Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NGHỆ AN - CÂY MÙA XUÂN 2020
  MANG NGHĨA TÌNH VỀ BẢN

Các thống kê chung - VânKiêuSa

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 10 giờ và 15 phút.
Tổng bài viết:
1.313 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
37 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 85 bài viết (6%)
  0
 • 40 bài viết (3%)
  1
 • 12 bài viết (1%)
  2
 • 3 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (0%)
  4
 • 7 bài viết (1%)
  5
 • 15 bài viết (1%)
  6
 • 57 bài viết (4%)
  7
 • 78 bài viết (6%)
  8
 • 68 bài viết (5%)
  9
 • 76 bài viết (6%)
  10
 • 74 bài viết (6%)
  11
 • 49 bài viết (4%)
  12
 • 45 bài viết (3%)
  13
 • 75 bài viết (6%)
  14
 • 92 bài viết (7%)
  15
 • 73 bài viết (6%)
  16
 • 60 bài viết (5%)
  17
 • 55 bài viết (4%)
  18
 • 65 bài viết (5%)
  19
 • 66 bài viết (5%)
  20
 • 47 bài viết (4%)
  21
 • 77 bài viết (6%)
  22
 • 97 bài viết (7%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
1041 bài viết của thành viên 1313 bài viết (79.28%)
1041
Các chương trình khác
86 bài viết của thành viên 1313 bài viết (6.55%)
86
Mai Táng Từ Thiện
75 bài viết của thành viên 1313 bài viết (5.71%)
75
Nồi cháo từ thiện
40 bài viết của thành viên 1313 bài viết (3.05%)
40
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
22 bài viết của thành viên 1313 bài viết (1.68%)
22
Ngôi nhà mơ ước
19 bài viết của thành viên 1313 bài viết (1.45%)
19
Chưa Cần Giúp Đỡ
8 bài viết của thành viên 1313 bài viết (0.61%)
8
Tặng xe lăn - Xe lắc
7 bài viết của thành viên 1313 bài viết (0.53%)
7
Hoàn cảnh chờ xác minh
4 bài viết của thành viên 1313 bài viết (0.30%)
4
___CẦN GIÚP ĐỠ___
2 bài viết của thành viên 1313 bài viết (0.15%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hà Tĩnh
1041 bài viết trên mục 4359 bài viết (23.88%)
23,88%
Mai Táng Từ Thiện
75 bài viết trên mục 991 bài viết (7.57%)
7,57%
Tặng xe lăn - Xe lắc
7 bài viết trên mục 174 bài viết (4.02%)
4,02%
Ngôi nhà mơ ước
19 bài viết trên mục 1792 bài viết (1.06%)
1,06%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
2 bài viết trên mục 211 bài viết (0.95%)
0,95%
Nồi cháo từ thiện
40 bài viết trên mục 4472 bài viết (0.89%)
0,89%
Các chương trình khác
86 bài viết trên mục 13161 bài viết (0.65%)
0,65%
Chưa Cần Giúp Đỡ
8 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.49%)
0,49%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
22 bài viết trên mục 9189 bài viết (0.24%)
0,24%
Thông báo
2 bài viết trên mục 854 bài viết (0.23%)
0,23%