Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - hoaiti

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 giờ và 33 phút.
Tổng bài viết:
262 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
10 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 2 bài viết (1%)
  6
 • 7 bài viết (3%)
  7
 • 13 bài viết (5%)
  8
 • 29 bài viết (11%)
  9
 • 23 bài viết (9%)
  10
 • 20 bài viết (8%)
  11
 • 4 bài viết (2%)
  12
 • 8 bài viết (3%)
  13
 • 23 bài viết (9%)
  14
 • 38 bài viết (14%)
  15
 • 21 bài viết (8%)
  16
 • 5 bài viết (2%)
  17
 • 2 bài viết (1%)
  18
 • 8 bài viết (3%)
  19
 • 14 bài viết (5%)
  20
 • 24 bài viết (9%)
  21
 • 16 bài viết (6%)
  22
 • 5 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
151 bài viết của thành viên 262 bài viết (57.63%)
151
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
59 bài viết của thành viên 262 bài viết (22.52%)
59
Các chương trình khác
31 bài viết của thành viên 262 bài viết (11.83%)
31
Nồi cháo từ thiện
6 bài viết của thành viên 262 bài viết (2.29%)
6
Thống kê cưu mang
6 bài viết của thành viên 262 bài viết (2.29%)
6
Tặng xe lăn - Xe lắc
4 bài viết của thành viên 262 bài viết (1.53%)
4
Mai Táng Từ Thiện
2 bài viết của thành viên 262 bài viết (0.76%)
2
Hoàn cảnh chờ xác minh
2 bài viết của thành viên 262 bài viết (0.76%)
2
Ngôi nhà mơ ước
1 bài viết của thành viên 262 bài viết (0.38%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hà Tĩnh
151 bài viết trên mục 4496 bài viết (3.36%)
3,36%
Tặng xe lăn - Xe lắc
4 bài viết trên mục 174 bài viết (2.30%)
2,30%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
59 bài viết trên mục 9264 bài viết (0.64%)
0,64%
Thống kê cưu mang
6 bài viết trên mục 1864 bài viết (0.32%)
0,32%
Các chương trình khác
31 bài viết trên mục 13186 bài viết (0.24%)
0,24%
Mai Táng Từ Thiện
2 bài viết trên mục 1005 bài viết (0.20%)
0,20%
Nồi cháo từ thiện
6 bài viết trên mục 4525 bài viết (0.13%)
0,13%
Hoàn cảnh chờ xác minh
2 bài viết trên mục 2409 bài viết (0.08%)
0,08%
Ngôi nhà mơ ước
1 bài viết trên mục 1801 bài viết (0.06%)
0,06%