Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BÀN GIAO NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC 29
Chị Ka Hiên Thị Đem - NAM GIANG QUÃNG NAM
Còn thiếu 8.877.000 đ  Hãy Chung Tay

Những bài đã viết

Cho phép bạn xem toàn bộ những bài viết của người này. Chú ý rằng bạn chỉ có thể xem bài viết nếu bạn đủ quyền truy cập vào khu vực và mục có chứa chủ đề và bài viết.


Những bài đã viết - Thocon

Trang: 1 2 3 ... 27
1
Chào cả nhà,

Thỏ gửi tổng hợp cập nhật theo file đính kèm quỹ thu chi NTCM tháng 8 và tháng 9/20019.

Cảm ơn cả nhà,

Thân,

Thỏcon

2
Chao ca nha,

Thỏ gửi sao kê ngân hàng từ 01/6/2019 đến 24/7/2019, chi tiet theo file dinh kem.

Than,
Thỏ

3
Chào cả nhà,

Thỏ gửi lại báo cáo quỹ từ tháng 3 đến tháng 6/2019.

Cảm ơn cả nhà.

Thỏ.

4
Chào cả nhà,

Thỏ cập nhật nhận chuyển tiền từ ngày 01/02/2019 đến 12/09/2019 chi tiết như sau:

Ngày giao dịch   Số tiền   Mô tả
12/2/2019:   1,500,000    (chi Thuy Tuyen 500K - NH Eximbank CN Trung Son 1tr)
12/2/2019:   1,517,000   .An Khue hoan tien tam ung Chuong trinh GTA MB 2019
11/2/2019:   500,000   :NGO THI KIM TUYEN.E UNG HO CTR GIAO THUA AM
4/2/2019:   9,750,000   .Vks hoan ung tien CMX Ha Tinh 2019
3/2/2019:   1,000,000   .Tuntun UH TpHCM Giao thua am 2019
2/2/2019:   3,210,000   Uh Loc nuoc RO Daklak : TheAnh 1000k,TonyDuong 500k, Davit Phong 550k, Chi Phung Xuan Yen 50ud-1160k
2/2/2019:   2,000,000   .Vo Minh Hoang ung ho GTA HN 2019
2/2/2019:   2,325,000   .Anh Tran Trong Tuan ung ho Ct GTA Tp.HCM 2019
1/2/2019:   1,000,000   .Michele_du va gd giup chi Man - Thanh Khe Tay- Goa phu nuoi con.

Tiền chuyển:

Ngày giao dịch   Số tiền   Mô tả
1/2/2019   3,002,200   .NTCM chuyen Tien Giang-Thap Muoi-My Quy CMKTX A. Hung qua tk LeTuanTu.
1/2/2019   23,111,000   .NTCM chuyen giao thua am tai vien Huyet Hoc qua tk BoiChau. Dang Tuong Duyen DONG NAM A (SEABANK)
1/2/2019   2,200   Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Cảm ơn,
Thỏ

