Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Xem các nhóm thành viên

Tên Stars Các quản trị Members
BAN QUẢN TRỊ ***** (Không ai) 2
NTCM
LAN TỎA LÒNG NHÂN ÁI
*** (Không ai) 13
Super Mode
Nhóm này dành cho các bạn kỹ thuật, chuyển vùng, chuyển bài, sắp xếp lại bài viết trong diễn đàn một cách hợp lý nhất.
**** (Không ai) 1
Super-Admin **** (Không ai) 1
THÀNH VIÊN ***** (Không ai) 12
ĐIỀU PHỐI VIÊN **** (Không ai) 12