Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: Thocon vào 03-09-2020 16:55:33

Tiêu đề: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 9/2020
Gửi bởi: Thocon vào 03-09-2020 16:55:33
Chào cả nhà,

Thỏ gửi sao kê lần 01 tháng 9/2020.

Hôm nay thỏ nhận được tiền từ thành viên Nguyễn Thị Hạnh(nhóm thích đạo) chuyển nhầm 2 lần số tiền 1.515.000VND. Anh 6x điều phối để thỏ chuyển trả lại nhé.

Thỏ cảm ơn,
Thỏ
Tiêu đề: Re: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 9/2020
Gửi bởi: banbe6x vào 03-09-2020 17:04:58
Chào cả nhà,

Thỏ gửi sao kê lần 01 tháng 9/2020.

Hôm nay thỏ nhận được tiền từ thành viên Nguyễn Thị Hạnh(nhóm thích đạo) chuyển nhầm 2 lần số tiền 1.515.000VND. Anh 6x điều phối để thỏ chuyển trả lại nhé.

Thỏ cảm ơn,
Thỏ

Bạn Hạnh cũng đã liên hệ với 6x thông báo về sự cố chuyển nhầm 2 lần này.

Nhờ Thocon chuyển trả bạn ấy 1,515,000đ dùm nhé.

Cảm ơn Thỏ nhiều.
Tiêu đề: Re: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 9/2020
Gửi bởi: Thocon vào 09-09-2020 15:07:45
Chào cả nhà,

Thỏ gửi sao kê lần 02 từ ngày 3/9 đến 9/9/2020.

Thỏ cảm ơn,
Thỏ
Tiêu đề: Re: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 9/2020
Gửi bởi: Thocon vào 15-09-2020 17:03:14
Chào cả nhà,

Thỏ gửi sao kê lần 03 từ ngày 9/9 đến 15/9/2020.

Thỏ cảm ơn,
Thỏ
Tiêu đề: Re: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 9/2020
Gửi bởi: Thocon vào 23-09-2020 10:44:24
Chào cả nhà,

Thỏ gửi sao kê lần 04 từ ngày 15/9/2020 đến 23/9/2020.

Thỏ cảm ơn,
Thỏ
Tiêu đề: Re: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 9/2020
Gửi bởi: Thocon vào 29-09-2020 16:59:30
Chào cả nhà,

Thỏ gửi sao kê lần 5 từ ngày 23/9 đến 29/9/2020.

Thỏ cảm ơn,
Thỏ