Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - VânKiêuSa

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 18 giờ và 20 phút.
Tổng bài viết:
1.340 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
39 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 88 bài viết (7%)
  0
 • 41 bài viết (3%)
  1
 • 13 bài viết (1%)
  2
 • 3 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (0%)
  4
 • 8 bài viết (1%)
  5
 • 15 bài viết (1%)
  6
 • 58 bài viết (4%)
  7
 • 82 bài viết (6%)
  8
 • 71 bài viết (5%)
  9
 • 76 bài viết (6%)
  10
 • 77 bài viết (6%)
  11
 • 49 bài viết (4%)
  12
 • 46 bài viết (3%)
  13
 • 76 bài viết (6%)
  14
 • 92 bài viết (7%)
  15
 • 74 bài viết (6%)
  16
 • 60 bài viết (4%)
  17
 • 56 bài viết (4%)
  18
 • 66 bài viết (5%)
  19
 • 67 bài viết (5%)
  20
 • 47 bài viết (3%)
  21
 • 77 bài viết (6%)
  22
 • 101 bài viết (8%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
1050 bài viết của thành viên 1340 bài viết (78.36%)
1050
Các chương trình khác
89 bài viết của thành viên 1340 bài viết (6.64%)
89
Mai Táng Từ Thiện
79 bài viết của thành viên 1340 bài viết (5.90%)
79
Nồi cháo từ thiện
40 bài viết của thành viên 1340 bài viết (2.99%)
40
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
22 bài viết của thành viên 1340 bài viết (1.64%)
22
Ngôi nhà mơ ước
19 bài viết của thành viên 1340 bài viết (1.42%)
19
Thứ Bảy Yêu Thương
10 bài viết của thành viên 1340 bài viết (0.75%)
10
Chưa Cần Giúp Đỡ
8 bài viết của thành viên 1340 bài viết (0.60%)
8
Tặng xe lăn - Xe lắc
7 bài viết của thành viên 1340 bài viết (0.52%)
7
Hoàn cảnh chờ xác minh
4 bài viết của thành viên 1340 bài viết (0.30%)
4

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hà Tĩnh
1050 bài viết trên mục 4504 bài viết (23.31%)
23,31%
Mai Táng Từ Thiện
79 bài viết trên mục 1005 bài viết (7.86%)
7,86%
Thứ Bảy Yêu Thương
10 bài viết trên mục 129 bài viết (7.75%)
7,75%
Tặng xe lăn - Xe lắc
7 bài viết trên mục 174 bài viết (4.02%)
4,02%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
3 bài viết trên mục 229 bài viết (1.31%)
1,31%
Ngôi nhà mơ ước
19 bài viết trên mục 1801 bài viết (1.05%)
1,06%
Nồi cháo từ thiện
40 bài viết trên mục 4525 bài viết (0.88%)
0,88%
Các chương trình khác
89 bài viết trên mục 13187 bài viết (0.67%)
0,67%
Chưa Cần Giúp Đỡ
8 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.49%)
0,49%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
22 bài viết trên mục 9265 bài viết (0.24%)
0,24%