Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - xulanhphanlan

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 14 phút.
Tổng bài viết:
748 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
28 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 29 bài viết (4%)
  0
 • 60 bài viết (8%)
  1
 • 28 bài viết (4%)
  2
 • 53 bài viết (7%)
  3
 • 48 bài viết (6%)
  4
 • 43 bài viết (6%)
  5
 • 13 bài viết (2%)
  6
 • 7 bài viết (1%)
  7
 • 10 bài viết (1%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 5 bài viết (1%)
  10
 • 9 bài viết (1%)
  11
 • 12 bài viết (2%)
  12
 • 38 bài viết (5%)
  13
 • 39 bài viết (5%)
  14
 • 51 bài viết (7%)
  15
 • 68 bài viết (9%)
  16
 • 76 bài viết (10%)
  17
 • 57 bài viết (7%)
  18
 • 29 bài viết (4%)
  19
 • 23 bài viết (3%)
  20
 • 23 bài viết (3%)
  21
 • 18 bài viết (2%)
  22
 • 25 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Quảng Nam
51 bài viết của thành viên 748 bài viết (6.82%)
51
Tp.HCM
51 bài viết của thành viên 748 bài viết (6.82%)
51
Các chương trình khác
48 bài viết của thành viên 748 bài viết (6.42%)
48
Hoàn cảnh chờ xác minh
46 bài viết của thành viên 748 bài viết (6.15%)
46
Thừa Thiên - Huế
38 bài viết của thành viên 748 bài viết (5.08%)
38
Chưa Cần Giúp Đỡ
35 bài viết của thành viên 748 bài viết (4.68%)
35
Tiền Giang
34 bài viết của thành viên 748 bài viết (4.55%)
34
Cần Thơ
27 bài viết của thành viên 748 bài viết (3.61%)
27
Tâm sự - Chia sẻ
25 bài viết của thành viên 748 bài viết (3.34%)
25
Khu vực Miền Tây
25 bài viết của thành viên 748 bài viết (3.34%)
25

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Bến Tre
12 bài viết trên mục 398 bài viết (3.02%)
3,02%
Đồng Tháp
8 bài viết trên mục 280 bài viết (2.86%)
2,86%
Cần Thơ
27 bài viết trên mục 1002 bài viết (2.69%)
2,69%
Đăng ký cưu mang
6 bài viết trên mục 253 bài viết (2.37%)
2,37%
Khu vực Miền Tây
25 bài viết trên mục 1077 bài viết (2.32%)
2,32%
Chưa Cần Giúp Đỡ
35 bài viết trên mục 1641 bài viết (2.13%)
2,13%
Lâm Đồng
8 bài viết trên mục 397 bài viết (2.02%)
2,02%
Hoàn cảnh chờ xác minh
46 bài viết trên mục 2403 bài viết (1.91%)
1,91%
An Giang
10 bài viết trên mục 536 bài viết (1.87%)
1,87%
Hoàn cảnh đã xác minh
9 bài viết trên mục 491 bài viết (1.83%)
1,83%