Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 30-10-2011 23:30:12

Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2011 23:30:12
Chào cả nhà !
Lathuvang xin gửi cả nhà Chi phí mua sắm vật dụng cho Quán cơm Đà lạt.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-11-2011 15:35:46
Mickeydalat xin chào cả nhà!
Mic xin thông báo cho toàn thể gia đình tình hình chi phí trong tháng 10/2011 của quán cơm Đà Lạt nhé.

 
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-11-2011 21:50:15
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 22/10/2011 đến 29/10/2011
Ngày 22/10/2011:
Nước mắm kho 3lít *10.000 =30.000đ; Trứng vịt 100 cái*2600=260.000đ; thùng xốp 1c*70.000đ=70.000đ;thau trung 4c*46000=184.000đ; nước mắm ăn 3lít*15.000=45.000đ;hủ đựng nước mắm 10hủ*3300=33.000đ; thịt 11kg*70.000đ=770.000đ; hành lá 1kg=11.000đ; ngò 1/2kg=15.000đ; tỏi 1kg=21.000đ; hành củ 1kg=25.000đ;ớt tươi 1kg=22.000đ; sú 17kg*4000=68.000đ; cam 8kg*10.000=80.000đ;nước màu 1 chai=10.000đ; bí đao 12kg*8000=96.000đ; cà chua 8kg*6.000=48.000đ;muối bột 100kg*2000=200.000đ; đường 1kg=22.000đ;trứng gà 2kg*30.000=60.000đ; giỏ đi chợ 2cái*30.000=60.000đ; nước rửa chén 5lít*5.000=25.000đ; chổi đót 2cây*30.000đ=60.000đ
Cộng tiền đi chợ ngày 22/10/2011:2.215.000đ

Ngày 25/10/2011
Chả cá 6.6kg*46.000=300.000đ;hành 1kg=10.000đ; ngò 1/2kg=10.000đ; càrốt 1.4kg=5000đ; thịt xay 1kg=75.000đ; gừng 1/2kg=10.000đ; cà chua 5kg*6000=30.000đ; trứng gà 8.5kg*30.000đ =255.000đ;chổi tre 2cây*8000=16.000đ
Cộng tiền đi chợ ngày 25/10/2011 là 711.000đ

Ngày 27/10/2011
Thịt xay 5kg*75.000=375.000đ; Cà chua 6kg*4.000=24.000đ; hành 1kg=11.000đ; ngò 1/2kg=10.000đ, cải thảo 24.5kg=99.000đ; đậu khuôn chiên 300miếng*1.000=300.000đ; chuối 30kg*2.000=60.000đ, nước mắm 2lít*15.000=30.000đ
Cộng tiền chợ ngày 27/10/2011 là 909.000đ

Ngày 29/10/2011
Thịt gà 40kg*50.000=2000.000đ; thịt xay 2kg*75.000=150.000đ;hành ngò 1.5kg=19.000đ; trứng gà 7kg*30.000=210.000đ; gừng 1.7kg=25.000đ; chuối40kg*2.000=80.000d
Cộng tiền chợ ngày 29/10/2011 là 2.484.000 đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 09-11-2011 21:29:12
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 1/11/2011 đến 05/11/2011
Ngày 01/11/2011:
Củ cải 22kg*3.636=80.000đ;hành lá 2kg*10.000=20.000đ; ngò 1kg*10.000=10.000đ; cà rốt 3kg*5.000=15.000đ; thịt heo 11.34kg*78.000=885.000đ;bí đao 13kg*6.000đ=78.000đ;gạo 100kg*12.000=1.200.000đ;hành tỏi = 16.000đ; chuối 40kg*2.000=80.000đ.
Cộng tiền chợ ngày 01/11/2011 là 2.384.000 đ

Ngày 03/11/2011
thịt xay 2kg*78.000=156.000đ; chả cá 7kg*50.000đ=350.000đ; cá tươi 16kg*30.000=480.000đ; ngò 1/2kg*20.000=10.000đ; rau ngót 4kg*12.000=48.000đ;hành lá 1kg*15.000=15.000đ;cải thảo 6kg*3.000=18.000đ; cà chua 2kg*9000=18.000đ; hành tỏi = 20.000đ; chuối 40kg*2.000=80.000đ

Cộng tiền chợ ngày 03/11/2011 là 1.195.000đ

Ngày 05/11/2011
Bột nêm 1kg*54.000=54.000đ; hành khô 1kg*27.000=27.000đ; tỏi 1kg*18.000=18.000đ; hành lá 2kg*13.000=26.000đ; cà chua 7kg*6000=42.000đ;susu 30kg*3000=90.000đ;thịt xay 6kg*78.000=468.000đ; đậu khuôn 400 miếng*1000=400.000đ; chuối 40kg*2000=80.000đ; Cộng tiền chợ ngày 05/11/2011 là 1.205.000đ
Liệt kê sót 2kg trứng *30.000=60.000đ (đã chi ngày 27/10/2011)
Tổng cộng: 1.265.000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 15-11-2011 09:09:28
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 8/11/2011 đến 12/11/2011

Ngày 08/11/2011:
Thịt heo 10kg*78.000=780.000đ; bí đao 14kg*5.000=70.000đ; củ cải 20kg*4.500=90.000đ; sú 25kg*4.000=100.000đ;ớt 0.5kg*30.000=15.000đ; chuối 40kg*2000=80.000đ;nước máy 288.000đ; 01 xô 45L và gáo:130.000đ; Bảng tên 20cái=400.000đ; Ghế đẩu DT 20 cái*46.000=920.000đ; gạo 50kg*13.000=650.000đ.

Cộng: 3.523.000 đồng.

Ngày 10/11/2011

Chả cá 20kg*50.000=1.000.000đ;su 21kg*3.000=63.000đ; hành 1kg*11.000=11.000đ;thịt xay 2kg*78.000=156.000đ; thịt xay 2kg*75.000=150.000đ;ớt bột=10.000đ;Rau má 4kg*12.000=48.000đ;chuối 40kg*2000=80.000đ; sú 23kg*7000=161.000đ; gạo 200kg*12.000=2.400.000đ;

Tổng cộng: 4.079.000 đồng

Ngày 12/11/2011

Thịt xay 6kg*75.000=450.000đ;cà chua 10kg*5000=50.000đ; hành lá 1kg*10.000=10.000đ đậu khuôn 400 miếng*900=360.000đ; chuối 40kg*2000=80.000đ.

Tổng cộng: 950.000đồng.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 17-11-2011 10:30:25
Ngày 17/11/11 :
- Tạm ứng tiền đi chợ quán cơm Đà lạt : 10,000,000đ (chuyển TK Mickeydalat)
@Mickeydalat : em kiểm tra và xác nhận dùm chị nhé. Cảm ơn em.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 17-11-2011 18:53:38
Ngày 17/11/2011
Mickeydalat đã nhận đủ 10.000.000 đ tạm ứng chi phí cho Quán cơm Dalat.(TM&CK).
Mic cùng tất cả anh chị em ở quán cơm DL rất vui khi được BQT quan tâm nhiều.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 25-11-2011 08:44:06
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 15/11/2011 đến 19/11/2011
Ngày 15/11/2011
Thịt heo 4.5kg*75.000=337.500đ;thịt xay 1kg*60.000=60.000đ;tiêu 0.5kg*190.000=95.000đ; bột nêm Knor 2kg*50.000=100.000đ;sú 20kg*3000=60.000đ;chuối 40kg*2000=80.000đ; hành ngò 15.000đ; giấy ăn 1bao*85.000=85.000đ; trứng 4kg*32.000=128.000đ.
Cộng : 960.500 đồng
Ngày 17/11/2011
thịt xay 1kg*60.000=60.000đ; hành lá 1kg*10.000=10.000đ;cà chua 10kg*5000=50.000đ; tỏi 0.5kg*60.000=30.000đ; chả cá 20kg*50.000=1.000.000đ;trứng 1kg*31.000=31.000đ;chuối 40kg*2000=80.000đ.hành củ 1kg*30.000=30.000đ
cộng 1.291.000đ
ngày 19/11/2011
gạo 200kg*12.000=2.400.000đ;thịt vai 12kg*78.000=936.000đ;thịt xay 1kg*60.000=60.000đ;hành lá 1kg*10.000=10.000đ; cà chua 10kg*5000=50.000đ; dưa cải 19.5kg*10.000=195.000;chuối 40kg*2000=80.000đ.
cộng 3.731.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-11-2011 08:06:43
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 22/11/2011 đến 29/11/2011
Ngày 22/11/2011
Thịt vai 7kg* 77,000 = 539,000   đ
thịt nọng 3kg* 57,000 = 171,000   đ
thịt xay 1kg* 60,000 =60,000   đ
sú   40kg * 4,000 = 160,000   đ
su su   10kg* 3,000 = 30,000   đ
hành lá   1kg * 10,000 =   10,000   đ
ớt   0.5kg *   40,000 = 20,000   đ
đậu khuôn 400miếng* 900= 360,000đ   
chuối   40kg *2,000= 80,000đ   

cộng : 1,430,000 đồng

Ngày 24/11/2011
Thịt vai 8kg * 78,000 =624,000đ
thịt xay 1kg * 60,000 =   60,000đ
sả bào   4kg * 16,000 =   64,000đ
su su   35kg *   3,500 =   122,500đ
hành lá   1kg * 10,000= 10,000đ
cải thảo 15kg *   5,500=   82,500đ
cải thảo 30kg *   3,000 =   90,000đ
mắm ruốt 3kg * 30,000=   90,000đ
nước rửa chén   2bình* 17,000đ =34,000đ
chả cá   20kg* 50,000=1,000,000đ
nước màu 2chai*   10,000 = 20,000đ
chuối 40kg*2,000 = 80,000đ

Cộng :2,277,000 đồng

Ngày 26/11/2011

sú   36kg * 4,000= 144,000đ
su su   10kg * 3,500= 35,000đ
hành lá   1kg* 10,000= 10,000đ
thịt xay 1kg* 60,000= 60,000đ
chuối   40kg* 2,000= 80,000đ

Cộng 329,000đồng

Ngày 29/11/2011
Thịt vai 6kg *78,000= 468,000đ
Thịt nọng 7kg* 60,000= 420,000đ
sú 35kg* 4,500=   157.500đ
su su 20kg * 3,500= 70,000đ
hành lá   1kg * 10,000 =10,000đ
dưa cải   20kg * 7,500= 150,000đ
hành củ   1kg * 25,000= 25,000đ
tỏi 0.5kg *30,000 = 15,000đ
tiêu xay 0.5kg *170,000 = 85,000đ
máy điện thoại   1cái * 290,000 = 290,000đ
chuối   40kg* 2,000= 80,000 đồng
trứng 4   kg*30,000= 120,000 đồng

cộng 1,890,500 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2011 06:58:26
Chi lương tháng 11/2011 quán cơm Đà lạt :
Ngày 30/11/11 :
- Anh Nguyễn Văn Phải(Ghedondl) : 4,000,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Hồng : 1,300,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 14-12-2011 09:51:36
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2011 đến 08/12/2011
Ngày 01/12/2011

Chả cá   25kg *   50,000 = 1,250,000đ
thịt xay 1kg *   60,000 = 60,000đ
dưa cải   10kg *   7,500  = 75,000đ
sú   10kg *   5,500  = 55,000đ
cà chua   10kg *   5,000  = 50,000đ
hành lá   1kg  * 10,000  = 10,000đ
cải thảo 40kg*  6,000  = 240,000đ
ớt trái   1kg *  50,000  = 50,000đ
giấy ăn, nứơc rửa chén = 54,000đ
chuối   40kg *   2,000  = 80,000đ
         
cộng ngày 1/12/2011 : 1,924,000 đồng

Ngày 03/12/2011
tiêu xay 0.5kg*180,000 =90,000đ
ớt bột   1kg * 45,000  =   45,000đ
đậu khuôn 450miếg* 900 =405,000đ
cà tím   30kg *   6,000 =   180,000đ
cải ngọt 15kg*   5,500 =   82,500đ
thịt vai 8kg *   77,000=   616,000đ
thịt nọng 4kg*   57,000=   228,000đ
hành   1kg * 10,000  =   10,000đ
tôm khô   2kg *180,000  =   360,000đ
chuối   40kg*2,000    =   80,000đ
phí ngân hàng         =   21,000đ
nước kỳ 10         =   204,000đ
cộng ngày 3/12/2011 : 2,321,500đ

Ngày 06/12/2011

tỏi   1kg* 28,000   =   28,000đ
hàng củ   3kg*25,000    =   75,000đ
sú   40kg*4,500    =   180,000đ
thịt vai 12kg*65,000  =   780,000đ
thịt xay 1kg*78,000   =   78,000đ
bí đao   15kg* 6,000   =   90,000đ
củ cải   20kg*5,000    =   100,000đ
bột canh 10gói*2,800  =   28,000đ
bột nêm   4gói * 26,250 =   105,000đ
hành   1kg *10,000   =   10,000đ
nước màu 4chai *7,500 =   30,000đ
chuối   40kg * 2,000  =   80,000đ
trứng   1kg * 30,000  =   30,000đ
tiền nước tháng 11: 47m3 *12,000 = 564,000đ
tiền điện tháng 11    = 149,530đ
hủ nhựa   12hủ * 3,000  =   36,000đ
vá nhôm múc canh 2cái * 18,000= 36,000đ
xô 10lít 2 cái *40,000 = 80,000đ
ly nhựa   4ly * 5,000 = 20,000đ
hộp đựng cơm thêm 2hộp * 55,000   = 110,000đ
ống muỗng nhựa   1 ống * 12,000   =  12,000đ
bảng gỗ   1 cái   * 69,000   =  69,000đ
cộng ngày 6/12/2011 = 2,690,530đ

Ngày 08/12/2011
su su   44kg* 4,000 =   176,000đ
cải ngọt15kg*6,000  =   90,000đ
hành lá   1kg *10,000 =   10,000đ
nấm   1kg *20,000 =   20,000đ
cà chua   15kg*6,000  =   90,000đ
gaz 2bình *1,360,000=   2,720,000đ
chả cá   20kg * 50,000 =   1,000,000đ
chuối   40kg* 2,000   =   80,000đ
nước rửa chén   2bình * 22,500 = 45,000đ
cộng ngày 8/12/2011: 4,231,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 21-12-2011 18:48:06
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/12/2011 đến 17/12/2011

ngày 10/12/2011
                     
thịt heo 13 kg   * 78000   = 1.014.000 đồng
bí đao    15 kg   *  8000   =   120.000 đồng
sú    40 kg   *  5000   =   200.000 đồng
dưa cải    20 kg   *  7500   =   150.000 đồng
cà chua     5 kg   *  8000   =    40.000 đồng
hành lá     1 kg   * 10000   =    10.000 đồng
chuối    40 kg   *  2000   =    80.000 đồng
tiêu     1 kg   *200000   =   200.000 đồng
                Cộng          1.814.000 đồng
ngày 13/12/2011   
                  
cải ngọt   15 kg * 6500   =    97.500 đồng
su su      40 kg * 4000   =   160.000 đồng
thịt heo    8 kg *78000   =   624.000 đồng
hành lá       1 kg *10000   =    10.000 đồng
ớt trái       1 kg *55000   =    55.000 đồng
thịt heo    3 kg *70000   =   210.000 đồng
chuối      40 kg * 2000   =    80.000 đồng
ốc vít         =   240.000 đồng
      Cộng   1.476.500 đồng

Ngày 15/12/2011
                     
sú        40 kg *  5000  =   200.000 đồng
cải thảo  15 kg *  8000  =   120.000 đồng
thịt heo   1 kg * 78000  =    78.000 đồng
hành lá      1 kg * 10000  =    10.000 đồng
chuối     40 kg *  2000  =    80.000 đồng
chả cá     20 kg * 50000  = 1.000.000 đồng
nước rửa chén       =    68.000 đồng
vệ sinh          =     8.000 đồng
       Cộng    = 1.564.000đồng

Ngày 17/12/2011   
                  
su su       40kg *  5000   =   200.000 đồng
thịt xay     1kg *  78000  =   78.000 đồng
thịt heo     3kg *  87000  =   261,000   đồng
hành lá        1kg * 10000   =   10.000 đồng
chuối       40kg *  2000   =   80.000 đồng
gạo      200kg * 12000   = 2.400.000 đồng
      Cộng      =  3.029.000 đồng
                     
                     
   Tổng : 7.883.500 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 25-12-2011 16:46:55
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/12/2011 đến 24/12/2011


Ngày 20/12/2011                     
khoai tây  40kg   *  2000    =  80.000 đồng
bột canh  1thùng* 142000 = 142.000 đồng
tiêu      1kg   * 180000 = 180.000 đồng
bột nêm   1thùng* 540000 = 540.000 đồng
dưa cải      10kg   * 7500    =  75.000 đồng
tôm khô       1kg   *180000    = 180.000 đồng
hành lá       1kg   *10000    =  10.000 đồng
chuối      40kg   * 2000    =  80.000 đồng
ổ điện kéo   1ổ   * 59000    =  59.000 đồng
khám sức khỏe       = 636.000 đồng
bưu điện phí       =  19.100 đồng
cộng         2.001.100  đồng

Ngày 22/12/2011   
                  
sú     40kg   *  6.000  =   240.000 đồng
cải ngọt  15kg   *  8.000  =   120.000 đồng
hành lá      1kg   * 10.000  =    10.000 đồng
sả bào      4kg   * 17.500  =    70.000 đồng
thịt gà     30kg   * 53.000  = 1.590.000 đồng
giấy ăn      1lốc   *125.000  =   125.000 đồng
khẩu trang 50cái*1.500     =    75.000 đồng
chuối      40kg   *2.000     =    80.000 đồng
                     
              Cộng 2.310.000đồng

Ngày 24/12/2011
thịt heo 15kg   * 78.000 =   1.170.000 đồng
củ cải    10kg   *  6.000 =   60.000 đồng
hành lá     1kg   * 10.000 =   10.000 đồng
chuối    40kg   *  2.000 =   80.000 đồng
dấm     2chai   *  5.000 =   10.000 đồng
chanh    0,5kg   * 14.000 =    7.000 đồng
keo 502      1chai* 5.000  =    5.000 đồng
         
