Tin chung


GÓP SỨC CHUNG TAY - XÂY LÊN
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 43
Buôn Blak - H KRông Bông - ĐakLak

Tin chung


GÓP SỨC CHUNG TAY - XÂY LÊN
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 43
Buôn Blak - H KRông Bông - ĐakLak

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 27316 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #198 vào: 20-09-2022 18:52:58
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 12/9/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 500,000đ.
Ngày 18/9/22:
- Bạn chị Nguyễn Vinh Cường ủng hộ KTX: 250,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #197 vào: 07-09-2022 14:56:27
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 22/8/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 27/8/22:
- Bạn chi Nguyen Vinh Cuong ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #196 vào: 27-08-2022 14:19:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 21/8/22:
- Quỹ NTCM hỗ trợ kinh phí hoạt động: 10,000,000đ.
Ngày 22/8/22:
- Gia Đình chị Thanh Huy ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #195 vào: 10-08-2022 19:17:19
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 08/8/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #194 vào: 11-07-2022 19:48:49
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #193 vào: 15-06-2022 13:59:54
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 12/6/22:
- Cụ Nhân và Cụ Định  ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 Cụ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #192 vào: 25-05-2022 19:08:00
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 23/5/22:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #191 vào: 17-05-2022 19:33:21
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 15/5/22:
- Chị Le Thi Phuong ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #190 vào: 28-02-2022 18:37:35
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 22/02/22:
- MTQ ủng hộ KTX qua Quỹ NTCM: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #189 vào: 12-05-2021 15:57:41
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 05/5/2021:
- Yard Sale ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #188 vào: 16-03-2021 14:29:33
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 01/3/2021:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T3 : 800,000đ.
Ngày 08/3/21:
- MTQ Hà Nội ủng hộ KTX : 2,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #187 vào: 03-02-2021 20:48:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 29/01/2021:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #186 vào: 20-01-2021 19:20:19
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 06/01/2021:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #185 vào: 06-01-2021 10:59:56
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 02/01/21:
- Quỹ NC Hà Nội hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, VânKiêuSa, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.171
 • Thanked: 4136 times
 • Thích 41
Trả lời #184 vào: 19-12-2020 15:09:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 04/12/2020:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T12 : 1,000,000đ.
Ngày 09/12/20:
- Anh Nguyễn Anh Khoa (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 10/12/20:
- TV  Vu Ly ủng hộ KTX : 2,267,600đ.
Ngày 12/12/20:
- Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Q11-TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chú Lợi (Q10-TPHCM) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg