Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • CHUNG TAY XÂY DỰNG
    Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
  HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Tin chung

CHUNG TAY XÂY DỰNG
  Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Các thống kê chung - letuantu

Tổng thời gian vào diễn đàn:
22 giờ và 22 phút.
Tổng bài viết:
811 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
49 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 43 bài viết (5%)
  0
 • 3 bài viết (0%)
  1
 • 2 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 2 bài viết (0%)
  7
 • 7 bài viết (1%)
  8
 • 26 bài viết (3%)
  9
 • 51 bài viết (6%)
  10
 • 45 bài viết (5%)
  11
 • 56 bài viết (7%)
  12
 • 44 bài viết (5%)
  13
 • 38 bài viết (5%)
  14
 • 59 bài viết (7%)
  15
 • 48 bài viết (6%)
  16
 • 41 bài viết (5%)
  17
 • 40 bài viết (5%)
  18
 • 29 bài viết (3%)
  19
 • 33 bài viết (4%)
  20
 • 55 bài viết (7%)
  21
 • 106 bài viết (13%)
  22
 • 114 bài viết (14%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
202 bài viết của thành viên 811 bài viết (24.91%)
202
Tp.HCM
187 bài viết của thành viên 811 bài viết (23.06%)
187
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
126 bài viết của thành viên 811 bài viết (15.54%)
126
Long An
68 bài viết của thành viên 811 bài viết (8.38%)
68
Quán cơm 2.000 đồng
51 bài viết của thành viên 811 bài viết (6.29%)
51
Tiền Giang
30 bài viết của thành viên 811 bài viết (3.70%)
30
Mai Táng Từ Thiện
17 bài viết của thành viên 811 bài viết (2.10%)
17
Tặng xe lăn - Xe lắc
15 bài viết của thành viên 811 bài viết (1.85%)
15
Đồng Nai
14 bài viết của thành viên 811 bài viết (1.73%)
14
Lâm Đồng
12 bài viết của thành viên 811 bài viết (1.48%)
12

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Góc tưởng nhớ
8 bài viết trên mục 44 bài viết (18.18%)
18,18%
Long An
68 bài viết trên mục 561 bài viết (12.12%)
12,12%
Tặng xe lăn - Xe lắc
15 bài viết trên mục 174 bài viết (8.62%)
8,62%
Bắc Giang
2 bài viết trên mục 27 bài viết (7.41%)
7,41%
Lâm Đồng
12 bài viết trên mục 383 bài viết (3.13%)
3,13%
Tp.HCM
187 bài viết trên mục 7688 bài viết (2.43%)
2,43%
Quán cơm 2.000 đồng
51 bài viết trên mục 2338 bài viết (2.18%)
2,18%
Mai Táng Từ Thiện
17 bài viết trên mục 970 bài viết (1.75%)
1,75%
Khánh Hoà
6 bài viết trên mục 370 bài viết (1.62%)
1,62%
Các chương trình khác
202 bài viết trên mục 13110 bài viết (1.54%)
1,54%