                    Cộng 1.342.000 đồng

Tổng cộng 5.653.100 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-01-2012 14:59:30
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 29/12/11 :
- Bao xốp trắng (3kg*39,000đ): 117,000đ - Bao xốp đen (1kg*30,000đ): 30,000đ - Bao đựng rác (1kg*32,000đ): 32,000đ - Bột điều(2kg*66,000đ): 132,000đ - Bột nghệ (2kg*40,000đ): 80,000đ - Tiêu xay(2kg*70,000đ): 140,000đ - Khẩu trang (40 hộp*18,000đ): 720,000đ.
Tổng chi : 1,251,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 04-01-2012 15:44:28
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 27/12/2011 đến 03/01/2012

Ngày 27/12/2011                     
                     
thịt heo  10kg   * 78,000 = 780,000đồng
sả bào      3kg   *16,000    =  48,000đồng
hành lá      1kg   *10,000    =  10,000đồng
tỏi      1kg   *40,000    =  40,000đồng
hành hương 1kg   *30,000    =  30,000đồng
mắm ruốt   2kg   *30,000    =  60,000đồng
chuối     40kg   * 2,000    =  80,000đồng
trứng      4kg   *32,000    = 128,000đồng
cải thảo   7kg   * 8,000    =  56,000đồng
nước rửa chén 5lít*13,600=  68,000đồng
      Cộng     = 1,300,000đồng

Ngày 28/12/2011                     

vật liệu làm cửa    = 500,000đồng
dây điện, tắc kê vít    =  70,000đồng
tôn 1,85*1,2 và khóa    = 200,000đồng

          Cộng = 770,000đồng

Ngày 29/12/2011                     

gạo   100kg   * 12,000 = 1,200,000 đồng
thịt heo  2kg   * 88,000 =   176,000 đồng
thịt xay  1kg   * 80,000 =    80,000 đồng
chuối    30kg   *  2,000 =    60,000 đồng
cá cơm    25kg   * 45,000 = 1,125,000 đồng
            Cộng 2,641,000 đồng

Ngày 31/12/2011                     

thịt heo  13kg   * 78,000 = 1,014,000 đồng
cà chua     10kg   *  5,000 =    50,000 đồng
ớt tươi      1kg   * 60,000 =    60,000 đồng
hành lá      1kg   * 10,000 =    10,000 đồng
cải ngọt  30kg   *  9,000 =   270,000 đồng
găng tay nilon   1kg *60,000 = 60,000 đồng
đường     1kg   * 24,000 =    24,000 đồng
đậu khuôn 350 miếng * 900=   315,000 đồng
          Cộng:  1,803,000 đồng

Ngày 3/1/2012                     
thịt xay  8kg *   78,000   = 624,000đồng
cà chua     5kg *   6,000   =  30,000đồng
hành lá     1kg *   10,000   =  10,000đồng
chuối    30kg *   2,000   =  60,000đồng
đậu khuôn 200miếng* 900   = 180,000đồng
          Cộng: 904,000đồng
Tổng chi từ 27/12/2011 đến 03/01/2012:7.418.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2012 23:28:56
Chi lương tháng 10/2011 (từ ngày 22/10 đến 31/10/2011):
- Anh Nguyễn Văn Phải (8 ngày): 1,232,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Hồng (5 buổi): 500,000đ.

Chi lương tháng 12/2011 :
- Anh Ng Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,300,000đ.
- Chị Lê thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (11 buổi): 550,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (13 buổi): 650,000đ.
Tổng chi : 9,232,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 18-01-2012 18:49:39
Chi phí qc Đà Lạt :
Ngày 12/01/12 :
- Chi lương tháng 13/2011 anh Ghedondl : 667,000đ.
- ------------- nt ------------------ Chị Hồng : 217,000đ.
- ------------- nt  ----------------- Chị Kiêm : 83,000đ.
Ngày 18/01/12 :
- Chi lương tháng 01/12 anh Ghedondl : 4,000,000đ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 15-02-2012 15:46:21
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 9/2/2012 và  11/2/2012
Ngày 9/2/2012                     
thịt heo   5kg   * 77000   = 385.000đ
hành lá      1kg   * 10000   =  10.000đ
đậu khuôn 200 miếng* 900= 180.000đ
chuối     20kg   * 2000   =  40.000đ
đường, bột ngọt      =  45.000đ
ớt trái         =  20.000đ
nước T12      =  96.000đ
cộng         = 776.000đ
Ngày 11/2/2012                     
thịt heo    6kg   *77000   = 462.000đ
dưa cải     3kg   *15000   =  45.000đ
thịt heo xay 0.3kg *66666 = 20.000đ
hành lá      0.5kg *10000 =  5.000đ
chuối        20   kg * 2000 = 40.000đ
điện thoại T12/2011    =  198.500đ
Tiền nước T1/2012    =  696.000đ
tiến điện tháng 1/2012    =  138.000đ
cộng           1604.500đ
Tổng cộng 2.380.500 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 23-02-2012 08:15:34
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/02/2012 đến 18/02/2012
Ngày 14/2/2012                     
thịt    2kg  * 88000 = 176.000đ
thịt xay 0.5kg*   77000 =  38.500đ
cá cơm    5kg  *   45000 =  225.000đ
chuối   20kg  *   2000  =  40.000đ
          cộng    479.500đ
Ngày 16/2/2012                     
thịt xay   0.5kg   * 77000   = 38.500   đ
hành lá           0.5kg   * 12000   =  6.000   đ
sả             3kg   * 16000   = 48.000   đ
thịt vai    10kg   * 77000   =770.000   đ
đường, bột ngọt         = 40.000   đ
chuối            20kg   *  2000   = 40.000   đ
gaz           2bình   *1620000=3.240.000đ
           Cộng = 4.182.500đ   
Ngày 18/2/2012                     
thịt vai 6kg  * 77000 =   462000đ
susu   10kg  *   5000  =    50000đ
củ cải    3kg  *   8000  =    24000đ
chuối   10kg  *   2000  =    20000đ
         Cộng 556.000đ
Tổng cộng = 5.218.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 29-02-2012 15:31:50
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/02/2012 đến 28/02/2012

Ngày 21/2/2012                     
susu   30kg * 5000 =   150.000đ
sả bào    3kg *16000 =   48.000đ
hành lá   0.5kg*12000 =    6.000đ
đậu khuôn 200miếng*900 = 180.000 đ
chuối    10 kg * 2000 =   20.000 đ
cộng =   404.000đ

Ngày 23/2/2012                     
Thịt vai  8.5 kg * 77000 = 654.500 đ
sú     30 kg   *   4000 = 120.000 đ
dưa cải    6kg   *   7000 =  42.000 đ
hành lá     0.5 kg*  12000 =    6000 đ
cà chua     3kg   *   6000 =  18.000 đ
trứng gà    3kg   *  27000 =  81.000đ
Chuối      20kg   *   2000 =  40.000đ
Bưu điện       = 218,800đ
cộng          = 1.180.300đ

Ngày 25/2/2012                     
thịt xay    10kg * 77000 = 770.000 đ
cà chua        5kg *  6000 =   30.000 đ
đậu khuôn  220miếng * 900=  198.000 đ
chuối       20kg * 2000    =   40.000 đ
điện           =   16.500 đ
hoá chất rửa       =  150.000 đ
   Cộng             =  1.204.500   đ
Ngày 28/2/2012                     
thịt vai   10.5   kg * 77000 = 808.500 đ
củ cải        6  kg *  5000 =  30.000 đ
hành lá      0.5   kg * 12000 =   6.000 đ
chuối       20   kg *  2000 =  40.000 đ
tỏi + ớt+ nước màu      = 120.000 đ
cộng            =1.004.500đ
Tổng cộng 3.793.300 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2012 09:56:39
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 28/02/12 :
- Phí vận chuyển Saigon - Đà lạt(dầu ăn, nc mắm, đường , bột canh ) : 145,000đ.
Ngày 29/02/12 :
- Chi lương tháng 02/2012 anh Phải : 4,000,000đ.
- ----------- nt ---------------- chị Thu Hồng : 1,300,000đ.
- ----------- nt ---------------- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chi lương chị Ngọc Lan (9 buổi) : 450,000đ.
- Chi lương chị Ng Thị Dịu (5 buổi): 250,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 19-03-2012 14:50:40
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/3 đến 17/3/2012

ngày 1/3/2012                     
thơm     5trái   *10000   =  50.000đ
thịt xay  0.5kg   *77000   =  38.500đ
hành lá   0.5kg   *12000   =    6000đ
chả cá      10kg   *50000   =  500.000đ
chuối      20kg   *2000   =   40.000đ
cộng   : 634.500   đ

ngày 3/3/2012                     
thịt xay   10.5kg   * 77000   = 808.500đ
dưa cải            5kg   *  7000   =  35.000đ
hành lá          1.5kg   * 10700   =  16.000đ
chuối           20kg   *  2000   =  40.000đ
cộng   899.500   đ

ngày 6/3/2012                     
nấm           1kg   * 80000   =  80.000đ
cá chua          5kg   *  6000   =  30.000đ
đậu khuôn   200   miếng   *   900   = 180.000đ
thịt vai       6kg   * 78000   = 468.000đ
chuối        20   kg   *  2000   =  40.000đ
cộng   : 798.000đ

ngày 8/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =   654.500đ
hành lá           0.5kg   * 12000   =     6.000đ
thịt ba chỉ   2.5kg   * 78000   =   195.000đ
cộng: 855.500 đ

ngày 10/3/2012                     
chả cá        10   kg   *  50000 =  500.000đ
thịt xay   0.5   kg   *  77000 =   38.500đ
hành lá      0.5   kg   *  12000 =    6.000đ
chuối       20   kg   *   2000 =    40.000đ
cước xe vận chuyển rau từ
Đức trọng -Đà lạt 3 chuyến  100.000đ
tiến nước tháng 3/2012       444.000đ
cộng: 1.128.500   đ

ngày 13/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =  654.500đ
hành lá           0.5kg   * 15000   =    7.500đ
chuối            20kg   *  2000   =    40.000đ
hoá chất              =   215.000đ
Cộng : 917.000đ

ngày 15/3/2012                     
sả bào          3kg   * 16000   = 48.000đ
hành lá       0.5   kg   * 14000   =  7.000đ
thịt xay    0.5   kg   * 77000   =  38.500đ
đậu phộng         =  50.000đ
chanh,rau thơm         =  21.000đ
chuối         20kg   *2000   =  40.000đ
thịt gà         14kg   *47000   =  658000đ
cộng : 862.500đ

ngày 17/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =  654.500đ
dưa cải    8 kg   *  6500   =   52.000đ
hành lá          0.5kg   * 14000   =    7.000đ
chuối           20kg   *  2000   =    40.000đ
cộng: 753.500đ
Tổng cộng 6.849.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 29-03-2012 08:28:24
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/3 đến 24/3/2012
Ngày 20/3/2012                     
                     
chả cá      10kg   * 50.000 = 500.000đ
thịt xay  0.5kg   * 77.000 =  38.500đ
hành lá     0.5kg   * 16.000 =   8.000đ
bí đao      20kg   *  6.000 =  120.000đ
chuối      20kg   *   2000 =  40.000đ
      Cộng =      706.500đ
                     
Ngày 22/3/2012                     
                     
Sả bào          3kg   *   16.000   = 48.000đ
đậu khuôn   220   miếng*   900   =198.000đ
đậu khuôn (mua thêm)50   miếng *   1000 = 50.000đ
hẹ       1bó`     * 10.000   =  10.000đ
giá         3   kg   *   8.000   =  24.000đ
giấy ăn        20   lốc  *   12.500   = 250.000đ
chuối        20   kg   *   2.000   =  40.000đ
nấm         1   kg   *   20.000   =  20.000đ
ớt            =  20.000đ
vệ sinh            =   8.000đ
điện thoại         = 197.400đ
           Cộng : 865400   đ

Ngày 24/3/2012                     

thịt vai   10.5kg   * 77.000 = 808.500đ
củ cải            10kg   *  5.500 =  55.000đ
hành lá       0.5   kg   * 14.000 =   7.000đ
chuối        20   kg   *   2000 =  40.000đ
điện             = 180.500đ
                          Cộng   =1.091.000đ
Tổng cộng: 2.662.900 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-03-2012 18:19:00
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 27/3 đến 31/3/2012
                     
Ngày  27/3/2012                     
                     
chả cá    10kg   * 50.000 = 500.000đ
thịt xay0,5kg   * 75.000 =  37.500đ
hành lá   0,5kg   *  14000 =   7.000đ
chuối   20kg   *   2000 =  40.000đ
trứng   6kg   *  25000 = 150.000đ
   cộng   734.500   đ
Ngày 29/3/2012                     
                     
Thịt xay   10kg   * 75000   = 750.000đ
hành lá         0,5 kg   *14000   =   7.000đ
haành tỏi         =  40.000đ
chanh rau thơm         =  25.000đ
chuối           20kg   *2000   =  40.000đ
cộng         862.000   đ

Ngày  31/3/2012                     
                     
cá        10   kg   * 50000   = 500.000đ
hành lá       0,5   kg   * 14000   =   7.000đ
thịt xay    0,5   kg   * 77000   =  38.500đ
tỏi            =  20.000đ
chuối   20   kg   *  2000   =  40.000đ
cộng      605.500   đ
                     
tổng      2.202.000đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-04-2012 10:55:14
Ngày 31/3/12 : chi lương tháng 3/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (14 buổi) : 840,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (14 buổi) : 840,000đ.
Tổng chi : 8,180,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 18-04-2012 10:31:09
Ngày 3/4/2012                     
                     
cá   12kg * 50.000   = 600.000đ
trứng   8 kg * 25.000   = 200.000đ
thịt xay0.5kg* 75.000   =  37.500đ
hành lá   1kg  * 14.000   =  14.000đ
chuối   20kg *   2.000   =  40.000đ
ớt trái   1.5kg* 25.000   =  37.500đ
cộng         = 929.000đ
                     
Ngày 5/4/2012                     

đậu khuôn 250 miếng * 900 = 225.000đ
cà chua      5kg   *  7000   =    35.000đ
nấm rơm      1kg   * 85.000=    85.000đ
chuối   20kg   * 2000   =    40.000đ
nước tương  10lít*10000   =    100.000đ
dao thái  2cái   * 50.000=    100.000đ
dao bào     3cái   * 35.000=    105.000đ
băng cá nhân 1hộp*20000   =    20.000đ
cộng   = 710.000đ

Ngày 7/4/2012                     

thịt   10kg   * 75.000  = 750.000đ
dưa cải   8kg   *  8.000  =  64.000đ
hành lá   0.5kg   * 14.000  =   7.000đ
chuối   20kg   *  2.000  =  40.000đ
hoá chất xử lý cống     =  50.000đ
hoá chất tẩy rửa     = 130.000đ
tiền nước tháng 4/2012     = 777.000đ
cộng          = 1.818.000đ
TỔNG CỘNG   3.457.000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 18-04-2012 10:47:13
Ngày 10/4/2012                     

thịt   10kg *   75.000   =  750.000đ
cà chua   5kg  *   6000   =  30.000đ
hành lá   0.5kg *   14.000   =  7.000đ
chuối   20kg* 2.000   = 40.000đ
cộng      827.000   đ

Ngày 12/4/2012                     

cá    17kg *   50.000   =  850.000đ
rau thơm      =   10.000đ
chuối    20kg *   2000   =   40.000đ
thịt xay 0.5kg   * 75.000=   37.500đ
      Cộng    = 937.500đ
Ngày 14/4/2012                     

su su   36kg   * 6500   = 234.000đ
tỏi   0.5kg   *24.000   =  12.000đ
hành ngò0.5kg   * 20.000=  10.000đ
sả   3kg   * 16.000=  48.000đ
chuối   20kg   * 2000   =  40.000đ
gà   7kg   * 50.000= 350.000đ
gạo 100   kg   * 11.000= 1.100.000đ
      Cộng    =1.794.000   đ
ngày 17/4/2012                     

gas   2bình   * 1.580.000 = 3.160.000   đ
thịt   11kg   * 75.000  = 825.000đ
củ cải   10kg   * 5500   = 55.000đ
hành lá   0.5kg   *14.000   = 7.000   đ
chuối   20kg   *2000   = 40.000đ
tỏi -hành củ - ớt   = 80.000đ
thau lớn   2cái   *90.000   =180.000đ
vệ sinh         =8.000đ
cộng         =4355000đ
TỔNG CỘNG      =7.913.500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 29-04-2012 21:50:01
Ngày 28/4/12 : chi lương tháng 4/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (12 buổi) : 720,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (12 buổi) : 720,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-05-2012 17:29:16
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/4 đến 28/4/2012

Ngày 19/4/2012                     

thịt xay 0,5 kg   * 75.000 =  37.500đ
hành lá   0,5  kg   * 14000    =   7.000đ
cà chua   5  kg   *  6000    =  30.000đ
chả cá   15 kg   * 50.000 = 750.000đ
chuối   20 kg   *  2000    =  40.000đ
gạo   100kg   * 11000    =1.100.000đ
bưu điện       =  200.000đ
cộng          =2.164.500đ
                     
Ngày 21/4/2012   
                  
đậu khuôn   250   miếng   * 900   =  225.000đ
chả cá       5,0   kg   *50000   =  250.000đ
nấm       10   kg   *20000   =  200.000đ
đậu phụng    1   kg   *50000   =   50.000đ
cà chua 5,0   kg   *6000   =   30.000đ
chuối   20,0   kg   *2000   =   40.000đ
găng, bao nilon   1,0kg   *80000   =   80.000đ
cộng            =  875.000đ

Ngày 24/4/2012
                     
thịt xay    0,5kg   *  75000  =   37.500đ
hành lá       0,5   kg   *  14000  =    7.000đ
cá tươi       7  kg   *  40000  =  280.000đ
chả cá       10kg   *  50000  =  500.000đ
cà chua        5kg   *   6000  =   30.000đ
chuối       20kg   *   2000  =   40.000đ
tỏi              =   25.000đ
riềng, gừng           =   20.000đ
cộng              =  939.500đ
                     
Ngày 26/4/2012                     
gạo   100kg   *  11000    =   1.100.000đ
gà   17kg   *  50000    =   850.000   đ
sả   3 kg   *  16000    =    48.000đ
hành lá   0,5kg   *  14000    =     7.000đ
thịt xay 0,5kg   *  75000    =    37.500đ
trứng gà   5kg   *  25000    =   125.000đ
chuối   20kg   *   2000    =    40.000đ
điện T4/2012          =   212.000đ
cộng             =   2.419.500đ

Ngày 28/4/2012   
                  
thit   10kg   *  75000   =   750.000đ
thịt xay0,5kg   *  75000   =   37.500đ
hành lá   0,5kg   *  12000   =    6.000đ
củ cải   10kg   *   8000   =   80.000đ
chuối   20kg   *   2000   =   40.000đ
cộng            =   913.500đ
                     
   tổng cộng      = 7.312.000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-05-2012 09:36:24
Ngày 28/4/12, Chi lương tháng 4/12 qc Đà Lạt :
- Anh Ng Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (12 buổi): 720,000đ.
- Chị Ng Thị Dịu (12 buổi): 720,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 11-05-2012 16:39:20
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/5/2012 đến 05/5/2012
Ngày 1/5/2012                     

thịt xay  7kg   * 75000   =  525.000đ
hành lá     1kg   * 13000   =   13.000đ
cà chua     3kg   *  6000   =   18.000đ
sú    20kg   *  2600   =   52.000đ
chuối    20kg   *  2000   =   40.000đ
đậu khuôn  162miếng*900   =  145.800đ
bóng đèn      =   60.000Đ   
cộng      =   853.800   đ
                     
Ngày 3/5/2012
                     
thịt   10kg  *   75.000   = 750.000 đ
dưa cải   10kg  *   7500   =  75.000đ
bí ngồi   20kg  *   4000   =  80.000đ
hành lá   0.5kg *   12000   =   6.000đ
chuối   20kg  *   2000   =  40.000đ
hoá chất      = 115.000đ
cộng      1.066.000đ

Ngày 5/5/2012                     

Nấm   10kg   *  20000  = 200.000đ
đậu phụng  1kg   *  50000  =  50.000đ
thịt     5kg   *  75000  = 375.000đ
đậu khuôn 250miếng*  900  = 225.000đ
cộng           =  850.000đ
                     
Tổng   =       2.769.800đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 16-05-2012 08:38:33
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 08/5/2012 đến 12/5/2012
Ngày 8/5/2012                     

Thịt   10.5kg   * 75,000 =  787,500đ
củ cải   12kg   *  7,000 =   84,000đ
hành lá   0.5kg   * 10,000 =    5,000đ
chuối   20kg   *  2,000 =   40,000đ
thiết bị nước       =   80,000đ
tiền nước T5       =  758,500đ
cộng          =1,755,000đ
                     
Ngày 10/5/2012                     
                     
chả cá   22kg   * 50,000 =  1,100,000đ
Thịt xay 0.5kg   * 75,000 =     37,500đ
hành lá   0.5kg   * 10,000 =   5,000đ
chuối   20kg   *  2,000 =     40,000đ
cộng          =  1,182,500đ
                     
Ngày 12/5/2012                     
                     
thịt heo   10 kg *  75,000  =   750,000đ
hành lá      0.5kg *  10,000  =     5,000đ
chuối   20kg    *   2,000  =    40,000đ
cộng             =   795,000đ
                     
TỔNG CỘNG          =  3,732,500Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2012 20:36:28
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 04/5/12 :
- Phí vận chuyển 60kg đường SG - ĐL : 90,000đ.
Ngày 31/5/12 : chi lương tháng 5/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (14 buổi) : 840,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (10 buổi) : 600,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Lê (4 buổi) :240,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-06-2012 10:16:39
Ngày 15/5/2012                     

thịt gà   17kg   * 50,000 = 850,000đ
sả   3kg   * 16,000 =  48,000đ
hành lá   0.5kg   *10,000    =   5,000đ
chuối   20kg   * 2,000    =  40,000đ
giấy ăn   20lốc   *11,500    = 230,000đ
cộng      1,173,000đ
                     
Ngày 17/5/2012                     
                     
Bưu điện tháng 4/2012         =   199,000   đ
cá ba sa    20   kg   * 35,000   =   700,000   đ
gừng          3kg   * 15,000   =    45,000   đ
chuối         30   kg   *  2,000   =    60,000   đ
trứng         4   kg   * 25,000   =   100,000   đ
cộng   1,104,000đ
                     
Ngày 19/5/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
củ cải   10   kg   *   6,000   =   60,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                  880,000   đ
                     
Ngày 22/5/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
hành lá            1      kg   *   10,000   =   10,000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243,000   đ
hoá chất               =   135,000   đ
chuối         30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cà chua          5   kg   *   6,000   =   30,000   đ
tiền điện tháng 4/2012            =      214,000   đ
cộng      1,442,000đ
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TỪ 15/5/ ĐẾN 22/5/2012: 4.599,000Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-06-2012 10:18:56
Ngày 24/5/2012                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
sú tim   40   kg   *   3,500   =   140,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
dưa cải   20   kg   *   7,500   =   150,000   đ
găng tay ( 2 loại)                  200,000   đ
cộng                  1,347,500   đ
                     
Ngày 26/5/2012                     
Thơm   4   kg   *   5,000   =   20,000   đ
cà chua   4   kg   *   7,000   =   28,000   đ
hành củ   1   kg   *   25,000   =   25,000   đ
hành lá   1   kg   *   12,000   =   12,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
bột ngọt   1   kg   *   47,000   =   47,000   đ
cộng                  229,500   đ
                     
Ngày 29/5/2012                     
chả cá   26   kg   *   50,000   =   1,300,000   đ
cà chua   5   kg   *   7,000   =   35,000   đ
hành lá   1   kg   *   12,000   =   12,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                  1,407,000   đ

Ngày 31/5/2012                     
                     
Thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
sả   3         16,000      48,000   đ
hành   1         10,000      10,000   đ
mắm ruốt   2         60,000      120,000   đ
chuối   30         2,000      60,000   đ
cộng                  988,000   đ
                     
TỔNG CHI PHÍ TỪ   24/5/2012 ĐẾN 31/5/2012:3,972,000Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 12-06-2012 10:00:15
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 02/6/2012 đến ngày 09/6/2012

Ngày 2/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
củ cải    20   kg   *   8,000   =   160,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   10,000   =   5,000   đ
su su   18   kg   *   6,100   =   109,800   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                =   1,084,800   đ
                     
Ngày 5/6/2012                     
                     
Cải thảo   30   kg   *   4,000   =   120,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
cá hấp   17   kg   *   50,000   =   850,000   đ
chuối    30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
cộng               =   1,077,500   đ
                     
Ngày 7/6/2012                     
                     
gà   17   kg   *   50000   =   850,000   đ
sả bào   3   kg   *   16000   =   48,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
vận chuyển rau ĐT-ĐL   2   chuyến   *   50000   =   100,000   đ
dép nhựa   10   đôi   *   21000   =   210,000   đ
cộng               =   1,316,500   đ
                     
Ngày 9/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75000   =   750,000   đ
dưa cải   15   kg   *   8000   =   120,000   đ
Hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
sú   20   kg   *   3500   =   70,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
cộng               =   1,048,500   đ
Tổng cộng                  4,527,300   đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 20-06-2012 12:33:09
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/6/2012 đến ngày 16/6/2012
Ngày 12/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
củ cải   25   kg   *   8000   =   200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   22000   =   11.000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
bột ngọt   2   kg   *   56000   =   112.000   đ
ớt bột, nước màu               =   110.000   đ
cộng               =   1.259.500   đ
                     
Ngày14/6/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
cà chua   6   kg   *   8000   =   48.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
me ,ngỗ, quế         *      =   28.000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243.000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
xe vận chuyển   2   chuyến   *   60000   =   120.000   đ
nước tháng 6/2012               =   758.500   đ
cộng               =   2.029.500   đ
                     
Ngày 16/6/2012                     
                     
thịt    10   kg   *   73000   =   730.000   đ
dưa cải   20   kg   *   8000   =   160.000   đ
sú   30   kg   *   9000   =   270.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
cộng               =   1.268.500   đ
                     
      TỔNG            4.557.500   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-06-2012 15:43:20
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/6/2012 đến ngày 23/6/2012
Ngày19/6/2012                     

nấm   5   kg   *   20,000   =   100,000   đ
cà chua   5   kg   *   8,000   =   40,000   đ
thịt xay   7   kg   *   73,000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   24,000   =   12,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
gas   2   bình   *   1,330,000   =   2,660,000   đ
bưu điện tháng 6/2012               =   244,100   đ
cộng               =   3,627,100   đ
                     
Ngày21/6/2012                     
                     
Thịt   10   kg   *   73,000   =   730,000   đ
củ cải   15   kg   *   7,000   =   105,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
tỏi   1   kg   *   60,000   =   60,000   đ
hành củ   2   kg   *   40,000   =   80,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
xe vận chuyển 2 chuyến               =   40,000   đ
cộng               =   1,086,000   đ
                     
Ngày23/6/2012                     
cải thảo   30   kg   *   5,000   =   150,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
cà chua   5   kg   *   8,000   =   40,000   đ
thịt   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ
hóa chất               =   150,000   đ
Điện tháng 6/2012               =   188,000   đ
cộng               =   904,000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  5,617,100   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-06-2012 20:58:55
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26/6/2012 đến ngày 30/6/2012

NGÀY 26/6/2012                     
                     
                     
gà   10   kg   *   50,000   =   500,000   đ
sả   3   kg   *   16,000   =   48,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   73,000   =   36,500   đ
giấy ăn   2   lốc   *   120,000   =   240,000   đ
cộng                  835,500   đ
                     
NGÀY 28/6/20121                     
                     
Trứng    2   kg   *   30,000   =   60,000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243,000   đ
Thịt    7   kg   *   73,000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng         *      =   885,000   đ
                     
Ngày 30/6/2012                     
thịt xay   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ
trứng   5   kg   *   30,000   =   150,000   đ
cải thảo   20   kg   *   3,500   =   70,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
cộng               =   596,000   đ
TỔNG CỘNG               =   2,316,500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-06-2012 23:01:53
Ngày 30/6/12 :
Chi lương tháng 6/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 12-07-2012 08:27:42
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 03/7/2012 đến 09/7/2012
Ngày 3/7/2012                        
                        
sú   30   kg   *   3,500   =   105,000   đ   
nấm   5   kg   *   20,000   =   100,000   đ   
cà chua   3   kg   *   8,000   =   24,000   đ   
thịt   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ   
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =   135,000   đ   
      Cộng =            729,000      

Ngày 4/7/2012 Tiếp sức mùa thi                        
                     
gà   25   kg   *   50,000   =   1,250,000   đ
sả bào   3   kg   *   16,000   =   48,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   73,000   =   36,500   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
bột ngọt   4   kg   *   55,000   =   220,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
ớt trái   1   kg   *   20,000   =   20,000   đ
cộng               =   1,645,500   đ
                     
Ngày 5/7/2012 tiếp sức mùa thi                      
                     
thịt xay   0.5   kg   *   73000   =   36,500   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
sữa đậu nành   50   lít   *   7000   =   350,000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   900   =   270,000   đ
cộng               =   727,500   đ
                     
Ngày 7/7/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
củ cải   7   kg   *   8000   =   56,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
giá   2   kg   *   10000   =   20,000   đ
thơm   1   trái   *   10000   =   10,000   đ
cộng               =   668,000   đ
                     
Ngày 9/7/2012 Tiếp sức mùa thi                     
                     
thịt xay   15   kg   *   73000   =   1,095,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   20000   =   10,000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40,000   đ
hành tây   2   kg   *   11000   =   22,000   đ
hành củ   2   kg   *   30000   =   60,000   đ
tỏi   1   kg   *   60000   =   60,000   đ
chanh   1   kg   *   17000   =   17,000   đ
tiêu   1   kg   *   150000   =   150,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
cộng               =   1,514,000   đ
                     
TỒNG CỘNG                  5,284,000   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-07-2012 20:57:57
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/7/2012 đến 19/7/2012

Ngày 10/7/2012
                     
thịt   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
củ cải   8   kg   *   8.000   =   64.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   22.000   =   11.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cá   10   kg   *   45.000   =   450.000   đ
cà chua   5   kg   *   8.000   =   40.000   đ
                     
cộng               =   990.000   đ
                     
Ngày 12/7/2012                     
                     
thịt   6,5   kg   *   73.000   =   474.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =   135.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cộng               =   678.500   đ
                     
Ngày 14/7/2012                     
                     
gà   10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
sả   2   kg   *   16.000   =   32.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cước bưu điện tháng 6/2012               =   203.800   đ
cộng               =   840.300   đ
                     
Ngày17/7/2012                     
                     
dưa cải   8   kg   *   10.000   =   80.000   đ
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   1   kg   *   18.000   =   18.000   đ
bột điều   1   kg   *   80.000   =   80.000   đ
găng tay nilon               =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
xe vận chuyển 2 chuyến               =   120.000   đ
hoá chất               =   150.000   đ
cộng               =   1.039.000   đ
                     
Ngày 19/7/2012                     
                     
                     
nấm   2,0   kg   *   20.000   =   40.000   đ
đậu khuôn   150,0   miếng   *   900   =   135.000   đ
thịt xay   5,0   kg   *   73.000   =   365.000   đ
chuối   15,0   kg   *   2.000   =   30.000   đ
vá múc canh   10   cái   *   6.500   =   65.000   đ
tỏi   1   kg   *   50.000   =   50.000   đ
cộng               =   685.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.232.800   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-07-2012 21:16:28
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/7/2012 đến 31/7/2012

Ngày 21/7/2012                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
chả cá    10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
cà chua   3   kg   *   8.000   =   24.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sửa máy tính               =   600.000   đ
cộng               =   1.199.500   đ
                     
Ngày 24/07/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12.000   =   6.000   đ
bí đao   7   kg   *   10.000   =   70.000   đ
sú   10   kg   *   8.000   =   80.000   đ
tiền điện tháng 7/2012               =   209.000   đ
cộng               =   876.000   đ
                     
Ngày 26/7/2012                     
                     
thịt xay   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
cải thảo   20   kg   *   3.500   =   70.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   626.000   đ
                     
Ngày 28/7/2012                     
                     
bí đao   6   kg   *   9.500   =   57.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chả cá   10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
Tiền nước tháng 7/2012               =   432.000   đ
cộng               =   1.070.500   đ
                     
Ngày 31/7/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
đậu khuôn   150   kg   *   850   =   127.500   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
keo   1   chai   *   5.000   =   5.000   đ
gas   2   bình   *   1.230.000   =   2.460.000   đ
cộng               =   3.138.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.910.500   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-08-2012 11:08:00
Ngày 31/7/12 :
Chi lương tháng 7/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (15 buổi) : 900,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (15 buổi) : 900,000đ.
Tổng chi lương : 8,300,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 14-08-2012 22:13:29
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/8/2012 đến 11/8/2012

NGÀY 02/8/2012                     

đậu khuôn   200   miếng   *   850   =   170.000   đ
bí đao   5   kg   *   10.000   =   50.000   đ
nấm   3   kg   *   22.000   =   66.000   đ
thịt xay   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sú   30   kg   *   3.000   =   90.000   đ
cộng               =   771.000   đ
                     
NGÀY 04/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   546.000   đ
                     
                     
NGÀY 07/8/2012                     
                     
thịt gà   15   kg   *   50.000   =   750.000   đ
sả   3   kg   *   16.000   =   48.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sú   20   kg   *   3.000   =   60.000   đ
tiến nước tháng 8/2012      kg   *      =   456.000   đ
xe vận chuyển 2chuyến         *   40.000   =   80.000   đ
cộng               =   1.429.000   đ
                     
NGÀY 09/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
đậu khuôn   200   kg   *   850   =   170.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
hẹ   1   kg   *   20.000   =   20.000   đ
rau răm   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
giá   3   kg   *   10.000   =   30.000   đ
sú   30   kg   *   3.000   =   90.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   866.000   đ
                     
NGÀY 11/8/2012                     
                     
                     
thịt   7,5   kg   *   73.000   =   547.500   đ
dưa cải   15   kg   *   10.000   =   150.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
giá   1   kg   *   10.000   =   10.000   đ
rau răm, hẹ   1   kg   *   22.000   =   22.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   764.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.376.500   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 24-08-2012 06:11:28
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/8/2012 đến 21/8/2012

Ngày 14/8/2012                     
                     
thịt   7,5   kg   *   73000   =   547.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
củ cải   15   kg   *   8000   =   120.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
sú   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
vận hcuyển               =   10.000   đ
cộng               =   773.500   đ
                     
Ngày 16/8/2012                     
                     
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
sả   3   kg   *   16000   =   48.000   đ
đậu khuôn   250   kg   *   850   =   212.500   đ
nấm   1   kg   *   20000   =   20.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
tỏi   1   kg   *   50000   =   50.000   đ
gừng               =   10.000   đ
Bưu điện t7/2012                  215.500   đ
cộng                  1.011.000   đ
                     
                     
Ngày 18/8/2012                     
                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
cá hấp   13   kg   *   42000   =   546.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   618.500   đ   
                        
Ngày 21/8/2012                        
                        
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ   
đậu khuôn   200   kg   *   850   =   170.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   717.000   đ   
TỔNG CỘNG                        3.120.000
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-08-2012 11:03:29
Chi lương tháng 8/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-08-2012 11:11:10
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/8/2012 đến 30/8/2012

Ngày 23/8/2012                        
                        
thịt   7   kg   *   77000   =   539.000   đ   
sả   3   kg   *   16000   =   48.000   đ   
mắm ruốt   1   kg   *   60000   =   60.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cước điện thoại t8/2012               =   176.500   đ
cộng                  853.500   đ
                     
Ngày 25/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
củ cải   10   kg   *   6000   =   60.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
xe vận chuyển               =   40.000   đ
cộng                  646.000   đ
                     
                     
Ngày 28/8/2012                     
                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
dưa cải   15   kg   *   8000   =   120.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
xe vận chuyển               =   40.000   đ
cộng                  743.500   đ
                     
