Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - tranphuquoc

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
234 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
2 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 2 bài viết (1%)
  6
 • 10 bài viết (4%)
  7
 • 46 bài viết (20%)
  8
 • 40 bài viết (17%)
  9
 • 14 bài viết (6%)
  10
 • 1 bài viết (0%)
  11
 • 5 bài viết (2%)
  12
 • 17 bài viết (7%)
  13
 • 21 bài viết (9%)
  14
 • 17 bài viết (7%)
  15
 • 13 bài viết (6%)
  16
 • 7 bài viết (3%)
  17
 • 12 bài viết (5%)
  18
 • 16 bài viết (7%)
  19
 • 7 bài viết (3%)
  20
 • 5 bài viết (2%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 1 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

An Giang
196 bài viết của thành viên 234 bài viết (83.76%)
196
Các chương trình khác
27 bài viết của thành viên 234 bài viết (11.54%)
27
Tin học - Ngoại ngữ
7 bài viết của thành viên 234 bài viết (2.99%)
7
Tâm sự - Chia sẻ
3 bài viết của thành viên 234 bài viết (1.28%)
3
Quán trà ntcm
1 bài viết của thành viên 234 bài viết (0.43%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

An Giang
196 bài viết trên mục 536 bài viết (36.57%)
36,57%
Tin học - Ngoại ngữ
7 bài viết trên mục 547 bài viết (1.28%)
1,28%
Các chương trình khác
27 bài viết trên mục 13197 bài viết (0.20%)
0,20%
Tâm sự - Chia sẻ
3 bài viết trên mục 2660 bài viết (0.11%)
0,11%
Quán trà ntcm
1 bài viết trên mục 1435 bài viết (0.07%)
0,07%