Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - XuLanhTinhNong2

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
221 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 49 bài viết (22%)
  0
 • 15 bài viết (7%)
  1
 • 11 bài viết (5%)
  2
 • 14 bài viết (6%)
  3
 • 7 bài viết (3%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 1 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 3 bài viết (1%)
  9
 • 3 bài viết (1%)
  10
 • 1 bài viết (0%)
  11
 • 2 bài viết (1%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 2 bài viết (1%)
  19
 • 12 bài viết (5%)
  20
 • 24 bài viết (11%)
  21
 • 14 bài viết (6%)
  22
 • 66 bài viết (29%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
40 bài viết của thành viên 221 bài viết (18.10%)
40
Văn Nghệ
19 bài viết của thành viên 221 bài viết (8.60%)
19
Tâm sự - Chia sẻ
19 bài viết của thành viên 221 bài viết (8.60%)
19
Tiền Giang
12 bài viết của thành viên 221 bài viết (5.43%)
12
Ngôi nhà mơ ước
12 bài viết của thành viên 221 bài viết (5.43%)
12
Quảng Nam
11 bài viết của thành viên 221 bài viết (4.98%)
11
Đăk Lăk
11 bài viết của thành viên 221 bài viết (4.98%)
11
An Giang
10 bài viết của thành viên 221 bài viết (4.52%)
10
Tp.HCM
9 bài viết của thành viên 221 bài viết (4.07%)
9
Khu vực Miền Tây
8 bài viết của thành viên 221 bài viết (3.62%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Văn Nghệ
19 bài viết trên mục 526 bài viết (3.61%)
3,61%
An Giang
10 bài viết trên mục 536 bài viết (1.87%)
1,87%
Thái Bình
2 bài viết trên mục 113 bài viết (1.77%)
1,77%
Bình Dương
7 bài viết trên mục 441 bài viết (1.59%)
1,59%
Bến Tre
6 bài viết trên mục 398 bài viết (1.51%)
1,51%
Đăk Lăk
11 bài viết trên mục 730 bài viết (1.51%)
1,51%
Hoàn cảnh đã xác minh
5 bài viết trên mục 487 bài viết (1.03%)
1,03%
Hưng Yên
2 bài viết trên mục 198 bài viết (1.01%)
1,01%
Khu vực Miền Tây
8 bài viết trên mục 1079 bài viết (0.74%)
0,74%
Tâm sự - Chia sẻ
19 bài viết trên mục 2657 bài viết (0.72%)
0,72%