Ngày 30/8/2012                     
                     
                     
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
nấm   3   kg   *   25000   =   75.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
bột điều   1   kg   *   100000   =   100.000   đ
găng tay mỏng   0,5   kg   *   100000   =   50.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   905.000   đ   
                        
tổng cộng               3.148.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 16-09-2012 16:29:30
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/9/2012 đến 13/9/2012

NGÀY 1/9/2012                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
cộng                  547.000   đ
                     
NGÀY  4/9/2012                     
thịt gà   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
sả   5   kg   *   16000   =   80.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
cộng                  902.500   đ
                     
Ngày 6/9/2012                     
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
hành lá   1   kg   *   12000   =   12.000   đ
cà chua   3   kg   *   8000   =   24.000   đ
đậu khuôn   250   m   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   653.500   đ
                     
Ngày 8/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   73000   =   620.500   đ
củ cải   17   kg   *   6000   =   102.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cảm biến nhiệt nồi cơm   3   cái   *   220000   =   660.000   đ
cộng                  1.428.500   đ
                     
ngày 11/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   77000   =   654.500   đ
dưa cải   18   kg   *   8000   =   144.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sú   30   kg   *   3500   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
tiền nước tháng 9/2012               =   324.000   đ
cộng               =   1.273.500   đ
                     
ngày 13/9/2012                     
thịt   8,5   kg   *   73000   =   620.500   đ
củ cải   17   kg   *   6000   =   102.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
dấm   3   chai   *   3333,333333   =   10.000   đ
tỏi   1   kg   *   60000   =   60.000   đ
hành củ   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
cộng               =   918.500   đ
TỔNG CỘNG                  5.723.500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-09-2012 16:11:24
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 15/9/2012 đến 29/9/2012

NGÀY 15/9/2012                        
                        
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ   
nấm   3   kg   *   32000   =   96.000   đ   
thịt   5   kg   *   75000   =   375.000   đ   
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
vận chuyển vế SG   1   chuyến   *   60000   =   60.000   đ   
cộng               =   826.000   đ   
                        
NGÀY 18/9/2012                        
                        
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ   
hẹ   2   kg   *   18000   =   36.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
thịt   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ   
chả cá   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ   
rau răm   1   kg   *   20000   =   20.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
điện thọaitháng 8/2012               =   218.000   đ
cước vận chuyển   2   chuyến   *   25000   =   50.000   đ
cộng               =   1.436.500   đ
                     
NGÀY 20/9/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn    20   miếng   *   850   =   17.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
củ cải   20   kg   *   5500   =   110.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
gaz   2   bình   *   1680000   =   3.360.000   đ
cộng               =   4.263.000   đ
                     
NGÀY 22/9/2012                     
                     
cá hấp   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   14000   =   7.000   đ
rau răm   3   kg   *   20000   =   60.000   đ
dấm   5   chai   *   10000   =   50.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   943.500   đ
                     
NGÀY 25/9/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   14000   =   7.000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ   
rau răm   2   kg   *   20000   =   40.000   đ   
cộng               =   1.152.000   đ   
                        
NGÀY 27/9/2012                        
                        
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ   
dưa cải   18   kg   *   10000   =   180.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ   
van nước               =   30.000   đ   
cộng               =   986.000   đ   
                        
NGÀY 29/9/2012                        
                        
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40.000   đ
nấm   3   kg   *   25000   =   75.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hành   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
cộng               =   781.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  10.388.000   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-10-2012 12:49:47
Chi phí qc Đà lạt :
Ngày 01/9/12 :
- Bột điều 2kg*88000 = 176,000đ.
- Bao PE 120x150  6 cái*15000 = 90,000đ.
- Bao PE 60x120  1kg = 42,000đ.
- Bao xốp đen 40   2kg*35000 = 70,000đ.
- Bao tay xốp 2kg*65000 = 130,000đ.
- Tiêu 2kg*70000 = 140,000đ.
Tổng chi ngày : 648,000đ.

Ngày 30/9/12 :
Chi lương tháng 9/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 11-10-2012 12:40:06
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 02/10/2012 đến 09/10/2012
NGÀY 2/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   77000   =   770.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
giấy ăn   2   cây   *   120000   =   240.000   đ
cộng               =   1.056.000   đ
                     
NGÀY 4/10/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
đậu khuôn   150   miếng   *   850   =   127.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   905.500   đ
                     
NGÀY 6/10/2012                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
sú   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cá hấp   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   898.500   đ
                     
NGÀY 9/10/2012                     
                     
Thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,5   kg   *   25000   =   12.500   đ
cá   7   kg   *   50000   =   350.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
trứng gà   8   kg   *   30000   =   240.000   đ
cộng               =   731.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  3.591.000 ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 23-10-2012 22:39:34
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/10/2012 đến 18/10/2012

NGÀY 11/10/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
dưa cải   20   kg   *   11000   =   220.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
sú   30   kg   *   3500   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
val, rắcco nước               =   65.000   đ
bưu điện tháng 9/2012               =   242.700   đ
cộng               =   1.560.700   đ
                     
NGÀY 13/10/2012                     
                     
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
cà chua   3   kg   *   7000   =   21.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.246.500   đ
                     
NGÀY 16/10/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876.000   đ
củ cải   25   kg   *   9500   =   237.500   đ
sú   50   kg   *   3500   =   175.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
tiền nước tháng 10/2012               =   240.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   40000   =   40.000   đ
cộng               =   1.620.500   đ
                     
NGÀY 18/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
cà chua   5   kg   *   7000   =   35.000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
bí   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
ớt   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.354.500   đ
                     
TỔNG CỘNG               =   5.782.200   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-10-2012 22:20:35
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/10/2012 đến 30/10/2012
Ngày 20/10/2012                     
                     
cá hấp   17   kg   *   55000   =   935.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   30000   =   30.000   đ
cộng               =   1.017.000   đ
                     
ngày 23/10/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
dưa cải   20   kg   *   13000   =   260.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển               =   10.000   đ
cộng               =   1.052.000   đ
                     
ngày 25/10/2012                     
                     
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,4   kg   *   20000   =   8.000   đ
thịt   10   kg   *   60000   =   600.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   909.000   đ
                     
Ngày 27/10/2012                     
                     
tỏi   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
thịt đầu tai   30   kg   *   30000   =   900.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.018.500   đ
                     
Ngày 30/10/2012                     
                     
thịt   5,5   kg   *   75000   =   412.500   đ
hành   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sả   3,5   kg   *   18000   =   63.000   đ
trứng   4   kg   *   31000   =   124.000   đ
ruốt   2,5   kg   *   40000   =   100.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
nước rửa chén   1   chai   *   22000   =   22.000   đ
cộng               =   767.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.764.000Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-10-2012 22:45:43
Ngày 30/10/12 :
Chi lương tháng 10/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 11-11-2012 23:02:09
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/11/2012 đến 10/11/2012

Ngày 01/11/2012                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
dưa cải    20   kg   *   11000   =   220.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
ớt   0,5   kg   *   20000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
dĩa   5   cái   *   10000   =   50.000   đ
cộng               =   1.244.500   đ

Ngày 3/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
đậu khuôn   250   kg   *   850   =   212.500   đ
haành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
tỏi   2   kg   *   60000   =   120.000   đ
haành củ   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hóa chất rửa               =   150.000   đ
điện tháng10/2012               =   143.000   đ
cộng               =   1.630.000   đ
                     
Ngày 6/11/2012                     
                     
thịt gà   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
sả   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
giấy ăn + tăm               =   300.000   đ
cộng               =   1.406.500   đ
                     
Ngày 8/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73000   =   912.500   đ
dưa cải   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
vận chuyển   2   chuyến   *   20000   =   40.000   đ
chổi   5   cây   *   10000   =   50.000   đ
bi đỏ   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
cộng               =   1.454.500   đ
                     
Ngày 10/11/2012                     
                     
chả cá   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
màn nhựa   1   caùi   *   180000   =   180.000   đ
vận chuyển   1   chuyeán   *   20000   =   20.000   đ
văn phòng phẩm               =   16.000   đ
dao+ đá mài               =   55.000   đ
cộng               =   1.359.500   đ
                     
Tổng Cộng               =   7.095.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 23-11-2012 13:10:03
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 13/11/2012 đến 20/11/2012
Ngày 13/11/2012                     
                     
thòt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
gaz   2   bình   *   1.730.000   =   3.460.000   đ
bưu điện tháng 10/2012               =   353.000   đ
cộng               =   4.228.000   đ
                     
Ngày 15/11/2012                     
                     
thòt   12   kg   *   73.000   =   876.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
gừng   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
trứng gà   3   kg   *   32.000   =   96.000   đ
cộng               =   1.244.500   đ
                     
Ngày 17/11/2012                     
                     
thòt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
dưa cải   20   kg   *   9.000   =   180.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   1.142.500   đ
                     
Ngày 20/11/2012                     
                     
thòt   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
cá   17   kg   *   45.000   =   765.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
vận chuyển               =   10.000   đ
cộng               =   861.500   đ
TỔNG CỘNG                  7.476.500   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 30-11-2012 06:03:20
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 22/11/2012 đến 29/11/2012

NGÀY 22/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =   212.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   1.175.000   đ
                     
NGÀY 24/11/2012                     
                     
thịt   8   kg   *   60.000   =   480.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
củ cải   20   kg   *   8.000   =   160.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
điện tháng 11               =   142.000   đ
cộng               =   832.000   đ
                     
                     
Ngày 27/11/2012                     
thịt   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297.500   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
nấm   4   kg   *   35.000   =   140.000   đ
trứng   3   kg   *   22.000   =   66.000   đ
cộng               =   918.500   đ
                     
                     
Ngày 29/11/2012                     
                     
thịt   12,5   kg   *   73.000   =   912.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
dưa cải   20   kg   *   8.000   =   160.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
tỏi               =   40.000   đ
cộng               =   1.162.500   đ
TỔNG CỘNG               =   4.088.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-12-2012 11:05:12
* Chi phí qc Dalat :
Ngày 28/11/12 :
- Chi lần 1 Sửa mái qc Dalat : 20,000,000đ.
Ngày 29/11/12 :
* Chi lương tháng 11 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 14-12-2012 09:46:34
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2012 đến 11/12/2012

Ngày 01/12/2012                     
gà   20   kg   *   50000   =   1,000,000   đ
thịt   0.5   kg   *   73000   =   36,500   đ
hành   0.5   kg   *   16000   =   8,000   đ
sả   3   kg   *   18000   =   54,000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40,000   đ
Cộng               =   1,138,500   đ
                     
Ngày 4/12/2012                     
thịt   12   kg   *   73000   =   876,000   đ
đậu khuôn   200   miếng   *   850   =   170,000   đ
trứng   2   kg   *   32000   =   64,000   đ
cà chua   4   kg   *   7000   =   28,000   đ
giá   3   kg   *   10000   =   30,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,218,000   đ
                     
Ngày 6/12/2012                     
                     
Thịt    12   kg   *   75000   =   900,000   đ
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =   297,500   đ
hành    0.5   kg   *   18000   =   9,000   đ
cà chua   4   kg   *   5000   =   20,000   đ
tỏi   2   kg   *   60000   =   120,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,396,500   đ
                     
Ngày 8/12/2012                     
                     
chả cá   20   kg   *   50000   =   1,000,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
hành   0.5   kg   *   20000   =   10,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
cộng               =   1,097,500   đ
                     
Ngày 11/12/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   70000   =   700,000   đ
mắm ruốt   3   kg   *   35000   =   105,000   đ
sả   5   kg   *   16000   =   80,000   đ
ớt   1   kg   *   40000   =   40,000   đ
dưa leo   10   kg   *   7000   =   70,000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =   50,000   đ
nước tháng 12/2012               =   480,000   đ
cộng               =   1,525,000   đ
TỔNG CỘNG               =   6,375,500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 28-12-2012 20:44:10
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/12/2012 đến 22/12/2012

NGÀY 13/12/2012                     

thịt   12   kg   *   75.000   =    900.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   850   =    212.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ

cộng            =    1.172.500   đ
                     
Ngày 15/12/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75.000   =    750.000   đ
củ cải   20   kg   *   5.000   =    100.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
trứng   5   kg   *   31.000   =    155.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ
bưu điện tháng 11/2012               =    540.000   đ

cộng               =    1.605.000   đ
                     
Ngày 18/12/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   75.000   =    900.000   đ
dưa cải   25   kg   *   8.000   =    200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =    10.000   đ
giấy ăn   2   lố   *   120.000   =    240.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ
phí VS               =    8.000   đ

cộng               =    1.408.000   đ
                     
Ngày 20/12/2012                     
                     
cá hấp   20   kg   *   47.000   =    940.000   đ
thịt   0,5   kg   *   65.000   =    32.500   đ
hành lá   1   kg   *   20.000   =    10.000   đ
hóa chất rửa               =    150.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =    50.000   đ

cộng               =    1.182.500   đ
                     
Ngày 22/12/2012                     
                     
đậu khuôn   350   miếng   *   850   =    297.500   đ
bột nêm   1   thùng   *   492000   =    492.000   đ
thịt xay   10   kg   *   70000   =    700.000   đ
giấm ăn   1   thuùng   *   92000   =    92.000   đ
chuối   25   kg   *   2000   =    50.000   đ
tiền điện tháng 11/2012               =    270.000   đ

cộng               =    1.901.500   đ
                     
                     
TỔNG CỘNG                  7.269.500   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-01-2013 11:45:31
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/12/2012 đến 31/12/2012
Ngày 25/12/2012                     

thịt   12   kg   *   75.000   =   900.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuồi   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
gas   2   bình   *   1.685.000   =   3.370.000   đ
củ cải   25   kg   *   8.000   =   200.000   đ
                     
cộng               =   4.530.000   đ
                     
Ngày 27/12/2012                     
                     
nấm   4   kg   *   15.000   =   60.000   đ
đậu bắp   2   kg   *   10.000   =   20.000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   850   =   255.000   đ
thịt   7   kg   *   75.000   =   525.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
thơm   2   trái   *   12.000   =   24.000   đ
giá   5   kg   *   10.000   =   50.000   đ
cước vc               =   66.000   đ
                     
cộng                  1.050.000   đ
                     
Ngày 29/12/2012                     
                     
chả cá   12   kg   *   50.000   =   600.000   đ
thịt   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12.000   =   6.000   đ
cây lau nhà   1   cây   *   80.000   =   80.000   đ
ớt   1   kg   *   20.000   =   20.000   đ
                     
cộng               =   743.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.323.500   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2013 11:17:51
Chi phí qc Đà lạt :
Ngày 25/12/12 :
- Tạp dề nylon 20 cái*9500 = 190,000đ.
Ngày 31/12/12 :
Chi lương T12 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (11 buổi) : 660,000đ.
- Chị Thúy Hằng (11 buổi) : 660,000đ.
- Chị Đỗ Lệ (2 buổi) : 120,000đ.
- Chị Trần Thị Hòa (2 buổi) : 120,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 14-01-2013 06:20:38
Chào Cả nhà!
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 1/1/2013 đến 10/1/2013

Ngày 01/1/2013                     
                     
thịt gà   18   kg   *   50.000   =   900.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   15.000   =   7.500   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
sả   5   kg   *   18.000   =   90.000   đ
găng tay   10   đôi   *   10.000   =   100.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
      cộng   *      =   1.185.000   đ
                     
Ngày 3/1/2013                     
                     
thịt   12   kg   *   75.000   =   900.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   15.000   =   7.500   đ
đậu khuôn   200   miếng   *   900   =   180.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
      cộng   *      =   1.137.500   đ
                     
Ngày 05/1/2013                     
                     
chả cá   12   kg   *   45.000   =   540.000   đ
thịt   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   20.000   =   20.000   đ
tiền nươc               =   456.000   đ
      cộng   *      =   1.112.500   đ
                     
Ngày 8/1/2013                     
                     
cá hấp   20   kg   *   45.000   =   900.000   đ
thịt   0,5   kg   *   75.000   =   37.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ
      cộng   *      =   997.500   đ
                     
Ngày 10/1/2013                     
                     
thịt   10   kg   *   70.000   =   700.000   đ
mắm ruốt   3   kg   *   35.000   =   105.000   đ
sả   5   kg   *   18.000   =   90.000   đ
dưa leo   23   kg   *   7.000   =   161.000   đ   
chuối   25   kg   *   2.000   =   50.000   đ   
đường   50   kg   *   16.000   =   800.000   đ   
      cộng   *      =   1.906.000   đ   
                        
   TỔNG CỘNG               6.338.500   ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: ghedondl vào 29-01-2013 14:33:51
Chào cả nhà ghedon thay Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12 đến 24-01-2013
- Ngày 12-01-2013
chả cá 15kgx45000 = 675.000đ
susu 30kg x 6000 = 180.000đ
ớt trái 1kg x 25000 =25.000đ
thịt heo 0,5kg x 80000 = 40.000đ
hành lá 0,5kg x20000 = 10.000đ
giấy ăn 2 cây x 125000 = 250.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
CỘNG 1.230.000đ

- Ngày 15-01-2013
thịt heo 13kg x 68000 = 884.000đ
đậu khuôn 200m x 900 = 180.000đ
hành lá 0,5kg x 20000 = 10.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
phí vệ sinh 8.000đ
cước điện thoại 256.000đ
CỘNG : 1.388.000đ

- Ngày 17-01-2013
cá hấp 20kg x 45000 = 900.000đ
thịt 0,5kg x 75000 = 37.5000đ
hành lá 0,5kg x 20000 = 10.000đ
hóa chất nc rửa chén 150.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
CỘNG :1.147.500đ

- Ngày 19-01-2013
thịt heo 12kg x68000 = 816.000đ
củ cải 25kg x 8000 = 200.000đ
hành lá 0,5kg x 20000 = 10.000đ
đậu ve 20kg x 11000 = 220.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
 CỘNG : 1.296.000đ

- Ngày 22-01-2013
gà 20kg x 50.000 = 1.000.000đ
thịt heo 0,5kg x68000 = 34.000đ
sã bào 5kg x 16000 = 80.000đ
hành lá 0,5kg x 18000 = 9000đ
tỏi 1kg x 45000 = 45.000đ
ngũ vị hương + cà ri 2 lố x 10000 = 20.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
sữa lò vi sóng 120.000đ
CỘNG : 1.358.000đ

- Ngày 24-01-2013
thịt heo 10kg x 68000 = 680.000đ
dưa cải 20kg x 7000 = 140.000đ
hành lá 0,5kg x 18000 = 9000đ
ớt bột 1kg x 50.000 = 50.000đ
chuối 25kg x 2000 = 50.000đ
tiền điện tháng 1/13: 336.000đ
CỘNG 1.265.000đ
TỔNG Cộng : 7.684.500đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-01-2013 14:18:32
Chi phí qc Dalat :
Ngày 24/01/13 :
Chi lương tháng 12/2012 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (11 buổi) : 660,000đ.
- Chị Thúy Hằng (11 buổi): 660,000đ.

