Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
    Trung thu Bản Si At 2019
  LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - maitramtg

Tổng thời gian vào diễn đàn:
3 ngày, 3 giờ và 30 phút.
Tổng bài viết:
268 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
12 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 16 bài viết (6%)
  0
 • 2 bài viết (1%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (0%)
  4
 • 5 bài viết (2%)
  5
 • 6 bài viết (2%)
  6
 • 3 bài viết (1%)
  7
 • 2 bài viết (1%)
  8
 • 6 bài viết (2%)
  9
 • 5 bài viết (2%)
  10
 • 14 bài viết (5%)
  11
 • 17 bài viết (6%)
  12
 • 16 bài viết (6%)
  13
 • 15 bài viết (5%)
  14
 • 17 bài viết (6%)
  15
 • 15 bài viết (5%)
  16
 • 11 bài viết (4%)
  17
 • 11 bài viết (4%)
  18
 • 14 bài viết (5%)
  19
 • 29 bài viết (10%)
  20
 • 40 bài viết (14%)
  21
 • 23 bài viết (8%)
  22
 • 14 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tiền Giang
59 bài viết của thành viên 268 bài viết (22.01%)
59
Hà Tĩnh
39 bài viết của thành viên 268 bài viết (14.55%)
39
Nghệ An
30 bài viết của thành viên 268 bài viết (11.19%)
30
Tp.HCM
26 bài viết của thành viên 268 bài viết (9.70%)
26
Khu vực Nam Trung Bộ
20 bài viết của thành viên 268 bài viết (7.46%)
20
Các chương trình khác
12 bài viết của thành viên 268 bài viết (4.48%)
12
Trà Vinh
10 bài viết của thành viên 268 bài viết (3.73%)
10
Chưa Cần Giúp Đỡ
8 bài viết của thành viên 268 bài viết (2.99%)
8
Bà Rịa – Vũng Tàu
8 bài viết của thành viên 268 bài viết (2.99%)
8
Khu vực Miền Tây
8 bài viết của thành viên 268 bài viết (2.99%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Nam Trung Bộ
20 bài viết trên mục 670 bài viết (2.99%)
2,99%
Tiền Giang
59 bài viết trên mục 2051 bài viết (2.88%)
2,88%
Tặng xe lăn - Xe lắc
5 bài viết trên mục 174 bài viết (2.87%)
2,87%
Nghệ An
30 bài viết trên mục 1808 bài viết (1.66%)
1,66%
Hà Tĩnh
39 bài viết trên mục 4092 bài viết (0.95%)
0,95%
Bình Dương
4 bài viết trên mục 441 bài viết (0.91%)
0,91%
Long An
5 bài viết trên mục 557 bài viết (0.90%)
0,90%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
2 bài viết trên mục 229 bài viết (0.87%)
0,87%
Trà Vinh
10 bài viết trên mục 1317 bài viết (0.76%)
0,76%
Khu vực Miền Tây
8 bài viết trên mục 1077 bài viết (0.74%)
0,74%