất nhiều ạ.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-09-2017 14:12:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/9/17 :
- Đồng nghiệp TS CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 06/9/17:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-10-2017 13:23:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/9/17:
- Anh Leminh41 CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 30/9/17 :
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-10-2017 15:24:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/10/17 :
- Đồng nghiệp TS CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 10/10/17:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh  CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 19/10/17:
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-11-2017 13:59:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/11/17 :
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 02/11/17:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh, Tran  CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-12-2017 18:28:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/11/17 :
- MTQ Thanh Hóa ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Ngày 11/11/17 :
- MTQ Thanh Hóa ủng hộ KTX : 3,900,000đ.
Ngày 20/11/17 :
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-12-2017 21:36:31
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/12/17 :
- MTQ Thanh Hóa CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 02/12/17 :
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 06/12/17 :
- Đồng nghiệp USG  CMTX T12 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-12-2017 11:36:44
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/12/17 :
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 25/12/17 :
- MTQ Thanh Hóa ủng hộ KTX : 2,700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-01-2018 12:51:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/01/18 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T01 : 1,000,000đ.
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 05/01/18:
- Chị Lê Thị Vân Anh  CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 16/01/18 :
- Anh Leminh41 CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-02-2018 14:55:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/02/18 :
- Chị Cúc CMTX T01 : 500,000đ.
- Chị Liên CMTX T01 : 500,000đ.
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 07/02/18 :
- Chị Bùi Cẩm Giang CMTX T01 : 2,000,000đ.
- Anh Dũng Ninh CMTX T01 : 1,000,000đ.
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa, Linh CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 08/02/18 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T02 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2018 12:51:54
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 12/3/18 :
- Đồng nghiệp TS CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 19/3/18:
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 21/3/18:
- Chị Van Anh CMTX T3,4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-04-2018 12:46:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/4/18:
- Hoa Xương Rồng chuyển ủng hộ T3 : 3,000,000đ.
Ngày 04/4/18 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 06/4/18:
- Nhóm bạn Van, Trang, Linh, Hoa  CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-05-2018 06:15:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hoá:
Ngày 28/4/18:
- Hoa xương rồng chuyển ủng hộ T4 : 2,800,000₫.
Ngày 05/5/18:
- Hoa xương rồng chuyển ủng hộ T4 :3,000,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

