Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
  5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - maitramtg

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 ngày, 10 giờ và 54 phút.
Tổng bài viết:
362 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
13 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 17 bài viết (5%)
  0
 • 5 bài viết (1%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 6 bài viết (2%)
  4
 • 5 bài viết (1%)
  5
 • 8 bài viết (2%)
  6
 • 5 bài viết (1%)
  7
 • 3 bài viết (1%)
  8
 • 6 bài viết (2%)
  9
 • 6 bài viết (2%)
  10
 • 17 bài viết (5%)
  11
 • 20 bài viết (5%)
  12
 • 19 bài viết (5%)
  13
 • 18 bài viết (5%)
  14
 • 17 bài viết (5%)
  15
 • 19 bài viết (5%)
  16
 • 18 bài viết (5%)
  17
 • 24 bài viết (6%)
  18
 • 26 bài viết (7%)
  19
 • 42 bài viết (11%)
  20
 • 47 bài viết (13%)
  21
 • 30 bài viết (8%)
  22
 • 18 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
71 bài viết của thành viên 362 bài viết (19.61%)
71
Tiền Giang
67 bài viết của thành viên 362 bài viết (18.51%)
67
Nghệ An
47 bài viết của thành viên 362 bài viết (12.98%)
47
Tp.HCM
28 bài viết của thành viên 362 bài viết (7.73%)
28
Khu vực Nam Trung Bộ
26 bài viết của thành viên 362 bài viết (7.18%)
26
Các chương trình khác
12 bài viết của thành viên 362 bài viết (3.31%)
12
Trà Vinh
10 bài viết của thành viên 362 bài viết (2.76%)
10
Đồng Tháp
9 bài viết của thành viên 362 bài viết (2.49%)
9
Khu vực Miền Tây
8 bài viết của thành viên 362 bài viết (2.21%)
8
Chưa Cần Giúp Đỡ
8 bài viết của thành viên 362 bài viết (2.21%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Nam Trung Bộ
26 bài viết trên mục 691 bài viết (3.76%)
3,76%
Tiền Giang
67 bài viết trên mục 2062 bài viết (3.25%)
3,25%
Đồng Tháp
9 bài viết trên mục 293 bài viết (3.07%)
3,07%
Tặng xe lăn - Xe lắc
5 bài viết trên mục 174 bài viết (2.87%)
2,87%
Góc tưởng nhớ
3 bài viết trên mục 117 bài viết (2.56%)
2,56%
Nghệ An
47 bài viết trên mục 1966 bài viết (2.39%)
2,39%
Lâm Đồng
7 bài viết trên mục 397 bài viết (1.76%)
1,76%
Hà Tĩnh
71 bài viết trên mục 4424 bài viết (1.60%)
1,60%
Bình Dương
4 bài viết trên mục 441 bài viết (0.91%)
0,91%
Long An
5 bài viết trên mục 577 bài viết (0.87%)
0,87%