Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: Thocon vào 02-10-2019 20:21:24

Tiêu đề: Cập nhật thu chi quỹ NTCM tháng 8 & tháng 9 năm 2019
Gửi bởi: Thocon vào 02-10-2019 20:21:24
Chào cả nhà,

Thỏ gửi tổng hợp cập nhật theo file đính kèm quỹ thu chi NTCM tháng 8 và tháng 9/20019.

Cảm ơn cả nhà,

Thân,

Thỏcon