Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - dophustory

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
56 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
3 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 7 bài viết (13%)
  0
 • 9 bài viết (16%)
  1
 • 4 bài viết (7%)
  2
 • 3 bài viết (5%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 1 bài viết (2%)
  9
 • 1 bài viết (2%)
  10
 • 1 bài viết (2%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 3 bài viết (5%)
  14
 • 4 bài viết (7%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 2 bài viết (4%)
  17
 • 2 bài viết (4%)
  18
 • 2 bài viết (4%)
  19
 • 1 bài viết (2%)
  20
 • 5 bài viết (9%)
  21
 • 7 bài viết (13%)
  22
 • 4 bài viết (7%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Long An
19 bài viết của thành viên 56 bài viết (33.93%)
19
Các chương trình khác
16 bài viết của thành viên 56 bài viết (28.57%)
16
Tp.HCM
10 bài viết của thành viên 56 bài viết (17.86%)
10
Ý kiến đóng góp
3 bài viết của thành viên 56 bài viết (5.36%)
3
Mai Táng Từ Thiện
2 bài viết của thành viên 56 bài viết (3.57%)
2
Bà Rịa – Vũng Tàu
2 bài viết của thành viên 56 bài viết (3.57%)
2
Trà Vinh
1 bài viết của thành viên 56 bài viết (1.79%)
1
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết của thành viên 56 bài viết (1.79%)
1
Lâm Đồng
1 bài viết của thành viên 56 bài viết (1.79%)
1
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết của thành viên 56 bài viết (1.79%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Long An
19 bài viết trên mục 571 bài viết (3.33%)
3,33%
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết trên mục 174 bài viết (0.57%)
0,57%
Ý kiến đóng góp
3 bài viết trên mục 705 bài viết (0.43%)
0,43%
Lâm Đồng
1 bài viết trên mục 397 bài viết (0.25%)
0,25%
Mai Táng Từ Thiện
2 bài viết trên mục 991 bài viết (0.20%)
0,20%
Tp.HCM
10 bài viết trên mục 7704 bài viết (0.13%)
0,13%
Các chương trình khác
16 bài viết trên mục 13153 bài viết (0.12%)
0,12%
Trà Vinh
1 bài viết trên mục 1317 bài viết (0.08%)
0,08%
Bà Rịa – Vũng Tàu
2 bài viết trên mục 2859 bài viết (0.07%)
0,07%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết trên mục 9189 bài viết (0.01%)
0,01%