Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - Thuylevc

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
7 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (14%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 2 bài viết (29%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 1 bài viết (14%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 3 bài viết (43%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Quảng Nam
3 bài viết của thành viên 7 bài viết (42.86%)
3
Khu vực Miền Tây
2 bài viết của thành viên 7 bài viết (28.57%)
2
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết của thành viên 7 bài viết (14.29%)
1
Quảng Bình
1 bài viết của thành viên 7 bài viết (14.29%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Miền Tây
2 bài viết trên mục 1077 bài viết (0.19%)
0,19%
Quảng Bình
1 bài viết trên mục 1201 bài viết (0.08%)
0,08%
Quảng Nam
3 bài viết trên mục 4492 bài viết (0.07%)
0,07%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết trên mục 9184 bài viết (0.01%)
0,01%