Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Những bài đã viết

Cho phép bạn xem toàn bộ những bài viết của người này. Chú ý rằng bạn chỉ có thể xem bài viết nếu bạn đủ quyền truy cập vào khu vực và mục có chứa chủ đề và bài viết.


Những bài đã viết - monkeyvn

Trang: 1 2 3 ... 5
1
Monkeyvn đã chuyển 1tr vào tk Tran Thi Kim Phuong

Mong bác sớm có được NNMU trước tết ạ.

Thân,

2
Monkeyvn đã chuyển UH 500k vào tk ngày 21/11

Thân

3
Thân chào cả nhà,

Monkeyvn đã CMTX trường hợp của bé Trúc cũng đã lâu rồi, CMTX hàng tháng gửi qua tài khoản của anh Dũng để nhờ anh Dũng chuyển cho bé Trúc. Nay cũng bước sang năm 2014, do không có tin tức gì từ anh Dũng cũng như thông tin cập nhật về trường hợp bé Trúc nên Monkeyvn xin được tạm ngừng ở đây để đợi thông tin của cả nhà ạ. Mong nhóm xác minh có thể giúp cập nhật trường hợp của bé Trúc hiện tại thế nào được không ạ?

Cảm ơn cả nhà nhiều.

Thân,

Monkeyvn

4
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 12/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

5
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 11/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

6
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 10/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

7
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 09/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

8
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 08/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

9
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 07/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

10
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 06/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

11
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 05/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

12
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 04/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

13
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 03/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

14
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 02/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

15
Monkeyvn đã chuyển tiền CMTX tháng 01/2013 đến tài khoản của anh Quốc Dũng giúp cưu mang trường hợp Bé Trúc - Bến Tre. Số tiền là 150.000VND. Nhờ anh Dũng chuyển giúp cho Bé Trúc.

Thân ái,

Trang: 1 2 3 ... 5