5
Thỏ cập nhật quỹ theo điều phối từ BQT:

28/01/2019:   10,002,200   .NTCM chuyen CTrinh Ha Noi giao thua am qua tk Bi Ngo(An Khue).
28/01/2019:   1,502,200   .NTCM chuyen TPHCM Q.6 Co Ba can giup do.
28/01/2019:   1,002,200   .NTCM chuyen tien li xi tet ky Hoi 5 gia dinh Ky Thinh TXKAnh qua tk 6x.
28/01/2019:   1,002,200   .NTCM chuyen CMKTX gd Duc Anh- Ha Tinh qua tk Vankieu
26/01/2019:   16,002,200   .NTCM chuyen CT giao thua am 2019 qua tk LeTuanTu
26/01/2019:   302,200   .NTCM chuyen tra Maitan97 ung thuc hien XD NNMU so 28
26/01/2019:   5,002,200   .NTCM chuyen ho tro vien phi chi Duong Tien Giang(Cai Be) qua tk Le Tuan Tu
24/01/2019:   3,707,700   .NTCM chuyen CT dung tu sach truong THCS qua tk AuDuongKyNhi.
24/01/2019:   42,402,200   .NTCM chuyen tt HD he thong nuoc loc RO DakLak qua tk Phung- Cu Pui.
21/01/2019:   45,002,200   .NTCM chuyen CMX Ha Tinh qua tk Vankieusa.
20/01/2019:   9,002,200   .NTCM chuyen CMTX gd Bac Diem va Luan thi xa Cam Xuyen tu T.1-T.3/2019 qua tk Vankieusa.. (Chuyen 900 ngan nhung do chuyen nham, tk quy da nhan lai tien du cua VanKieuSa chuyen 8,1 triệu)
18/01/2019:   7,002,200   .NTCM chuyen CMTX 9 truong hop theo dieu phoi tu A. 6x qua tk Vankieusa ngay 18/01/2019.
18/01/2019:   1,502,200   .NTCM chuyen CMTX gi dinh ADung TP Vinh xa Nghi Can tu T.2- T.3/2019 qua tk PTKien.
18/01/2019:   20,002,200   .NTCM chuyen tam ung he thong loc nuoc RO CT DakLak ho tro nuoc uong qua tk Phung CuPui..
15/01/2019:   48,002,200   .NTCM chuyen tien cay mua xuan Thanh Hoa qua tk Hoaxuongrong.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG.
14/01/2019:   2,171,200   .NTCM chuyen ho tro dieu tri benh cua Bac Cam qua tk MaiTan97.
14/01/2019:   2,002,200   .NTCM chuyen ho tro chi phi dieu tri cho anh Thanh Huy qua tk MinhSon97.
12/1/2019:   11,000   THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 12/2018. SO TIEN 11000 VND
11/1/2019;   25,002,200   .NTCM chuyen tien XD NNMU so 28 nho Trangvitgioi chuyen den Boi Chau.

Thỏ

6
Chào cả nhà,

Thỏ sao kê nhận tiền quỹ NTCM từ ngày 012/01 đến ngày 29/01/2019. Vui lòng xem chi tiết giúp thỏ.

