Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BỆNH VIỆN TP.HÀ TĨNH
THỨ BẢY YÊU THƯƠNGKhởi chạy: Tối thứ 7 . 07/12/19

Các thống kê chung - vanbientvh

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 phút.
Tổng bài viết:
33 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
6 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 3 bài viết (9%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 1 bài viết (3%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 1 bài viết (3%)
  11
 • 1 bài viết (3%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 1 bài viết (3%)
  15
 • 1 bài viết (3%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 3 bài viết (9%)
  21
 • 8 bài viết (24%)
  22
 • 14 bài viết (42%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tp.HCM
16 bài viết của thành viên 33 bài viết (48.48%)
16
Tâm sự - Chia sẻ
7 bài viết của thành viên 33 bài viết (21.21%)
7
Chưa Cần Giúp Đỡ
7 bài viết của thành viên 33 bài viết (21.21%)
7
KV Tp.HCM - Miền Đông
2 bài viết của thành viên 33 bài viết (6.06%)
2
Tiền Giang
1 bài viết của thành viên 33 bài viết (3.03%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

KV Tp.HCM - Miền Đông
2 bài viết trên mục 328 bài viết (0.61%)
0,61%
Chưa Cần Giúp Đỡ
7 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.43%)
0,43%
Tâm sự - Chia sẻ
7 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.26%)
0,26%
Tp.HCM
16 bài viết trên mục 7636 bài viết (0.21%)
0,21%
Tiền Giang
1 bài viết trên mục 2062 bài viết (0.05%)
0,05%