Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
    Trung thu Bản Si At 2019
  LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Tin chung

GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
  Trung thu Bản Si At 2019
LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Các thống kê chung - hoaiti

Tổng thời gian vào diễn đàn:
7 giờ và 27 phút.
Tổng bài viết:
240 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
10 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 2 bài viết (1%)
  6
 • 7 bài viết (3%)
  7
 • 11 bài viết (5%)
  8
 • 27 bài viết (11%)
  9
 • 17 bài viết (7%)
  10
 • 18 bài viết (8%)
  11
 • 4 bài viết (2%)
  12
 • 8 bài viết (3%)
  13
 • 22 bài viết (9%)
  14
 • 36 bài viết (15%)
  15
 • 20 bài viết (8%)
  16
 • 5 bài viết (2%)
  17
 • 2 bài viết (1%)
  18
 • 7 bài viết (3%)
  19
 • 12 bài viết (5%)
  20
 • 22 bài viết (9%)
  21
 • 14 bài viết (6%)
  22
 • 5 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
148 bài viết của thành viên 240 bài viết (61.67%)
148
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
56 bài viết của thành viên 240 bài viết (23.33%)
56
Các chương trình khác
15 bài viết của thành viên 240 bài viết (6.25%)
15
Thống kê cưu mang
6 bài viết của thành viên 240 bài viết (2.50%)
6
Nồi cháo từ thiện
6 bài viết của thành viên 240 bài viết (2.50%)
6
Tặng xe lăn - Xe lắc
4 bài viết của thành viên 240 bài viết (1.67%)
4
Mai Táng Từ Thiện
2 bài viết của thành viên 240 bài viết (0.83%)
2
Hoàn cảnh chờ xác minh
2 bài viết của thành viên 240 bài viết (0.83%)
2
Ngôi nhà mơ ước
1 bài viết của thành viên 240 bài viết (0.42%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hà Tĩnh
148 bài viết trên mục 4092 bài viết (3.62%)
3,62%
Tặng xe lăn - Xe lắc
4 bài viết trên mục 174 bài viết (2.30%)
2,30%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
56 bài viết trên mục 9063 bài viết (0.62%)
0,62%
Thống kê cưu mang
6 bài viết trên mục 1834 bài viết (0.33%)
0,33%
Mai Táng Từ Thiện
2 bài viết trên mục 953 bài viết (0.21%)
0,21%
Nồi cháo từ thiện
6 bài viết trên mục 4384 bài viết (0.14%)
0,14%
Các chương trình khác
15 bài viết trên mục 13058 bài viết (0.11%)
0,11%
Hoàn cảnh chờ xác minh
2 bài viết trên mục 2415 bài viết (0.08%)
0,08%
Ngôi nhà mơ ước
1 bài viết trên mục 1731 bài viết (0.06%)
0,06%