Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • CHUNG TAY XÂY DỰNG
    Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
  HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Tin chung

CHUNG TAY XÂY DỰNG
  Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Các thống kê chung - Vinh Phuc SG

Tổng thời gian vào diễn đàn:
7 giờ và 51 phút.
Tổng bài viết:
37 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
4 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 6 bài viết (16%)
  0
 • 3 bài viết (8%)
  1
 • 1 bài viết (3%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 1 bài viết (3%)
  7
 • 1 bài viết (3%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 2 bài viết (5%)
  12
 • 1 bài viết (3%)
  13
 • 4 bài viết (11%)
  14
 • 2 bài viết (5%)
  15
 • 4 bài viết (11%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 1 bài viết (3%)
  18
 • 2 bài viết (5%)
  19
 • 1 bài viết (3%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 1 bài viết (3%)
  22
 • 7 bài viết (19%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
18 bài viết của thành viên 37 bài viết (48.65%)
18
Long An
9 bài viết của thành viên 37 bài viết (24.32%)
9
Tp.HCM
3 bài viết của thành viên 37 bài viết (8.11%)
3
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết của thành viên 37 bài viết (5.41%)
2
Ý kiến đóng góp
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1
Tiền Giang
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1
An Giang
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1
Đồng Tháp
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Long An
9 bài viết trên mục 561 bài viết (1.60%)
1,60%
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết trên mục 174 bài viết (0.57%)
0,57%
Đồng Tháp
1 bài viết trên mục 269 bài viết (0.37%)
0,37%
An Giang
1 bài viết trên mục 536 bài viết (0.19%)
0,19%
Ý kiến đóng góp
1 bài viết trên mục 709 bài viết (0.14%)
0,14%
Các chương trình khác
18 bài viết trên mục 13107 bài viết (0.14%)
0,14%
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết trên mục 1625 bài viết (0.12%)
0,12%
Tiền Giang
1 bài viết trên mục 2051 bài viết (0.05%)
0,05%
Tp.HCM
3 bài viết trên mục 7671 bài viết (0.04%)
0,04%