Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - Kiều Oanh Nguyễn

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 giờ và 42 phút.
Tổng bài viết:
221 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
18 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 6 bài viết (3%)
  0
 • 2 bài viết (1%)
  1
 • 4 bài viết (2%)
  2
 • 3 bài viết (1%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 2 bài viết (1%)
  6
 • 3 bài viết (1%)
  7
 • 5 bài viết (2%)
  8
 • 14 bài viết (6%)
  9
 • 9 bài viết (4%)
  10
 • 16 bài viết (7%)
  11
 • 11 bài viết (5%)
  12
 • 14 bài viết (6%)
  13
 • 7 bài viết (3%)
  14
 • 5 bài viết (2%)
  15
 • 19 bài viết (9%)
  16
 • 20 bài viết (9%)
  17
 • 11 bài viết (5%)
  18
 • 21 bài viết (9%)
  19
 • 11 bài viết (5%)
  20
 • 17 bài viết (8%)
  21
 • 20 bài viết (9%)
  22
 • 3 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
81 bài viết của thành viên 221 bài viết (36.65%)
81
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
65 bài viết của thành viên 221 bài viết (29.41%)
65
Các chương trình khác
34 bài viết của thành viên 221 bài viết (15.38%)
34
Thống kê cưu mang
25 bài viết của thành viên 221 bài viết (11.31%)
25
Ngôi nhà mơ ước
10 bài viết của thành viên 221 bài viết (4.52%)
10
Mai Táng Từ Thiện
3 bài viết của thành viên 221 bài viết (1.36%)
3
Nồi cháo từ thiện
2 bài viết của thành viên 221 bài viết (0.90%)
2
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 bài viết của thành viên 221 bài viết (0.45%)
1
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết của thành viên 221 bài viết (0.45%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hà Tĩnh
81 bài viết trên mục 4278 bài viết (1.89%)
1,89%
Thống kê cưu mang
25 bài viết trên mục 1840 bài viết (1.36%)
1,36%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
65 bài viết trên mục 9139 bài viết (0.71%)
0,71%
Ngôi nhà mơ ước
10 bài viết trên mục 1779 bài viết (0.56%)
0,56%
Mai Táng Từ Thiện
3 bài viết trên mục 977 bài viết (0.31%)
0,31%
Các chương trình khác
34 bài viết trên mục 13133 bài viết (0.26%)
0,26%
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.06%)
0,06%
Nồi cháo từ thiện
2 bài viết trên mục 4431 bài viết (0.05%)
0,05%
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 bài viết trên mục 2403 bài viết (0.04%)
0,04%