P/s : các bạn NC Thanh Hoá có thể hổ trợ Hoa Xương Rồng cập nhật ủng hộ (tên MTQ) ko ?. Cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-06-2018 10:19:38
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 03/5/18:
-Nhóm Van,Trang,Hoa,Linh,Tran CMTX T5 : 500,000₫.
Ngày 10/5/18:u
- Đồng nghiệp USG CMTX T5 : 600,000₫.
Ngày 23/5/18:
- Chị Liên,Giang,Cúc ủng hộ KTX : 1,500,000₫.
Ngày 04/6/18:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6 : 600,000₫.
Ngày 06/6/18:
- Nhóm Van,Trang,Hoa,Linh,Tran CMTX T6 : 500,000₫.
Ngày 11/6/18:
- Chị Duyên ủng hộ KTX : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-07-2018 22:22:27
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 21/6/18:
- Chị Van Thinh ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-07-2018 20:31:22
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 02/7/18:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 04/7/18:
- Anh Ba ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Cúc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Nhóm Van, Trang , Hoa, Linh , Tran CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Kẹo Đắng TH vào 15-07-2018 16:22:25
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 6/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 3/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
5. Bình ga=340k
6. Khẩu trang=35k
Tổng cộng=1115k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
TỔNG CỘNG: 3.335.000d(ba triệu ba trăm ba lăm ngàn đồng)
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-07-2018 01:14:43
@ Kẹo Đắng T H : em chuyển chi phí tháng 6 qua topic Cập nhật chi phí nhé. Cảm ơn em.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-08-2018 08:26:34
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/8/18:
- Chị Cúc ủng hộ KTX : 500,000₫.
- Em Thanh ủng hộ KTX : 500,000₫.
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T8: 500,000₫.
Ngày 03/8/18:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh Trần CMTX T8 : 500,000₫.
Ngày 09/8/18:
- Chị  Cẩm Giang CMTX T7 —-> T10/2018: 8,000,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-09-2018 02:01:12
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 31/8/18:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9: 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 29-09-2018 15:24:42
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 10/9/18:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh Trần CMTX T9 : 500,000₫.
Ngày 11/9/18:
- Chi Phung Cuc CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 28/9/18:
- Đồng nghiệp USG  CMTX T10 : 600,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-10-2018 14:55:56
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 11/10/18:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh  CMTX T10 : 500,000₫.
Ngày 15/10/18:
- Chi  Cuc CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-11-2018 12:58:28
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/11/18:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 04/11/18 :
- Chị Hien Hoang ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi Hop ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Me benh nhi ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 06/11/18:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh  CMTX T11 : 500,000đ.
- Chi Phung Cuc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Cẩm Giang ủng hộ KTX :  2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-11-2018 09:07:38
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 14/11/18:
- Anh(chị) Phuong Dong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/11/18:
- MTQ có số GD 312628.15118.100851 CMTX T11 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2018 17:57:00
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 26/11/18:
- Chú của Giang Cam Bui ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 30/11/18:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T12 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 07-12-2018 16:37:31
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 03/12/18:
- Chị Cẩm Giang CMTX T12 : 2,000,000đ.
- Anh(chị) Phuong Dong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 04/12/18:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh Trần CMTX T12 : 500,000₫.
Ngày 05/12/18:
- Chi Phung Cuc CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 07/12/18:
- MTQ có số GD 285021.071218.090919  CMTX T12 : 300,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2019 13:45:02
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 18/12/18:
- Anh(chị) Do Hop ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-01-2019 14:37:36
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 02/01/19:
- Chị Giang Cam Bui CMTX T01: 2,000,000đ.
- Anh(chị) Phuong Dong ủng hộ KTX : 500,000đ.
- ICADO ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 800,000đ.
Ngày 03/01/19:
- Chi Cuc CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-01-2019 09:04:25
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 07/01/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh  CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 18/01/19:
- Anh Nga ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Newhope ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Hop Do ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 20/01/19:
- Mama anh Thái Duy ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-01-2019 19:40:47
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 31/01/19:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-03-2019 13:53:04
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 04/02/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T02 : 2,000,000đ.
Ngày 10/02/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T02 : 500,000₫.
Ngày 14/02/19:
- Chi Hoi ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chi Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chi Duyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chi Cuc  ủng hộ KTX : 500,000đ .
Ngày 01/3/19:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3 : 500,000đ.
- MTQ có số GD 438534.010319.064733 CMTX T3 : 300,000đ.
Ngày 03/3/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T3 : 2,000,000đ.
- Anh(chị) Phương Đông ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-03-2019 12:06:09
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 04/3/19:
- Chi Phung Cuc CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 07/3/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh  CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 01-04-2019 09:33:29
Đồng nghiệp ThaiDzuy ủng hộ Nồi cháo NTCM Thanh Hóa tháng 4/2019 số tiền 600,000 VND.

Đã chuyển thủ quỹ Lathuvang.

