Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Những bài đã viết

Cho phép bạn xem toàn bộ những bài viết của người này. Chú ý rằng bạn chỉ có thể xem bài viết nếu bạn đủ quyền truy cập vào khu vực và mục có chứa chủ đề và bài viết.


Những bài đã viết - Thuylevc

Trang: 1
1
Cam on ban da cho Minh bite thong tin tren. Nhu vay la tin ca tine an va vien phi moi thang la khoang 4.800.000vnd phi khong ban? Tam thoi nhom minh se gui moi thang 6.000.000 cho aTuan de tar vien phi va tien an cua 2 vchong. Chuc aTuan chong binh phuc. Thu 2 Minh se chuyen tine vao tk cua thocon nhe! Cam on ban nhieu.

2
Cam on banbe6x nhieu ah!

3
Chao thocon,
thocon co the cho nhom thuylevc biet them ve viec chi cho vien phi cua aTuan hien gio la nhu the nao duoc khong? neu duoc thi moi dot truoc khi phai thanh toan thi thocon cu bao voi minh de minh chuyen tien nhe! hien gio can bao nhieu thi thocon cho minh biet nhe!
cam on thocon

4
Hien nay nhom ban cua thuylevc xin dang ky ho tro gia dinh aTUan so tien la 50,000,000 vnd. Anh banbe6x co the giup nhom cua thuylevc co duoc khong a?
Mong nhan tin a som.
Cam on a nhieu...

5
Chao ban,
gd minh muon gui 8,000,000,000 vnd ( tam trieu dong) de gop mot phan giup do be Tuong. Mai minh se dem tien len quan com 2000 roi nho may anh chi gui giup toi cho gd be Tuong co duoc khong a?
Mong som nhan duoc tin cua anh chi..
Thuylevc

6
Xin chao cac ban,
Gd to xin dang ky cuu mang thuong xuyen cho be NINA bang cach:
1. Doi voi viec di hoc thi moi thang tang Nina 500.00vnd tien hoc bong va` se gui lien 1 nam la 6trieu ( phien a banbe6x gui giup e).
2. doi voi benh tim cua be: phien ban o QB gui giup ho so benh an cua be kem theo xac nhan cua dia phuong ve hoan canh gia dinh, gd toi se truc tiep lien he voi chuong trinh \\\"Trai tim cho em\\\" de tim cach giup em chua benh mien phi\\\'.
Mong nhan duoc hoi am cua cac anh chi trong dien dan som de kip thoi giup do.
Cam on cac anh chi nhieu.
Thuyle

7
Chao banbe6x,
Hom wa em co\\\' gui 12trieu vao tk cua banbe6x de gui cho be Phuong, phien banbe6x gui het 12trieu luon 1 lan cho be Phuong nhe!
Cam on banbe6x nhieu ah.

Trang: 1