Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - anhlam70

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
15 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
0 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 1 bài viết (7%)
  7
 • 1 bài viết (7%)
  8
 • 1 bài viết (7%)
  9
 • 2 bài viết (13%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 1 bài viết (7%)
  12
 • 1 bài viết (7%)
  13
 • 1 bài viết (7%)
  14
 • 2 bài viết (13%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 3 bài viết (20%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 1 bài viết (7%)
  20
 • 1 bài viết (7%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
11 bài viết của thành viên 15 bài viết (73.33%)
11
Các chương trình khác
2 bài viết của thành viên 15 bài viết (13.33%)
2
Quán cơm 2.000 đồng
1 bài viết của thành viên 15 bài viết (6.67%)
1
Thông báo
1 bài viết của thành viên 15 bài viết (6.67%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
11 bài viết trên mục 9269 bài viết (0.12%)
0,12%
Thông báo
1 bài viết trên mục 858 bài viết (0.12%)
0,12%
Quán cơm 2.000 đồng
1 bài viết trên mục 2347 bài viết (0.04%)
0,04%
Các chương trình khác
2 bài viết trên mục 13197 bài viết (0.02%)
0,02%