Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - Vinh Phuc SG

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 giờ và 7 phút.
Tổng bài viết:
37 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
4 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 6 bài viết (16%)
  0
 • 3 bài viết (8%)
  1
 • 1 bài viết (3%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 1 bài viết (3%)
  7
 • 1 bài viết (3%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 2 bài viết (5%)
  12
 • 1 bài viết (3%)
  13
 • 4 bài viết (11%)
  14
 • 2 bài viết (5%)
  15
 • 4 bài viết (11%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 1 bài viết (3%)
  18
 • 2 bài viết (5%)
  19
 • 1 bài viết (3%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 1 bài viết (3%)
  22
 • 7 bài viết (19%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
18 bài viết của thành viên 37 bài viết (48.65%)
18
Long An
9 bài viết của thành viên 37 bài viết (24.32%)
9
Tp.HCM
3 bài viết của thành viên 37 bài viết (8.11%)
3
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết của thành viên 37 bài viết (5.41%)
2
Tiền Giang
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1
An Giang
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1
Đồng Tháp
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1
Ý kiến đóng góp
1 bài viết của thành viên 37 bài viết (2.70%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Long An
9 bài viết trên mục 571 bài viết (1.58%)
1,58%
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết trên mục 174 bài viết (0.57%)
0,57%
Đồng Tháp
1 bài viết trên mục 279 bài viết (0.36%)
0,36%
An Giang
1 bài viết trên mục 536 bài viết (0.19%)
0,19%
Ý kiến đóng góp
1 bài viết trên mục 705 bài viết (0.14%)
0,14%
Các chương trình khác
18 bài viết trên mục 13151 bài viết (0.14%)
0,14%
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.12%)
0,12%
Tiền Giang
1 bài viết trên mục 2062 bài viết (0.05%)
0,05%
Tp.HCM
3 bài viết trên mục 7703 bài viết (0.04%)
0,04%