28/01/2019:   1,000,000   972452.280119.141232.DUONG NGOC LAN-BAN TUYEN UNG HO GIAO THUA VIEN HUYET HOC FT19028043614090
28/01/2019:   300,000   143462.280119.111027.TG UH GTAHN 2019
28/01/2019:   2,600,000   IBVCB.2801190510762001.Minh Huong 1000; doi tac Hung quoc nguyen1000, Thu hoai 400; TV dau ten 200 uh CMXHT 2019
28/01/2019:   500,000   IBVCB.2701191015620001.Luu Thi Thanh Tu UH - giao thua vien HH
28/01/2019:   1,000,000   001494.280119.183304.SONNYNHAN - GIAO THUA AM-280119-18:32:20
28/01/2019:   200,000   MBVCB129173904.Dang Ha UH-giao thua vien HH.CT tu 0691000380379 LUU THI NGOC ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
28/01/2019:   700,000   MBVCB128866347.UH GTAHN em Ngan 200k, Tran Tuyet Trang 500k.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
28/01/2019:   1,000,000   Sender:01201011.DD:280119.SHGD:10012864.BO:NGUYEN THUY HANH.CHAU NGOC MINH UNG HO GIAO THU A VIEN HUYET HOC
27/01/2019:   500,000   IBVCB.2701190182485001.Le Van Anh- Giao thua vien HH
26/01/2019:   500,000   965250.250119.234524.Ung ho chuong trinh tu thien FT19026625226760
25/01/2019:   23,087   Tra lai tien gui/Interest paid
25/01/2019:   400,000   MBVCB127547563.Huong Nguyen CDC UH CMX Ha Tinh.CT tu 0011001210888 NGUYEN ANH DAO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
24/01/2019:   1,000,000   IBVCB.2401190972018001.Kim Oanh Do ung ho giao thua vien HH
24/01/2019:   2,000,000   IBVCB.2401190375037003.Nhom Love Eldaniz ung ho giao thua vien HH
24/01/2019:   500,000   IBVCB.2401190443069001.Thu Huyen Nguyen ban Duyen Tuong uh giao thua vien HH
24/01/2019:   300,000   IBVCB.2401190948737001.Dao Tuan Viet- giao thua vien HH
24/01/2019:   2,000,000   IBVCB.2401190795638002.Thuy Hanh ban Kim Oanh Do ung ho giao thua HH
24/01/2019:   300,000   776587.240119.105531.Mai Nguyen ung ho giao thua vien HH
24/01/2019:   600,000   IBVCB.2301190270960001.HoaHoang-Giao Thua vien hh
24/01/2019:   500,000   FTF_CN:9704366802797532038.FrAcc:0451001463967.ToAcc:0061001043010
23/01/2019:   500,000   IBVCB.2301190422628003.Canthoqutoi giup SV Ly Chan Phuong - Quang Nam.
23/01/2019:   500,000   718888.230119.140056.Sen trang ung ho giao thua Vien HH
23/01/2019:   2,000,000   698769.230119.131201.cong ty Salt and Pepper TPHCM ung ho quy heart bank
23/01/2019:   1,000,000   222181.230119.095155.Bui Quoc Hung giao thua vien Hh
23/01/2019:   1,000,000   155010.220119.231619.HN ban Kim Ngan UH CMX HT
23/01/2019:   500,000   962506.230119.155326.Minh thao do giao thua vhh FT19023093583990
23/01/2019:   2,000,000   IBVCB.2301190980978002.La_ngoc giup SV Ly Chan Phuong - Quang Nam
23/01/2019:   2,325,000   IBVCB.2301190634231001.Do Quyen ung ho chuong trinh TPHCM- Giao thua am 2019
23/01/2019:   4,000,000   MBVCB126969221.chuyen tien cua moi nguoi chuyen vao quy sup.CT tu 0611001925314 NGUYEN BICH HONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
23/01/2019:   200,000   MBVCB126750237.ung ho cac em o vien huyet hoc don tet 2019.CT tu 0021000340825 DANG THU HUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
23/01/2019:   1,000,000   Sender:79310001.DD:230119.SHGD:10001260.BO:TRAN THI HUONG.HUONG UNG HO TP HCM GIAO THUA 2019
22/01/2019:   1,000,000   626882.220119.101102.Nhom Ngoc 9598 Dong Da ungho GTA HN2019
22/01/2019:   200,000   277155.220119.112925.Hien mart uh cmx ha tinh 2019
22/01/2019:   1,000,000   683623.220119.220144.Nguyen Huong Lien uh giao thua vien HH
22/01/2019:   500,000   MBVCB126199460.Huong Giang xay nha cu Dinh.CT tu 0611001925314 NGUYEN BICH HONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
22/01/2019:   2,000,000   Sender:79305001.DD:220119.SHGD:10002809.BO:TO DAI QUAN.CK
21/01/2019:   8,100,000   IBVCB.2101190544858001.Vankieusa chuyen tra c tho chuyen nham
21/01/2019:   300,000   940384.210119.090230.E hang duong UH CMX Ha Tinh 2019 FT19021027601094
21/01/2019:   1,350,000   141231.210119.010437.luklak ung ho em Phuong - Quang Nam
21/01/2019:   500,000   807947.210119.202401.TG UH CAY MUA XUAN HA TINH 2019
21/01/2019:   500,000   955101.210119.092458.NGUYEN VIET HOA VA CAC CHI EM GAI UNG HO GTA HN 2019 FT19021420440579
21/01/2019:   300,000   MBVCB126059906.facfacebook Van Thanh Hue ung ho CMX Thanh hoa 2019.CT tu 0781000469752 VAN THANH HUE toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
21/01/2019:   300,000   MBVCB125873696.Phuong Tran UHCMX Ha Tinh 2019.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
21/01/2019:   45,002,200   MBVCB125744683.NTCM chuyen CMX Ha Tinh qua tk Vankieusa.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0201000117128 NGUYEN THI HONG VAN.
21/01/2019:   1,000,000   MBVCB125627455.ung ho giao thua am 2019 tphcm.CT tu 0531002610193 PHAN THUY DUYEN toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