Chi lương Tháng 13/2012 :
- Anh Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,375,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm: 917,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2013 22:09:32
Chi lương tháng 02 qc Dalat :
Ngày 28/02/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị  Kiêm  : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (2 buổi) : 120,000đ.
- Chị Thúy Hằng (2 buổi) : 120,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-03-2013 23:01:12
Chào cả nhà! Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26 đến 28-02-2013
Ngày 26/02/2013                     
                     
thịt xay   7   kg   *   68.000   =   476.000   đ
đậu khuôn   120   miếng   *   900   =   108.000   đ
tỏi   1   kg   *   50.000   =   50.000   đ
hành củ   1   kg   *   25.000   =   25.000   đ
ớt   1   kg   *   25.000   =   25.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   724.000   đ
                     
Ngày 28/02/2013                     
                     
gà   15   kg   *   50.000   =   750.000   đ
sả bào   2   kg   *   18.000   =   36.000   đ
giá   4   kg   *   10.000   =   40.000   đ
hẹ   2   kg   *   20.000   =   40.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   80.000   =   40.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
nước tháng 1/2013               =   420.000   đ
cước điện thọai               =   167.000   đ
cộng               =   1.503.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 11-03-2013 20:15:44
Chào cả nhà! Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/3/2013 đến 10/3/2013
Ngày 2/3/2013                     
                     
thịt    8   kg   *   68.000   =   544.000   đ
củ cải   16   kg   *   8.000   =   128.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
tiền điện tháng 2               =   149.000   đ
cộng               =   859.000   đ
                     
Ngày 5/3/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   68.000   =   544.000   đ
cải chua   16   kg   *   8.000   =   128.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   710.000   đ
                     
Ngày 7/3/2013                     
                     
cá hấp   20   kg   *   45.000   =   900.000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   68.000   =   34.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
gaz   2   bình   *   1.500.000   =   3.000.000   đ
cộng               =   3.972.000   đ
                     
Ngày  9/3/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   68.000   =   544.000   đ
đậu khuôn   100   miếng   *   900   =   90.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
nước tháng 2               =   48.000   đ
cộng               =   720.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.261.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 23-03-2013 17:37:54
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/3/2013 đến 19/3/2013
Ngày 12/3/2013                     
chất rửa               =   150.000   đ
dưa cải   16   kg   *   8000   =   128.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
thịt   8   kg   *   68000   =   544.000   đ
găng tay   1   kg   *   70000   =   70.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   940.000   đ
                     
Ngày 14/3/2013                     
                     
chả cá   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
thịt    0.5   kg   *   68000   =   34.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
thau lớn   2   cái   *   100000   =   200.000   đ
thau nhỏ   5   cái   *   30000   =   150.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
phí VS               =   8.000   đ
cống               =   1.190.000   đ
                     
Ngày 16/3/2013                     
                     
cước điện thọai               =   193.000   đ
củ cải   20   kg   *   8000   =   160.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
thịt   10   kg   *   68000   =   680.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   1.081.000   đ
                     
Ngày 19/3/2013                     
                     
cước vận chuyển   3   bao   *   20000   =   60.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
thịt   10   kg   *   68000   =   680.000   đ
đậu khuôn   200   miếng   *   900   =   180.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   968.000   đ
                     
Tổng Cộng               =   4.179.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2013 13:24:06
Chi lương tháng 3 qc Dalat :
Ngày 30/3/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 05-04-2013 19:24:59
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/3/2013 đến 30/3/2013
Ngày 21/3/2013                     
                     
cước vận chuyển   2   chuyến         =   127.000   đ
chuối    20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   167.000   đ
                     
Ngày 23/3/2013                     
                     
thịt nọng   10   kg   *   30000   =   300.000   đ
sả bào   5   kg   *   20000   =   100.000   đ
mắm ruốc   3   kg   *   35000   =   105.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
cộng               =   553.000   đ
                     
Ngày 26/3/2013                     
                     
tiền điện               =   175.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
      cộng         =   215.000   đ
                     
Ngày 28/3/2013                     
thịt xay   12.5   kg   *   65000   =   812.500   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
      cộng         =   860.000   đ
                     
Ngày 30/3/2013                     
                     
thịt xay   0.5   kg   *   65000   =   32.500   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
      cộng         =   80.500   đ
TỔNG CỘNG               =   1.875.500   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 13-04-2013 18:08:55
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/4/2013 đến 10/4/2013
Ngày 2/4/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   50000   =   400.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành củ , tỏi      kg   *      =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
mắm   2   kg   *   30000   =   60.000   đ
bông cải   30   kg   *   3000   =   90.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   30000   =   30.000   đ
cộng               =   698.000   đ
                     
Ngày 4/4/2013                     
                     
thịt xay   0.5   kg   *   65000   =   32.500   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   80.500   đ
                     
Ngày 6/4/2012                     
                     
thịt   12   kg   *   60000   =   720.000   đ
củ cải   25   kg   *   6000   =   150.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   60000   =   60.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   16000   =   8.000   đ
chuối   20   kg   *   2000   =   40.000   đ
cộng               =   978.000   đ
                     
Ngày9/4/2013                     
                     
gaz   2   bình   *   1500.000   =   3.000.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
đậu khuôn   100   miếng   *   900   =   90.000   đ
cộng               =   3.157.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.914.000
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 24-04-2013 15:54:56
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/4/2013 đến 20/4/2013
Ngày 11/4/2013                     
                     
chả cá   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   14000   =   7.000   đ
tỏi   1   kg   *   45000   =   45.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   862.000   đ
                     
Ngày 13/4/2013                     
                     
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cước điện thọai               =   197.000   đ
      cộng         =   257.000   đ
                     
Ngày 16/4/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
dưa cải   25   kg   *   7000   =   175.000   đ
vận chuyển               =   30.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   1.172.500   đ
                     
Ngày 18/4/2013                     
                     
thịt   17   kg   *   60000   =   1.020.000   đ
đậu khuôn   250   miếng   *   900   =   225.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
hành tỏi                =   50.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   1.392.500   đ
                     
Ngày 20/4/2013                     
                     
Trứng gà   10   kg   *   32000   =   320.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   15000   =   7.500   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   387.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.071.500   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-05-2013 10:58:17
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/4/2013 đến 30/4/2013
Ngày 23/4/2012                     
                     
chuối   20   kg   *   3000    =    60,000    đ
rau thơm                =    20,000    đ
phí vệ sinh                =    8,000    đ
tiền điện                =    300,000    đ
cộng                   388,000    đ
                     
Ngày 25/4/2013                     
                     
                     
cà chua   5   kg   *   5000    =    25,000    đ
ớt   1   kg   *   30000    =    30,000    đ
tỏi   1   kg   *   40000    =    40,000    đ
hành củ   1   kg   *   30000    =    30,000    đ
đậu khuôn   50   miếng   *   900    =    45,000    đ
thịt xay   10   kg   *   30000    =    300,000    đ
chuối   20   kg   *   3000    =    60,000    đ
kính cửa   2   tấm   *   100000    =    200,000    đ
sửa máy tính                =    150,000    đ
cộng                   880,000    đ
                     
Ngày 27/4/2013                     
                     
cá hấp   25   kg   *   50000    =    1,250,000    đ
thịt xay   0.5   kg   *   60000    =    30,000    đ
hành lá   1   kg   *   10000    =    10,000    đ
chuối   20   kg   *   3000    =    60,000    đ
cộng                =    1,350,000    đ
                     
Ngày 30/4/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000    =    900,000    đ
chuối   20   kg   *   3000    =    60,000    đ
cộng                =    960,000    đ
Tổng cộng                =    3,578,000    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-05-2013 14:18:19
Chi lương tháng 4 qc Dalat :
Ngày 30/4/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (12 buổi) : 720,000đ.
- Chị Thúy Hằng (12 buổi) : 720,000đ.
- Chị Trần Thị Lê (02 buổi) : 120,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 15-05-2013 20:25:53
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 2/5/2013 đến 10/5/2013
Ngày 2/5/2013                     
cá hấp   7   kg   *   50000   =   350.000   đ
cà chua   5   kg   *   4000   =   20.000   đ
thịt   0.5   kg   *   60000   =   30.000   đ
hành lá   1   kg   *   14000   =   14.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
dao   2   cái   *   30000   =   60.000   đ
cước vận chuyển   2   chuyến   *   30000   =   60.000   đ
tiền nước                =   372.000   đ
cộng               =   966.000   đ
                     
Ngày 4/5/2013                     
                     
chả cá   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
hành lá   1   kg   *   12000   =   12.000   đ
tỏi   1   kg   *   80000   =   80.000   đ
thịt   1   kg   *   60000   =   60.000   đ
hóa chất rửa               =   150.000   đ
cộng               =   1.052.000   đ
                     
Ngày 7/5/2013                     
                     
Thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
củ cải   25   kg   *   10000   =   250.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cộng               =   1.210.000   đ
                     
Ngày 9/5/2013                     
                     
Bột nêm   2   thùng   *   200000   =   400.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
khắc dấu   1   cái   *   200000   =   200.000   đ
phiếu thu   10   cuốn   *   7000   =   70.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
thuế nhà đất năm 2011 và 2012               =   2.310.000   đ
cộng               =   3.070.000   đ
                     
tổng cộng                  6.298.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 25-05-2013 18:44:46
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 11/5/2013 đến 21/5/2013
Ngày 11/5/2013                     
                     
thịt   3   kg   *    60.000    =   180.000   đ
cải thảo   40   kg   *    7.000    =   280.000   đ
bún tươi   5   kg   *    9.000    =   45.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
      cộng         =   565.000   đ
                     
Ngày 14/5/2013                     
                     
thịt   15   kg   *    60.000    =   900.000   đ
cải thảo   20   kg   *    10.000    =   200.000   đ
cà chua   3   kg   *    5.000    =   15.000   đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =   15.000   đ
cải chua   20   kg   *    10.000    =   200.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
gaz   2   bình   *    1.235.000    =   2.470.000   đ
      cộng   *      =   3.860.000   đ
                     
Ngày 16/5/2013                     
                     
thịt   15   kg   *    60.000    =   900.000   đ
cải thảo   25   kg   *    5.000    =   125.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
điện thọai               =   205.000   đ
phí vệ sinh               =   8.000   đ
      cộng         =   1.298.000   đ
                     
Ngày 18/5/2013                     
                     
cá hấp   25   kg   *    50.000    =   1.250.000   đ
khoai tây   5   kg   *    20.000    =   100.000   đ
tỏi   1   kg   *    30.000    =   30.000   đ
thịt   0.5   kg   *    60.000    =   30.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
vận chuyển SG               =   160.000   đ
      cộng         =   1.630.000   đ
                     
                     
Ngày 21/5/2013                     
                     
thịt   15   kg   *    60.000    =   900.000   đ
dưa cải   20   kg   *    10.000    =   200.000   đ
sú   30   kg   *    7.000    =   210.000   đ
hành lá   1   kg   *    10.000    =   10.000   đ
chuối   20   kg   *    3.000    =   60.000   đ
găng tay   0.5   kg   *    100.000    =   50.000   đ
      cộng         =   1.430.000   đ
                     
Tổng cộng                  8.783.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-05-2013 17:15:54
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 23/5/2013 đến 31/5/2013
Ngày23/5/2013                     
                     
mướp   30   kg   *   9000   =   270.000   đ
bí đao   10   kg   *   7000   =   70.000   đ
sả   5   kg   *   20000   =   100.000   đ
bột càry   5   gói   *   2000   =   10.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   516.000   đ
                     
Ngày 25/5/2013                     
                     
chả cá   10   kg   *   50000   =   500.000   đ
cải thảo   10   kg   *   7000   =   70.000   đ
hành lá   1   kg   *   15000   =   15.000   đ
cà chua   5   kg   *   5000   =   25.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
tiền điện tháng 5/2013               =   300.000   đ
      cộng         =   970.000   đ
                     
Ngày 28/5/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
củ cải   25   kg   *   10000   =   250.000   đ
cước    2   chuyến   *   30000   =   60.000   đ
hóa chất   1   bộ   *   150000   =   150.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.420.000   đ
                     
                     
                     
đậu khuôn   50   miếng   *   900   =   45.000   đ
thịt    15   kg   *   60000   =   900.000   đ
hành lá   1   kg   *   10000   =   10.000   đ
cà chua   5   kg   *   5000   =   25.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.040.000   đ
                     
Tổng cộng                  3.946.000
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-06-2013 10:20:31
Chi lương tháng 5 qc Dalat :
Ngày 30/5/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Thúy Hằng (12 buổi) : 720,000đ.
- Sinh viên Hòa (01 buổi) : 60,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 17-06-2013 21:13:51
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/6/2013 đến 13/6/2013
Ngày 1/6/2013                     
                     
gà   18   kg   *   50000   =   900.000   đ
tỏi   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành hương   1   kg   *   25000   =   25.000   đ
hành lá   1   kg   *   10000   =   10.000   đ
sả bào   5   kg   *   20000   =   100.000   đ
cước vc               =   30.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.155.000   đ
                     
Ngày 4/6/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
dưa cải   25   kg   *   10000   =   250.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   14000   =   7.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
cước VC về Cần thơ               =   130.000   đ
cước VC về SG               =   120.000   đ
      cộng         =   1.467.000   đ
                     
Ngày 6/6/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   50000   =   750.000   đ
sú    20   kg   *   10000   =   200.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   14000   =   7.000   đ
vòi nước, bóng đèn               =   150.000   đ
khóa van gaz               =   25.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng            1.192.000   đ
                     
Ngày 8/6/2013                     
                     
susu   30   kg   *   8000   =   240.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
   cộng            =   300.000   đ
                     
Ngày 11/6/2013                     
                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
củ cải   20   kg   *   10000   =   200.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.166.000   đ
                     
Ngày 13/6/2013                     
                     
thịt    8   kg   *   30000   =   240.000   đ
đậu khuôn   70   miếng   *   900   =   63.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   14000   =   7.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   370.000   đ
                     
   TỔNG CỘNG               5.650.000   đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 25-06-2013 13:24:59
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 15/6/2013 đến 22/6/2013
Ngày 15/6/2013                     
cá hấp   20   kg   *   50000   =   1.000.000   đ
cải thìa   20   kg   *   7000   =   140.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
sú   10   kg   *   10000   =   100.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   1.306.000   đ
                     
Ngày 18/6/2013                     
                     
thịt   15   kg   *   60000   =   900.000   đ
cải thìa   20   kg   *   7000   =   140.000   đ
su   20   kg   *   6000   =   120.000   đ
tỏi   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
hành củ   1   kg   *   35000   =   35.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
nước màu   5   chai   *   7000   =   35.000   đ
đường   12   kg   *   17500   =   210.000   đ
      cộng         =   1.476.000   đ
                     
Ngày 20/6/2013                     
                     
thịt   12   kg   *   60000   =   720.000   đ
su   30   kg   *   5000   =   150.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
vận chuyển   1   chuyến   *   20000   =   20.000   đ
điện thọai T5               =   197.000   đ
vệ sinh               =   8.000   đ
      cộng         =   1.161.000   đ
                     
Ngày 22/6/2013                     
                     
cá tươi   30   kg   *   28000   =   840.000   đ
rau muống   20   bó   *   7000   =   140.000   đ
thơm   2   trái   *   15000   =   30.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
giá   5   kg   *   10000   =   50.000   đ
bạc hà   3   kg   *   7000   =   21.000   đ
me   1   gói   *   15000   =   15.000   đ
nước tháng 5/2013               =   507.000   
      cộng         =   1.633.000   đ
                     
   TỔNG CỘNG               5.576.000   Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 29-06-2013 13:32:59
Chi lương tháng 6 qc Dalat :
Ngày 29/6/13 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (10 buổi) : 600,000đ.
- Chị Thúy Hằng (10 buổi) : 600,000đ.
- Sinh viên Hòa (02 buổi) : 120,000đ.
- Sinh viên Quỳnh (02 buổi) : 120,000đ.
- Sinh viên Duyên (02 buổi) : 120,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 06-07-2013 21:17:39
ngày 25/6/2013                     
                     
thịt   1   kg   *   40000   =   40.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
điện tháng 5/2013               =   255.000   đ
      cộng          =   361.000   đ
                     
Ngày 27/6/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   60000   =   480.000   đ
rau muống   35   bó   *   5000   =   175.000   đ
khổ qua   8   kg   *   9000   =   72.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
chuối   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
      cộng         =   793.000   đ
                     
Ngày 29/6/2013                     
                     
khoai tây               =   37.000   đ
cà rốt               =   10.000   đ
su               =   11.000   đ
tỏi               =   15.000   đ
hành ngò               =   14.000   
hành củ   1   kg   *   33000   =    33.000    đ
sú   15   kg   *   4000   =    60.000    đ
   cộng            =    180.000    đ
                     
TỔNG CỘNG                   1.334.000    ĐỒNG
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 24-07-2013 12:55:35
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 1/7/2013 đến 13/7/2013

   Ngày 2/7/2013                     
                     
thịt heo   7   kg   *   60000   =    420.000    đ
hành lá   0.5   kg   *   13000   =    6.500    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
hóa chất               =    150.000    đ
gaz   2   bình   *   1470000   =    2.940.000    đ
      cộng         =    3.576.500    đ
                     