Thân mến,
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2019 16:59:22
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 19/3/19:
- Chi Dung Thuy ủng hộ KTX  : 1,000,000đ.
- Chị Lan Oc ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/3/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTXT4 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-04-2019 18:01:53
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/4/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T4 : 2,000,000đ.
- Anh(chị) Phuong Dong CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 04/4/19:
- Chị Cúc CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 05/4/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T4 : 500,000₫.
Ngày 06/4/19:
- MTQ có số GD 431510.060419.183931 CMTX T4  : 300,000đ.
Ngày 09/4/19:
- Trường Mầm Non QT Sakura ủng hộ KTX  : 2,000,000đ.
Ngày 17/4/19:
- Mama ThaiDzuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 22/4/19:
- Hoi Nhan Vien Dia Phuong USAID  ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-05-2019 18:23:11
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 27/4/19:
- Em Ly và bạn ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 01/5/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T5 : 2,000,000đ.
- Chi Phung Cuc CMTX T5    : 600,000đ .
- Anh(chị) Phương Đông CMTX T5  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-05-2019 21:07:00
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 05/5/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 06/5/19:
- Chi Cuc  ủng hộ KTX : 500,000đ .
Ngày 08/5/19:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5 : 400,000đ.
Ngày 16/5/19:
- Siêu thị Coop- mart Thanh Hóa ủng hộ KTX  : 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2019 19:04:49
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 31/5/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-06-2019 14:28:55
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/6/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T6 : 2,000,000đ.
- Anh(chị) Phuong Dong CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 06/6/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T6 : 500,000₫.
Ngày 07/6/19:
- Chị Le Thi Van Anh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 13/6/19:
- Chị Ngo Thi Van CMTX T6 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-07-2019 15:01:16
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 29/6/19:
- Chị Pham Lan ủng hộ KTX  : 300,000đ.
- Chị Ly ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-07-2019 13:36:47
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 02/7/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7 : 2,000,000đ.
- Anh(chị) Phuong Dong CMTX T7 : 500,000đ.
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T7 : 600,000đ.
Ngày 08/7/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T7 : 500,000₫.
- Anh(chị)Linh Quyền  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh  Ngọ Tuấn ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Bích Hợp ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Mama Thái Duy ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Phùng Cúc CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2019 16:39:47
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 15/7/19:
- Chị Le Thi Van Anh CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 31/7/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T8 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-08-2019 09:55:55
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/8/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 2,000,000đ.
- Anh(chị) Phuong Dong CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Phung Cuc CMTX T8 : 500,000đ.
- Anh Minh Khu KT Nghi Sơn ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T8 : 500,000₫.
Ngày 02/8/19:
- Chị Le Thi Van Anh CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 12/8/19:
- Chị Le My An ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-09-2019 16:41:01
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 19/8/19:
- Chị Pham Lan, Ngo Duyen ủng hộ KTX  : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-09-2019 08:24:48
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 03/9/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 400,000đ.
Ngày 04/9/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T9 : 2,000,000đ.
- Anh(chị) Phuong Dong CMTX T9 : 500,000đ.
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T9 : 500,000₫.
Ngày 06/9/19:
- Chị Phung Cuc CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-10-2019 16:29:12
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 02/10/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 600,000đ.
Ngày 03/10/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T10 : 1,000,000đ.
- Anh(chị) Phuong Dong CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị Phung Cuc CMTX T10 : 500,000đ.
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T10 : 500,000₫.
Ngày 06/10/19:
- Anh (chị) Quan Do ủng hộ KTX  : 1,000,000đ.
- Anh(chị) Ngoc Cu ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-11-2019 11:08:24
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 21/10/19:
- Chị Trieu  ủng hộ KTX  : 570,000đ.
Ngày 28/10/19:
- Chị Phung Cuc ủng hộ : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-11-2019 14:44:35
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 03/11/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T11 : 1,000,000đ.
- Chị Phuong Dong CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 04/11/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T11 : 500,000₫.
Ngày 05/11/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 300,000đ.
- Mama anh Thái Duy ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-12-2019 20:06:00
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 18/11/19:
- Gara Oto Hai Nguyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 01/12/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T12 : 1,000,000đ.
Ngày 02/12/19:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T12 : 500,000₫.