20/01/2019:   9,002,200   MBVCB125404317.NTCM chuyen CMTX gd Bac Diem va Luan thi xa Cam Xuyen tu T.1-T.3/2019 qua tk Vankieusa.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0201000117128 NGUYEN THI HONG VAN.
19/01/2019:   500,000   MBVCB125038784.e Huyen Pham UH CMX Ha Tinh 2019.CT tu 0021000340881 PHAM THI THANH HUYEN toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
18/01/2019:   500,000   MBVCB124459327.phung cuc ung ho CMX Thanh Hoa.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
18/01/2019:   200,000   993347.180119.151540.Vietcombank 0061001043010 Nhu Bang Le ung ho CMX thanh hoa 2019
18/01/2019:   900,000   MBVCB124458835.Cay mua xuan Thanh Hoa.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
18/01/2019:   20,002,200   MBVCB124766985.NTCM chuyen tam ung he thong loc nuoc RO CT DakLak ho tro nuoc uong qua tk Phung CuPui.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0231000568935 CHAU THI KIM PHUNG.
18/01/2019:   6,000,000   vu minh duc, hoang minh hung, dang thi le-ct tgp ung ho gta hn 2019
17/01/2019:   2,500,000   MBVCB124389478.Maisa Phan UH CMX Thanh Hoa 1tr, CMX Ha Tinh 1,5tr.CT tu 0011001210888 NGUYEN ANH DAO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
17/01/2019:   2,000,000   508146.170119.143057.CK tu 000504300002 den 0061001043010. ND:Ban Comoi Ho tro nuoc uong Cupui
17/01/2019:   200,000   MBVCB124268085.Mai Huong Kem Bong uh MoDe.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
16/01/2019:   400,000   IBVCB.1501190166833001.Nguyen tung: 300k, Dang dinh luc: 100k uh CMXHT 2019
16/01/2019:   500,000   249761.160119.091925.Ngan UBKTTW chuyen tien
15/01/2019:   2,997,800   MBVCB123582791.cay mua xuan thanh hoa chuyen tien .CT tu 0781000466194 LE THI THANH HUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
15/01/2019:   500,000   960882.150119.195445.UH NNMU28 FT19015590305645
15/01/2019:   500,000   IBVCB.1501190010167001.Ung ho cay mua xuan Ha Tinh
15/01/2019:   2,000,000   IBVCB.1501190454799002.Quynh Mai VO ung ho ch.tr Loc nuoc RO cho CU PUI - NTCM 2019
15/01/2019:   2,000,000   IBVCB.1501190581825001.Michele-du ung ho Ha Tinh - Cay mua Xuan 2019
15/01/2019:   2,000,000   503487.150119.100043.CK tu 000504300002 den 0061001043010. ND:Ho tro nuoc uong Cupui
15/01/2019:   700,000   MBVCB123417290.mot MTQ giau ten uh MoDe.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
15/01/2019:   1,000,000   MBVCB123379964.Do Hop , Kim Lien ung ho CMX Thanh Hoa.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
15/01/2019:   2,000,000   MBVCB123343795.Andy Nguyen UH CMX Thanh Hoa 1tr, CMX Ha Tinh 1 tr.CT tu 0181001254094 NGUYEN ANH QUAN toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
15/01/2019:   500,000   MBVCB123335782.chi Thi Le Dang ung ho CT MoDe.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
15/01/2019:   48,002,200   MBVCB123254274.NTCM chuyen tien cay mua xuan Thanh Hoa qua tk Hoaxuongrong.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG.
14/01/2019:   3,100,000   MBVCB122757784.Phuong Tran chuyen ung ho CMX THanh Hoa 2019.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
14/01/2019:   1,000,000   MBVCB122867498.Cam Giang ung ho CMX Thanh Hoa 2019.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
14/01/2019:   1,000,000   MBVCB122797783.Phuong Tran CK CMX THanh Hoa 2019.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
14/01/2019:   4,697,800   MBVCB122772154.cay mua xuan thanh hoa chuy tien.CT tu 0781000466194 LE THI THANH HUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
14/01/2019:   20,000,000   IBVCB.1401190975162001.Michele_du, Se Chia va Yeu Thuong ung ho DaLak- Ho tro nuoc uong RO.
14/01/2019:   500,000   Sender:01310001.DD:140119.SHGD:10025457.BO:LE THI VAN QUYEN.LE QUYEN BAN ANH THAI DUY UH C MX HA TINH 2019
14/01/2019:   300,000   Sender:01201003.DD:140119.SHGD:10004309.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.CHI VAN NZ UNG HO CMX THAN H HOA
13/01/2019:   100,000   MBVCB122488756.UH CMX ha tinh.CT tu 0201000572106 NGUYEN THI LANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
13/01/2019:   1,000,000   442665.130119.104006.Chuyen tien UHCMXHT
12/1/2019:   11,000   THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 12/2018. SO TIEN 11000 VND
12/1/2019:   500,000   IBVCB.1201190020315002.Ban Hung quoc nguyen uh CMXHT 2019
12/1/2019   500,000   IBVCB.1201190727421002.Que Tra uh CMX Ha Tinh 2019
12/1/2019:   500,000   IBVCB.1201190968117001.Que Tra uh GTA HN 2019
12/1/2019:   5,000,000   MBVCB122403615.Long & ThaiDzuy UH CMX Thanh Hoa 2tr, UH CMX Ha Tinh 2tr, Anh2Saigon UH CMX Ha Tinh 1tr.CT tu 0011001725719 NGUYEN ANH DAO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
12/1/2019:   2,000,000   MBVCB122240827.HXR chuyen tien CMX Thanh Hoa 2019.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.