Ngày 4/7/2013                     
                     
thịt xay   8   kg   *   30000   =    240.000    đ
đậu khuôn   350   kg   *   900   =    315.000    đ
tiêu xay   0.5   kg   *   140000   =    70.000    đ
hành lá   0.5   kg   *   13000   =    6.500    đ
sú   80   kg   *   6000   =    480.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
giấm   12   chai   *   10000   =    120.000    đ
      cộng         =    1.291.500    đ
                     
ngày 5/7/2013                     
                     
thịt heo   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
hành lá   1   kg   *   12000   =    12.000    đ
ớt   1   kg   *   35000   =    35.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
      cộng         =    587.000    đ
                     
ngày 6/7/2013                     
                     
thịt heo   5   kg   *   60000   =    300.000    đ
dưa cải   5   kg   *   8000   =    40.000    đ
dđường   50   kg   *   15500   =    775.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
      cộng         =    1.175.000    đ
                     
ngày 9/7/2013                     
                     
bột ngọt   3   gói   *   70000   =    210.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
cước vc               =    80.000    đ
thịt heo   5   kg   *   60000   =    300.000    đ
      cộng         =    650.000    đ
                     
ngày 11/7/2013                     
                     
thịt heo   5   kg   *   60000   =    300.000    đ
hành lá   0.5   kg   *   13000   =    6.500    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
      cộng         =    366.500    đ
                     
ngày 12/7/2013                     
                     
thịt heo   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =    135.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
tỏi   1   kg   *   35000   =    35.000    đ
hành hương   1   kg   *   30000   =    30.000    đ
ớt   1   kg   *   35000   =    35.000    đ
hành lá   1   kg   *   14000   =    14.000    đ
      cộng         =    909.000    đ
                     
ngày 13/7/2013                     
                     
thịt heo   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
củ cải   15   kg   *   8000   =    120.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
hành lá   1   kg   *   13000   =    13.000    đ
      cộng         =    673.000    đ
      TỔNG CỘNG             9.228.500    Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2013 18:10:21
Chi phí qc Dalat :
Ngày 03/7/13 :
- Bổ sung phí sửa chữa qc Dalat : 198,000đ.
Ngày 31/7/13 :
Chi lương tháng 7 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (7 buổi) : 420,000đ.
- Chị Thúy Hằng (7 buổi) : 420,000đ.
- Sinh viên Thảo (04 buổi) : 240,000đ.
- SV Châu (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Nhất (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Tuyền (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Phương (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Liên (05 buổi) : 300,000đ.
- SV đào (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hiên(02 buổi) : 120,000đ.
- SV Hiền (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Huệ (05 buổi) : 300,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 31-07-2013 21:10:00
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 16/7/2013 đến 30/7/2013


NGÀY 16/7/2013                     
                     
thịt   8   kg   *    60.000    =    480.000    đ
hành lá   1   kg   *    10.000    =    10.000    đ
hành hương   1   kg   *    35.000    =    35.000    đ
chuối   20   kg   *    3.000    =    60.000    đ
vệ sinh               =    8.000    đ
      cộng             593.000    đ

Ngay 18/7/2013
                     
                     
tỏi   1   kg   *    30.000    =    30.000    đ
chuối   20   kg   *    3.000    =    60.000    đ
khám sức khỏe( Lan - Kiêm)               =    574.000    đ
      cộng         =    664.000    đ
                     
Ngày 20/7/2013                     
                     
                     
thịt   7   kg   *    60.000    =    420.000    đ
đậu khuôn   150   miếng   *    900    =    135.000    đ
hành lá   1   bó   *    10.000    =    10.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
      cộng         =    610.000    đ
                     
Ngày 23/7/2013                     
                     
thịt   4   kg   *    75.000    =    300.000    đ
ớt   1   kg   *    30.000    =    30.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
khám sức khỏe ( Hồng)               =    287.000    đ
điện kỳ 7/2013               =    277.000    đ
      cộng         =    939.000    đ
                     
Ngày 25/7/2013                     
                     
thịt   1   kg   *    60.000    =    60.000    đ
Hành lá   1   bó   *    10.000    =    10.000    đ
sả bào   3   kg   *    20.000    =    60.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
nước kỳ 7/2013               =    533.000    đ
      cộng         =    708.000    đ
                     
Ngày 27/7/2013                     
                     
cá hấp   12   kg   *   50000   =    600.000    đ
rau muống   25   bó   *   7000   =    175.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
giấy, tăm ăn               =   300000   đ
gaz   2   bình   *   1305000   =    2.610.000    đ
vật tư nước               =    150.000    đ
      cộng         =    3.880.000    đ
                     
Ngày 30/7/2013                     
                     
thịt   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
   cộng            =    480.000    đ
                     
            TỔNG CỘNG       7.874.000
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 24-08-2013 21:06:35
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/8/2013 đến 15/8/2013
Ngày 1/8/2013                     
                     
                     
sả bào   2   kg   *   20000   =    40.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
thịt heo               =    40.000    đ
      Cộng         =    85.000    đ
                     
Ngày 3/8/2013                     
                     
thịt heo   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
      Cộng         =    530.000    đ
                     
Ngày 6/8/2013                     
                     
thịt heo   2   kg   *   60000   =    120.000    đ
sả bào   2   kg   *   20000   =    40.000    đ
tỏi   1   kg   *   25000   =    25.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
vận chuyển   1   chuyến   *   20000   =    20.000    đ
      cộng         =    250.000    đ
                     
Ngày 8/8/2013                     
                     
thịt heo   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
hành lá   1   kg   *   10000   =    10.000    đ
chuối   20   kg   *   3000   =    60.000    đ
      Cộng         =    670.000    đ
                     
Ngày 10/8/2013                     
                     
thịt heo   0,5   kg   *   76000   =    38.000    đ
   cộng                38.000    
                     
Ngày 13/8/2013                     
                     
thịt heo   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
chuối   11   kg   *   3000   =    33.000    đ
      Cộng         =    633.000    đ
                     
Ngày 15/8/2013                     
                     
                     
thịt   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
cà chua   5   kg   *   10000   =    50.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
      Cộng         =    580.000    đ
                     
      TỔNG CỘNG             2.786.000    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 05-09-2013 06:21:01
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 17/8/2013 đến 31/8/2013
Ngày 17/8/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *   60000   =    720.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
hóa chất rửa               =    150.000    đ
      cộng         =    920.000    đ
                     
Ngày 19/8/2013                     
                     
su   25   kg   *   6000   =    150.000    đ
sả bào   2   kg   *   20000   =    40.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
cước điện thoại T7               =    194.000    đ
phí vệ sinh               =    15.000    đ
   cộng            =    444.000    đ
                     
Ngày 22/8/2013                     
                     
thịt   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
cà chua   3   kg   *   12000   =    36.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
      cộng         =    686.000    đ
                     
Ngày 24/8/2013                     
                     
thịt heo   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
dưa cải   20   kg   *   10000   =    200.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
điện lực tháng 7               =    407.000    đ
      cộng         =    1.257.000    đ
                     
Ngày 27/8/2013                     
                     
thịt   10   kg   *   60000   =    600.000    đ
dưa cải   4   kg   *   12000   =    48.000    đ
cải thìa   15   kg   *   8000   =    120.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
rỗ lớn   5   cái   *   50000   =    250.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
nước tháng 7/2013               =    560.000    đ
      cộng   *      =    1.628.000    đ
                     
Ngày 29/8/2013                     
                     
thịt xay   8   kg   *   60000   =    480.000    đ
thơm   2   trái   *   12000   =    24.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   10000   =    5.000    đ
tỏi   1   kg   *   27000   =    27.000    đ
cà chua   5   kg   *   10000   =    50.000    đ
me - ngỗ               =    15.000    đ
đậu khuôn   50   miếng   *   900   =    45.000    đ
chuối   15   kg   *   3000   =    45.000    đ
      cộng   *      =    691.000    đ
                     
ngày 31/8/2013                     
                     
thịt gà   10   kg   *   50000   =    500.000    đ
sả bào   5   kg   *   20000   =    100.000    đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =    6.000    đ
      cộng         =    606.000    đ
                     
      TỔNG CỘNG             6.232.000    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 05-09-2013 21:45:52
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/8/13 :
Chi lương tháng 8 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (6 buổi) : 360,000đ.
- Chị Yến (6 buổi) : 360,000đ.
- Sinh viên Thảo (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Hà (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Nhất (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Niệm (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Phương (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Liên (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Hiên(01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hiền (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 22-09-2013 20:36:58
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 03/9/2013 đến 17/9/2013
ngày 3/9/2013                     

thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
bột điều   1   kg   *    100.000    =    100.000    đ
ớt tươi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
vận chuyển               =    80.000    đ
cộng                   970.000    đ
                     
ngày 5/9/2013                     
                     
hóa chất               =    150.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    10.000    =    5.000    đ
giấy ăn tăm               =    260.000    đ
cộng               =    460.000    đ
                     
ngày 7/9/2013                     
                     
cá hấp   20   kg   *    50.000    =    1.000.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    10.000    =    5.000    đ
tỏi, ngũ vị hương               =    30.000    đ
su su               =    95.000    đ
cộng                   1.130.000    đ
                     
ngày 10/9/2013                     
                     
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
sú   12   kg   *    3.000    =    36.000    đ
cải thảo   17   kg   *    5.000    =    85.000    đ
bí đao   15   kg   *    4.000    =    60.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    9.000    =    4.500    đ
cộng                =    230.500    đ
                     
ngày 12/9/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    10.000    =    5.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
cộng               =    770.000    đ
                     
ngày 14/9/2013                     
                     
thịt   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
dưa cải   15   kg   *    10.000    =    150.000    đ
sú   12   kg   *    3.000    =    36.000    đ
cải thảo   17   kg   *    5.000    =    85.000    đ   
bí đao   15   kg   *    4.000    =    60.000    đ   
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ   
cộng               =    1.096.000    đ   
                        
ngày 17/9/2013                        
                        
thịt   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ   
cộng               =    720.000    đ   
                        
tổng cộng                   5.376.500    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-10-2013 21:58:20
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/9/2013 đến 28/9/2013
Ngày 19/9/2013                     
                     
thơm   2   trái   *    7.000    =    14.000    đ
giá   3   kg   *    10.000    =    30.000    đ
cà chua   3   kg   *    8.000    =    24.000    đ
đậu bắp   2,5   kg   *    10.000    =    25.000    đ
me   1   kg   *    10.000    =    10.000    đ
tỏi   1   kg   *    35.000    =    35.000    đ
rau thơm               =    15.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
phí vệ sinh               =    15.000    đ
cộng               =    213.000    đ
                     
Ngày 21/9/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
củ cải   20   kg   *    8.000    =    160.000    đ
ớt tươi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
gaz   2   bình   *    1.540.000    =    3.080.000    đ
      cộng         =    3.985.000    đ
                     
Ngày 24/9/2013                     
                     
Thịt   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
bí đỏ   20   kg   *    8.000    =    160.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
      cộng         =    925.000    đ
                     
Ngày 26/9/2013                     
                     
thịt xay   10   kg   *    60.000    =    600.000    đ
bí đao   20   kg   *    11.000    =    220.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    12.000    =    6.000    đ
khuôn đậu   50   miếng   *    900    =    45.000    đ
điện tháng 9/2013               =    375.000    đ
      cộng         =    1.246.000    đ
                     
Ngày 28/9/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
măng tươi   15   kg   *    15.000    =    225.000    đ
hành lá   0,5   kg   *    13.000    =    6.500    đ
ván mica   1   tấm   *    180.000    =    180.000    đ
vật liệu               =    20.000    đ
van bật bếp               =    37.500    đ
Nước tháng 9/2013               =    534.000    đ
      cộng         =    1.723.000    đ

Tổng cộng: 8.092.000 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-10-2013 14:19:43
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/9/13 :
Chi lương tháng 8 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (3 buổi) : 180,000đ.
- Chị Yến (3 buổi) : 180,000đ.
- Sinh viên Trang (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Thoa (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Phương (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Đinh Thị Liên (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hạnh (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Ngọc (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Kim(03 buổi) : 180,000đ.
- SV Thúy (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Kiều (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Kim Liên (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Huỳnh Trang (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Cúc (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Tư (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-11-2013 22:25:05
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/10/2013 đến 15/10/2013

Ngày 1/10/2013                     
                     
                     
thịt heo   15   kg   *    60.000    =    900.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
dao thái nhỏ   5   cái   *    21.000    =    105.000    đ
dao thái trung   3   cái   *    36.000    =    108.000    đ
dao bào   3   cái   *    40.000    =    120.000    đ
tiêu xay   0,5   kg   *    170.000    =    85.000    đ
găng tay cao su   10   đôi   *    10.000    =    100.000    đ
vận chuyển    1   chuyến   *    120.000    =    120.000    đ
cước tháng 8               =    197.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
      cộng         =    1.820.000    đ
                     
Ngày 3/10/2013                     
                     
thịt heo xay   10   kg   *    60.000    =    600.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
hành hương   1   kg   *    35.000    =    35.000    đ
đậu khuôn   100   miếng   *    900    =    90.000    đ
dép nam   5   đôi   *    18.000    =    90.000    đ
dép nữ   10   đôi   *    25.000    =    250.000    đ
nước mắm   1   thùng   *    170.000    =    170.000    đ
hóa chất  rữa   1   bộ   *    150.000    =    150.000    đ
chuối   15   kg   *    3.000    =    45.000    đ
      cộng         =    1.445.000    đ
                     
Ngày 5/10/2013                     
                     
đậu khuôn   200   miếng   *    900    =    180.000    đ
sả bào   3   kg   *    20.000    =    60.000    đ
nước tương   2   can 5l   *    52.000    =    104.000    đ
rỗ lớn   5   caái   *    50.000    =    250.000    đ
nước tháng 10               =    533.000    đ
   cộng            =    1.127.000    đ
                     
Ngày 8/10/2013                     
                     
thịt   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
      Cộng         =    720.000    đ
                     
Ngày 10/10/2013                     
                     
thịt   15   kg   *    60.000    =    900.000    đ
   cộng                900.000    
                     
Ngày 12/10/2013                     
                     
thịt xay   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
ớt trái   1   kg   *    40.000    =    40.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
tiền công làm nền               =    2.500.000    đ
gạch nền   15   m2   *    90.000    =    1.350.000    đ
xi măng trắng   10   kg   *    6.000    =    60.000    đ
xi măng    2   bao   *    90.000    =    180.000    đ
   cộng   kg   *      =    4.865.000    đ
Ngày 15/10/2013                     
                     
thịt heo   15   kg   *    60.000    =    900.000    đ
dưa cải   20   kg   *    12.000    =    240.000    đ
hành lá   1   kg   *    20.000    =    20.000    đ
cước viễn thông               =    203.000    đ
cộng               =    1.363.000    đ
   tổng cộng                12.240.000 d
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 02-11-2013 22:26:48
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 17/10/2013 đến 31/10/2013

Ngày 17/10/2013                     
                     
                     
cá hấp   20   kg   *    50.000    =    1.000.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
nước mắm   40   lít   *    15.000    =    600.000    đ
rau thơm               =    5.000    đ
giấy ăn   2   lố   *    120.000    =    240.000    đ
tăm   2   hộp   *    10.000    =    20.000    đ
      cộng         =    1.880.000    đ
                     
ngày 19/10/2013                     
đậu ve   23   kg   *    6.000    =    138.000    đ
ớt bột   0,5   kg   *    44.000    =    22.000    đ
trứng gà   3   kg   *    31.667    =    95.000    đ
phí vệ sinh               =    15.000    đ
phí vận chuyển xà bần   3   chuyến   *    100.000    =    300.000    đ
      cộng         =    570.000    đ
                     
ngày 22/10/2013                     
                     
thịt heo   17   kg   *    60.000    =    1.020.000    đ
nước rửa chén               =    130.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
ớt trái   1   kg   *    40.000    =    40.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
bột điều   1   kg   *    100.000    =    100.000    đ
bột canh   1   thùng   *    135.000    =    135.000    đ
tiền điện tháng 9               =    399.000    đ
      Cộng         =    1.866.000    đ
                     
Ngày 26/10/2013                     
                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
măng tươi   10   kg   *    15.000    =    150.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
      cộng         =    885.000    đ
                     
ngày 24/10/2013                     
                     
đậu khuôn   250   miếng   *    900    =    225.000    đ
thịt heo   17   kg   *    60.000    =    1.020.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
      cộng         =    1.262.000    đ
                     
Ngày 29/10/2013                     
                     
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
giá   2   kg   *    12.000    =    24.000    đ
hẹ   0,5   kg   *    20.000    =    10.000    đ
thịt   1   kg   *    60.000    =    60.000    đ
gaz   2   kg   *    1.403.000    =    2.806.000    đ
      cộng   *      =    2.913.000    đ
                     
                     
Ngày 31/10/2013                     
thịt heo   12   kg   *    60.000    =    720.000    đ
hành lá   1   kg   *    15.000    =    15.000    đ
đậu khuôin   150   miếng   *    900    =    135.000    đ
      cộng         =    870.000    đ
                     
      tổng              10.246.000 d
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-11-2013 14:59:39
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/10/13 :
Chi lương tháng 10 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (01 buổi) : 60,000đ.
- Sinh viên Hà Trang (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Thu Phương (07 buổi) : 420,000đ.
- SV Thúy (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Cúc (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Tư (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Nam (07 buổi) : 420,000đ.
- SV Thiện(01 buổi) : 60,000đ.
- SV Mác (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Huệ (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Thu Thủy (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hồng (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Hương (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 20-11-2013 18:37:29
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 1/11/2013 đến 10/11/2013

Ngày 1/11/2013                     
đậu khuôn   100   miếng   *    900    =    90.000    đ
dưa cải   15   kg   *    10.000    =    150.000    đ
cộng               =    240.000    đ
                     
Ngày 5/11/2013                     
thịt heo   17   kg   *    60.000    =    1.020.000    đ
bí đao   10   kg   *    6.000    =    60.000    đ
củ đậu   10   kg   *    5.000    =    50.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
cộng               =    1.147.000    đ
                     
ngày 7/11/2013                     
                     
thịt heo   15   kg   *    65.000    =    975.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
Nước kỳ 11/2013               =    754.400    đ
cộng                =    1.771.400    đ
                     
Ngày 9/11/2013                     
                     
cá hấp   20   kg   *    50.000    =    1.000.000    đ
măng tươi   13   kg   *    12.000    =    156.000    đ
hành lá   2   kg   *    15.000    =    30.000    đ
tiêu xay   0,5   kg   *    140.000    =    70.000    đ
nước màu   5   chai   *    10.000    =    50.000    đ
cộng               =    1.306.000    đ
                     
