Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BÀN GIAO NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC 29
Chị Ka Hiên Thị Đem - NAM GIANG QUÃNG NAM
Còn thiếu 8.877.000 đ  Hãy Chung Tay

Các thống kê chung - Tieuhuongduong

Tổng thời gian vào diễn đàn:
6 giờ và 31 phút.
Tổng bài viết:
769 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
42 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 65 bài viết (8%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 1 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 28 bài viết (4%)
  8
 • 27 bài viết (3%)
  9
 • 11 bài viết (1%)
  10
 • 27 bài viết (3%)
  11
 • 12 bài viết (2%)
  12
 • 7 bài viết (1%)
  13
 • 36 bài viết (5%)
  14
 • 16 bài viết (2%)
  15
 • 49 bài viết (6%)
  16
 • 122 bài viết (15%)
  17
 • 12 bài viết (2%)
  18
 • 10 bài viết (1%)
  19
 • 1 bài viết (0%)
  20
 • 13 bài viết (2%)
  21
 • 100 bài viết (13%)
  22
 • 254 bài viết (32%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thống kê cưu mang
311 bài viết của thành viên 769 bài viết (40.44%)
311
Tp.HCM
139 bài viết của thành viên 769 bài viết (18.08%)
139
Các chương trình khác
122 bài viết của thành viên 769 bài viết (15.86%)
122
KV Tp.HCM - Miền Đông
34 bài viết của thành viên 769 bài viết (4.42%)
34
Quảng Nam
17 bài viết của thành viên 769 bài viết (2.21%)
17
Quán cơm 2.000 đồng
16 bài viết của thành viên 769 bài viết (2.08%)
16
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
15 bài viết của thành viên 769 bài viết (1.95%)
15
Tiền Giang
14 bài viết của thành viên 769 bài viết (1.82%)
14
Tin tức - Lịch hoạt động
11 bài viết của thành viên 769 bài viết (1.43%)
11
Tâm sự - Chia sẻ
10 bài viết của thành viên 769 bài viết (1.30%)
10

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thống kê cưu mang
311 bài viết trên mục 1840 bài viết (16.90%)
16,90%
Tin tức - Lịch hoạt động
11 bài viết trên mục 91 bài viết (12.09%)
12,09%
KV Tp.HCM - Miền Đông
34 bài viết trên mục 326 bài viết (10.43%)
10,43%
Tp.HCM
139 bài viết trên mục 7698 bài viết (1.81%)
1,81%
Khu vực Nam Trung Bộ
10 bài viết trên mục 690 bài viết (1.45%)
1,45%
Các chương trình khác
122 bài viết trên mục 13134 bài viết (0.93%)
0,93%
Quán cơm 2.000 đồng
16 bài viết trên mục 2348 bài viết (0.68%)
0,68%
Bình Dương
3 bài viết trên mục 441 bài viết (0.68%)
0,68%
Tiền Giang
14 bài viết trên mục 2059 bài viết (0.68%)
0,68%
Thanh Hóa
4 bài viết trên mục 601 bài viết (0.67%)
0,67%