Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BÀN GIAO NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC 29
Chị Ka Hiên Thị Đem - NAM GIANG QUÃNG NAM
Còn thiếu 8.877.000 đ  Hãy Chung Tay

Các thống kê chung - maitramtg

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 ngày, 12 phút.
Tổng bài viết:
322 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
13 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 16 bài viết (5%)
  0
 • 2 bài viết (1%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 6 bài viết (2%)
  4
 • 5 bài viết (1%)
  5
 • 6 bài viết (2%)
  6
 • 5 bài viết (1%)
  7
 • 2 bài viết (1%)
  8
 • 6 bài viết (2%)
  9
 • 6 bài viết (2%)
  10
 • 17 bài viết (5%)
  11
 • 18 bài viết (5%)
  12
 • 18 bài viết (5%)
  13
 • 17 bài viết (5%)
  14
 • 17 bài viết (5%)
  15
 • 19 bài viết (6%)
  16
 • 14 bài viết (4%)
  17
 • 17 bài viết (5%)
  18
 • 23 bài viết (7%)
  19
 • 38 bài viết (11%)
  20
 • 40 bài viết (12%)
  21
 • 28 bài viết (8%)
  22
 • 16 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tiền Giang
65 bài viết của thành viên 322 bài viết (20.19%)
65
Hà Tĩnh
56 bài viết của thành viên 322 bài viết (17.39%)
56
Nghệ An
39 bài viết của thành viên 322 bài viết (12.11%)
39
Tp.HCM
30 bài viết của thành viên 322 bài viết (9.32%)
30
Khu vực Nam Trung Bộ
26 bài viết của thành viên 322 bài viết (8.07%)
26
Các chương trình khác
12 bài viết của thành viên 322 bài viết (3.73%)
12
Trà Vinh
10 bài viết của thành viên 322 bài viết (3.11%)
10
Bà Rịa – Vũng Tàu
8 bài viết của thành viên 322 bài viết (2.48%)
8
Khu vực Miền Tây
8 bài viết của thành viên 322 bài viết (2.48%)
8
Chưa Cần Giúp Đỡ
8 bài viết của thành viên 322 bài viết (2.48%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Nam Trung Bộ
26 bài viết trên mục 690 bài viết (3.77%)
3,77%
Tiền Giang
65 bài viết trên mục 2059 bài viết (3.16%)
3,16%
Tặng xe lăn - Xe lắc
5 bài viết trên mục 174 bài viết (2.87%)
2,87%
Nghệ An
39 bài viết trên mục 1884 bài viết (2.07%)
2,07%
Hà Tĩnh
56 bài viết trên mục 4291 bài viết (1.31%)
1,31%
Lâm Đồng
5 bài viết trên mục 394 bài viết (1.27%)
1,27%
Bình Dương
4 bài viết trên mục 441 bài viết (0.91%)
0,91%
Long An
5 bài viết trên mục 567 bài viết (0.88%)
0,88%
Trà Vinh
10 bài viết trên mục 1317 bài viết (0.76%)
0,76%
Khu vực Miền Tây
8 bài viết trên mục 1077 bài viết (0.74%)
0,74%