Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NGHỆ AN - CÂY MÙA XUÂN 2020
  MANG NGHĨA TÌNH VỀ BẢN

Các thống kê chung - love_noborder

Tổng thời gian vào diễn đàn:
21 phút.
Tổng bài viết:
352 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
39 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 7 bài viết (2%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 1 bài viết (0%)
  2
 • 3 bài viết (1%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 4 bài viết (1%)
  5
 • 6 bài viết (2%)
  6
 • 12 bài viết (3%)
  7
 • 13 bài viết (4%)
  8
 • 14 bài viết (4%)
  9
 • 18 bài viết (5%)
  10
 • 21 bài viết (6%)
  11
 • 58 bài viết (16%)
  12
 • 38 bài viết (10%)
  13
 • 9 bài viết (2%)
  14
 • 17 bài viết (5%)
  15
 • 19 bài viết (5%)
  16
 • 29 bài viết (8%)
  17
 • 11 bài viết (3%)
  18
 • 27 bài viết (7%)
  19
 • 26 bài viết (7%)
  20
 • 14 bài viết (4%)
  21
 • 9 bài viết (2%)
  22
 • 6 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Quảng Nam
103 bài viết của thành viên 352 bài viết (29.26%)
103
Các chương trình khác
37 bài viết của thành viên 352 bài viết (10.51%)
37
Kỹ năng sống
37 bài viết của thành viên 352 bài viết (10.51%)
37
Tâm sự - Chia sẻ
29 bài viết của thành viên 352 bài viết (8.24%)
29
Chưa Cần Giúp Đỡ
19 bài viết của thành viên 352 bài viết (5.40%)
19
Thừa Thiên - Huế
17 bài viết của thành viên 352 bài viết (4.83%)
17
Quán trà ntcm
14 bài viết của thành viên 352 bài viết (3.98%)
14
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
10 bài viết của thành viên 352 bài viết (2.84%)
10
Hoàn cảnh đã xác minh
10 bài viết của thành viên 352 bài viết (2.84%)
10
Khu vực Miền Tây
10 bài viết của thành viên 352 bài viết (2.84%)
10

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Kỹ năng sống
37 bài viết trên mục 606 bài viết (6.11%)
6,11%
Quảng Nam
103 bài viết trên mục 4492 bài viết (2.29%)
2,29%
Hoàn cảnh đã xác minh
10 bài viết trên mục 491 bài viết (2.04%)
2,04%
Chưa Cần Giúp Đỡ
19 bài viết trên mục 1637 bài viết (1.16%)
1,16%
Tâm sự - Chia sẻ
29 bài viết trên mục 2653 bài viết (1.09%)
1,09%
Khu vực Nam Trung Bộ
7 bài viết trên mục 691 bài viết (1.01%)
1,01%
Quán trà ntcm
14 bài viết trên mục 1435 bài viết (0.98%)
0,98%
Khu vực Miền Tây
10 bài viết trên mục 1077 bài viết (0.93%)
0,93%
Đăng ký cưu mang
2 bài viết trên mục 253 bài viết (0.79%)
0,79%
Thông báo
4 bài viết trên mục 854 bài viết (0.47%)
0,47%