Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - Lethidan

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
10 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
5 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 1 bài viết (10%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 1 bài viết (10%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 3 bài viết (30%)
  21
 • 2 bài viết (20%)
  22
 • 3 bài viết (30%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Chưa Cần Giúp Đỡ
3 bài viết của thành viên 10 bài viết (30.00%)
3
Lâm Đồng
3 bài viết của thành viên 10 bài viết (30.00%)
3
Mai Táng Từ Thiện
2 bài viết của thành viên 10 bài viết (20.00%)
2
Quảng Nam
1 bài viết của thành viên 10 bài viết (10.00%)
1
___CẦN GIÚP ĐỠ___
1 bài viết của thành viên 10 bài viết (10.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Lâm Đồng
3 bài viết trên mục 383 bài viết (0.78%)
0,78%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
1 bài viết trên mục 219 bài viết (0.46%)
0,46%
Mai Táng Từ Thiện
2 bài viết trên mục 977 bài viết (0.20%)
0,20%
Chưa Cần Giúp Đỡ
3 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.18%)
0,18%
Quảng Nam
1 bài viết trên mục 4492 bài viết (0.02%)
0,02%