Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - ducanh078

Tổng thời gian vào diễn đàn:
17 giờ và 22 phút.
Tổng bài viết:
244 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
7 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (0%)
  5
 • 45 bài viết (18%)
  6
 • 32 bài viết (13%)
  7
 • 19 bài viết (8%)
  8
 • 18 bài viết (7%)
  9
 • 11 bài viết (4%)
  10
 • 7 bài viết (3%)
  11
 • 6 bài viết (2%)
  12
 • 7 bài viết (3%)
  13
 • 19 bài viết (8%)
  14
 • 14 bài viết (6%)
  15
 • 14 bài viết (6%)
  16
 • 9 bài viết (4%)
  17
 • 13 bài viết (5%)
  18
 • 4 bài viết (2%)
  19
 • 12 bài viết (5%)
  20
 • 11 bài viết (4%)
  21
 • 3 bài viết (1%)
  22
 • 1 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
164 bài viết của thành viên 244 bài viết (67.21%)
164
Nồi cháo từ thiện
61 bài viết của thành viên 244 bài viết (25.00%)
61
Các chương trình khác
11 bài viết của thành viên 244 bài viết (4.51%)
11
Hoàn cảnh chờ xác minh
2 bài viết của thành viên 244 bài viết (0.82%)
2
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết của thành viên 244 bài viết (0.82%)
2
___CẦN GIÚP ĐỠ___
2 bài viết của thành viên 244 bài viết (0.82%)
2
Thông báo
1 bài viết của thành viên 244 bài viết (0.41%)
1
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết của thành viên 244 bài viết (0.41%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hà Tĩnh
164 bài viết trên mục 4353 bài viết (3.77%)
3,77%
Nồi cháo từ thiện
61 bài viết trên mục 4470 bài viết (1.36%)
1,36%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
2 bài viết trên mục 211 bài viết (0.95%)
0,95%
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.12%)
0,12%
Thông báo
1 bài viết trên mục 854 bài viết (0.12%)
0,12%
Các chương trình khác
11 bài viết trên mục 13152 bài viết (0.08%)
0,08%
Hoàn cảnh chờ xác minh
2 bài viết trên mục 2425 bài viết (0.08%)
0,08%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết trên mục 9185 bài viết (0.01%)
0,01%