Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Góc tưởng nhớ => Tác giả chủ đề:: Trần Quốc Hương vào 12-02-2022 11:17:23

Tiêu đề: Quảng Bình : VÕ ĐỨC HUÂN ( 1963 - 2014 )
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 12-02-2022 11:17:23

      Tên        :           VÕ ĐỨC HUÂN 
Năm sinh   :            1963
Năm mất    :            2014

Quê quán    :   Hoàng Giang - Xuân Thủy - Huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình 
 
Hoàn cảnh  :  bị liệt 2 chân , bệnh thận .

TVgiới thiệu : @Giang sơn (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=6070)  ( 07/05/2014 )
TVxác minh :  Ngà Trần      ( 16/05/2014  )

Hình thức giúp đỡ : CMKTX  2.000.000₫ từ quỹ NTCM
Ricky Tân  CMKTX  1.000.000₫ 


Thông tin chi tiết tại đây :

https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=80504.0