Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - vandang77

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
33 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
2 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 4 bài viết (11%)
  0
 • 5 bài viết (13%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 3 bài viết (8%)
  9
 • 2 bài viết (5%)
  10
 • 1 bài viết (3%)
  11
 • 3 bài viết (8%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 7 bài viết (18%)
  14
 • 1 bài viết (3%)
  15
 • 3 bài viết (8%)
  16
 • 1 bài viết (3%)
  17
 • 1 bài viết (3%)
  18
 • 2 bài viết (5%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 3 bài viết (8%)
  22
 • 2 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
14 bài viết của thành viên 33 bài viết (42.42%)
14
Các chương trình khác
11 bài viết của thành viên 33 bài viết (33.33%)
11
Quán cơm 2.000 đồng
4 bài viết của thành viên 33 bài viết (12.12%)
4
Khu vực Tây Nguyên
3 bài viết của thành viên 33 bài viết (9.09%)
3
Tiền Giang
2 bài viết của thành viên 33 bài viết (6.06%)
2
Nồi cháo từ thiện
1 bài viết của thành viên 33 bài viết (3.03%)
1
Khu vực Nam Trung Bộ
1 bài viết của thành viên 33 bài viết (3.03%)
1
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết của thành viên 33 bài viết (3.03%)
1
Tp.HCM
1 bài viết của thành viên 33 bài viết (3.03%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Tây Nguyên
3 bài viết trên mục 458 bài viết (0.66%)
0,66%
Quán cơm 2.000 đồng
4 bài viết trên mục 2347 bài viết (0.17%)
0,17%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
14 bài viết trên mục 9265 bài viết (0.15%)
0,15%
Khu vực Nam Trung Bộ
1 bài viết trên mục 681 bài viết (0.15%)
0,15%
Tiền Giang
2 bài viết trên mục 2062 bài viết (0.10%)
0,10%
Các chương trình khác
11 bài viết trên mục 13189 bài viết (0.08%)
0,08%
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.06%)
0,06%
Nồi cháo từ thiện
1 bài viết trên mục 4525 bài viết (0.02%)
0,02%
Tp.HCM
1 bài viết trên mục 7655 bài viết (0.01%)
0,01%