Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BỆNH VIỆN TP.HÀ TĨNH
THỨ BẢY YÊU THƯƠNGKhởi chạy: Tối thứ 7 . 07/12/19

Các thống kê chung - hoang lanh

Tổng thời gian vào diễn đàn:
51 phút.
Tổng bài viết:
39 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
2 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 2 bài viết (5%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 2 bài viết (5%)
  8
 • 1 bài viết (3%)
  9
 • 1 bài viết (3%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 1 bài viết (3%)
  13
 • 1 bài viết (3%)
  14
 • 1 bài viết (3%)
  15
 • 2 bài viết (5%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 1 bài viết (3%)
  18
 • 7 bài viết (18%)
  19
 • 8 bài viết (21%)
  20
 • 8 bài viết (21%)
  21
 • 2 bài viết (5%)
  22
 • 2 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thống kê cưu mang
20 bài viết của thành viên 39 bài viết (51.28%)
20
Nồi cháo từ thiện
12 bài viết của thành viên 39 bài viết (30.77%)
12
Các chương trình khác
3 bài viết của thành viên 39 bài viết (7.69%)
3
Quảng Bình
2 bài viết của thành viên 39 bài viết (5.13%)
2
Ý kiến đóng góp
1 bài viết của thành viên 39 bài viết (2.56%)
1
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết của thành viên 39 bài viết (2.56%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thống kê cưu mang
20 bài viết trên mục 1854 bài viết (1.08%)
1,08%
Nồi cháo từ thiện
12 bài viết trên mục 4487 bài viết (0.27%)
0,27%
Quảng Bình
2 bài viết trên mục 1201 bài viết (0.17%)
0,17%
Ý kiến đóng góp
1 bài viết trên mục 706 bài viết (0.14%)
0,14%
Các chương trình khác
3 bài viết trên mục 13189 bài viết (0.02%)
0,02%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết trên mục 9208 bài viết (0.01%)
0,01%