Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - YeuThuong

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 23 phút.
Tổng bài viết:
66 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
0 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (1%)
  4
 • 8 bài viết (12%)
  5
 • 2 bài viết (3%)
  6
 • 3 bài viết (4%)
  7
 • 1 bài viết (1%)
  8
 • 10 bài viết (15%)
  9
 • 2 bài viết (3%)
  10
 • 17 bài viết (25%)
  11
 • 13 bài viết (19%)
  12
 • 2 bài viết (3%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 5 bài viết (7%)
  16
 • 1 bài viết (1%)
  17
 • 2 bài viết (3%)
  18
 • 1 bài viết (1%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Ý kiến đóng góp
8 bài viết của thành viên 66 bài viết (12.12%)
8
Đăk Lăk
7 bài viết của thành viên 66 bài viết (10.61%)
7
Hà Tĩnh
6 bài viết của thành viên 66 bài viết (9.09%)
6
Các chương trình khác
6 bài viết của thành viên 66 bài viết (9.09%)
6
Hoàn cảnh chờ xác minh
6 bài viết của thành viên 66 bài viết (9.09%)
6
Nghệ An
5 bài viết của thành viên 66 bài viết (7.58%)
5
Mai Táng Từ Thiện
3 bài viết của thành viên 66 bài viết (4.55%)
3
Khu vực Tây Bắc
3 bài viết của thành viên 66 bài viết (4.55%)
3
Quảng Trị
2 bài viết của thành viên 66 bài viết (3.03%)
2
Thừa Thiên - Huế
2 bài viết của thành viên 66 bài viết (3.03%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Bắc Giang
1 bài viết trên mục 27 bài viết (3.70%)
3,70%
Khu vực Tây Bắc
3 bài viết trên mục 260 bài viết (1.15%)
1,15%
Ý kiến đóng góp
8 bài viết trên mục 708 bài viết (1.13%)
1,13%
Đăk Lăk
7 bài viết trên mục 730 bài viết (0.96%)
0,96%
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết trên mục 174 bài viết (0.57%)
0,57%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
1 bài viết trên mục 226 bài viết (0.44%)
0,44%
Đồng Tháp
1 bài viết trên mục 294 bài viết (0.34%)
0,34%
Long An
2 bài viết trên mục 593 bài viết (0.34%)
0,34%
Mai Táng Từ Thiện
3 bài viết trên mục 1005 bài viết (0.30%)
0,30%
Nghệ An
5 bài viết trên mục 1982 bài viết (0.25%)
0,25%