Cảm ơn,
Thỏ

7
Chào cả nhà,

Thỏ gửi sao kê từ ngày 9-12/01/2019 để các thành viên đối chiếu tiền quỹ NTCM nhận được tiền ủng hộ NNMU số 28 và các chương trình CMKTX khác nhé.

12/1/2019:   500,000   .Que Tra uh CMX Ha Tinh 2019
12/1/2019:   500,000   .Que Tra uh GTA HN 2019
11/1/2019:   3,500,000   :DANG TUONG DUYEN.(CKRMNO: 030219011185158)DUYEN TUONG CK UH NNMU28 VO THIHUHA ( 1000K). HA PHAM (500K).HANH TRAN ( 1000K). DUYEN TUONG (1000K) 3500K
11/1/2019:   1,000,000   .Tuyen nguyen uhcmxht.CT tu 0451001387681 NGUYEN VAN TUYEN
11/1/2019:   1,000,000   .Nguyen Viet Tuan - UH CMX Ha Tinh 2019
11/1/2019:   300,000   .Quyen Hoang UH - CMX Ha Tinh 2019
11/1/2019:   1,000,000   .Vietcombank 0061001043010 Minh Vu ung ho CMX Thanh Hoa 2019
11/1/2019:   2,800,000   .Uh GTA HN(meVan300k,TA300k, Duc200k) uh MoDe Tra1500k, Duc200k, Ngoc300k.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH
11/1/2019:   300,000   .Linhmeo ung ho CAYMUAXUAN 2019
11/1/2019:   11,000,000   .Hoa xuong rong CT Cay mua xuan Thanh Hoa.CT tu 0781000398432 TRAN THI THU PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
10/1/2019:   1,000,000   .Chi Vu Viet Hang UH NNMU28
10/1/2019:   500,000   .Em chi Duyen Tuong
10/1/2019:   2,000,000   :DANG THI KIM NGAN.NGUYEN HOANG BAN KIM NGAN UH NNMO28
10/1/2019:   500,000   .UH CMX Ha Tinh 2019.CT tu 0301000351968 NGUYEN KIM CHI
10/1/2019:   500,000   .CT tu 0011000975170 LAM THI MINH HANH
10/1/2019:   1,000,000   .Tham gia nha tinh nghia so 28
10/1/2019:   500,000   .Huyen UH NNMU28
10/1/2019:   500,000   .Chi Lam Thi Minh Phuc UH NNMU28
10/1/2019:   500,000   IBVCB.1001190909308001.UH CMX Ha Tinh 2019
10/1/2019:   2,000,000   IBVCB.1001190838456001.DoanTrang UHcmxht
9/1/2019:   500,000   MBVCB121039038.anh/chi UH NNMU28.CT tu 0021000317710 MAI KIM TRANG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/1/2019:   200,000   :NGUYEN KIM NGAN.UH NNMU28
9/1/2019:   500,000    PHAM VAN HAU toi Ung ho CMX Thanh Hoa.
9/1/2019:   2,000,000   MBVCB120823855.BO THU DO UH NNMU 28.CT tu 0011004232007 DOAN THE PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/1/2019:   500,000   HO PHUONG VAN.PHUONG VAN HO UH NNMU28
9/1/2019:   200,000   .Em Chjp Bong ung ho CMX Thanh Hoa
9/1/2019:   1,000,000   361518.090119.074236.Chi Nguyen Thi Thanh Hao UH NN MU28
9/1/2019:   2,000,000   927363.090119.093952.tlc ung ho chuong trinh CMX Ha tinh 2019
9/1/2019:   1,000,000   927377.090119.094104.tlc ung ho chuong trinh cmx hanoi 2019

Cảm ơn,
Thỏ

8
Chào cả nhà,

Thỏ cập nhật tiền các thành viên chuyển đến quỹ NTCM từ ngày 01/01 đến ngày 09/01/2019 theo file đính kèm.