Ngày 02/12/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-12-2019 10:11:32
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 17/12/19:
- Chị Phuong Dong CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-01-2020 17:20:49
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 06/01/20:
- Chị Anh Nga  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T01 : 1,000,000đ.
- Icadol ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Chị Duyen Ngo Thi ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Cúc CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 08/01/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T01 : 1,200,000đ.
Ngày 09/01/20:
- Nhóm Van Trang Hoa Linh CMTX T01 : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-02-2020 14:36:39
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 13/01/20:
- Anh(chị) Melim   ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 03/02/2020 :
- Be Zalo ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 04/02/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T02 : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-03-2020 20:12:50
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 14/02/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 17/02/20:
- Chị Cúc , Chị Lan CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 22/02/20:
- Anh(chị) Aplus ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 24/02/20:
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 26/02/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-03-2020 20:15:44
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 02/3/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T3 : 500,000₫.
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 03/3/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-03-2020 18:45:24
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 08/3/20:
- Anh Duc Ba ủng hộ KTX  : 500,000đ.
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T3: 500,000đ.
Ngày 11/3/20:
- Chị Phung Cuc  CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2020 10:38:03
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 08/4/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T4 : 500,000₫.
Ngày 25/4/2020:
- Chị Cúc  CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 04/5/20:
-  Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-05-2020 14:01:32
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 09/5/20:
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T5 : 500,000đ.
- Chị Phung Cuc  CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-06-2020 15:29:10
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 18/5/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T5: 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-06-2020 19:16:03
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/6/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T6 : 500,000₫.
Ngày 03/6/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 04/6/20:
- Chị Cúc CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 06/6/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T6 : 300,000đ.
- Chị Duyên ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-07-2020 16:04:11
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/7/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 02/7/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T7 : 500,000₫.
Ngày 07/7/20:
- MTQ có số GD 898628.070720.211615 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 08/7/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-07-2020 15:29:14
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 15/7/20:
- Chị Cúc CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 20/7/20:
- Câu Lạc Bộ Câu Lục Thanh Hóa ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
Ngày 22/7/20:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX : 750,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-08-2020 20:40:56
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/8/20:
- MTQ có số GD 046922.010820.143238 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 02/8/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 1,000,000đ.
- Chị Pham Lan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Phuong Dong CMTX T8 : 300,000đ.
- Chị Phung Cuc CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 03/8/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 04/8/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T8 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-09-2020 07:30:48
Quỹ NC Thnah Hóa đã nhận :
Ngày 04/9/20:
- Đồng nghiệp USG & freinds CMTX T9 : 200,000đ.
Ngày 05/9/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 07/9/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T9 : 1,000,000đ.
Ngày 08/9/20:
- Các bạn của Lê Hương Giang ủng hộ KTX : 3,050,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-09-2020 19:05:41
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 10/9/20:
- Anh(chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 11/9/20:
- Chị Cúc CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 15/9/20:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 18/9/20:
- Bạn bè của Le Huong Giang ủng hộ KTX : 1,050,000đ.
- Chị Đỗ Hợp ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/9/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộc của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-10-2020 14:47:09
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 04/10/20:
- Chị Dang Thi Xuan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Bin10 CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 05/10/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 06/10/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 09/10/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 12/10/20:
- Anh(chị) Mellim Nguyen ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-11-2020 21:48:25
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/11/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 03/11/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 400,000đ.
Ngày 08/11/20:
- Anh Bin10 CMTX T10 : 300,000đ.

