Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - maitramtg

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 ngày, 16 giờ và 56 phút.
Tổng bài viết:
376 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
13 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 18 bài viết (5%)
  0
 • 6 bài viết (2%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 6 bài viết (2%)
  4
 • 5 bài viết (1%)
  5
 • 9 bài viết (2%)
  6
 • 5 bài viết (1%)
  7
 • 3 bài viết (1%)
  8
 • 6 bài viết (2%)
  9
 • 6 bài viết (2%)
  10
 • 19 bài viết (5%)
  11
 • 20 bài viết (5%)
  12
 • 19 bài viết (5%)
  13
 • 18 bài viết (5%)
  14
 • 17 bài viết (4%)
  15
 • 19 bài viết (5%)
  16
 • 18 bài viết (5%)
  17
 • 25 bài viết (6%)
  18
 • 26 bài viết (7%)
  19
 • 45 bài viết (12%)
  20
 • 48 bài viết (12%)
  21
 • 31 bài viết (8%)
  22
 • 21 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
72 bài viết của thành viên 376 bài viết (19.15%)
72
Tiền Giang
67 bài viết của thành viên 376 bài viết (17.82%)
67
Nghệ An
48 bài viết của thành viên 376 bài viết (12.77%)
48
Tp.HCM
33 bài viết của thành viên 376 bài viết (8.78%)
33
Khu vực Nam Trung Bộ
30 bài viết của thành viên 376 bài viết (7.98%)
30
Các chương trình khác
12 bài viết của thành viên 376 bài viết (3.19%)
12
Trà Vinh
10 bài viết của thành viên 376 bài viết (2.66%)
10
Đồng Tháp
10 bài viết của thành viên 376 bài viết (2.66%)
10
Quán cơm 2.000 đồng
9 bài viết của thành viên 376 bài viết (2.39%)
9
Chưa Cần Giúp Đỡ
8 bài viết của thành viên 376 bài viết (2.13%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Nam Trung Bộ
30 bài viết trên mục 681 bài viết (4.41%)
4,41%
Đồng Tháp
10 bài viết trên mục 294 bài viết (3.40%)
3,40%
Tiền Giang
67 bài viết trên mục 2062 bài viết (3.25%)
3,25%
Tặng xe lăn - Xe lắc
5 bài viết trên mục 174 bài viết (2.87%)
2,87%
Nghệ An
48 bài viết trên mục 1980 bài viết (2.42%)
2,42%
Lâm Đồng
7 bài viết trên mục 397 bài viết (1.76%)
1,76%
Hà Tĩnh
72 bài viết trên mục 4534 bài viết (1.59%)
1,59%
Bình Dương
4 bài viết trên mục 441 bài viết (0.91%)
0,91%
Long An
5 bài viết trên mục 593 bài viết (0.84%)
0,84%
Trà Vinh
10 bài viết trên mục 1317 bài viết (0.76%)
0,76%