Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - Sẻ Chia

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 giờ và 34 phút.
Tổng bài viết:
102 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
0 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 4 bài viết (4%)
  0
 • 2 bài viết (2%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 6 bài viết (6%)
  4
 • 1 bài viết (1%)
  5
 • 3 bài viết (3%)
  6
 • 17 bài viết (17%)
  7
 • 4 bài viết (4%)
  8
 • 11 bài viết (11%)
  9
 • 5 bài viết (5%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 6 bài viết (6%)
  12
 • 4 bài viết (4%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 3 bài viết (3%)
  15
 • 5 bài viết (5%)
  16
 • 4 bài viết (4%)
  17
 • 6 bài viết (6%)
  18
 • 2 bài viết (2%)
  19
 • 1 bài viết (1%)
  20
 • 13 bài viết (13%)
  21
 • 4 bài viết (4%)
  22
 • 1 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
30 bài viết của thành viên 102 bài viết (29.41%)
30
Các chương trình khác
14 bài viết của thành viên 102 bài viết (13.73%)
14
Quảng Nam
10 bài viết của thành viên 102 bài viết (9.80%)
10
Nghệ An
7 bài viết của thành viên 102 bài viết (6.86%)
7
Tp.HCM
6 bài viết của thành viên 102 bài viết (5.88%)
6
Thái Bình
5 bài viết của thành viên 102 bài viết (4.90%)
5
Nồi cháo từ thiện
5 bài viết của thành viên 102 bài viết (4.90%)
5
Ý kiến đóng góp
4 bài viết của thành viên 102 bài viết (3.92%)
4
Mai Táng Từ Thiện
3 bài viết của thành viên 102 bài viết (2.94%)
3
Thanh Hóa
3 bài viết của thành viên 102 bài viết (2.94%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thái Bình
5 bài viết trên mục 113 bài viết (4.42%)
4,42%
Hà Tĩnh
30 bài viết trên mục 4399 bài viết (0.68%)
0,68%
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết trên mục 174 bài viết (0.57%)
0,57%
Ý kiến đóng góp
4 bài viết trên mục 706 bài viết (0.57%)
0,57%
Thanh Hóa
3 bài viết trên mục 601 bài viết (0.50%)
0,50%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
1 bài viết trên mục 211 bài viết (0.47%)
0,47%
Nghệ An
7 bài viết trên mục 1951 bài viết (0.36%)
0,36%
Đồng Tháp
1 bài viết trên mục 293 bài viết (0.34%)
0,34%
Mai Táng Từ Thiện
3 bài viết trên mục 991 bài viết (0.30%)
0,30%
Quảng Nam
10 bài viết trên mục 4492 bài viết (0.22%)
0,22%