Thân ái,
Cảm ơn,
Thỏ

 [attachment=15763]Capnhatnhanchuyentientu01-9T.01-2019.xlsx[/attachment]

9
Chào cả nhà,

Thỏ cập nhật nhận chuyển tiền từ ngày 01-12 đến ngày 29/12/2018, chi tiết đính kèm.

Thân ái,
Thỏ

 [attachment=15474]Capnhatnhanchuyentientungay01-12den29-12.xlsx[/attachment]

10
Chào cả nhà,

Thỏ cập nhật nhận chuyển tiền từ ngày 01-19/11/2018 theo file đính kèm.

Cảm ơn,
Thỏ
 [attachment=14767]Capnhattientu01-19T.11.xlsx[/attachment]

11
Chào cả nhà,

Thỏ gửi cập nhật nhận và chuyển tiền từ ngày 01/10- 22/10/2018 theo file đính kèm.

Thỏ

 [attachment=14385]TheodoiquyNTCMT.10-2018.xlsx[/attachment]

12
Thỏ gửi cập nhật nhận và chuyển tiền T.9/2018 theo file đính kèm.

Thỏ

 [attachment=14384]TheodoiquyNTCMT.9-2018.xlsx[/attachment]

13
Thỏ đã chuyển tiền đến LeTuanTu rồi nhé.

Cảm ơn,
Thỏ

14
Trích dẫn của: \"boichau10\" post=106846
Thỏ ơi updated chuyển tiền Trăng lên bản Mường từ ngày 12/9 đi để Boichau còn thống kê nốt


 [attachment=13915]Cpnhpnhntin1-22.9.xlsx[/attachment]

15
Chào cả nhà,

Theo yêu cầu thỏ cập nhật lại các khoản tiền nhận được từ các thành viên từ ngày 01/9-12/9/2018, chi tiết như sau:

12/9/2018   +   3,500,000   175699.120918.094407.chi Phan Thuy Duong 500k-co Truong Thu Nguyet co Nga 1500k- co Xuan 1000k- co Nguyen Minh Hieu 500k
11/9/2018   +   500,000   IBVCB.1009180224973001.XLPL uh VTNA hatinh
11/9/2018   +   500,000   MBVCB80778712.Chi Lan To ban ThaiDzuy ung ho Vang Trang Co Tich Ha Tinh.CT tu 0011001210888 NGUYEN ANH DAO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
11/9/2018   +   300,000   IBVCB.1109180779103001.Chi Van Ung ho Trang len ban Muong
11/9/2018   +   2,000,000   Sender:79302001.DD:110918.SHGD:10009706.BO:HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218091183755)TL C UNG HO CHUONG TRINH TRUNG THU HOA BINH 2018 (NHH: VIETCOMBANK NHA TRANG )
11/9/2018   +   1,051,000   MBVCB80570030.Tu sach MoDe chuyen tra quy.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
11/9/2018   +   500,000   Sender:48304001.DD:110918.SHGD:10001186.BO:TRUONG THU?C NGAN.TRUONG THUC NGAN UNG HO CT TR UNG THU EA ROT 2018 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN NHA TRANG
10/9/2018   +   500,000   DUNGNGUYEN UNG HO TRANG LEN BAN MUNG - HA NOI GD TIEN MAT
10/9/2018   +   1,000,000   158379.090918.224952.Ung ho trang len bang muong
10/9/2018   +   4,200,000   Sender:79302001.DD:100918.SHGD:10005749.BO:DANG TUONG DUYEN.(CKRMNO: 030218090786239)UH TR ANG LEN BAN MUONG.YEN HOANG500K.NGUYEN BICH HUYEN500K.HA PHAM 500K.DUYEN TUONG500K.HANH TRAN500K. DAO PHONG VE 200K .SEVEN HB 500K . NGA PHAM 1000K.
9/9/2018   +   1,500,000   MBVCB80071963.Chi Huong Nguyen ung ho Trang len Ban Muong 500k. Long & ThaiDzuy ung ho Vang Trang Co Tich Ha Tinh 1tr.CT tu 0011001210888 NGUYEN ANH DAO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/9/2018   -   11,000   THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 08/2018. SO TIEN 11000 VND
9/9/2018   -   33,242,200   MBVCB80097352.NTCM chuyen tien quan ao Hieu Dao dat hang CT Hoa Binh trung thu 2018.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0711000221660 TRAN THI THU AN.
9/9/2018   +   500,000   IBVCB.0909180700524001.Michele_du va gd ho tro mai tang Dao V Cong - Nghe An.
8/9/2018   +   300,000   208422.080918.074417.Hoang Thi Hue- ung ho CT trung thu Ea Rot 2018
8/9/2018   +   500,000   971771.080918.165451.BICH NGOC UNG HO TRANG LEN BAN MUONG
8/9/2018   -   5,002,200   MBVCB79789315.NTCM chuyen Nghe An- Anh Cong can ho tro dam tang qua tk 6x trung chuyen.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0531002379349 NGUYEN HONG ANH.
7/9/2018   +   300,000   IBVCB.0709180496541001.Fb nguyen tung uh VTNA hatinh
7/9/2018   +   500,000   MBVCB79676255.ung ho chuong trinh trang len ban muong.CT tu 0021000757526 TRAN THUY QUYNH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
7/9/2018   +   2,000,000   Sender:01201001.DD:070918.SHGD:10000207.BO:PHAN NGOC ANH.TUE NA CK UNG HO CT TRUNG THU
7/9/2018   +   500,000   764539.070918.204912.Ha minh hue ug ho TLBM
7/9/2018   +   3,000,000   706942.070918.160822.Bs Chuong chuyen tien
7/9/2018   +   500,000   IBVCB.0709180986754001.Nguyen Thu Huyen ban Duyen Tuong ung ho Trang len Ban muong
7/9/2018   +   200,000   907967.070918.130654.tran thi thanh ha-chi ung ho trang len ban muong FT18250990731600
7/9/2018   +   500,000   Sender:79202002.DD:070918.SHGD:10002122.BO:NGUYEN VIET ANH.CT
7/9/2018   +   3,000,000   MBVCB79737402.Facebook DiepNguyen vs Mon Nguyen ug ho ct Trungthilenban.CT tu 0351001137408 NGUYEN DANG DIEP toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
6/9/2018   +   150,000   303930.050918.232513.Nguyen Thi Quyen/ UH CT trung thu Ea rot 2018
6/9/2018   +   1,000,000   349238.060918.092324.Trung thu cho cac chau
6/9/2018   +   1,000,000   IBVCB.0609180409461002.Vu Viet Hang ung ho Trang Len Ban Muong
6/9/2018   +   500,000   MBVCB79348896.Ngo Ngoc Anh ung ho Trang len ban muong.CT tu 0041000266280 TRAN THI TRA toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
6/9/2018   +   5,000,000   NGUYEN MINH YEN NHI//YUGI- UNG HO CT TRUNG THU EAROT 2018 GD TIEN MAT
6/9/2018   +   2,400,000   IBVCB.0609180029127002.maitan_TLBC (maitan 500 K, xi trum 500K, To Thanh Thuy 1000 K , Dinh Thi Nhai 100 K, Minh Hien 300 K