Ngày 11/11/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 07-12-2020 16:06:39
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 02/12/20:
- Anh Đức Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Phương Đông CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 04/12/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 500,000đ.

Ngày 07/12/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T12 : 500,000đ

- Bạn chị Trần Hồi ủng hộ KTX : 700,000đ.

- Nguyễn Thắng ủng hộ KTX : 200,000đ.

- Người nhà bệnh nhân ủng hộ KTX : 70,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2021 16:41:24
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 13/12/20:
- Chị Kim Dung ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 16/12/20:
- Anh Bin10 CMTX T12 : 350,000đ.
Ngày 25/12/20:
- MTQ có số GD 279050.251220.193736 ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 26/12/20:
- MTQ có số GD 226755.261220.202247 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-01-2021 10:49:48
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/01/21:
- Thầy Trúc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Cô Loan ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 03/01/21:
- Anh Đinh Xuan Huong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 06/01/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-01-2021 11:16:59
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 06/01/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 11/01/21:
- Anh Linh Nguyen ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
- Chị Cúc CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-01-2021 19:18:48
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 14/01/21:
- Anh Quang Cường ủng hộ KTC : 500,000đ.
Ngày 15/01/21:
- Chị Đỗ Vinh Lan ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 18/01/21:
- Chị Anh Nga Nguyen ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/01/21:
- Chị Yen Dinh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 20/01/21:
- Chị Hien Tran ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh(chị) Mellim Nguyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thánh cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-02-2021 20:54:52
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 31/01/21:
- Chị Duyen Ngo Thi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 01/02/21:
- Chị Phùng Cúc CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-02-2021 15:18:20
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 04/02/21:
- Nhóm bạn Van Tran Hoa CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 08/02/21:
- Bin10 CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 13/02/21:
- Chị Le Thi Van Anh CMTX T02: 1,000,000đ.
- Anh Đức Thành ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 16/02/21:
- Chị Phuong Dong CMTX T02: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-03-2021 14:27:58
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/3/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 10/3/21:
- Chị Phung Cuc CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 15/3/21:
- Anh (chị) Bin10 CMTX T3: 300,000đ.
- Chị Hop Do ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-04-2021 20:12:22
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 17/3/21:
- Chị Mai Hương ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/3/21:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Trần Hồi ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Đức + Manh Phan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- CLB câu lục Triệu Sơn ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-04-2021 20:34:41
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 03/4/21:
- Chị Phùng Cúc CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Melim Nguyen CMTX T4 : 500,000đ.
- Cô Giáo Lâm & Long ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/4/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-04-2021 19:31:14
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 11/4/21:
- Anh Đức Thành ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Hiên Hoàng - Huyền ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Thuy Nguyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 12/4/21:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-05-2021 16:35:28
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 14/4/21:
- Anh Bin10 CMTX T4 : 300,000đ.
Ngày 02/5/21:
- Chị Phuong Dong CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 05/5/21: 
- Yard Sale ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/5/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-06-2021 11:40:25
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 04/6/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 15/6/21:
- Anh(chị) Bin10 CMTX T6 : 400,000đ
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-08-2021 06:12:00
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 01/7/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 07/7/21:
- Chị Quynh Quynh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 03/8/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T8: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-09-2021 07:39:27
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 06/9/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn .


Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-10-2021 16:32:37
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 07/10/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-11-2021 15:42:50
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 01/11/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-01-2022 07:18:26
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 04/12/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-01-2022 23:38:09
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 02/01/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T01: 500,000đ.
Ngày 13/01/22:
- Anh Tran Huy ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-04-2022 19:45:06
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 07/4/22:
- Anh(chị) Melim ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- FB Thanh Binh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-05-2022 13:11:22
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 15/4/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4: 500,000đ.
Ngày 21/4/22:
- Chị Quynh Chec ủng hộ KTX: 500,000đ.

Ngày 02/5/22:
- Chị Nguyen Hang ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-05-2022 15:47:00
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 04/5/22:
- Mamy anh Duy ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 06/5/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5: 500,000đ.
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-06-2022 14:20:22
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 29/5/22:
- Chị Ngo Thi Duyen ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 30/5/22:
- MTQ có số GD 536419.300522.152247 ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 31/5/22:
- Melim ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-06-2022 18:00:06
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận:
Ngày 06/6/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T6: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-07-2022 19:46:43
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận:
Ngày 29/6/22:
- Anh (chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-07-2022 13:56:01
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 600,000đ.
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T7: 500,000đ.
Ngày 15/7/22:
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 17/7/22:
- Ban Trung ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 19/7/22:
- 2 be Linh- Quyen ủng hộ KTX: 2,000,000đ
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-08-2022 19:30:09
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 29/7/22:
- Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 31/7/22:
- Chau Lac Lac  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-08-2022 13:45:09
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 07/8/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T8: 500,000đ.
Ngày 14/8/22:
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Kieu Oanh ủng hộ KTX: 850,000đ
- Anh Ba (fb Duc Thanh) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 07-09-2022 14:53:18
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 24/8/22:
- Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 04/9/22:
- Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 05/9/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9: 500,000đ.
Ngày 06/9/22:
- Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 3,150,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-10-2022 14:21:39
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 20/9/22:
- Chị Cúc  ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Hợp Đỗ ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 22/9/22:
- Anh (chị) Bin10 ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 03/10/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-10-2022 14:03:02
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 14/10/22:
- Con trai  Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-11-2022 14:19:07
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 04/11/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11: 500,000đ.

Ngày 06/11/22:
- Mẹ Thái Duy ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Phùng Cúc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Thanh Bình ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 16/11/22:
- Anh Le Xuan Dai ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 19/11/22:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 24/11/22:

- Cô giáo Hinh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.