Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - TĐT_QBH

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 47 phút.
Tổng bài viết:
52 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
0 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 2 bài viết (4%)
  7
 • 10 bài viết (19%)
  8
 • 4 bài viết (8%)
  9
 • 5 bài viết (9%)
  10
 • 2 bài viết (4%)
  11
 • 2 bài viết (4%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 5 bài viết (9%)
  14
 • 6 bài viết (11%)
  15
 • 3 bài viết (6%)
  16
 • 4 bài viết (8%)
  17
 • 4 bài viết (8%)
  18
 • 2 bài viết (4%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 1 bài viết (2%)
  21
 • 2 bài viết (4%)
  22
 • 1 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Nồi cháo từ thiện
28 bài viết của thành viên 52 bài viết (53.85%)
28
Quảng Bình
15 bài viết của thành viên 52 bài viết (28.85%)
15
Các chương trình khác
8 bài viết của thành viên 52 bài viết (15.38%)
8
Thông báo
2 bài viết của thành viên 52 bài viết (3.85%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Quảng Bình
15 bài viết trên mục 1201 bài viết (1.25%)
1,25%
Nồi cháo từ thiện
28 bài viết trên mục 4431 bài viết (0.63%)
0,63%
Thông báo
2 bài viết trên mục 852 bài viết (0.23%)
0,23%
Các chương trình khác
8 bài viết trên mục 13133 bài viết (0.06%)
0,06%