Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - lehung73

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 9 phút.
Tổng bài viết:
1.613 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
164 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 76 bài viết (5%)
  0
 • 6 bài viết (0%)
  1
 • 3 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 2 bài viết (0%)
  4
 • 5 bài viết (0%)
  5
 • 20 bài viết (1%)
  6
 • 8 bài viết (0%)
  7
 • 21 bài viết (1%)
  8
 • 19 bài viết (1%)
  9
 • 35 bài viết (2%)
  10
 • 84 bài viết (5%)
  11
 • 107 bài viết (7%)
  12
 • 87 bài viết (5%)
  13
 • 21 bài viết (1%)
  14
 • 20 bài viết (1%)
  15
 • 16 bài viết (1%)
  16
 • 14 bài viết (1%)
  17
 • 19 bài viết (1%)
  18
 • 124 bài viết (8%)
  19
 • 210 bài viết (13%)
  20
 • 253 bài viết (16%)
  21
 • 268 bài viết (17%)
  22
 • 204 bài viết (13%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tp.HCM
311 bài viết của thành viên 1613 bài viết (19.28%)
311
Tin học - Ngoại ngữ
226 bài viết của thành viên 1613 bài viết (14.01%)
226
Các chương trình khác
116 bài viết của thành viên 1613 bài viết (7.19%)
116
Tiền Giang
100 bài viết của thành viên 1613 bài viết (6.20%)
100
Hoàn cảnh chờ xác minh
97 bài viết của thành viên 1613 bài viết (6.01%)
97
Tâm sự - Chia sẻ
64 bài viết của thành viên 1613 bài viết (3.97%)
64
Đồng Nai
53 bài viết của thành viên 1613 bài viết (3.29%)
53
Chưa Cần Giúp Đỡ
49 bài viết của thành viên 1613 bài viết (3.04%)
49
Quán trà ntcm
30 bài viết của thành viên 1613 bài viết (1.86%)
30
Bà Rịa – Vũng Tàu
28 bài viết của thành viên 1613 bài viết (1.74%)
28

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Tin học - Ngoại ngữ
226 bài viết trên mục 547 bài viết (41.32%)
41,32%
Đồng Tháp
20 bài viết trên mục 293 bài viết (6.83%)
6,83%
Văn học - Thơ ca
73 bài viết trên mục 1268 bài viết (5.76%)
5,76%
Tiền Giang
100 bài viết trên mục 2062 bài viết (4.85%)
4,85%
Bến Tre
18 bài viết trên mục 398 bài viết (4.52%)
4,52%
Lâm Đồng
17 bài viết trên mục 397 bài viết (4.28%)
4,28%
Tp.HCM
311 bài viết trên mục 7636 bài viết (4.07%)
4,07%
Hoàn cảnh chờ xác minh
97 bài viết trên mục 2406 bài viết (4.03%)
4,03%
KV Tp.HCM - Miền Đông
13 bài viết trên mục 328 bài viết (3.96%)
3,96%
Chưa Cần Giúp Đỡ
49 bài viết trên mục 1641 bài viết (2.99%)
2,99%