Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - Hoa xương rồng

Tổng thời gian vào diễn đàn:
31 phút.
Tổng bài viết:
267 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
13 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 1 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (0%)
  5
 • 4 bài viết (1%)
  6
 • 3 bài viết (1%)
  7
 • 46 bài viết (17%)
  8
 • 83 bài viết (30%)
  9
 • 45 bài viết (16%)
  10
 • 4 bài viết (1%)
  11
 • 4 bài viết (1%)
  12
 • 3 bài viết (1%)
  13
 • 10 bài viết (4%)
  14
 • 18 bài viết (6%)
  15
 • 18 bài viết (6%)
  16
 • 2 bài viết (1%)
  17
 • 1 bài viết (0%)
  18
 • 5 bài viết (2%)
  19
 • 11 bài viết (4%)
  20
 • 8 bài viết (3%)
  21
 • 7 bài viết (3%)
  22
 • 4 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
119 bài viết của thành viên 267 bài viết (44.57%)
119
Các chương trình khác
84 bài viết của thành viên 267 bài viết (31.46%)
84
Thống kê cưu mang
33 bài viết của thành viên 267 bài viết (12.36%)
33
Thanh Hóa
15 bài viết của thành viên 267 bài viết (5.62%)
15
Nồi cháo từ thiện
15 bài viết của thành viên 267 bài viết (5.62%)
15
Ngôi nhà mơ ước
9 bài viết của thành viên 267 bài viết (3.37%)
9
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết của thành viên 267 bài viết (0.75%)
2
Hưng Yên
1 bài viết của thành viên 267 bài viết (0.37%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thanh Hóa
15 bài viết trên mục 601 bài viết (2.50%)
2,50%
Thống kê cưu mang
33 bài viết trên mục 1840 bài viết (1.79%)
1,79%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
119 bài viết trên mục 9149 bài viết (1.30%)
1,30%
Các chương trình khác
84 bài viết trên mục 13136 bài viết (0.64%)
0,64%
Hưng Yên
1 bài viết trên mục 198 bài viết (0.51%)
0,51%
Ngôi nhà mơ ước
9 bài viết trên mục 1786 bài viết (0.50%)
0,50%
Nồi cháo từ thiện
15 bài viết trên mục 4436 bài viết (0.34%)
0,34%
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.12%)
0,12%