Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - chichchoe

Tổng thời gian vào diễn đàn:
30 phút.
Tổng bài viết:
619 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
21 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 18 bài viết (3%)
  0
 • 2 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 1 bài viết (0%)
  7
 • 44 bài viết (7%)
  8
 • 81 bài viết (13%)
  9
 • 80 bài viết (13%)
  10
 • 33 bài viết (5%)
  11
 • 13 bài viết (2%)
  12
 • 26 bài viết (4%)
  13
 • 67 bài viết (10%)
  14
 • 68 bài viết (11%)
  15
 • 35 bài viết (5%)
  16
 • 5 bài viết (1%)
  17
 • 8 bài viết (1%)
  18
 • 5 bài viết (1%)
  19
 • 21 bài viết (3%)
  20
 • 31 bài viết (5%)
  21
 • 52 bài viết (8%)
  22
 • 50 bài viết (8%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
253 bài viết của thành viên 619 bài viết (40.87%)
253
Nồi cháo từ thiện
171 bài viết của thành viên 619 bài viết (27.63%)
171
Hà Tĩnh
33 bài viết của thành viên 619 bài viết (5.33%)
33
Tp.Hà Nội
27 bài viết của thành viên 619 bài viết (4.36%)
27
Thống kê cưu mang
25 bài viết của thành viên 619 bài viết (4.04%)
25
Trà Vinh
18 bài viết của thành viên 619 bài viết (2.91%)
18
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
14 bài viết của thành viên 619 bài viết (2.26%)
14
Bà Rịa – Vũng Tàu
12 bài viết của thành viên 619 bài viết (1.94%)
12
Lào Cai
8 bài viết của thành viên 619 bài viết (1.29%)
8
Tâm sự - Chia sẻ
8 bài viết của thành viên 619 bài viết (1.29%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Bắc Giang
4 bài viết trên mục 27 bài viết (14.81%)
14,81%
Nồi cháo từ thiện
171 bài viết trên mục 4525 bài viết (3.78%)
3,78%
Tp.Hà Nội
27 bài viết trên mục 948 bài viết (2.85%)
2,85%
Các chương trình khác
253 bài viết trên mục 13189 bài viết (1.92%)
1,92%
Trà Vinh
18 bài viết trên mục 1317 bài viết (1.37%)
1,37%
Thống kê cưu mang
25 bài viết trên mục 1864 bài viết (1.34%)
1,34%
Lào Cai
8 bài viết trên mục 601 bài viết (1.33%)
1,33%
Đăng ký cưu mang
3 bài viết trên mục 253 bài viết (1.19%)
1,19%
Hà Tĩnh
33 bài viết trên mục 4505 bài viết (0.73%)
0,73%
Nam Định
2 bài viết trên mục 393 bài viết (0.51%)
0,51%