Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BỆNH VIỆN TP.HÀ TĨNH
THỨ BẢY YÊU THƯƠNGKhởi chạy: Tối thứ 7 . 07/12/19

Những bài đã viết

Cho phép bạn xem toàn bộ những bài viết của người này. Chú ý rằng bạn chỉ có thể xem bài viết nếu bạn đủ quyền truy cập vào khu vực và mục có chứa chủ đề và bài viết.


Những bài đã viết - ngochanh

Trang: 1 2 3 ... 46
1
Ngochanh đã chuyển vào tk thocon 600k (Mẹ của ngochanh góp 300k, Cô Thuận - Chợ Cái Răng  góp 300k) Cám ơn các bạn đã chung tay với chương trình!
Thân

2
@Thocon: Ngochanh đã chuyển vào tk em 500.000 cho chương trình xây nhà Chị Viết. Cám ơn em!

3
ngochanh đã chuyển vào tk chị Làm 900k (CMTX tháng 11, 12 /2015 và tháng 01 /2016 từ Ngthahuong)

28/01/2016   VNCN - 0098587   -   911,000   IBVCB.2801160819892006.Ngthahuong cmtx chau Loc - Ha Trung - Thanh Hoa th11, 12/ 2015 va th 01/ 2016 qua tk co Lam

4
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 900k _ CMTX tháng 11 + 12 /2015 và tháng 01/ 2016 của Ngthahuong.

28/01/2016   VNCN - 0098203   -   911,000   IBVCB.2801160668940005.Ngthahuong cmtx Kieu cho con - Vinh long th11, 12/ 2015 va th01/ 2016

5
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Mười - Sóc trăng 1200k - CMTX tháng 11+ 12 / 2015 và tháng 01/ 2016 của Ngthahuong.
Nhờ ANH HAI MIỆT VƯỜN cập nhật cuộc sống của Cô Mười cho cả nhà cùng biết nhé!

28/01/2016   VNCN - 0096817   -   1,211,000   IBVCB.2801160700979002.Ngthahuong cmtx Co Muoi - Soctrang th11, 12/2015 va th1/ 2016

6
ngochanh đã chuyển 900k CMTX gđ Bé Mọn tháng 11, 12 /2015 và tháng 01 /2016 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tới các cháu. Cám ơn Cô!

28/01/2016   VNCN - 0096979   -   1,111,000   IBVCB.2801160111447003. Ngthahuong cmtx gd Be Mon - Van Ban th11, 12/ 2015 va th1/ 2016. Me ngochanh li xi cac chau 100 va co Ha 100

7
@lathuvang: ngochanh vừa chuyển chị 900.000 của Ngthahuong CMTX Nồi cháo Nghệ An tháng 11 , 12/ 2015.
và tháng 01/ 2016.

28/01/2016   VNCK - 0035317   -   903,300   IBVCB.2801161018360004.Ngthahuong cmtx Noi chao Nghe an th 11, 12/ 2015 va th 1/ 2016

8
@lathuvang: ngochanh vừa chuyển chị 900.000 của Ngthahuong CMTX Nồi cháo Nghệ An tháng 8 , 9 , 10/ 2015.
Thân

28/11/2015   VNCK - 0058022   -   903,300   IBVCB.2811150008844009.Ngthahuong CMTX Noi chao Nghe An t8, 9, 10/ 2015

9
ngochanh đã chuyển 1.500.000 CMTX tháng 11 ,12 /2015 va tháng 1/ 2016 của Ngthahuong tới gđ chị Xuyến qua tk anh Hợi.

28/01/2016   VNCN - 0096628   -   1,511,000   IBVCB.2801161015467001.Ngthahuong cmtx gd chi Xuyen - Kontum t11, 12 /2015 va t1 /2016

10
ngochanh đã chuyển 900k CMTX gđ Bé Mọn tháng 08, 09, 10 /2015 của Ngthahuong vào tk Cô Hà. Nhờ Cô chuyển tới các cháu. Cám ơn Cô Hà!

28/11/2015   VNCN - 0057029   -   911,000   IBVCB.2811150832246002.Ngthahuong CM t8, 9, 10 / 2015 Gd Be Mon - Lao cai (qua tk Co Ha)

11
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Mười - Sóc trăng 1200k - CMTX tháng 08+ 09 + 10/ 2015 của Ngthahuong

28/11/2015   VNCN - 0057078   -   1,211,000   IBVCB.2811150535394006.Ngthahuong CM Co Muoi - SocTrang t8, 9, 10 /2015

12
@caycaudua45: ngochanh đã chuyển vào tk em 900k (CMTX tháng 08+ 09+ 10 /2015 từ TV Ngthahuong), em chuyển tiếp tới gđ chị Mai nhé. Cám ơn em!

28/11/2015   VNCK - 0056408   -   903,300   IBVCB.2811150657162001.Ngthahuong CMTX Chi Tuyet mai - Travinh t 8, 9, 100/2015 (qua tk caycaudua)

13
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 900k _ CMTX tháng 08 + 09 + 10 /2015 của Ngthahuong.

28/11/2015   VNCN - 0057063   -   911,000   IBVCB.2811150745418005.Ngthahuong CM Kieu cho con _ Vinh Long t8, 9, 10/ 2015 (qua tk co Thuy- me Kieu)

14
ngochanh đã chuyển vào tk chị Làm 900k (CMTX tháng 08, 09, 10 /2015 từ Ngthahuong)

28/11/2015   VNCN - 0057109   -   911,000   IBVCB.2811150321394008.Ngthahuong CM gd Chau Loc - Ha Trung - Thanh Hoa t8, 9, 10/2015 (qua tk co Lam)

15
ngochanh đã chuyển 1.500.000 CMTX tháng 08 , 09, 10 /2015 của Ngthahuong tới gđ chị Xuyến qua tk anh Hợi.

28/11/2015   VNCN - 0057048   -   1,511,000   IBVCB.2811150875614003.Ngthahuong CM gd chi Xuyen - Kon tum t8, 9, 10/ 2015 (qua tk anh Hoi)

Trang: 1 2 3 ... 46