5/9/2018   +   500,000   Sender:01201001.DD:050918.SHGD:10000211.BO:NGUYEN THUY HANH.CHAU NGOC MINH UH TRANG LEN BA N MUONG
5/9/2018   +   500,000   015885.050918.131724.Co ngochanh ung ho Trung Thu Ea Rot 2018
5/9/2018   +   500,000   981771.050918.080507.Nguyen Huong Lien ung ho Trang len ban Muong HN
5/9/2018   +   500,000   013007.050918.130122.co Phuong Hanh va Hoang Phuc - Ung ho CT Trung thu Ea Rot 2018
5/9/2018   +   500,000   IBVCB.0409180883543002.Quyen Hoang ung ho ctrinh Trang Le Ban Muong
5/9/2018   +   200,000   MBVCB78995590.dong nghiep van phong PA ung ho MoDe.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
5/9/2018   +   2,000,000   MBVCB79006909.chi Khanh Huong Ninh ung ho Tu sach MoDe.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
5/9/2018   +   500,000   MBVCB78838283.chi Nguyen Thanh Hao UH Trang len ban Muong.CT tu 0611001904971 NGUYEN THUY LINH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
5/9/2018   +   600,000   Sender:79201001.DD:050918.SHGD:10000085.BO:PHAN NGOC ANH.TUE NA CK UNG HO CT TRUNG THU
5/9/2018   +   2,000,000   IBVCB.0509180953410001.Michele va gd ung ho Trung thu 2018 Ea Rot va Vang trang nhan ai- Ha tinh
4/9/2018   +   600,000   IBVCB.0409180256098004.Quynh Mai VO chuyen tien trung Garage Sale ngay 28.8.2018: Mat na beauty renew
4/9/2018   +   500,000   946930.040918.125030.Hoa vu ung ho trang len ban muong
4/9/2018   +   200,000   919620.040918.113542.Ung ho Trang Len Ban Muong FT18247623233920
4/9/2018   +   500,000   MBVCB78582668.chich choe ung ho trung thu Ha noi.CT tu 0021001680241 NGUYEN THI THU HANG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
4/9/2018   +   4,000,000   /Ref:PALPM80GDO0{//}/Ref:PALPM80GDO0{//}LP VNM80GDO0 ANH/CHI UNG HO LHTM HANG PHU LOAANH C HI UNG HO TRANG LEN BAN MUONG DVC:DO BINH QUOC VIET & DO VAN NGHIEP
4/9/2018   +   1,000,000   IBVCB.0409180765423001.Mai Binh - Trang len ban Muong
4/9/2018   +   500,000   IBVCB.0409180022188002.Chi Lan ung ho Trang len ban Muong-HaNoi
4/9/2018   +   500,000   MBVCB78502360.ung ho ct Trang len ban Muong.CT tu 0021001815869 DUONG THI NGOC CAM toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
4/9/2018   +   500,000   IBVCB.0409180042844001.Nhung Nguyen, US Embassy, dong gop chuong trinh Trang Len Ban Muong - dien dan: nguoi toi cuu mang
4/9/2018   +   500,000   946841.040918.124831.Sen trang ung ho trang len ban muong
4/9/2018   +   1,000,000   IBVCB.0409180118629001.Hieu Dao ung ho Trang len ban Muong
3/9/2018   +   500,000   MBVCB78354548.gop tien trang len ban muong .CT tu 0021000317710 MAI KIM TRANG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
3/9/2018   -   1,502,200   MBVCB78474436.NTCM chuyen CMTX gd Bac Tu tu T.9-T.11 Nam Anh-Nam Dam qua tk Trung Kien.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0101001194383 PHAM TRUNG KIEN.
3/9/2018   +   300,000   IBVCB.0309180377349004.Tran Minh Thu ung ho Trang Len Ban Muong
3/9/2018   -   502,200   MBVCB78474031.NTCM chuyen CMTX gd em Canh QBinh qua tk cua Ha Nhi.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0311000696171 NGUYEN THI HA NHI.
3/9/2018   +   300,000   IBVCB.0309180513091001.Duong Phuong Thao, staff SC ung ho Trang len ban muong. Ha Noi
3/9/2018   +   500,000   943641.020918.212449.Minh Hai ung ho Trang len ban Muong-Ha Noi FT18247012974733
2/9/2018   +   1,000,000   952326.020918.100504.NHOM NGUYEN VIET HOA UNG HO TRANG LEN BAN MUONG FT18247593275226
2/9/2018   +   200,000   266741.020918.093404.Hoang Anh Dao ung ho Trang len Ban Muong
2/9/2018   +   2,000,000   MBVCB78268340.Long & ThaiDzuy Ung ho Trang Le Ban Muong 2018.CT tu 0011001725719 NGUYEN ANH DAO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
2/9/2018   +   200,000   MBVCB78262701.ung ho trang len ban muong - ha noi .CT tu 0711000238023 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
2/9/2018   +   500,000   IBVCB.0209180162828001.Hai be Jerry va Jenny ung ho chuong trinh Trang len Ban Muong - Hanoi
1/9/2018   -   2,200   Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
1/9/2018   +   500,000   IBVCB.0109180622484003.NgBac (Cu Tun) Ung ho Trang Len Ban Muong
1/9/2018   +   100,000   261789.010918.083910.Duong viet thang ung ho quy

Cảm ơn,
Thỏ

Trang: 1 2 3 ... 27