Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - nikecrcc

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
284 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
10 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 5 bài viết (2%)
  0
 • 3 bài viết (1%)
  1
 • 2 bài viết (1%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 5 bài viết (2%)
  5
 • 15 bài viết (5%)
  6
 • 8 bài viết (3%)
  7
 • 9 bài viết (3%)
  8
 • 11 bài viết (4%)
  9
 • 14 bài viết (5%)
  10
 • 24 bài viết (8%)
  11
 • 18 bài viết (6%)
  12
 • 28 bài viết (10%)
  13
 • 23 bài viết (8%)
  14
 • 17 bài viết (6%)
  15
 • 25 bài viết (9%)
  16
 • 14 bài viết (5%)
  17
 • 5 bài viết (2%)
  18
 • 2 bài viết (1%)
  19
 • 11 bài viết (4%)
  20
 • 24 bài viết (8%)
  21
 • 11 bài viết (4%)
  22
 • 10 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
126 bài viết của thành viên 284 bài viết (44.37%)
126
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
64 bài viết của thành viên 284 bài viết (22.54%)
64
Khu vực Miền Tây
33 bài viết của thành viên 284 bài viết (11.62%)
33
Vĩnh Phúc
17 bài viết của thành viên 284 bài viết (5.99%)
17
Nồi cháo từ thiện
8 bài viết của thành viên 284 bài viết (2.82%)
8
Thừa Thiên - Huế
6 bài viết của thành viên 284 bài viết (2.11%)
6
Tp.HCM
6 bài viết của thành viên 284 bài viết (2.11%)
6
Tiền Giang
4 bài viết của thành viên 284 bài viết (1.41%)
4
Quán trà ntcm
3 bài viết của thành viên 284 bài viết (1.06%)
3
Ngân hàng từ thiện
2 bài viết của thành viên 284 bài viết (0.70%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Miền Tây
33 bài viết trên mục 1079 bài viết (3.06%)
3,06%
Vĩnh Phúc
17 bài viết trên mục 843 bài viết (2.02%)
2,02%
Các chương trình khác
126 bài viết trên mục 13193 bài viết (0.96%)
0,96%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
64 bài viết trên mục 9268 bài viết (0.69%)
0,69%
Khánh Hoà
2 bài viết trên mục 373 bài viết (0.54%)
0,54%
Đăng ký cưu mang
1 bài viết trên mục 253 bài viết (0.40%)
0,40%
Đăk Lăk
2 bài viết trên mục 730 bài viết (0.27%)
0,27%
Ngân hàng từ thiện
2 bài viết trên mục 873 bài viết (0.23%)
0,23%
Quán trà ntcm
3 bài viết trên mục 1435 bài viết (0.21%)
0,21%
Tiền Giang
4 bài viết trên mục 2062 bài viết (0.19%)
0,19%