Tổng cộng                   4.464.400    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 22-11-2013 18:51:09
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/11/2013 đến 19/11/2013

Ngày 12/11/2013                     
thịt heo   17   kg   *    65.000    =    1.105.000    đ
ớt trái   1   kg   *    50.000    =    50.000    đ
cộng               =    1.155.000    đ
                     
Ngày 14/11/2013                     
thịt heo   15   kg   *    65.000    =    975.000    đ
măng   15   kg   *    12.000    =    180.000    đ
hành lá   1   kg   *    17.000    =    17.000    đ
hóa chất   2   bộ   *    130.000    =    260.000    đ
cộng               =    1.432.000    đ
                     
Ngày 16/11/2013                     
đậu khuôn   150   miếng   *    900    =    135.000    đ
cước viễn thông T10               =    212.000    đ
cộng               =    347.000    đ
                     
Ngày 19/11/2013                     
thịt heo   17   kg   *    65.000    =    1.105.000    đ
củ cải   15   kg   *    10.000    =    150.000    đ
hành lá   1   kg   *    16.000    =    16.000    đ
gaz   2   bình   *    1.590.000    =    3.180.000    đ
cộng               =    4.451.000    đ
                     
TỔNG CỘNG                   7.385.000    Đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-12-2013 15:58:26
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/11/13 :
Chi lương tháng 11 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (04 buổi) : 240,000đ.
- SV Thu Phương (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Thúy (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Tư (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Nam (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Thiện(01 buổi) : 60,000đ.
- SV Mác (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Mây (02 buổi) : 120,000đ
- SV Thùy Dương  (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Mỹ Trang(01 buổi) : 60,000đ.
- SV Lệ (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Trần ThịHương (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Thu Hồng (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Thiên Hương (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 04-12-2013 06:24:25
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/11/2013 đến 30/11/2013
Ngày 21/11/2013                     
thịt heo   15   kg   *    65.000    =    975.000    đ
bí đỏ   21   kg   *    8.500    =    178.500    đ
hành lá   1   kg   *    14.000    =    14.000    đ
giấy ăn   2   lố   *    125.000    =    250.000    đ
   cộng            =    1.417.500    đ
                     
Ngày 23/11/2013                     
thịt heo   5   kg   *    65.000    =    325.000    đ
cá hấp   22   kg   *    50.000    =    1.100.000    đ
cải thìa   22   kg   *    10.000    =    220.000    đ
đậu ve   15   kg   *    15.000    =    225.000    đ
bột canh   1   thùng   *    135.000    =    135.000    đ
ớt bột   1   kg   *    80.000    =    80.000    đ
ca múc nước   2   cái   *    15.000    =    30.000    đ
điện tháng 11               =    526.000    đ
      cộng         =    2.641.000    đ
                     
Ngày 26/11/2013                     
thịt heo   17   kg   *    65.000    =    1.105.000    đ
cải thìa   12   kg   *    10.000    =    120.000    đ
hành lá   1   kg   *    14.000    =    14.000    đ
      cộng         =    1.239.000    đ
                     
Ngày 28/11/2013                     
đậu khuôn   150   miếng   *    900    =    135.000    đ
thịt heo   13   kg   *    65.000    =    845.000    đ
bí đao   30   kg   *    10.000    =    300.000    đ
      cộng         =    1.280.000    đ
                     
Ngày 30/11/2013                     
thịt gà   5   kg   *    50.000    =    250.000    đ
cải ngọt   22   kg   *    10.000    =    220.000    đ
rau muống   10   bó   *    4.000    =    40.000    đ
sả bào   1,5   kg   *    20.000    =    30.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
hành lá   1   kg   *    14.000    =    14.000    đ
chuối   20   kg   *    5.000    =    100.000    đ
      cộng         =    679.000    đ
tổng cộng               =    7.256.500    đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 13-12-2013 06:22:08
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2013 đến 12/12/2013

đậu khuôn   400   miếng   *    900    =    360.000    đ
dưa cải   15   kg   *    11.000    =    165.000    đ
nấm   3   kg   *    15.000    =    45.000    đ
gạo               =    400.000    đ
chuối   20   kg   *    5.000    =    100.000    đ
      cộng         =    1.070.000    đ
                     
Ngày 5/12/2013                     
thịt   23   kg   *    65.000    =    1.495.000    đ
rau muống   30   bó   *    5.000    =    150.000    đ
cải thảo   5   kg   *    10.000    =    50.000    đ
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
lưới rửa chén   5   mét   *    5.000    =    25.000    đ
cây lau nhà   2   cây   *    60.000    =    120.000    đ
chổi   3   kg   *    35.000    =    105.000    đ
cộng               =    1.958.000    đ
                     
Ngày 7/12/2013                     
                     
cá hấp   25   kg   *    50.000    =    1.250.000    đ
tiền nước tháng 12               =    755.000    đ
đậu ve   15   kg   *    11.000    =    165.000    đ
đậu ve   10   kg   *    13.000    =    130.000    đ
cá rốt   7   kg   *    7.000    =    49.000    đ
khoai lang   5   kg   *    12.000    =    60.000    đ
chuối   20   kg   *    5.000    =    100.000    đ
cộng               =    2.509.000    đ
                     
Ngày 10/12/2013                     
                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
bí đỏ   8   kg   *    10.000    =    80.000    đ
su su   7   kg   *    6.000    =    42.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
gas   2   bình   *    1.703.000    =    3.406.000    đ
chuối   20   kg   *    5.000    =    100.000    đ
cộng               =    4.890.000    đ
                     
Ngày 12/12/2013                     
                     
thịt heo   13   kg   *    72.000    =    936.000    đ
hành lá   2   kg   *    14.000    =    28.000    đ
ớt trái   1   kg   *    50.000    =    50.000    đ
tiêu xay   0,5   kg   *    210.000    =    105.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
cộng               =    1.269.000    đ
Tổng cộng: 11.696.000đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: mickeydalat vào 01-01-2014 22:47:05
Chào cả nhà!
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/12/2013 đến 31/12/2013
Ngày 14/12/2013                     
                     
cá hấp   25   kg   *    47.000    =    1.175.000    đ
đậu ve   7,5   kg   *    12.000    =    90.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
hóa chất rửa   2   bộ   *    130.000    =    260.000    đ
      cộng         =    1.675.000    đ
                     
Ngày 17/12/2013                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
thơm   2   trái   *    15.000    =    30.000    đ
giá   3   kg   *    10.000    =    30.000    đ
me   1   gói   *    10.000    =    10.000    đ
cà chua   3   kg   *    12.000    =    36.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
vận chuyển               =    50.000    đ
      cộng         =    1.543.000    đ
                     
Ngày 19/12/2013                     
thịt   13   kg   *    72.000    =    936.000    đ
cà chua   3   kg   *    12.000    =    36.000    đ
hành lá   1   kg   *    12.000    =    12.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
cước viễn thông               =    199.500    đ
vệ sinh               =    15.000    đ
      cộng         =    1.348.500    đ
                     
ngày 21/12/2013                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
măng tưiơi   15   kg   *    12.000    =    180.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
mài dao               =    70.000    đ
trứng gà   2   kg   *    30.000    =    60.000    đ
giấy ăn   2   lố   *    120.000    =    240.000    đ
      cộng             1.949.000    
                     
                     
                     
Ngày 24/12/2013                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
hành lá   1   kg   *    13.000    =    13.000    đ
ớt trái   1   kg   *    55.000    =    55.000    đ
      cộng         =    1.292.000    đ
                     
Ngày 26/12/2013                     
                     
thịt heo   13   kg   *    72.000    =    936.000    đ
tỏi   1   kg   *    25.000    =    25.000    đ
hành lá   1   kg   *    12.000    =    12.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
      cộng         =    1.123.000    đ
                     
Ngày 28/12/2013                     
rau muống   10   bó   *    6.500    =    65.000    đ
khoai lang   5,6   kg   *    10.000    =    56.000    đ
hành lá   1   kg   *    7.000    =    7.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
nước mắm   1   thùng   *    168.000    =    168.000    đ
gạo   100   kg   *    10.500    =    1.050.000    đ
xe vận chuyển               =    20.000    đ
      cộng         =    1.516.000    đ
                     
Ngày 31/12/2013                     
                     
thịt heo   17   kg   *    72.000    =    1.224.000    đ
bí đao   20   kg   *    10.000    =    200.000    đ
hành lá   1   kg   *    10.000    =    10.000    đ
chuối   30   kg   *    5.000    =    150.000    đ
điện               =    538.200    đ
      cộng         =    2.122.200    đ
                     
             TỔNG CỘNG        12.568.700 đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-01-2014 20:08:39
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/12/13 :
Chi lương tháng 12 :
- Anh Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Ngọc Lan (03 buổi) : 180,000đ.
- SV Nam (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Mây (01 buổi) : 60,000đ
- SV Thu Hồng (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Đạt (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 13-01-2014 23:08:12
Chào cả nhà !
quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 12/01/2014 như sau:
* Ngày 02/01/2014:
Rau muống: 17 bó * 7.000 = 119.000đ
Hành lá: 1kg * 17.000 = 17.000đ
Bí đỏ: 15.6kg * 10.000 = 156.000đ
Chuối: 30kg * 5.000 = 150.000đ
Thịt xay: 10kg *75.000 = 750.000đ
Tổng = 1.192.000đ

* Ngày 04/01/2014
Dưa chua: 15kg * 7.500 = 112.500đ
Cà rốt: 5kg * 10.000 = 50.000đ
Rau muống: 5bó * 7.000 = 35.000đ
Thịt ba chỉ: 15kg * 77.000 = 1.155.000đ
Bột canh: 50gói * 2.700 = 135.000đ
Chuối: 28kg * 5000 = 140.000đ
Dây điện: 40m * 6.500 = 260.000đ
Tổng = 1.887.500đ

* Ngày 07/01/2014:
Thịt heo: 15kg * 75.000 = 1.125.000đ
Tỏi: 1kg * 20.000 = 20.000đ
Hành lá: 1kg * 15.000 = 15.000đ
Ga: 2bình * 1.740.000 = 3.480.000đ
Nước _ kỳ 1/2014: 636.400đ
Chuối: 18kg * 5000 = 90.000đ
Tổng : 5.366.400đ

* Ngày 09/01/2014:
Bí đao: 15kg = 100.000đ
Hẹ: 0.5kg * 20.000 = 10.000đ
Hành Lá: 1kg * 14.000 = 14.000đ
Rau răm: 2lạng * 2.000 = 4.000đ
Ớt trái: 0.5kg * 54.000 = 27.000đ
Chuối: 28kg * 5.000 = 140.000đ
Thịt xay: 11kg * 72.000 = 792.000đ
Tổng = 1.087.000đ

* Ngày 11/01/2014:
Chuối: 30kg * 5.000 = 150.000đ
Thịt heo: 15kg * 75.000 = 1.125.000đ
Củ cải: 15kg * 6.000 = 90.000đ
Hành lá: 1kg * 14.000 = 14.000đ
Cước vận chuyển: = 80.000đ
Tổng = 1.459.000đ

Tổng chi từ 01/01/2014 đến 12/01/2014 = 10.991.900đ.
Thân ái
quynhanhnguyen.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 22-01-2014 13:00:34
Chào cả nhà!
quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 13/01/2014 đến 21/01/2014:
 quynhanh cập nhật bổ sung cho ngày 18/01/2014 :
Điện thoại T01/2014 : 239.600 đồng
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 23-01-2014 07:34:25
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí ngày 22/01/2014 đến ngày 23/01/2014 :
 
* Ngày 23/01/2014: Tiền điện kì 01/2014 : 357.000 đồng

Thân ái,
quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-02-2014 21:20:14
Chi phí qc Dalat :
Ngày 24/01/14 :
Chi lương tháng 01 :
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Lệ (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Nam (06 buổi) : 360,000đ
- SV Dương (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Mác (01 buổi) : 60,000đ.

Chi lương tháng 13/2013 :
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
Phí chuyển tiền : 6,600đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 25-02-2014 10:39:15
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/02/2014 đến ngày 23/02/2014 cho quán cơm Đà Lạt như sau:

*Ngày 18/02/2014
Thịt heo: 4.92kg*73.000=359.000đ
Tiêu: 0.5kg*140.000 =70.000đ
Thịt xay:1kg*75.000=75.000đ
Hành lá: 1kg*10.000=10.000đ
Chuối:18kg*5.000=90.000đ
Găng tay:1kg*60.000=60.000đ
Cước vận chuyển:160.000đ
Nước rửa chén (loại 5 lít): 1can*72.000=72.000đ
Nước kỳ 2/2014:592.000đ
Điện thoại T02/2014:324.000đ
Tổng theo ngày: 1.812.000đ

Ngày 20/02/2014
Thịt xay:7kg*70.000=490.000đ
Ớt trái: 1kg*28.000=28.000đ
Chuối: 20kg*5.000=100.000đ
Phí vệ sinh T02/2014:15.000đ
Dung dịch pha nước rửa chén:1gói*115.000=115.000đ
Tổng theo ngày: 748.000đ

Ngày 22/02/2014
Thịt heo:8kg*75.000= 600.000đ
Chuối: 20kg*5.000=100.000đ
Điện kỳ 2/2014: 239.000đ
Trứng gà:2kg*32.000=64.000đ
Tổng theo ngày: 1.003.000đ

Tổng cộng: 3.563.000đ

Thân ái,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-03-2014 00:47:41
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng cho quán cơm Đà Lạt từ ngày 24/02/2014 đến ngày 28/02/2014 như sau:

* Ngày 25/02/2014

Thịt heo: 9kg * 75.000 = 675.000đ
Chuối: 19kg * 5000 = 95.000đ
Hành lá: 1kg *8.000 = 8.000đ
Bột điều: 1kg * 90.000 = 90.000đ
Ớt bột: 1kg * 53.000 = 53.000đ
Tỏi: 1kg * 20.000 = 20.000đ
Nước màu: 5 chai * 5.000 = 25.000đ
Trứng gà: 3kg * 30.000 = 90.000đ

Tổng theo ngày: 1.056.000đ

* Ngày 27/02/2014:

Thịt xay: 8kg * 70.000 = 560.000đ
Chuối: 19kg * 5.000 = 95.000đ
Ga : 2 bình *1.740.000= 3.480.000đ

Tổng theo ngày: 4.135.000đ

Tổng cộng: 5.191.000đ

Thân ái,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-03-2014 14:42:24
Chi phí qc Dalat :
Ngày 28/02/14 :
Chi lương tháng 02 :
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Thu Hồng (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 11-03-2014 13:25:05
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/03/2014 đến ngày 09/03/2014 như sau:

http://www.mediafire.com/view/p9gvrg57i8a57m0/Chi_phi_quan_com_tu_01.03.2014_den_09.03.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 19-03-2014 12:26:44
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/03/2014 đến ngày 16/03/2014 của quán cơm Đà Lạt như sau:

http://www.mediafire.com/view/nlaf46592i9qu6b/Chi_phi_quan_com_tu_10.03.2014_den_16.03.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 26-03-2014 12:20:51
Chào cả nhà,

quynhanh cạp nhật chi phí mua hàng từ ngày 17/03/2014 đến ngày 23/03/2014 của quán cơm Đà Lạt.

http://www.mediafire.com/view/9hwt69vtgg27xe6/Chi_phi_quan_com_tu_17.03.2014_den_23.03.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2014 14:42:30
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/3/14 :
Chi lương tháng 3:
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam  (12 buổi) : 720,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-04-2014 22:33:40
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 24/03/2014 đến ngày 31/03/2014 như sau:

*Ngày 25/03/2014

- Thịt heo: 12kg * 78.000 = 936.000đ
- Chuối: 10kg * 5.000 = 100.000đ

Tổng theo ngày: 1.036.000đ

* Ngày 27/03/2014

- Thịt xay: 10kg * 72.000 = 720.000đ
- Đậu ve: 16.5kg * 5.000 = 82.500đ
- Chuối: 20kg * 5.000 = 100.000đ
- Tiêu: 20.000đ

Tổng theo ngày: 922.500đ

* Ngày 29/03/2014

- Thịt heo: 10kg * 78.000 = 780.000đ
- Chuối: 18kg * 5.000 = 90.000đ
- Dưa cải chua: 15kg * 8.000 = 120.000đ

Tổng theo ngày: 990.000đ

Tổng chi: 2.948.5000đ

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-04-2014 13:45:26
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/04/2014 đến ngày 06/04/2014.

http://www.mediafire.com/view/3hlfp55hkad3d1o/Chi_phi_quan_com_tu_01.04.2014_den_06.04.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 18-04-2014 14:45:44
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 07/04/2014 đến ngày 13/04/2014

http://www.mediafire.com/view/ip0lya9dsfy69jg/Chi_phi_quan_com_tu_07.04.2014_den_13.04.2014(2).pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-05-2014 14:55:25
Chào cả nhà

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 14/04/2014 đến ngày 20/04/2014 :

http://en.file-upload.net/download-8879454/Chi-phi-quan-com-tu-14.04.2014-den-20.04.2014.pdf.html

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-05-2014 15:34:51
Chào cả nhà

quynhanh cập nhật chị phí mua hàng từ ngày 21/04/2014 đến ngày 30/04/201 của quán cơm Dà Lạt :

http://en.file-upload.net/download-8879612/Chi-phi-quan-com-tu-21.04.2014-den-30.04.2014.pdf.html


Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2014 21:51:43
Chi phí qc Dalat :
Ngày 29/4/14 :
Chi lương tháng 4:
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 27-05-2014 14:18:37
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/05/2014 đến ngày 11/05/2014 :

http://www.mediafire.com/view/47waf7f9x79c8dr/Chi_phi_quan_com_tu_01.05.2014_den_11.05.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 27-05-2014 14:23:57
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 12/05/2014 đến ngày 25/05/2014 :

http://www.mediafire.com/view/kzd02x8qegmqapa/Chi_phi_quan_com_tu_12.05.2014_den_25.05.2014(2).pdf

Thân ,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-06-2014 08:10:01
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26/05/2014 đến ngày 31/05/2014 của quán cơm Đà Lạt như sau:

* Ngày 27/05/2014
Thịt đùi : 10kg * 82,000 = 820,000
Thịt xay : 3kg * 75,000 = 225,000
Hành lá : 1kg * 20,000 = 20,000
Chuối : 15 kg * 5,000 = 75,000
Bí đỏ : 10kg * 7,000 = 70,000
Cải ngọt : 15kg = 100,000

Tổng chi theo ngày : 1,310,000đ

* Ngày 27/05/2014
Thịt đùi: 10kg * 82,000= 820,0000
Hành lá: 1kg * 20,000= 20,000
Dưa cải : 12kg * 10,000 = 120,000
Chuối : 10kg * 5,000 = 50,000

Tổng chi theo ngày : 1,010,000đ

* Ngày 31/05/2014
Bột điều : 1kg * 100,000 = 100,000
Hành lá : 1kg * 15,000 = 15,000
Tỏi : 1kg * 22,000 = 22,000
Dưa cải : 3kg * 10,000 = 30,000

Tổng chi theo ngày : 167,000đ

Tổng chi : 2,487,000đ

Thân,

Quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-06-2014 15:27:06
Chi phí qc Dalat :
Ngày 19/5/14 :
- Khẩu trang 20 hộp*13500 = 270,000đ.
- Bao PE (150x120cm)  10 cái*15000 = 150,000đ
Ngày 31/5/14 :
Chi lương tháng 5:
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (12 buổi) : 720,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-06-2014 06:34:08
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật bổ sung chi phí mua hàng tháng 5/2014 của quán cơm Đà Lạt:

* Ngày 05,05,2014
Ga : 2 bình * 1,540,000 = 3,080,000

* Ngày 31/05,2014
Chuối: 15kg * 5,000 = 75,000

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-06-2014 10:07:34
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm ĐL từ ngày 01/06/2014 đến ngày 08/06/2014 :


http://www.mediafire.com/view/9q13en1niaa38di/Chi_phi_quan_com_tu_01.06.2014_den_08.06.2014.pdf

Thân

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 16-06-2014 10:10:53
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 09/06/2014 đến ngày 15/06/2014:

http://www.mediafire.com/view/wtru0c9kz51x60r/Chi_phi_quan_com_tu_09.06.2014_den_15.06.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-07-2014 11:13:41
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 16/06/2014 đến ngày 30/06/2014 của quán cơm ĐL  :


http://www.mediafire.com/view/9qqkbpc29sd3t3g/Chi_phi_quan_com_tu_16.06.2014_den_30.06.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-07-2014 08:56:49
Chi phí qc Dalat :
Ngày 28/6/14 :
Chi lương tháng 6:
- Chị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (11 buổi) : 660,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 16-07-2014 08:50:51
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm ĐL từ ngày 01/07/2014 đến ngày 06/07/2014 :

http://www.mediafire.com/view/akbaj3hxxj0bw8h/Chi_phi_quan_com_tu_01.07.2014_den_06.07.2014.xlsx

Thân ,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 16-07-2014 08:52:44
Chào cả nhà

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 07/07/2014 đến ngày 13/07/2014 của quán cơm ĐL :

http://www.mediafire.com/view/jaymh47hp8vprhb/Chi_phi_quan_com_tu_07.07.2014_den_13.07.2014.xlsx

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-08-2014 10:12:53
Chào cả nhà,

quynh anh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/07/2014 đến ngày 31/07/2014 :

http://www.mediafire.com/view/b2qelku8s2fys5p/Chi_phi_quan_com_tu_14.07.2014_den_31.07.2014.pdf

Thân,

quynhanhnguyen
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-08-2014 22:05:12
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/7/14 :
Chi lương tháng 7:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Ngọc Trâm (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Bùi Thị Chánh (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Phạm Thành An (01 buổi) : 60,000đ.
- SV Đinh Xuân Nam (02 buổi) : 120,000đ.
- SV Đỗ Thị Ly (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 23-08-2014 12:03:11
Chào cả nhà ,

quynh anh cập nhật chi phí mua hàng  của quán cơm Da Lat từ ngày 01/08/2014 đến ngày 16/08/2014

http://www.mediafire.com/view/pip61okim03020k/Chi_phi_quan_com_tu_01.08.2014_den_17.08.2014.xlsx

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-09-2014 09:25:07
Chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phía mua hàng từ 17/08/2014 đến ngày 31/08/2014 của quán cơm Đà Lạt :

http://www.mediafire.com/view/qa8c5i1eiezace4/Chi_phi_quan_com_tu_18.08.2014_den_31.08.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-09-2014 14:49:58
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/8/14 :
Chi lương tháng 8:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Ngọc Trâm (13 buổi) : 780,000đ.
- SV Đinh Xuân Nam (05 buổi) : 300,000đ.
- SV Trọng Nghĩa (01 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-09-2014 10:32:54
Chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/09/2014 đến ngày 0709/2014 của quán cơm Đà Lạt:

http://www.mediafire.com/view/nlkb74advv77w18/Chi_phi_quan_com_tu_01.09.2014_den_07.09.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-10-2014 09:47:08
Chào cả nhà,

quynh anh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 08/09/2014 đến ngày 30/09/2014:

* Ngày 09/09/2014
Thịt đùi : 4.4kg *80,000= 350,000đ
Chuối : 20kg *5,000 = 100,000đ
Hành lá : 1kg *16,000= 16,000đ
Tổng : 466,000đ

* Ngày 11/09/2014
Thịt xay : 8kg * 75,000 = 600,000đ
Chuối : 20kg * 5,000 = 100,000đ
Hành lá : 1kg * 16,000 = 16,000đ
Tổng : 716,000đ

* Ngày 13/09/2014
Thịt đùi : 10kg * 80,000 = 800,000đ
Chuối : 20kg *5,000 = 100,000đ
Bột điều : 1kg *100,000 = 100,000đ
Ớt bột : 1kg * 70,000 = 70,000đ
Giấy ăn : 2 lố * 110,000 = 220,000đ
Ga : 2 bình * 1,485,000 = 2,970,000đ
Dưa cải : 18kg * 10,000 = 180,000đ
Điện T9/2014 : 197,000đ
Tổng : 4,637,000đ

Tổng cộng : 5,819,000đ

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-11-2014 14:59:34
Chào cả nhà,

quynhanh gửi cả nhà chi phí T10/2014 của quán cơm ĐL:

http://www.mediafire.com/view/4ouvhlvfh42z94c/Chi_phi_quan_com_tu_01.10.2014_den_31.10.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 05-11-2014 18:23:29
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/9/14 :
Chi lương tháng 9:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV  Nam (06 buổi) : 360,000đ.
Ngày 30/10/14 :
Chi lương tháng 10:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV  Nam (09 buổi) : 540,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-11-2014 15:59:13
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/11/2014 đến ngày 15/11/2014 :

http://www.mediafire.com/view/48ri3fc6v8nd10b/Chi_phi_quan_com_tu_01.11.2014_den_15.11.2014.pdf

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-12-2014 08:46:38
Chào cả nhà,

quynhanh  cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/11/2014 :

http://www.mediafire.com/view/n7ldyijy8o5bo2d/Chi_phi_quan_com_tu_16.11.2014_den_30.11.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-12-2014 15:46:07
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/11/14 :
Chi lương tháng 11:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 29-12-2014 08:34:59
chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/12/2014 đến ngày 15/12/2014 :

http://www.mediafire.com/view/wydypv65n51and7/Chi_phi_quan_com_tu_01.12.2014_den_15.12.2014.pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-01-2015 08:22:54
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 16/12/2014 đến ngày 31/12/2014 :

http://www.mediafire.com/view/uaufxmum2oapxu1/Chi_phi_quan_com_tu_16.12.2014_den_31.12.2014.pdf

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-01-2015 16:46:26
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/12/14 :
Chi lương tháng 12:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- SV Nam (13 buổi) : 780,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-02-2015 15:47:08
Chao ca nha,

quynhanh cap nhat chi phi mua hang tu cua quan com Da Lat tu ngay 01/01/2015 den ngay 31/01/2015:

http://www.mediafire.com/view/8qirhbru5tvtof9/Chi_phi_quan_com_tu_18.01.2015_den_31.01.2015.pdf

http://www.mediafire.com/view/v5qocymlpb7v6ad/Chi_phi_quan_com_tu_01.01.2015_den_17.01.2015.pdf

Than,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 28-02-2015 11:31:30
Chào cả nhà,
quynhanh cập nhật chi phí  mua hàng  từ ngày 01 / 01/2015 đến ngày 17/01/2015  của quán cơm ĐL :

http://www.mediafire.com/view/hx2r93p6apffvfc/Chi_phi_quan_com_tu_01.01.2015_den_17.01.2015(2).pdf

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 28-02-2015 11:33:32
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm ĐL từ ngày 18/01/2015 đến ngày 31/01/2015 :

http://www.mediafire.com/view/1q51wrzhruzaacj/Chi_phi_quan_com_tu_18.01.2015_den_31.01.2015(2).pdf

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 18-03-2015 15:54:19
Chào cả nhà ,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng trong tháng 2/2015 của quán cơm Đà Lạt .

Thân,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-04-2015 11:07:21
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng trong tháng 03/2015 của quán cơm Đà Lạt .
Cả nhà xem trong file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-04-2015 18:09:20
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/01/15 :
Chi lương tháng 01:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- SV Nam (02 buổi) : 120,000đ.
Ngày 13/02/15 :
Chi lương tháng 02:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Chi lương tháng 13/2014:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Kiêm : 1,000,000đ.
Ngày 31/3/15 :
Chi lương tháng 3:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 23-04-2015 12:48:52
Chào cả nhà ,

Quỳnh anh cập nhật chí phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/04/2015 đến  ngày 16/04/2015 .

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-05-2015 10:31:58
Chào cả nhà ,

Quynhanh gửi cả nhà chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt  từ ngày 17/04/2015 đến ngày 30/04/2015 .
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-06-2015 10:09:44
Chao ca nha ,

quynhanh gui den ca nha chi phi mua hang thang 5/2015 cua quan com Da Lat.

Than.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-06-2015 14:41:54
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/4/15 :
Chi lương tháng 4:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Ngày 30/5/15 :
Chi lương tháng 5:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.
- Sinh Viên Yến (4 buổi) : 240,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 30-06-2015 15:44:15
Chào cả nhà ,

Quynh anh gửi đến cả nhà chi phí tháng 6 / 2015  của quán cơm Đà Lạt :

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-07-2015 10:02:28
.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-07-2015 11:51:47
Quynhanh gửi lại chi phí T6/2015 của quán cơm ĐL.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-07-2015 21:45:41
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/6/15 :
Chi lương tháng 6:
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Chị Ng Thị Mến : 1,000,000đ.
- Sinh Viên Yến (3 buổi) : 180,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-08-2015 08:24:30
Chào cả nhà,

quynhanh cập nhật chi phí mua hàng trong tháng 07/2015 cuả quán cơm Đà Lạt .

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-09-2015 12:39:28
Chào cả nhà ,

Quynhanh gửi đến cả nhà chi phí mua hàng T8/2015 của quán cơm Đà Lạt /

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-10-2015 11:34:58
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của T9/2015 cho quán cơm Đà Lạt .
Cám ơn cả nhà .

Thân ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 19-10-2015 14:52:22
Chào cả nhà ,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/10/2015 đến 17/10/2015.

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-10-2015 15:45:04
Chào cả nhà
 Quynh anh cập nhật chi lương cho quán cơm Đà Lạt như sau :

Ngày 11/08/2015
Chi lương T7/2015
- Cô Thu Hồng : 1,700,000đ

Ngày 04/09/2015
Chi lương T8/2015
- Cô Thu Hồng : 1,700,000đ

Ngày 08/10/2015
Chi lương T9/2015
- Cô Thu Hồng : 1,700,000đ

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-11-2015 14:11:27
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 18/10/2015 đến ngày 31/10/2015

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 19-11-2015 15:57:52
Chào cả nhà ,

Quỳnh anh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 01/11/2015 đến ngày 15/11/2015.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-12-2015 10:13:32
Chào cả nhà ,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 16/11/2015 đến ngày 30/11/2015 .

Thân
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2015 21:50:41
Chi lương qc Dalat :
Ngày 31/10/15 :
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Ngày 30/11/15 :
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- SV Yên (2 buổi) : 120,000đ.
- SV Phương (1 buổi) : 60,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 14-12-2015 13:40:29
Chào cả nhà ,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 1/12/2015 đến ngày 13/12/2015 .

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-01-2016 11:54:54
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng của quán cơm Đà Lạt từ ngày 14/12/2015  đến ngày 31/12/2015 .

Thân
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2016 21:28:40
Chi lương qc Dalat :
Ngày 31/12/15 :
- Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-02-2016 11:51:41
Chao ca nha,

Quynhanh cap nhat chi phi mua hang thang 1/2016 cua quan com DaLat

Than ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-02-2016 16:08:16
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/01/16 :
- Lương T01/2016 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
- Lương T13 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-03-2016 13:10:48
Chi phí qc Dalat :
Ngày 29/02/16 :
- Chi lương T02/2016 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-04-2016 14:51:40
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng  tháng 3/2016  của quán cơm Đà Lạt .
Cám ơn cả nhà .

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-04-2016 20:57:29
Chi phí qc Dalat :
Ngày 31/3/16 :
- Chi lương T3/2016 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-05-2016 10:26:35
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng tháng 04/2016 của quán cơm Đà Lạt .
Cám ơn cả nhà ,

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-05-2016 10:03:49
Chi phí qc Dalat :
Ngày 30/4/16 :
- Chi lương T4/2016 : Chị Thu Hồng : 1,700,000đ
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-06-2016 09:23:55
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chị phí mua hàng tháng 05/2016 của quán cơm Đà Lạt .
Cả nhà xem file đính kèm nhé .
Cám ơn cả nhà ,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-07-2016 11:41:34
Chào cả nhà ,

Quynhanh cập nhật chi phí mua hàng T6/2016 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé .
Cám ơn cả nhà .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-08-2016 15:09:43
Chào cả nhà ,

Quỳnh Anh cập nhật chí phí mua hàng tháng 07/2016 của quán cơm ĐL .
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà .

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-09-2016 10:05:37
Chào cả nhà ,

Quynh anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 08/2016 của quán cơm ĐL .
Cả nhà xem file đính kèm  nhé .

Cám ơn cả nhà .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-10-2016 12:56:13
Chào cả nhà ,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 09/2016 của quán cơm Đà Lạt ạ .
Cả nhà xem file đính kèm nhé .
Cám ơn cả nhà.

Thân .
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-11-2016 09:55:07
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 10/2016 của quán cơm ĐL .
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-12-2016 15:29:51
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 11/2016 của quán cơm Đà Lạt.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà,
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-01-2017 15:00:35
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng T12/2016 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-02-2017 11:00:53
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi chợ tháng 01/2017 của quán cơm Đà Lạt.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-03-2017 13:44:59
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 02/2017
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-04-2017 08:28:05
Chà cả nhà,

Quỳnh anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 03/2017
cả nhà xe file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-05-2017 07:58:29
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 04/2017 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-06-2017 11:23:53
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 05/2017 quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-07-2017 13:07:20
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng T6/2017 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-08-2017 11:22:01
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng T7/2017 của quán cơm Đà Lạt .
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả  nhà.

Thân.

 [attachment=6785]Chiphithang07-2017.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 09-09-2017 09:01:23
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T8/2017 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.

 [attachment=7338]Chiphithang08-2017.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-10-2017 10:29:18
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng T9/2017 của  quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.

 [attachment=7858]Chiphithang09-2017.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-11-2017 11:33:39
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 10/2017 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà,

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-12-2017 15:49:39
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T11/2017 của quán cơm ĐL
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 15-01-2018 14:26:04
Chào cả nhà,

Quynh anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 12/2017 của quán cơm ĐL .
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-02-2018 12:23:31
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng tháng 01+02/2018 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.

 [attachment=10416]Chiphimuahangthang01+02-2018.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-06-2018 07:22:05
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T3/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

 [attachment=11644]Chiphimuahangthang03-2018_2018-06-20.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-06-2018 07:22:25
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T4/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

 [attachment=11645]Chiphimuahangthang04-2018_2018-06-20.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-06-2018 13:58:13
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T5/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

 [attachment=11646]Chiphimuahangthang05-2018.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 04-07-2018 07:11:36
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T6/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

 [attachment=12016]Chiphimuahangthang06-2018_2018-07-04.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-08-2018 15:49:30
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T7/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

[attachment=12738]Chiphimuahangthang07-2018.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-09-2018 15:48:50
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T8/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Thân.

 [attachment=13737]Chiphimuahangthang08-2018.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-10-2018 12:38:53
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T9/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.

 [attachment=14130]Chiphimuahangthang09-2018.pdf[/attachment]
Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-11-2018 14:19:53
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T10/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
 [attachment=14609]Chiphimuahangthang10-2018.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-12-2018 10:06:10
Chào cả nhà,

Quynh Anh cập nhật chi phí mua hàng T11/2018 của quán ĐL ạ.
Cả nhà xem file đính kèm nhé,
Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 29-01-2019 14:26:31
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật  chi phí tháng 12/2018 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé
 [attachment=16154]Chiphimuahangthang12-2018.pdf[/attachment]
Thân.
Tiêu đề: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 30-01-2019 08:37:19
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 01/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.

 [attachment=16176]Chiphimuahangthang01-2019.pdf[/attachment]
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-04-2019 09:17:36
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 03/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-05-2019 16:08:04
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 04/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-06-2019 15:50:58
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 05/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 03-07-2019 13:36:08
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 06/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 06-08-2019 12:40:41
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 07/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-09-2019 15:49:29
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 08/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 01-10-2019 15:20:54
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 09/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: banbe6x vào 30-10-2019 06:38:07
Chào cả nhà !

Từ tháng 10/2019 lương của chị Hồng - Đầu bếp chính của Quán cơm 2000đ - Đà Lạt sẽ là 2,500,000đ/tháng các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2k Đà Lạt - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 02-11-2019 09:57:38
Chào cả nhà,

Quynhanh cập nhật chi phí tháng 10/2019 của quán cơm ĐL.
Cả nhà xem file đính kèm nhé

Thân.