Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - xuong rong

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
209 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
11 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 3 bài viết (1%)
  7
 • 22 bài viết (11%)
  8
 • 30 bài viết (14%)
  9
 • 18 bài viết (9%)
  10
 • 15 bài viết (7%)
  11
 • 12 bài viết (6%)
  12
 • 16 bài viết (8%)
  13
 • 19 bài viết (9%)
  14
 • 21 bài viết (10%)
  15
 • 19 bài viết (9%)
  16
 • 9 bài viết (4%)
  17
 • 8 bài viết (4%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 2 bài viết (1%)
  20
 • 7 bài viết (3%)
  21
 • 8 bài viết (4%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
75 bài viết của thành viên 209 bài viết (35.89%)
75
Các chương trình khác
43 bài viết của thành viên 209 bài viết (20.57%)
43
Khánh Hoà
18 bài viết của thành viên 209 bài viết (8.61%)
18
Nồi cháo từ thiện
12 bài viết của thành viên 209 bài viết (5.74%)
12
Hà Tĩnh
12 bài viết của thành viên 209 bài viết (5.74%)
12
Ngân hàng từ thiện
11 bài viết của thành viên 209 bài viết (5.26%)
11
Tâm sự - Chia sẻ
6 bài viết của thành viên 209 bài viết (2.87%)
6
Quán trà ntcm
6 bài viết của thành viên 209 bài viết (2.87%)
6
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
4 bài viết của thành viên 209 bài viết (1.91%)
4
Hoàn cảnh chờ xác minh
4 bài viết của thành viên 209 bài viết (1.91%)
4

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khánh Hoà
18 bài viết trên mục 373 bài viết (4.83%)
4,83%
Thừa Thiên - Huế
75 bài viết trên mục 4750 bài viết (1.58%)
1,58%
Ngân hàng từ thiện
11 bài viết trên mục 873 bài viết (1.26%)
1,26%
Khu vực Nam Trung Bộ
3 bài viết trên mục 691 bài viết (0.43%)
0,43%
Quán trà ntcm
6 bài viết trên mục 1435 bài viết (0.42%)
0,42%
Các chương trình khác
43 bài viết trên mục 13152 bài viết (0.33%)
0,33%
Hà Tĩnh
12 bài viết trên mục 4353 bài viết (0.28%)
0,28%
Nồi cháo từ thiện
12 bài viết trên mục 4470 bài viết (0.27%)
0,27%
Tâm sự - Chia sẻ
6 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.23%)
0,23%
Hoàn cảnh đã xác minh
1 bài viết trên mục 487 bài viết (0.21%)
0,21%