Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Những bài đã viết

Cho phép bạn xem toàn bộ những bài viết của người này. Chú ý rằng bạn chỉ có thể xem bài viết nếu bạn đủ quyền truy cập vào khu vực và mục có chứa chủ đề và bài viết.


Những bài đã viết - lathuvang

Trang: 1 2 3 ... 256
1
Chi phí Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương  tháng 6,7,8,9,10/2019 :

2
Chi phí cơm Saigon T10/2019 :

3
Chào cả nhà !

Michele_du và Gia đình đăng ký giúp bạn Trường 1,000,000đ.
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Lathuvang đã chuyển TK Thocon 1,000,000₫ của Michele_du và GĐ giúp anh Trường .

4
Lathuvang đã chuyển TK anh Việt 600,000đ CMTX T10,11,12/2019.
 Chúc anh luôn vui khỏe.

5
Lathuvang đã trung chuyển vào TK em Vượng 600,000đ CMTX T10,11,12/2019 của Canthoquetoi.
 Chúc em luôn vui khỏe.

6
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 29/10/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.

7
Quỹ cơm Dalat đã nha65mn :
Ngày 27/10/19:
- Anh (Chị) Le Ngoc Linh ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

8
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 25/10/19:
- Lãi T10 ATM : 9115đ.
Tiền bán phiếu cơm ngày :
- 22/10/19 : 450,000đ (225ph).
- 24/10/19 : 458,000đ (229ph).
- 26/10/19 :  460,000đ (230ph).
- 29/10/19 : 428,000đ (214ph).
Ngày 29/10/19:
- Chị Doit CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 31/10/19:
- MTQ có số GD 136005.311019.13950 ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10)  CMTX T10 : 200,000đ.
- Anh chị Phùng Chi Mai, Phùng Gia phúc (Q3)  ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 31/10/19 : 444,000đ (222ph).
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

9
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 02/10/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 2,000,000đ.
Ngày 03/10/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T10 : 1,000,000đ.
Ngày 21/10/19 :
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

10
Quỹ NC Nghệ An đã nhận :
Ngày 02/10/19 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 800,000đ.
Ngày 03/10/19 :
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

11
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 21/10/19:
- Chị Trieu  ủng hộ KTX  : 570,000đ.
Ngày 28/10/19:
- Chị Phung Cuc ủng hộ : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.

12
Quỹ NC Cư pui đã nhận :
Ngày 21/10/19:
- Chị Michele_du và Gia đình  CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

13
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/10/19:
- Chị Minh Hà ủng hộ KTX   : 1,000,000đ.
- Chị Liên CMTX T10 : 500,000đ..
Ngày 21/10/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

14
MTQ quán cơm Saigon ủng hộ NNMU 32 :
- Chị Huỳnh Thị Yến Xuân (Q11- TPHCM) : 500,000₫.
- Anh Nguỵ Như Nam (TPHCM) : 500,000₫.
- Chú Tự ( TPHCM): 500,000₫.
- Anh Long ( TPHCM) : 300,000₫.
 Tổng cộng : 1,800,000₫.

Lathuvang đã trung chuyển TK Thocon.
 
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

15
Quỹ cơm Saigon đã nhận :
Ngày 11/10/19:
- Anh Do Huu Minh CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị Khuulanhuong CMTX T10 : 200,000đ.
Ngày 15/10/19:
- Tiền bán phiếu cơm ngày 15/10/19: 414,000đ (207ph).
Ngày 17/10/19:
- Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T10 : 500,000đ.
- Chị Diana Mỹ Nguyễn (Mỹ) ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Anh Nguyễn Đức Khôi Nguyên (Mỹ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX T10 : 200,000đ.
- Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX T10 : 200,000đ.
- Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T10 : 200,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 17/10/19: 378,000đ (189ph).
Ngày 19/10/19:
- Anh Nguyễn Khánh Vũ (Q5) ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Yến (Q10) ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Tiền bán phiếu cơm ngày 19/10/19: 462,000đ (231ph).
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Trang: 1 2 3 ... 256